JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jane Solheim (43) har kjempet mot Nav siden mai 2019, da søknaden hennes om uføretrygd ble avslått. Nav mener Solheim ikke er ferdig medisinsk utredet siden hun ikke har forsøkt kognitiv terapi, til tross for at Solheim har blitt henvist til kognitiv terapi flere ganger – og blitt avvist, da behandlingsstedene ikke kan se at Solheim har behov for psykisk helsehjelp.

Jane Solheim (43) har kjempet mot Nav siden mai 2019, da søknaden hennes om uføretrygd ble avslått. Nav mener Solheim ikke er ferdig medisinsk utredet siden hun ikke har forsøkt kognitiv terapi, til tross for at Solheim har blitt henvist til kognitiv terapi flere ganger – og blitt avvist, da behandlingsstedene ikke kan se at Solheim har behov for psykisk helsehjelp.

Helle Svanevik

Jane (43) i paradoksal kamp mot Nav: – Jeg har gjort alt de har bedt meg om

Jane Solheim får avslag på uføretrygd fordi hun mangler såkalt kognitiv terapi, men stedene som tilbyr denne type terapi vil ikke behandle henne. De mener hun ikke vil ha nytte av det. Nå tar Solheim saken til Trygderetten.21.08.2020
11:48
21.08.2020 11:48

Jane Solheim (43) sitter ved stuebordet i Krokstadelva. Foran seg har hun en hel haug med papirer som ligger spredt utover. Tomme konvolutter med Nav-logoen på ligger samlet.

– Dette har vært en stor del av hverdagen min i over et år nå. Det er så tungt, sier Solheim.

Solheim ble ifølge en legeerklæring smittet av svineinfluensa i 2014, og har aldri kommet seg tilbake til normal form igjen. Hun fikk påvist CFS/ME, eller kronisk utmattelsessyndrom, i 2015. Etter å ha vært sykmeldt i ett år gikk hun også over på arbeidsavklaringspenger (AAP) i 2015.

«Lader» store deler av dagen

I dag har Solheim funnet en balansegang i hverdagen som gjør at hun kan være oppegående og i veldig lett aktivitet. Hun står opp samtidig med samboeren og den yngste datteren på femten år, som skal på jobb og skole. Når de har dratt, har Solheim det hun kaller «egentid», før hun legger seg igjen i tolv-tiden. Så står hun opp igjen når samboeren og datteren kommer hjem fra jobb og skole.

– Da har jeg kanskje nok energi til å hjelpe datteren min med leksene, eller til å være med og lage middag. Og så legger jeg meg klokken syv eller klokken elleve – alt etter hvordan dagsformen er.

Lest denne? Christer (54) mistet AAP-en. – Jeg har ikke en krone

Solheim sammenligner ME-sykdommen med en telefon som synger på siste verset. Telefonens batteri kan være fulladet, men kun en liten telefonsamtale kan være nok til at den må plugges i laderen igjen.

– Det er ikke noe Duracell-batteri jeg går på, akkurat. Jeg burker mesteparten av dagene på å lade, og hvis jeg overanstrenger meg, for eksempel ved å gå en liten tur med hundene, kan det ende med at jeg blir helt sengeliggende i en uke.

Jane Solheim tilbringer store deler av dagene på sofaen eller i sengen for å hvile.

Jane Solheim tilbringer store deler av dagene på sofaen eller i sengen for å hvile.

Helle Svanevik

Får sosialstønad

Da Solheim hadde nådd makstiden med AAP etter fire år i 2019, måtte hun over på sosialstønad, som utgjør en betydelig mindre månedlig sum enn AAP. Da søkte hun Nav om uføretrygd – og fikk avslag.

Solheim forteller at hun ikke klarer seg på det hun får utbetalt i sosialstønad, og at hun er avhengig av økonomisk hjelp både fra samboeren og fra foreldrene sine.

– Hvis det går hull i en bukse og jeg trenger en ny, må jeg spørre samboeren min om penger til det. Det er rett og slett nedverdigende for meg, sier Solheim, som jobbet fulltid som personlig assistent før hun ble syk.

– Jeg får utbetalt 8000 kroner i måneden, og 3000 av disse bidrar til å dekke huslån og forsikringer. Da sitter jeg igjen med 5000 kroner til meg selv, legger hun til.

SV-leder ut mot endringene i AAP-regelverket: – Skandale

Avslaget

Blant papirene som ligger på Solheims bord, som Dagsavisen Fremtiden har fått innsyn i, er en samling avslag fra Nav. Her skriver Nav at Solheim ikke får innvilget uføretrygd, fordi hun «ikke har forsøkt behandling i tilstrekkelig grad», da uføretrygd ikke skal gis dersom tiltak kan tenkes å øke funksjons- og inntektsevnen.

Nav trekker frem at Solheim er henvist til behandling hos psykisk helseteam i tidligere Nedre Eiker kommune, og at fastlegen hennes vurderer at behandlingen anses å føre til bedring av arbeidsevnen.

Solheim var henvist til det psykiske helseteamet for å forsøke behandlingsmetoden kognitiv terapi – en slags psykoterapi som skal gi pasienten verktøy for å kunne bryte ned onde sirkler som opprettholder psykiske problemer som angst eller depresjon.

Ved siden av dokumentene fra Nav, har Solheim lagt frem en samling med avslag fra steder som tilbyr kognitiv terapi, blant annet fra psykisk helseteam i Nedre Eiker og DPS Drammen. Hele tre ganger før Navs avslag på uføretrygd, og én gang i etterkant, har Solheim fått avslag på kognitiv terapi hos steder hun har søkt for å oppfylle Navs krav. Alle behandlingsstedene begrunner avvisningene, etter en kartlegging av Solheims sykdomsbilde, at Solheim ikke har behov for psykisk helsehjelp.

Mistet AAP før operasjon: Nå må Torgeir og Torunn selge huset

Solheim har også lagt frem flere legeerklæringer og journalutskrifter, signert både fastlege og nevrolog. I et brev fra Solheims fastlege kommer det frem at Solheim faktisk har forsøkt behandlingen Nav krever gjennomført, da hun var på et fire ukers langt opphold på Skogli helse- og rehabsenter i 2015. I tillegg skriver fastlegen at kognitiv terapi, i Solheims tilfelle, ikke vil kunne bedre funksjons- og inntektsevnen hennes. Han forklarer også at enkelte CFS/ME-pasienter kan ha nytte av behandlingen, men at det i nyere anbefalinger kun gjelder CFS/ME-pasienter som har samtidig angstlidelse. Videre presiserer han at Solheim ikke føler seg verken engstelig eller deprimert.

– Jeg har vært innstilt på å prøve alt som kan gjøre meg friskere, men nå kommer jeg ingen vei. I stedet tar kampen mot Nav opp det meste av den lille energien jeg har, sier Solheim.

Jane Solheim forteller at kampen mot Nav tar mye av energien hennes, og hun er fortvilet over situasjonen hun står i.

Jane Solheim forteller at kampen mot Nav tar mye av energien hennes, og hun er fortvilet over situasjonen hun står i.

Helle Svanevik

Klaget på Navs vedtak

Solheim klaget på Navs avslag på uføretrygd, og viste til de avviste henvisningene. 15. juni 2019 fikk hun igjen svar fra Nav, som ikke fant grunnlag for å gjøre om vedtaket på bakgrunn av manglende kognitiv terapi. Klagen ble derfor sendt videre til Nav Klageinstans for behandling. Svaret fra klageinstansen kom 23. oktober 2019, og dokumentet viser at instansen så seg enige med Navs vurdering om å ikke omgjøre vedtaket.

– De mener fremdeles at jeg ikke er ferdig utredet. Det er som å møte en vegg – Nav skal jo være der for å ta vare på folk, men det de gjør her er rett og slett å bryte meg ned.

Ifølge et dokument fra den rådgivende overlegen ved Nav Klageinstans som har vurdert Solheims sak, kan det ikke utelukkes at kognitiv terapi vil forbedre Solheims sykdomstilstand. Derfor anser Nav fortsatt Solheims sak som «ikke ferdig medisinsk utredet», og hun oppfyller dermed fremdeles ikke Navs kriterier for å få innvilget uføretrygd.

– Dette med at en rådgivende overlege i Nav som aldri har møtt meg skal bestemme at jeg ikke er ferdig utredet – det forstår jeg bare ikke, sier Solheim.

Den rådgivende overlegen skriver også at det er et problem at CFS/ME-pasienter ikke får psykisk behandling i institusjon. På bakgrunn av Solheims avviste henvisninger ved institusjon, kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten, foreslåes det at hun kan benytte seg av behandlingstilbud i den private helsetjenesten.

– Hvis Nav hadde dekket dette for meg, hadde jeg satt opp ti timer med kognitiv terapi med én gang. Men det kan de ikke garantere at de vil gjøre, og siden det koster bortimot 1000 kroner per gang i det private, er ikke det et alternativ. Det er 1000 kroner jeg ikke har, sier Solheim.

Therese har ingenting å leve av etter at støtten fra Nav er stanset

Til Trygderetten

Da Nav avslo klagen hennes, bestemte Solheim seg i sommer for å oversende saken sin til det uavhengige klageorganet Trygderetten, som behandler anker på vedtak i trygde- og pensjonsspørsmål.

De skal treffe avgjørelsen om hvorvidt Solheim har rett til uføretrygd eller ikke.

– Jeg fikk nylig beskjed om at behandlingstiden er på opptil ett år. Det er så frustrerende og utmattende, for jeg har gjort alt Nav har bedt meg om – rehabilitering, arbeidsutprøvning, fysioterapi, og jeg har forsøkt å få kognitiv terapi flere ganger, sier Solheim og avslutter:

– Bare å gjøre dette intervjuet kommer til å slå meg ut i minst én dag – men hvis saken min kan hjelpe noen andre, så er det verdt det.

Nav vil ikke uttale seg om enkeltsaken

På spørsmål om hvorfor Nav mener Solheim ikke er ferdig medisinsk utredet når hun kan vise til flere avviste henvisninger til kognitiv terapi som forteller at hun ikke har behov for psykisk helsehjelp, svarer Per Morten Svenkerud, avdelingsdirektør ved Nav Arbeid og ytelser Innlandet, at Nav ikke vil uttale seg om denne enkeltsaken.

– Denne saken er anket inn til Trygderetten. Nav ønsker derfor ikke å kommentere saken i media nå, skriver Svenkerud i en e-post.

På generelt grunnlag for CFS/ME-pasienter, kan Svenkerud derimot fortelle at Nav ikke innvilger søknader om uføretrygd dersom det er en viss mulighet for at en behandlingsform som ikke enda er forsøkt kan bedre søkerens inntektsevne.

– I denne saken kommer det frem i et brev fra søkerens fastlege at hun forsøkte kognitiv terapi under et rehabiliteringsopphold på fire uker. Hvor lenge må man gå til kognitiv terapi for at behandlingformen anses som «forsøkt» av Nav?

– Det kan ikke settes en eksakt «grense» på hvor lenge en person må gå i kognitiv terapi, for at behandlingen skal anses som forsøkt. Sykdommen og den nedsatte funksjonsevnen den har medført skal være behandlet på den måten og i det omfang som anses hensiktsmessig. Det foretas en individuell vurdering av hva som anses hensiktsmessig. Hvordan behandlingen virker inn på personens samlede helsetilstand vil ha avgjørende betydning, svarer Svenskerud og legger til:

– Hovedregelen er at hensiktsmessig behandling skal være forsøkt i uttømmende grad. Folketrygdloven nevner ulike momenter som skal vurderes. Generelt vil vilkåret om å ha gjennomgått hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak være strengere jo yngre personen er. Saker som dette kan være kompliserte og vanskelig å vurdere, og det finnes ingen klar fasit.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
21.08.2020
11:48
21.08.2020 11:48Mest lest

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

Privat

Da Hallgerd (66) mista jobben, tok hun grep: – Her er det så mye arbeid som aldri før

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

Skjermdump

Uber-sjåførens desperate melding: – Eg er i ferd med å bli heimlaus for tredje gong sidan mai

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Mina B. Ræge/Dagsavisen

Seksbarnsmor «Ivana» (35) ble kastet ut av leiligheten i Oslo

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

Ole Palmstrøm

Ekstraarbeidet tok nattesøvnen fra Frode: – Jeg var så sliten at jeg ikke visste hvor jeg var

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

Jan-Erik Østlie

Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Tri Nguyen Dinh

Analyse: Lavtlønnede og mannlige velgere forlater Frp

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Foto: Privat

Live ville hjelpe sine iranske venner og ga dem jobb. Nå skal hun i retten for tredje gang

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

Privat/Lene Svenning

Sjefene sikret seg full lønn under sykdom – nå krever butikkansatte det samme

DET ER HÅP: Fagforbundets økonom Bjørn Kristian Rudaa har selv bidratt til å snu mange nedbemanningsforslag.

DET ER HÅP: Fagforbundets økonom Bjørn Kristian Rudaa har selv bidratt til å snu mange nedbemanningsforslag.

Bjørn A. Grimstad

Slaget er ikke tapt selv om kommunen vil si opp ansatte. Her er økonomiekspertens råd

Over 1.400 selskaper har fått lønnskompensasjon, til tross for at de hadde null ansatte da koronakrisen startet. Det viser en kartlegging Dagbladet har foretatt.

Over 1.400 selskaper har fått lønnskompensasjon, til tross for at de hadde null ansatte da koronakrisen startet. Det viser en kartlegging Dagbladet har foretatt.

Colourbox

1.400 selskaper har fått lønnskompensasjon. Problemet? De hadde ingen ansatte


Flere saker