JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kampen for likelønn er ikke over.

Kampen for likelønn er ikke over.

Eirik Dahl Viggen

Lønn på stedet hvil og litt tilbake

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn økte fra 2012 til 2013. Forskjellene er størst blant de med høyere utdanning og innen finans, viser tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU).31.03.2014
12:00
01.04.2014 05:20

anne.siri.rena@lomedia.no

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn økte fra 86,5 prosent i 2012 til 85,8 prosent i 2013, fastslår den endelige rapporten fra TBU om grunnlaget for inntektsoppgjørene i 2014. Finanssektoren skiller seg ut også i 2013 ved å ha særlig store forskjeller: kvinnene tjente i gjennomsnitt 71,3 prosent av menns lønn i denne bransjen. Vist med konkrete tall tjente kvinner gjennomsnittlig 560.400 kroner mot mennenes lønn på 786.000 kroner.Det er riktignok en liten framgang fra året før, da kvinner tjente 70,4 prosent av det menn tjente.

Lønnsdiskriminering

Kvinners gjennomsnittlige lønn utgjorde altså i gjennomsnitt 85,8 prosent av menns i 2013. Dette er lavere enn i 2012, men høyere enn i årene før. Ifølge TBU-rapporten er den økte lønnsforskjellen det siste året særlig er knyttet til ulike uregelmessige tillegg for kvinner og menn. Det er minst lønnsforskjeller for de som har kortest utdanning, altså grunnskole eller videregående skole. Størst lønnsforskjeller er det for ansatte med høyere utdanning ved høgskole eller universitet inntil fire år, viser rapporten.

Fortsatt viktige faktorer bak lønnsforskjellene er forskjeller i kvinners og menns yrkesdeltakelse, bransje- og sektortilknytning, utdanning, arbeidserfaring og kompetanse. Kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet, at kvinner og menn er i næringer og bransjer med ulik lønnsevne, er en annen faktor, og det samme er ulike former for lønnsdiskriminering på arbeidsmarkedet.

Ulikheter innen finans

LO-leder Gerd Kristiansen vil ikke svartmale situasjonen nå når TBU-tallenes tale er klar.

– Satsingen på likelønn i tariffoppgjørene virker, men det går sakte, kommenterer Kristiansen.

Kristiansen viser til at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er preget av stabilitet eller svak tilnærming for de områdene der LO forhandler.

– For perioden 2004 til 2013 har vi hatt en tilnærming i arbeidslivet på i alt 1,3 prosent for heltidsansatte, og 1,1 prosent dersom deltid inkluderes.

Kristiansen sier videre, som det også står i rapporten, at når gjennomsnittlig lønnsforskjell mellom alle kvinner og menn likevel øker fra 2012 til 2013, så forklares dette i hovedsak av ulike uregelmessige tillegg – som bonuser, skifttillegg og lignende.

– Ellers kan mange forhold påvirke disse tallene, for eksempel endringer i hvordan kvinner og menn fordeler seg i antall i forskjellige deler av arbeidslivet. Innenfor finanstjenester er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn særlig store også i år, fortsetter Kristiansen.

"Drømmelæreren"

Unios leder, Anders Folkestad, konstaterer på arbeidstakeroganisasjonens nettsider at politiske ambisjoner ikke er nok for å tette likelønnsgapet.

– Kvinnene vi snakker om jobber stort sett i privat sektor. Kommunesektoren bør ta selvkritikk og ta et krafttak i årets oppgjør for å utjevne forskjellene mellom mannsdominerte yrker i privat sektor og kvinnedominerte yrker i kommunal sektor.

Regnestykket Unio presenterer viser at hvis en mann i privat sektor tjente 600.000 kroner i 2012, hadde han 81.000 koner mer enn en kvinne i offentlig sektor med tilsvarende lang utdanning. Det siste året har gapet økt med 4.200 kroner, og kvinnen tjener 85.200 kroner mindre. Folkestad trekker fram sykepleiere og lærere som eksempler på yrkesgrupper som sakker akterut, i en tid der betydningen av "drømmelæreren" diskuteres høyt og lavt.

Likestilte Norge

– Lønnsforskjellen har holdt seg mer eller mindre stabil de siste 20 årene. Den har blitt noe mindre, men utviklingen går relativt seint, uttalte forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB) Kristin Egge-Hoveid til NRK i en artikkel publisert 8. mars i år.

– Norge er et likestilt land sammenlignet med andre land i verden og Europa, men ved å se på tallene er det tydelig at vi fortsatt har en del utfordringer som bør jobbes med, fortsatte Egge-Hoveid.

I 15 år har SSB målt likestilling mellom menn og kvinner i Norge gjennom den såkalte Indeks for kjønnslikestilling i kommunene. Undersøkelsen viser at det særlig er tre områder hvor Norge henger etter : likelønn,

deltidsarbeid og kjønnssegregert arbeidsmarked.

Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt svært kjønnsdelt. Kun tre av ti offentlig ansatte er menn, og mer enn en av tre kvinner jobber deltid, ifølge SSBs tall om likestilling. 55 prosent av de med høyere utdanning i dag er kvinner, men utdanningsvalgene er fortsatt tradisjonelle. Få menn utdanner seg innen omsorg og undervisning, og få kvinner innen teknikk og naturvitenskap. Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. Størst andel kvinnelige ledere finnes i mellomsjiktet, spesielt i undervisnings- og omsorgssektoren.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU):

Skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi.

Er sammensatt av tre departementer samt arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Utvalget kommer med en rapport i juni med oppsummering av lønnsoppgjørene.

TBU ble oppnevnt for første gang i 1967. Utvalget er siden 1969 gjenoppnevnt for en periode på 4 år om gangen, siste gangen i oktober 2011.

Utvalget ledes av forsker i Statistisk sentralbyrå, Ådne Cappelen.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
31.03.2014
12:00
01.04.2014 05:20Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner


Flere saker