JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
En ansatt med mye av og på-fravær, over flere år, kan gi arbeidsgiver en saklig grunn for oppsigelse. (Illustrasjonsbilde)

En ansatt med mye av og på-fravær, over flere år, kan gi arbeidsgiver en saklig grunn for oppsigelse. (Illustrasjonsbilde)

Gorm Kallestad / NTB

Oppsigelse

Kan arbeidsgiver sparke meg fordi jeg er syk?

Det er lett å bli bekymret hvis fraværet fra jobb blir langvarig på grunn av sykdom.25.01.2024
07:00
08.02.2024 14:00

aslak@lomedia.no

Hva skjer hvis du plutselig blir syk? Du må ha sykmelding fra legen og blir borte fra jobb i lang tid.

Kan arbeidsgiver si deg opp da?

Vi har spurt et par eksperter om hvilke regler som gjelder.

Spesiell 12-månederstid

I arbeidsmiljøloven har du et vern mot å bli sagt opp på grunn av sykefravær, men det kan være tilfeller der arbeidsgiver likevel har saklig grunn til å si opp en syk medarbeider.

Utgangspunktet er følgende:

Arbeidsgiver kan ikke bruke sykefravær som grunn for å si deg opp. I hvert fall ikke de 12 første månedene. Denne perioden står veldig sterkt i arbeidstakerens favør.

Det bekrefter også LO-advokat Fredrik Jadar overfor FriFagbevegelse.

– De første 12 månedene har den ansatte et særskilt lovfestet vern mot å bli sagt opp på grunn av sykdom. Da er det ulovlig for arbeidsgiver å bruke dette som oppsigelsesgrunn, sier han.

Statsansatte har et stillingsvern på ytterligere 12 måneder. Dette tilleggsvernet følger ikke av loven, men av praksis. Det vil si at statsansatte er særskilt vernet i til sammen 24 måneder.

Aktuelt: Læreren ble 50 prosent ufør. Så ble hun sagt opp av kommunen

30 prosent eller mer

En arbeidstaker med mye av og på-fravær over flere år kan være et problem for virksomhetene. Et slikt fravær kan også gi arbeidsgiver en saklig grunn for oppsigelse. 

Lista ligger imidlertid høyt. Antakelig må fraværsprosenten være opp mot 30 prosent eller mer, ifølge kompetanseselskapet Simployer.

– Det skal mye til før et slikt fravær vil gi saklig grunn til oppsigelse. Og det må også kunne påvises at det er sannsynlig at det høye sykefraværet vil fortsette framover i tid, sier juridisk rådgiver Ragni Myksvoll Singh.  

Bevis fra arbeidsgiver

Som sykmeldt finnes det imidlertid ikke noe vern mot en oppsigelse av andre årsaker.

Dokumentasjonen er det arbeidstaker som må skaffe. Ulovlig fravær, tyveri eller mangelfulle arbeidsprestasjoner over tid er forhold som kan være saklige grunner til å si opp en ansatt.

Det samme kan være hvis arbeidsgiver må ty til kutt og innsparinger.

– Arbeidsgiver må bevise at det foreligger omstendigheter som helt uavhengig av sykefraværet og sykdommen gir saklig grunn til oppsigelse, sier Myksvoll Singh.

Å være lovbeskyttet mot oppsigelse ved sykdom er en kjerneverdi i stillingsvernet ditt.

Ergo: Lista ligger høyt for å si deg opp. Det skal veldig mye til.

– Av erfaring blir det ikke oppsigelser av sykefravær under ett år. Kortere fravær med sykdom leder erfaringsvis ikke til oppsigelser i det hele tatt, forteller LO-advokat Fredrik Jadar.

Ifølge LO-advokat Fredrik Jadar blir det normalt sett ikke ikke oppsigelser av sykefravær på mindre enn ett år. 

Ifølge LO-advokat Fredrik Jadar blir det normalt sett ikke ikke oppsigelser av sykefravær på mindre enn ett år. 

Sissel M. Rasmussen

Dette må arbeidsgiver gjøre

Vernet ditt er minst like sterkt som ved oppsigelser av andre årsaker enn sykefravær.

Jadar påpeker at arbeidsgiver må gjøre følgende for å kunne si opp en av sine ansatte:

• Rimelighetshensyn må være tatt i den ansattes favør

• Saksbehandlingen må være forsvarlig

• Det skal ha blitt avholdt drøftingsmøte

• Oppsigelsen må oppfylle lovens formkrav

Ifølge LO-advokaten må også oppsigelsen bygge på «et fullstendig, faktisk grunnlag og relevante, rettslige argumenter».

– Den ansatte har fortsatt krav på å stå i stillingen mens tvisten om oppsigelsens gyldighet pågår. Også hvis det er tilfelle at den ansatte ikke kan møte på jobb på grunn av sykdom, sier Jadar.

Forpliktet til å tilrettelegge

Vernet ditt i arbeidsmiljøloven løper ikke ut etter de 12 første månedene med sykdom. Snarere tvert imot. En oppsigelse på grunn av sykdom må fortsatt begrunnes på en saklig måte.

– Det er derfor ingen automatikk i at en oppsigelse etter verneperioden er saklig begrunnet. Her trår en del arbeidsgivere feil, understreker LO-advokaten.

Det er for eksempel viktig at arbeidsgiver har oppfylt tilretteleggingsplikten etter arbeidsmiljøloven.

– Selv langtidssykmeldte kan ikke bli sagt opp dersom arbeidsgiver med rimelighet kan tilrettelegge for at den ansatte kan komme tilbake. Det kan for eksempel handle om å frita den ansatte fra tunge fysiske arbeidsoppgaver, påpeker Fredrik Jadar.

Myksvoll Singh understreker at en sykmeldt arbeidstaker har en medvirkningsplikt under tilretteleggingen.

– Det innebærer for eksempel at arbeidstaker skal delta i oppfølgingsmøter og bidra når det lages oppfølgingsplaner, sier hun. 

Når oppsigelsen blir saklig

Ifølge arbeidsmiljøloven vil oppsigelsen først være saklig «dersom arbeidet ikke kan tilrettelegges slik at arbeidstaker kan fortsette i sin vanlige stilling og omplassering til annen stilling ikke er mulig».

Arbeidsgiver er forpliktet, så langt det er mulig, å iverksette nødvendige tiltak for at du som ansatt skal kunne beholde jobben din eller få et annet passende arbeid.

Arbeidsgiver må se på arbeidstakers muligheter for å jobbe i sykdomsperioden, og tilrettelegge så langt det er mulig for at arbeidstaker skal kunne komme tilbake i jobb, mener Ragni Myksvoll Singh.

– Om arbeidsgiver har oppfylt sin tilretteleggingsplikt, vil være et helt sentralt moment ved vurderingen av om man har saklig grunn til å si opp en arbeidstaker på grunn av sykdom, føyer hun til.

Får berget AFP

Hvis du blir sagt opp, kan du kreve forhandlinger med arbeidsgiveren din og eventuelt gå til søksmål.

– Du har rett til å fortsette i stillingen din fram til saken er avgjort, påpeker Myksvoll Singh.

Fredrik Jardar har erfaring fra saker med eldre arbeidstakere som har få år igjen til pensjonsalder og blir syke. Hvis de for eksempel har mulighet til å gå av med ekstrapensjonen AFP fra de er 62 år, er det mulig å få til minnelige ordninger med arbeidsgiver, ifølge LO-advokaten.

– Den ansatte kan stå i en tilrettelagt, redusert stilling som arbeidsgiver strengt tatt ikke har bruk for, men som likevel innvilges for å berge AFP-en til den ansatte, forklarer han.

For langtidssykmeldte arbeidstakere utenfor verneperioden på 12 eller 24 måneder er ikke prognosene alltid like gode, medgir han.

– Det avhenger av om tilretteleggingsplikten blir etterlevd, ikke minst om arbeidsgiver kan dokumentere at videre tilrettelegging er nytteløst, sier Jadar.

Mye delt: Endringer fra Nav: Her er årets nye satser og regler

Fakta

Ifølge Nav har vi nå et sykefravær på 6,7 prosent. Helse- og sosialtjenester topper med et sykefravær på 6,8 prosent. Høyest fravær er det i Nordland (5,5 prosent).

Sykefraværet som skyldtes psykiske lidelser utgjorde over 1,8 millioner tapte dagsverk i tredje kvartal i 2023 og 25 prosent av det totale legemeldte sykefraværet.

Økningen var størst blant folk mellom 30–34 år.

25.01.2024
07:00
08.02.2024 14:00

Fakta

Ifølge Nav har vi nå et sykefravær på 6,7 prosent. Helse- og sosialtjenester topper med et sykefravær på 6,8 prosent. Høyest fravær er det i Nordland (5,5 prosent).

Sykefraværet som skyldtes psykiske lidelser utgjorde over 1,8 millioner tapte dagsverk i tredje kvartal i 2023 og 25 prosent av det totale legemeldte sykefraværet.

Økningen var størst blant folk mellom 30–34 år.
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

Hilma Nikolaisens historie er ikke om en traumatisert alenemor – men «systemet» gjorde det tungvint

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret


Flere saker