JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tariffoppgjøret 2020

Lønna di: Her er datoene du bør merke deg for høstens lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at alle tariffavtalenes bestemmelser er oppe til forhandling. I løpet av høsten vet du hva utfallet blir.
FRONTFAGET: Fellesforbundet og Norsk Industri, her ved Jørn Eggum og Stein Lier-Hansen, setter normen for alle andre lønnsoppgjør.

FRONTFAGET: Fellesforbundet og Norsk Industri, her ved Jørn Eggum og Stein Lier-Hansen, setter normen for alle andre lønnsoppgjør.

Håvard Sæbø

aslak@lomedia.no

Koronakrisen sørget for at partene i frontfaget, Fellesforbundet og Norsk Industri, måtte avbryte forhandlingene om revisjon av Industrioverenskomsten. Det skjedde i midten av mars.

Da industrien gjorde et nytt forsøk på å få lønnsoppgjøret i gang igjen mandag 3. august, ble det brudd allerede første dag. Nå skal partene de neste ukene prøve å bli enige om en hel rekke endringer i Industrioverenskomsten. Dette skjer med hjelp fra riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Setter normen for alle andre

Klarer ikke riksmekleren å hjelpe partene å bli enige innen tidsfristen, blir det streik i industrien fra 21. august. Fristen for mekling er nemlig 20. august klokka 24.

Systemet for lønnsdannelse i Norge er basert på at den konkurranseutsatte delen av industrien setter rammen for de andre oppgjørene. Derfor vil de andre tariffoppgjørene bli utsatt til frontfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri har forhandlet ferdig.

Les også: Fellesforbundet vil kjempe for dem som sitter nederst ved bordet

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, og det betyr at alle tariffavtalenes bestemmelser er oppe til forhandling. Lønn, arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling, bestemmelser om arbeidstøy og annet kan endres.

Datoer du må merke deg

Her er datoene som er spikret som oppstart for forhandlinger om nye tariffavtaler:

Staten:

1. september: Oppstart for lønnsforhandlingene i staten. Partene er hovedorganisasjonen til ansatte i staten, LO Stat, og arbeidsgiverne i staten, representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunene:

3. september: Forbundene i LO Kommune starter forhandlinger med arbeidsgiverne i KS om lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene. Dagens hovedtariffavtaler i KS, KS bedrift, staten og Spekter ble videreført på grunn av utsettelsen i våres og gjelder til 15. september.

15. september: Forhandlingsfrist for oppgjørene i staten og kommunene.

Fellesforbundet:

3. august: Industrioverenskomsten

6. august: Fellesoverenskomsten for Byggfag

10. august: Overenskomsten for Byggeindustrien

31. august: Speditørtariffen

31. august: Havne- og Terminaloverenskomsten

31. august: Schenkeravtalen

2. september: Overenskomst for miljøvirksomheter (MEF)

2. september: Bussbransjeavtalene NHO og Spekter

2. september: Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

2. september: Grossistoverenskomsten (Virke)

7. september: Riksavtalen

8. september: VTA-overenskomsten

8. september: Transportselskaper i Norge og Gods NHO/NLF

8. september: Biloverenskomsten

11. september: AMB overenskomsten

21. september: Havbruksoverenskomsten

22. september: Kranoverenskomsten

22. september: Overenskomst for aviser, avistrykkerier og pakkeri

22. september: LKAB

22. september: Oljeavtalen (NHO)

6. oktober: Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold

7. oktober: Avisbudavtalen

9. oktober: Oljeavtalen

13. oktober: Naturbruksoverenskomsten

14. oktober: Miljøbedrifter i Norge (NHO)

14. oktober: Grafisk sivil (Trykk, kartonnasje, bok og serigrafisk)

27. oktober: Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen

Handel og Kontor:

25.-28. august: Handel og Kontor forhandler med arbeidsgiverne i Virke.

27. august: A-delsforhandlinene med Spekter starter

19.-23. oktober: HK forhandler med NHO

24.-26- oktober: HK forhandlet med Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)

EL og IT Forbundet:

25.-26. august: Spekter A-del/Spekter

1.-4. september: Forhandlinger mellom EL og IT Forbundet og arbeidsgiverforeningen Nelfo om Landsoverenskomsten for Elektrofag (LOK). Den gjelder for 18.000 arbeidstakere og er den største avtalen innen EL og IT.

1.–15. september: Staten/Staten

2.–3. september: Fellesoverenskomsten Trefordeling/Norsk Industri

3.–15. september: Kommunene/KS

7.–8. september: IKT og Service/Virke

9.–10. eller 11. september: Kabelmontøroverenskomsten/Norsk Industri

10.–11. september: IKT overenskomsten/Abelia

14.–16. september: Energioverenskomsten/Energi Norge

21.–24. september: Heis/HLF – Nelfo

22.–23. september: Bedriftsavtalen/Samfunnsbedriftene

Ikke avtalt foreløpig: Telenor Abelia, Spekter Helse/Spekter B-deler, Spekter/virksomhetene

Industri Energi:

7.-8. september: Operatør, boring og forpleining

14.-15. september: Elektrokjemisk

16. september: Bransjeavtalen

17. september: Vaskeri og renseri

22. september: Kjemisk Teknisk

22.-23. september: Flyteriggavtalen NR

28.-29. september: Oljeservice

28.-29. september: Offshoreservice NR

1. oktober: Landbaseavtalen

6. oktober: Møbeloverenskomsten

7.-8. oktober: Fiskemel- og fiskeforindustri

8. oktober: Farmasøytisk

13. oktober: Glass og keramisk industri

13. oktober: Trafikkpersonell

Ikke avtalt foreløpig: NR Land

Arbeidsmandsforbundet:

25.-26. august: Forhandlinger med NHO Service og Handel om vekternes tariffavtale.

2.-3. september: miljøoverenskomsten

8.-9. september: Maskin

22.-23. september: Private anlegg

23.-24. september: Renhold

30. september-1. oktober: Bergindustrien

6.-7. oktober: Asfalt- og veivedlikehold

20.-21. oktober: Service & Vedlikehold

27. oktober: Parkering

4. november: Tunnel, bom og bru

Warning
Annonse
Annonse