JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pensjonsdebatten vil prege LO-kongressen i 2022.

Pensjonsdebatten vil prege LO-kongressen i 2022.

Colourbox.com

Pensjon

Her er fem punkter for bedre pensjon. LO-ledelsen har avvist alle konkrete forslag

En rekke LO-forbund krever bedre pensjon for vanlige folk. LO-ledelsen deler bekymringen, men har avvist samtlige forslag til forbedringer av Folketrygden.30.05.2022
08:10
31.05.2022 10:33

yngvil@lomedia.no

FriFagbevegelse har gått gjennom de rundt 50 forslagene om pensjon som ulike LO-tillitsvalgte i hele landet har sendt inn i forkant av LO-kongressen.

Flere av forslagene er helt konkrete og går på å forandre selve pensjonssystemet.

De som stiller forslag er gjennomgående opptatt av at vanlige arbeidere kommer dårlig ut av det nye pensjonssystemet og må sikres bedre.

LO-sekretariatet har så langt avvist nesten alle konkrete forslag som går på å endre pensjonssystemet.

LO er bekymret

LO deler samtidig mange av bekymringene fra forbundene, og signaliserer at en mulighet er å bedre og utvide sliterordningen.

Sliterordningen skal sikre en ekstra økonomisk påslag for dem som går av tidlig med pensjon og ikke jobber ved siden av pensjonen.

LO-ledelsen, lederne for LO-forbundene og økonomene i LO har diskutert seg fram til et omfattende dokument om hva de mener bør være LOs pensjonspolitikk de neste tre åra.

Det skal legges fram for de tillitsvalgte som er delegater på kongressen, der det skal diskuteres av en komité med topptillitsvalgte, før delegatene stemmer over det.

Her er noen av de viktigste forslagene, som alle er avvist av LO-sekretariatet.

1. NNN: Pensjonen til «sliterne» må økes

Flere av LOs største forbund mener Norge har fått et pensjonssystem der taperne er folk med de tyngste jobbene, med lav utdanning, som begynte tidlig i arbeidslivet, og som må gi seg tidlig fordi de er utslitt.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har det kanskje tydeligste forslaget til hvordan de mener at pensjonssystemet bør endres, for at folk som må gå av tidlig skal ha mulighet til det uten å bli fattige.

Forbundet vil at «levealdersjusteringen må endres slik at sliterne ikke får redusert pensjon».

Hva betyr levealderjustering?

Levealdersjustering betyr at folk må jobbe lenger eller få mindre pensjon når levealderen øker.

Og får å ta det litt mer teknisk: Alle har en pensjonspott i folketrygden. Denne pensjonspotten skal fordeles på antallet år den enkeltes årskull blir forventet å leve.

Slik blir den årlige pensjonsutbetalingen lavere og lavere i takt med at den gjennomsnittlige levealderen øker. Og det gjør den. Derfor må vi jobbe lengre for å få en pensjon å leve av.

Dette gjør at folk med de tyngste jobbene ikke har råd til å gå av med pensjon, mener forbundsleder Anne Berit Aker Hansen i NNN.

Denne gruppa taper store summer i livsvarig pensjon med dagens system, fastslår NNN i et av sine forslag til LO-kongressen.

LO støtter pensjonsreformen

LO står fast ved sin støtte til pensjonsreformen, som innførte levealdersjustering.

LO-sekretariatet har dermed avvist forslaget fra NNN om å endre levealdersjusteringen.

Samtidig erkjenner LO at ikke alle kan jobbe lengre og sånn kompensere for den lavere pensjonen som følger av levealdersjusteringen, altså de som risikerer å få en pensjon «som ikke kan forsvares i et solidarisk samfunn». Det skriver LO-sekretariatet i forslaget til pensjonspolitisk vedtak.

Derfor må pensjonsnivåene heves for disse gruppene, mener LO. De trenger egne ordninger for å få en bedre pensjon.

Hva skjer med sliterne?

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad sier det er flere alternativer som kan ivareta sliterne.

– Jeg tror det mest nærliggende er å styrke og utvide «sliterordningen», sa Bjørnstad til FriFagbevegelse nylig. Den er avtalefestet mellom partene i arbeidslivet.

Les også:

Bengt (58) vurderte å gå av som 62-åring. Så sjekket han pensjonskontoen sin

LO-veteran angrer på at hun støttet Aps pensjonsreform. – Håpløst naivt.

2. NTL og EL og IT Forbundet: Tjenestepensjon bør vekk fra private og inn i Folketrygden

Finansbransjen skal ikke tjene penger på ansattes pensjoner, mener store LO-forbund.

I dag står svimlende 854 milliarder kroner i tjenestepensjon i private finansinstitusjoner som arbeidsgiverne har betalt i pensjonssparing til oss ansatte. Beløpet vokser med mange titalls milliarder kroner i året.

Fagforbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL), EL og IT Forbundet, og de lokale LO-organisasjonene i Oslo, Trøndelag og i Troms og Finnmark vil endre på dette.

De foreslår i separate lignende forslag at tjenestepensjon som betales inn av bedriftene til forsikringsselskaper heller burde gå inn i Folketrygden.

Dette innebærer forslaget fra NTL:

• I stedet for å betale tjenestepensjon inn til forsikringsselskapene, kan arbeidsgiverne fylle på pensjonskontoene vi alle har i Folketrygden.

• I dag sparer staten litt over 18 prosent av lønna vår på «Folketrygd-kontoene» våre (av maksimalt rundt 750.000 kroner i året), øremerket alderspensjon. Det betyr ikke at vi trekkes 18 prosent til alderspensjon. Det er ingen direkte sammenheng mellom det vi betaler i skatt og det vi får i pensjon.

• I dag må arbeidsgiverne betale inn minst 2 prosent av lønn til tjenestepensjon, som settes i private forsikringsselskaper og banker.

• Hvis 2 prosent fra tjenestepensjon betales inn til Folketrygden, og legges til dagens over 18 prosent, blir årlig sparing i Folketrygden på over 20 prosent.

• Det ville gitt folk en fetere pensjonskonto enn i dag.

• Det ville også bety at de 2 prosent tjenestepensjon inngår i den livsvarige utbetalingen i alderspensjon fra Folketrygden, påpeker NTL.

• Folketrygdens alderspensjon varer hele livet ut. Mens man med dagens system, bare får utbetalt tjenestepensjonen i ti år, påpeker NTL.

3. Fagforbundet: Vi må ha bedre pensjonssystemer

Pensjonsreformen som ble innført i 2011 forsterker forskjellene i inntekt og levekår når vi blir eldre, fastslår Fagforbundet i sitt forslag om at vi trenger bedre pensjonssystemer.

Svakhetene i dagens pensjonssystemer gjør det nødvendig å styrke pensjonene til flere grupper, skriver forbundet, som er landets største og har 400.000 medlemmer.

Både alderspensjonen fra Folketrygden og tjenestepensjonen fra arbeidsgiverne må bli bedre, mener forbundet.

«Avtalefestet pensjon (AFP) og levealdersjustering er to stikkord», skriver forbundet i sitt forslag, uten å konkretisere mer.

4. NNN: Minstesatsen for tjenestepensjon må økes til 4 prosent

Den lovpålagte minstesatsen for tjenestepensjon må økes til 4 prosent, foreslår NNN.

I dag er minstesatsen 2 prosent av lønna inntil cirka 750.000 kroner.

Også Handel og Kontor krever at minstesatsen for tjenestepensjon blir økt, men har ikke tallfestet det.

LO i Trøndelag vil også øke minstesatsen, og mener den bør fastsettes gjennom tariffoppgjør.

5. LO i Agder og NNN: Folk som blir syke må ikke miste ekstra-pensjonen AFP

LO må arbeide for at medlemmer som blir syke, mister jobben eller på annen måte ufrivillig trer ut av arbeidslivet, ikke mister avtalefestet pensjon, mener LO i Agder.

Vi har vært vitne til at mange har mistet AFP på grunn av sykdom, oppsigelse eller på annen måte har måttet forlate arbeidslivet ufrivillig. Dette er dypt urettferdig, skriver LO i Agder i sitt forslag.

LO-ledelsen vil jobbe for å endre AFP-ordningen slik at ansatte i bedrifter med tariffavtale skal få AFP på grunnlag av åra de har jobbet i AFP-bedrift. Det skal ikke spille noen rolle når man jobbet der.

Folk som forlater arbeidslivet fordi de blir uføre skal ikke få AFP, fastslår LO-ledelsen.

Aktuelt:

Tor Arne jobbet hele livet i en AFP-bedrift. Så fikk han kreft og mistet hele ekstrapensjonen.

Sliterpensjonen AFP skulle hjelpe folk som Roger. Nå får han ikke en krone.

Pensjonssystemet ble endret

• Ble innført i 2011, av den Arbeiderparti-ledede regjeringa, med pensjonsreformen.

• LO ga sin støtte til hovedgrepene i pensjonsreformen i 2005, med en rekke forbehold.

• Pensjonsreformen skulle få ned de økende pensjonsutgiftene. Det viktigste grepet var «levealderjustering».

• Levealdersjustering betyr at pensjonen du har tjent opp skal fordeles på antallet år årskullet ditt blir forventet å leve. Så lenge levealderen til befolkningen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

• Folk som klarer å stå i arbeid lenge, og vente med å ta ut pensjon, vil få en langt høyere pensjonsutbetaling enn de som må gå av tidlig.

• Slik rammes folk som av helsemessige årsaker må gå av med pensjon tidlig. 

• Det er store forskjeller i levealder mellom typiske arbeiderklasseyrker og yrker middel- og overklassen har.

• Også uføres alderspensjon blir rammet av levealderjustering, selv om uføre ikke kan velge å stå lenger i jobb.

• Pensjonsutvalget offentliggjør sin evaluering av pensjonsreformen 15. juni. Utvalget ble utnevnt av forrige regjering.

Kilder: Nav, Statens pensjonskasse og SSB

30.05.2022
08:10
31.05.2022 10:33Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund,  havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund, havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Jan-Erik Østlie

LOs Bård Nylund havnet midt i skytedramaet

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp


Flere saker