JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rettshjelp til fagorganiserte

LOs advokater vant mange kamper i 2023. Her er noen av de viktigste

Harald Bakkeby Moe kjempet en årelang kamp for å bli regnet som arbeidstaker. Han lyktes til slutt.
Musiker Harald Bakkeby Moe var fornøyd etter at Høyesterett hadde avvist anken som handlet om hovedspørsmålet i saken hans.

Musiker Harald Bakkeby Moe var fornøyd etter at Høyesterett hadde avvist anken som handlet om hovedspørsmålet i saken hans.

Yngve Olsen

aslak@lomedia.no

Atle Sønsteli Johansen er leder av LOs juridiske avdeling. Han har, på oppfordring fra FriFagbevegelse, satt opp en liste med de viktigste sakene som LO-advokatene har håndtert i løpet av 2023.

Her omtaler vi sju av dem.

– Det er arbeidet vi gjør hver dag for medlemmene som er det viktige, og det viser seg også i statistikken, sier Sønsteli Johansen til FriFagbevegelse.

Erstatningsutbetalingen til medlemmer som har fått hjelp av LO-advokatene i 2023, beløper seg til 110 millioner kroner, ifølge årsrapporten til LOs juridiske avdeling. Det tilsvarer 2,2 millioner kroner i uka.

23 av de 211 sakene som LO-advokatene til enhver tid hadde i domstolene i 2023, ble helt eller delvis vunnet. Like mange endte med tap.

Her er noen av triumfene som lederen for LOs juridiske avdeling nevner:

Februar:

Fagbrev for yrkeslærere skal telle likt som 60 studiepoeng

Resultatet av lærestreiken var ikke Skolenes landsforbund (SL) veldig fornøyd med. Like fullt kunne forbundet notere seg for en viktig seier:

Fagbrev for yrkeslærere skal telle likt som 60 studiepoeng. Det ble klart etter kjennelsen i Rikslønnsnemnda.

 – Nemnda anerkjenner den kompetansen som yrkesfaglærere har. Det er vi selvsagt kjempeglad for, sa forbundsleder Mette Johnsen Walker.

SL fremmet også to andre hovedkrav for Rikslønnsnemnda, men fikk verken gjennomslag for et lønnsløft eller tidligere virkningsdato.

Virkningsdato for når lærerne får beregnet sin nye lønn fra, ble satt til den dagen streiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd, 27. september.

Forbundet tok ut de første tre medlemmene i streik 8. juni og trappet opp streiken flere ganger. Da lærerstreiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd, var 108 medlemmer av SL i streik.

LO-advokat Lornts Nagelhus hadde saken for LO og Skolenes landsforbund.

Dette skrev FriFagbevegelse: Lærerne tapte om lønna – men vant fram om fagbrev for yrkesfaglærere

Stor lettelse for ansatte i Avinor

Med et knapt flertall i Arbeidsretten, fikk Norsk Tjenestemannslag (NTL) gjennomslag for at endring fra arbeidshelg til fritidshelg, skal være kjent for arbeidstakere minimum 13 uker.

Dommen var en viktig seier for 2.700 luftfart-ansatte i Avinor.

– En stor lettelse. Jeg må innrømme at noen kolleger og jeg måtte ta en liten feiring og noen bobler etterpå, sa leder i NTL Luftfarten, Ørjan Kvalvåg.

Utfallet var ikke gitt på forhånd selv om NTL mente at endring fra oppsatt arbeidshelg til fritidshelg, der arbeidstiden flyttes med kortere frist enn 13 uker, var tariffstridig.

Dette var flertallet i Arbeidsretten enige i.

Mindretallet mente at ulempen for den enkelte, ved å ikke følge forutsigbarhet på helgefri, var av liten betydning opp mot lovgivers intensjon om å gi mest mulig fri på helg.

Dette skrev FriFagbevegelse om saken: Viktig seier for 2.700 luftfart-ansatte i Arbeidsretten

Mars:

Årelang kamp ble kronet med seier

Etter en kamp som hadde pågått i mange år for å bli regnet som fast ansatt, vant musiker Harald Bakkeby Moe over menigheten Tromsøysund sokn i retten.

– Dette er en stor lettelse og en glede. Mine medmusikere er også veldig fornøyde, og vi håper at de skal slippe å gå igjennom det samme som meg, sa Bakkeby Moe.

Som oppdragstaker i menigheten Tromsøysund sokn gikk Harald Bakkeby Moe glipp av både lønn, feriepenger og opptjening av tjenestepensjon.

Sangeren har kjempet en årelang kamp for å bli regnet som arbeidstaker og da fast ansatt musiker i menigheten. I mars 2023 kunne han endelig slippe jubelen løs.

LO-advokat Lars Christian Fjeldstad og advokatfullmektig Espen Eldøy har bistått Creo-medlemmet i saken. Eldøy sier at utfallet av anken var som forventet.

– Vi vant på alle hovedpunktene om at Harald er ansett som arbeidstaker og ikke som oppdragstaker, sier Espen Eldøy.

I dommen heter det at Bakkeby Moe skulle ha vært ansatt i 63 prosent stilling. I tillegg fikk han 100.000 kroner i oppreisning, etterbetaling av lønn på nær 25.000 kroner, feriepenger og etter-innmelding i tjenestepensjonsordningen i menigheten helt tilbake til 2013.

Dette skrev FriFagbevegelse om saken: Musiker Harald kan endelig juble etter seier over menighet

April:

Kranglet om tips – vant fram

En årelang krangel om tips er over. Det avgjorde Høyesterett i april.

Ni medlemmer fra Fellesforbundet på Hotel Bristol, samt 14 Parat-medlemmer på Hotel Plaza i Oslo, vant fram i landets øverste domstol.

I 2020 saksøkte de sine respektive arbeidsgivere for å trekke egne kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon fra tipset – 26,5 prosent på Bristol og 30,8 prosent på Plaza og krevde erstatning.

En enstemmig Høyesterett ga de hotellansatte medhold etter at arbeidsgiverne hadde anket dommen fra lagmannsretten.

I dommen slo Høyesterett fast at arbeidstakerne har et rettskrav på å få tipset utbetalt fra arbeidsgiveren – og at det ikke er innenfor styringsretten til arbeidsgiverne å trekke kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon fra tipset.

– Alt i alt setter Høyesterett alt på riktig plass, sa LO-advokat Håkon Angell.

Han førte saken for de Bristol-ansatte og Fellesforbundet.

Dette skrev FriFagbevegelse om saken: Arbeidsgivarar kan ikkje forsyne seg av tipset. Hotelltilsette vann fram i retten

Mai:

Rett til lønn under sykdom

Én dag etter at en ansatt hadde begynt i sin nye jobb i Utdanningsetaten i Oslo kommune, ble hun syk.

Kommunen utbetalte først sykepenger, men ombestemte seg og forlangte at arbeidstakeren måtte betale tilbake lønna for august og september i 2019.

Arbeidstakeren, som var fagorganisert i Fellesorganisasjon (FO), reagerte på kravet fra arbeidsgiver. Forbundet gjorde det samme og sa seg enig i at dette ikke kunne være riktig.

Partene ble ikke enige, og til slutt endte saken i Arbeidsretten. Der ble det avgjort at FO-medlemmet hadde krav på sykepenger.

Spørsmålet i saken var om retten til sykelønn forutsatte at arbeidstaker fylte vilkårene om fire ukers opptjeningstid for rett til sykepenger etter folketrygdloven.

Arbeidsretten svarte benektende på dette og ga LO medhold.

Tariffavtalen gir de ansatte bedre betingelser enn folketrygdloven, og Oslo kommune er forpliktet til å følge denne, ifølge flertallet i Arbeidsretten.

Dette skrev FriFagbevegelse om saken: Ble syk etter én dag i ny jobb – nå må kommunen betale sykepenger

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige og kan ikke ankes.

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige og kan ikke ankes.

Håvard Sæbø

August:

Ble sparket og saksøkte arbeidsgiver

Ikea-verneombudet Christian Kaborg ble fratatt vervene sine og fikk sparken. Det fant han seg ikke i.

Han saksøkte arbeidsgiver og vant i Oslo tingrett. Han får en erstatning på 636.000 kroner. Dommen falt 21. august.

– Jeg og vi er veldig glade for at retten fant at alle Ikeas beslutninger er ulovlige. Ikea ville gi meg avskjed, ta fra meg vervene mine, og de ville ikke dekke advokatutgiftene mine i forbindelse med granskingen mot meg, sa han til HK-Nytt.

Dommen, som slo fast at HK-medlemmet er urettmessig avskjediget, at beslutningene om å frata ham vervet som hovedverneombud ved Ikea Norge og hovedverneombud ved Ikea Furuset var ugyldige, ble dermed stående.

LO-advokatene Katrine Rygh Monsen og Katrine Hellum representerte HK-medlemmet i rettssaken.

– Det er gledelig å høre at Ikea tar den grundige og gode dommen til etterretning, når de velger ikke å anke, skrev Monsen i en e-post.

LO-advokaten minner om at dommen er en viktig påminnelse om at også verneombud og tillitsvalgte er vernet av arbeidsmiljøloven og Hovedavtalens bestemmelser, når de utøver sine verv på vegne av øvrige ansatte og medlemmer.

Dette skrev FriFagbevegelse om saken: Ikea-verneombudet fikk sparken og ble fratatt alle verv: – Jeg kastet opp før jobb

Christian Kaborg var veldig glad for at retten fant at alle Ikeas beslutninger var ulovlige.

Christian Kaborg var veldig glad for at retten fant at alle Ikeas beslutninger var ulovlige.

Brian Cliff Olguin

Desember:

Cato mottok mange gratulasjoner

Cato Ervalls krasse e-post var et varsel, konkluderte Høyesterett i desember.

Nortura-arbeideren vant en historisk seier i Høyesterett, i det som er den første varslingssaken som har gått i landets øverste rett siden varslingsreglene kom inn i arbeidsmiljøloven i 2007.

Ervall tapte både i tingretten og lagmannsretten. Men Ervall anket helt til Høyesterett, der det sentrale spørsmålet var hvor lav grensen er for hva som utgjør et varsel – og om denne lista legges høyere når man er tillitsvalgt.

Cato Ervall har mottok mange gratulasjoner etter seieren i Høyesterett.

– Jeg blir nok aldri mer populær enn dette, smilte han.

LO-advokat Jan Arild Vikan førte saken for Cato Ervall hele veien fra tingretten til Høyesterett.

Han var glad for at retten slo fast at det skal være en lav terskel for å varsle. Det har vært intensjonen til lovgiverne, understreker Vikan.

– Tillitsvalgtes posisjon som varsler var i spill. De sier ofte fra om kritikkverdige forhold og trenger den beskyttelsen som lovverket gir. Nå har Høyesterett sagt tydelig fra at det ikke er spesielle krav for tillitsvalgte, og det er veldig gode nyheter. En viktig avgjørelse for norske arbeidstakere og tillitsvalgte, sa Vikan.

Dette skrev FriFagbevegelse om saken: Historisk seier for Cato i Høyesterett: – En viktig avgjørelse for norske arbeidstakere

Warning
Annonse
Annonse