JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Holship-dom om to-tre uker

Transportarbeiderforbundet vil boikotte Holship i Drammen fordi de nekter å inngå tariffavtale for lossing og lasting. Om de får lov, er opp til Drammen tingrett.
Prosessfullmektig og advokat for LO og NTF, Christopher Hansteen (til venstre), og hans medhjelper, advokat Sigurd-Øyvind Kambestad (til høyre) satte store spørsmålstegn ved Holship sine argumenter i rettssaken forrige uke. I midten står første nestleder i Transportarbeiderforbundet, Lars M. Johnsen.

Prosessfullmektig og advokat for LO og NTF, Christopher Hansteen (til venstre), og hans medhjelper, advokat Sigurd-Øyvind Kambestad (til høyre) satte store spørsmålstegn ved Holship sine argumenter i rettssaken forrige uke. I midten står første nestleder i Transportarbeiderforbundet, Lars M. Johnsen.

Roy Ervin Solstad

res@lomedia.no

Det danske selskapet Holship har en norsk avdeling på Tangen i Drammen. Plasseringen deres er slik at gods både kan losses og lastes ut fra deres havn. Dette ønsker selskapet at egne ansatte skal gjøre, til tross for at det finnes et losse- og lastekontor i Drammen Havn.

All annen lossing og lasting i havna foretas av havnearbeidere ansatt i Administrasjonskontoret for havnearbeid i Drammen Havn i henhold til den fortrinnsretten registrerte havnearbeidere har til slikt arbeid. Den fortrinnsretten ligger nedfelt i ILO-konvensjon 137 som Norge ratifiserte for 40 år siden.

Bruker renholdere

Holship har tidligere benyttet registrerte havnearbeidere, men startet i fjor vår å bruke egne ansatte til dette arbeidet. Disse fikk for noe år siden, etter lang kamp, tariffavtale med Arbeidsmandsforbundet - som renholdere, da jobben dere først og fremst går ut på å rengjøre fruktkasser. At det er disse arbeiderne som nå blir pålagt å gjøre jobben som de registrerte havnearbeiderne har fortrinnsrett til, har fått både Transportarbeiderforbundet og Arbeidsmandsforbundet til å reagere.

Det er helt uakseptabelt at Holship vil bruke sine ansatte renholdere til lossing og lasting i Drammen havn i stedet for registrerte havnearbeidere, sa forbundslederne Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i forrige uke.

Boikott

Som i Risavika-saken, der arbeidsgiverne også nekter å inngå tariffavtale, ønsker NTF å boikotte terminalen til Holship. Det er dette tingretten i Drammen behandlet i forrige uke. Målet med en boikott er å tvinge Holship til å inngå en tariffavtale som gir havnearbeiderne fortrinnsrett til den type arbeid. Som i Risavika, er det nettopp fortrinnsretten arbeidsgiverne vil ha bort.

Holship sin advokat, Nicolay Skarning, sier rett ut at det er dette punktet som skaper problemer.

– Vi er uenige med NTF om fortrinnsretten til arbeid på havnene, understreker han.

NHO-støtte til NTF

Holship sin advokat forsøkte i retten blant annet å vise at fortrinnsretten var et monopol for de registrerte havnearbeiderne, og at det var et brudd på menneskerettighetene om organisasjonsfrihet, ved at det var organisasjonstvang for havnearbeiderne. Påstanden var at de ikke ville få jobb om de ikke meldte seg inn i Transportarbeiderforbundet.

Dette ble blankt avvist av NTF og LOs advokater, Christopher Hansteen og Sigurd-Øyvind Kambestad. Transportarbeiderforbundet fikk endatil støtte fra motpartens vitne, forhandlingsdirektør Rolf Nergård fra NHO. Sistnevnte påpekte for det første at om Holship hadde vært en NHO-bedrift, ville bedriften måtte tilslutte seg den tariffavtalen NTF krever at Holship skal signere. Nergård sa også at det var feil å omtale administrasjonskontorets fortrinnsrett til havnearbeid som et monopol. Det samme sa Thor Christian Hansteen, advokat i NHO Logistikk og Transport.

– Hvis administrasjonskontoret ikke har kapasitet til eller ønsker å benytte fortrinnsretten, så kan andre fritt utføre losse- og lastearbeidet, sa han.

– Kun påstander

NTFs advokater viste også til vitneførselen i saken om det var organisasjonsplikt til Transportarbeiderforbundet for havnearbeiderne.

– Holship ved prosessfullmektig har i medier gang på gang på gang sagt at det er organisasjonsplikt i norske havner, men styret som ansetter havnearbeidere til losse- og lastearbeiderkontoret har tre representanter fra arbeidsgiversiden og en fra arbeidstakerne. Det ville være meget overraskende om et styret med flertall fra arbeidsgiverne skulle kreve organisasjonsplikt. Dette er kun påstander fra motparten, ikke et eneste konkret eksempel på at det er organisasjonsplikt, sa advokat Christopher Hansteen.

Han ba samtidig retten fastslå når dommen ble skrevet, at det ikke var grunnlag for å si at det er organisasjonstvang i norske havner.

– I forhold til den mediekampanjen som har vært kjørt, og i forhold til saken som Bedriftsforbundet har sendt inn til European Social Rights Committee, ber jeg retten ta dette med i dommen, dersom retten finner det bevist at det ikke er en slik tvang, fortsatte han.

Brudd på etableringsretten

Da NTFs prosessfullmektige, Christopher Hansteens rettslige medhjelper, advokat Sigurd-Øyvind Kambestad overtok prosedyrestafettpinnen var det motpartens påstand om at dersom Holship forpliktes til å inngå tariffavtale med NTF, er det et brudd på etableringsfriheten i henhold til EØS-avtalen, som fikk gjennomgå.

– Det faktiske grunnlaget for denne anførselen fra motparten var at Holship AS skulle etablere sitt eget losse- og lastekontor, men det har de bekreftet at de ikke har noen planer om. Dermed blir anførselen bare hypotetisk, og må avvises, fordi den mangler aktuell interesse fra Holship. De kan heller ikke påberope seg EUs fire friheter om like konkurransevilkår, fordi Holship vil få en konkurransefordel om de skal drive på andre vilkår enn de andre i Drammen Havn, poengterte Kambestad.

Antikvert

Holships prosessfullmektig, Nicolay Skarning var ikke overraskende helt uenig med Hansteen og Kambe.

– Justeringene i arbeidsmiljøloven både i 1977 og 2005 har gitt mer fokus på topartsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver enn det ILO-konvensjon 137 legger opp til. Norge skal selvsagt følge konvensjoner, men ILO-konvensjon 137 er blitt utdatert. Den er heller ikke implementert lovmessig, og må dermed stille seg lenger bak i rekka enn arbeidsmiljøloven. Fortrinnsretten er antikvert, sa Skarning.

I sin prosedyre var han ikke like knallhard på at det var organisasjonstvang.

– Det er vanskelig å kritisere at en fagforening er så tiltrekkende at alle melder seg inn, men jeg regner med at NTF sørger for at det er en del som ikke melder seg inn nå, for å vise at man ikke har organisasjonstvang, sa han med et smil.

Til Transportarbeideren, innrømmet Skarning etter at retten var hevet, at det ikke var utenkelig at NTF fikk gjennomslag.

– De er veldig dyktige fagforeningsfolk som ofte får det som de vil. Det har med erfaring å gjøre og vilje til å få til noe, sa Skarning.

Han håpet samtidig at tvisten mellom Holship og NTF ville føre noe godt med seg, også i forhold til organiseringen av havnearbeidet.

– Kanskje kan det motivere alle til å tenke nytt, avsluttet Niclay Skarning.

Dom i saken kommer trolig ikke før i første halvdel av februar.

Tidligere artikler om saken:

Raser mot Holship (15. januar 2014)

Nok en rettsrunde i Drammen Havn (13. januar 2014)

Seier for bryggearbeiderne i Drammen (6. august 2013)

Vant fram etter Blokade (5. april 2013)

Warning
Annonse
Annonse