JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Særalder og tidligpensjon:

Frp er på vippen: Her er partienes mening om framtida for særaldersgrensene

Mens venstresiden kommer til å stemme mot regjeringens forslag om å fjerne plikten til å gå av ved særaldersgrensa, har Frp ennå ikke tatt endelig stilling til spørsmålet.
Helsefagarbeidere er en av flere yrkesgrupper som har særaldersgrense. Grensa for denne gruppa er 65 år. Regjeringen har foreslått å fjerne plikten til å gå av ved særaldersgrense.

Helsefagarbeidere er en av flere yrkesgrupper som har særaldersgrense. Grensa for denne gruppa er 65 år. Regjeringen har foreslått å fjerne plikten til å gå av ved særaldersgrense.

Frøydis Falch Urbye

marte.bjerke@fagbladet.no

En rekke yrkesgrupper i offentlig sektor har særaldersgrense. Det betyr at de må slutte i jobben før den ordinære pensjonsalderen på 70 år. Regjeringen la i april fram et lovforslag om å fjerne plikten til å gå av ved særaldersgrensa.

Fagbladet har spurt opposisjonspartiene på Stortinget hva de mener om regjeringens forslag.

Frp har ikke tatt endelig stilling, men partiets arbeidspolitiske talsperson, Erlend Wiborg, sier på generelt grunnlag:

– Vi mener i utgangspunktet det er galt at du skal gå av med pensjon i 40-50-60-åra, hvis du er frisk og rask.

Frp har ennå ikke tatt stilling til regjeringens forslag om å fjerne plikten til å gå av ved særaldersgrensene, forteller Erlend Wiborg.

Frp har ennå ikke tatt stilling til regjeringens forslag om å fjerne plikten til å gå av ved særaldersgrensene, forteller Erlend Wiborg.

Werner Juvik

Wiborg er samtidig opptatt av å ta vare på dem som ikke har helse til å stå i jobben fram til normal pensjonsalder.

Frp kan sikre flertall for regjeringens forslag når saken behandles i Stortinget 7. juni.

Debatt: «På tide å fjerne fratredelsesplikten», skriver arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Sp kritiske til prosessen, men ikke tatt stilling

Ap, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG) er klare på at forslaget til regjeringen er uklokt og vil ramme arbeidstakerne.

I Sps program står det at partiet ønsker å fase ut særaldersgrensene, men arbeidspolitisk talsperson Per Olaf Lundteigen er likevel ikke udelt positiv til regjeringens forslag. Han peker på at partene i arbeidslivet i 2018 ble enige om en videreføring av en ordning for særaldersgrense og at man sammen skulle komme fram til hvordan ordningen skulle se ut.

– Og så velger regjeringen å endre på spillereglene og kommer med et nytt forslag hvor man opphever plikten til å fratre. Regjeringen har dermed endra det rettslige innholdet i særaldersgrenseinstituttet uten å se på helheten, sier Lundteigen.

Per Olaf Lundteigen forteller at Sp vil fase ut særaldersgrensene med unntak for yrker som er helt avhengige av fysisk styrke i arbeidshverdagen. Partiet er likevel kritisk til prosessen regjeringen nå har satt i gang.

Per Olaf Lundteigen forteller at Sp vil fase ut særaldersgrensene med unntak for yrker som er helt avhengige av fysisk styrke i arbeidshverdagen. Partiet er likevel kritisk til prosessen regjeringen nå har satt i gang.

Nanna Aanes Wolden

Sps linje er å jobbe med partene i arbeidslivet for å finne løsninger.

– Samtidig må partene være innstilt på dynamisk å endre system etter hvert som helsetilstand og samfunnsforhold endrer seg, sier Lundteigen.

Sp har ikke tatt endelig stilling til regjeringens forslag.

Konsekvenser: Brannmann Jan frykter for sikkerheten hvis tidligpensjon forsvinner

Ap vil sende forslaget i retur, SV vil sende det til forhandlingsbordet

Ap har i motsetning til Sp tatt stilling:

– Vi har lagt inn to forslag: Det første er at proposisjonen sendes tilbake til regjeringen og det andre er at vi ber regjeringen gjenoppta forhandlingene med arbeidslivets organisasjoner, sier Lise Christoffersen i Ap.

Ap og Lise Christoffersen vil sende forslaget i retur til regjeringen.

Ap og Lise Christoffersen vil sende forslaget i retur til regjeringen.

Stortinget

I etterkant av forhandlingene bør det lages et nytt forslag til hvordan ordningene for særaldersgrenser kan se ut, mener Christoffersen.

Bakgrunn: Regjeringen vil fjerne særaldersgrensa for 200.000 offentlige ansatte

SV vil sende forslaget tilbake til forhandlingsbordet.

– Vi er imot regjeringens forslag, og det er det flere grunner til. Det ene er at det vil påvirke pensjonene til de ansatte kraftig i de yrkene det gjelder. Dette er yrker som er særlig krevende, og det er en grunn til at de har særaldersgrenser, sier Eirik Faret Sakariassen i SV.

Eirik Faret Sakariassen forteller at SV vil sende saken om særaldersgrensene tilbake til forhandlingsbordet.

Eirik Faret Sakariassen forteller at SV vil sende saken om særaldersgrensene tilbake til forhandlingsbordet.

SV

Rødt og MDG: – Dette handler ikke om valgfrihet

Rødts leder, Bjørnar Moxnes, er uenig med regjeringens framstilling om at en fjerning av særaldersgrensene vil innebære mer valgfrihet for den enkelte.

– Som både LO, Unio og YS har pekt på, så kan forslaget føre til flere uverdige avslutninger av yrkeslivet. I bunn og grunn er dette å frata folk opparbeidede rettigheter, men det framstilles selvsagt som noe positivt, sier Moxnes.

Rødts Bjørnar Moxnes mener en fjerning av særaldersgrensene vil ramme arbeidstakerne.

Rødts Bjørnar Moxnes mener en fjerning av særaldersgrensene vil ramme arbeidstakerne.

Jan-Erik Østlie

Han mener særaldersgrensene handler om trygghet for ansatte i utsatte yrker.

– Når man fjerner grensene uten å sikre arbeidstakerne en pensjon de kan leve av, så kan det tenkes at dette fører til at folk presses til å stå i arbeid lenger enn det helsa tåler, sier Moxnes.

MDG er også mot å fjerne plikten til å gå av ved særaldersgrena, og er i likhet med de andre rødgrønne partiene kritisk til prosessen som har ledet fram til lovforslaget.

Farid Shariati i MDG er imot å fjerne særaldersgrensene.

Farid Shariati i MDG er imot å fjerne særaldersgrensene.

Bjarne Riesto

– Arbeidstakerne får ikke økt frihet med dette forslaget. Realiteten er at om man går av i den alderen som gjelder per nå, så vil det kunne påvirke pensjonsgrunnlaget til dem som i dag har særaldersgrenser. Det vil kunne føre til et press om å stå i yrket lenger enn forsvarlig, sier Farid Shariati som er sosialpolitisk talsperson i MDG.

Annonse
Annonse