JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsforskjeller

Her tjener kvinner mer enn menn. 20 yrker som skiller seg ut

Menn har totalt sett høyere gjennomsnittslønn enn kvinner. Men det finnes noen unntak.
UNNTAK: Som regel er det omvendt, men i 20 yrker som SSB har listet opp var snittlønna i 2021 høyere for kvinner enn for menn. Bibliotekarassistenter, serviceelektronikere og kjøkkenassistenter er blant yrkene på lista. Sjekk differansen i artikkelen. (Illustrasjonsfoto)

UNNTAK: Som regel er det omvendt, men i 20 yrker som SSB har listet opp var snittlønna i 2021 høyere for kvinner enn for menn. Bibliotekarassistenter, serviceelektronikere og kjøkkenassistenter er blant yrkene på lista. Sjekk differansen i artikkelen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

aurora@lomedia.no

Nylig publiserte FriFagbevegelse tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser den gjennomsnittlige månedslønna fordelt på kvinner og menn i rundt 350 yrker i 2021.

Menn har totalt sett høyere gjennomsnittslønn enn kvinner. Slik er det også i de aller fleste tilfeller når vi ser på gjennomsnittlig månedslønn i ulike yrker.

Men det finnes noen unntak. I 20 av de yrkene der SSB har oppgitt gjennomsnittslønna for hvert av kjønnene, er det kvinner som tjener mest i snitt.

Som tabellen under viser, er det på det minste snakk om en forskjell i kvinnenes favør på 60 kroner. I ni yrker har kvinner en snittlønn som er mer enn 1000 kroner høyere enn menn i samme yrke.

Både heltidsansatte og deltidsansatte er med i statistikken. For deltidsansatte er lønna regnet om til hva den ville vært dersom de fikk tilsvarende lønn i en heltidsstilling.

Hvis det aktuelle yrket var preget av permitteringer i koronaåret 2021, vil det kunne gi utslag på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

I første versjon av denne saken var overskriften «Menn» og «Kvinner» byttet om i tabellen under. Det er nå korrigert.

Lønn kvinner menn 2021 ny

Hva jobber de med?

Den største forskjellen i snittlønn i kvinnenes favør finner vi blant serviceelektronikere. I yrket som går ut på å montere, vedlikeholde og reparerer elektronisk utstyr, som kontormaskiner, elektroniske instrumenter og kontrollsystemer, tjente kvinnene i snitt 3420 kroner mer enn menn.

Så følger reseptarer som jobber med å utlevere og klargjøre medisiner i apoteker og sykehus. Her tjente kvinnene i snitt 2510 kroner mer enn menn i samme yrke.

Den tredje største differansen, i snitt 1760 kroner mer til kvinner, finner vi blant «andre opplysningsmedarbeidere». De inngår i samme yrkesgruppe som reisebyrå-, kundesenter og informasjonsskrankemedarbeidere, samt resepsjonister, sentralbordoperatører og intervjuere, men jobber altså med opplysningsarbeid på andre områder.

Så mye mer tjener menn enn kvinner

I tabellen under ser du yrkene der SSB har publisert gjennomsnittslønna til både menn og kvinner, hvor kvinner har lavere snittlønn enn menn i samme yrke. Differansen viser hvor mye mindre kvinnene tjener.

I toppen av tabellen er det nesten helt jevnt. På det meste, nederst i tabellen, er det hele 53.570 kroner som skiller snittlønna til kvinner og menn.

Du kan bruke søkefeltet for å finne ditt yrke eller andre yrker du er spesielt interessert i.

Forskeren forklarer: Hvorfor tar det så lang tid å lukke lønnsgapet?

Differanse lønn kvinner og menn 2021

Når SSB publiserer statistikk over gjennomsnittlig månedslønn er det noen tall de lar være å publiserer for å unngå å identifisere personer eller virksomheter. De yrkene der SSB ikke har publisert tall for både kvinner og menn er ikke med i tabellene i denne artikkelen.

Dette er med i snittlønna

Her kan du se hva SSB har regnet med når de har sett på gjennomsnittet i månedslønna i alle yrkene.

• Avtalt månedslønn

Avtalt månedslønn, også kalt grunnlønn, omfatter den faste lønna (omregnet til månedslønn) som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn.

Kvalifikasjonstillegg, kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg er inkludert i avtalt månedslønn.

• Uregelmessige tillegg

Uregelmessige tillegg er som regel tillegg knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider.

Uregelmessige tillegg omfatter blant annet: Ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som kommer uregelmessig.

Omfatter både uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid og ikke-arbeidet tid.

(SSB har beregnet et gjennomsnitt for uregelmessige tillegg per måned fra januar til september.)

• Bonuser

Bonus betyr tillegg der utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for.

Overskuddsdeling, produksjonstillegg, og gratialer er andre eksempler på godtgjørelser som SSB regner som bonus.

(Bonuser er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til september).

Dette er ikke med i snittlønna

Snittlønna som SSB presenterer, omfatter ikke:

Naturalytelser, forsikringer og heller ikke trekkfrie utgiftsgodtgjørelser og lignende.

Overtidsbetaling er ikke medregnet i statistikken.

Warning
Annonse
Annonse

Dette er med i snittlønna

Her kan du se hva SSB har regnet med når de har sett på gjennomsnittet i månedslønna i alle yrkene.

• Avtalt månedslønn

Avtalt månedslønn, også kalt grunnlønn, omfatter den faste lønna (omregnet til månedslønn) som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn.

Kvalifikasjonstillegg, kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg er inkludert i avtalt månedslønn.

• Uregelmessige tillegg

Uregelmessige tillegg er som regel tillegg knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider.

Uregelmessige tillegg omfatter blant annet: Ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som kommer uregelmessig.

Omfatter både uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid og ikke-arbeidet tid.

(SSB har beregnet et gjennomsnitt for uregelmessige tillegg per måned fra januar til september.)

• Bonuser

Bonus betyr tillegg der utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for.

Overskuddsdeling, produksjonstillegg, og gratialer er andre eksempler på godtgjørelser som SSB regner som bonus.

(Bonuser er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til september).

Dette er ikke med i snittlønna

Snittlønna som SSB presenterer, omfatter ikke:

Naturalytelser, forsikringer og heller ikke trekkfrie utgiftsgodtgjørelser og lignende.

Overtidsbetaling er ikke medregnet i statistikken.