JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
MFO/Creos nestleder Christine Thomassen har sjøl vært vitne til problematisk oppførsel og språkbruk i dansemiljøet. Her ser vi henne i Symphony of Psalms med Lucas Lima.

MFO/Creos nestleder Christine Thomassen har sjøl vært vitne til problematisk oppførsel og språkbruk i dansemiljøet. Her ser vi henne i Symphony of Psalms med Lucas Lima.

Erik Berg

Metoo:

Én av tre kulturarbeidere har vært utsatt for seksuell trakassering, viser undersøkelse

Unge musikere og scenekunstnere uten fast ansettelse er mest utsatt for seksuell trakassering. Dette viser den første store undersøkelsen om seksuell trakassering i norsk kulturliv.12.11.2018
14:13
09.11.2018 10:43

marte@musikkultur.no

Rapporten fra Fafo, som ble offentliggjort fredag, bekrefter først og fremst det vi veit fra før.

– Det er lite ved disse resultatene som er overraskende for oss, men undersøkelsen gir oss et supplerende faktagrunnlag, sier Christine Thomassen, nestleder i MFO/Creo og tidligere solist i Nasjonalballetten.

LO må jobbe for likestilling for å hindre seksuell trakassering, konkluderer rapport

Maktforhold og liberale eldre

Undersøkelsen er gjennomført i film-, TV-, spill-, scenekunst- og musikkfeltet, men majoriteten av dem som har svart kommer fra scenekunst- og musikkfeltet. Henholdsvis 34 og 46 prosent.

32 prosent forteller at de har vært utsatt for seksuell trakassering i løpet av sin karriere. Rapporten viser at jo yngre du er, jo større sannsynlighet er det for at du har opplevd seksuell trakassering i jobbsammenheng. De som har en løs tilknytning til arbeidsplassen har også en mye større risiko for å utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Her er et eksempel på en slik situasjon, beskrevet av en av respondentene:

«Det var i en frilans-situasjon. Min sangerkollega var kjent for oppdragsgiver, jeg var ukjent. All info måtte gå via ham, det ga han makt og han var mer interessert i å få et utbytte, enn et sangoppdrag. Vi hadde jobbmøte hos meg. Følte at jeg ble overfalt og klarte ikke komme ut av situasjonen. Har ikke anmeldt dette. Er redd for jobb og rykte som frilanser. Han var fast ansatt på et operahus. Vi hadde avtalt å gjøre en konsert sammen der, jeg var frilans og sjefen bestemte derfor at all kommunikasjonen skulle gå via ham. Han truet meg, presset meg og manipulerte meg.»

– Jeg tror det er mange grunner til at de unge uten fast ansettelse er særlig utsatt. Nå skal vi være forsiktige med å kategorisere, men undersøkelsen gir oss noen indikasjoner på at det er litt ulike oppfatninger om hva som betraktes som trakassering og ikke, avhengig av hvor gammel man er, peker Christine Thomassen på.

Rapporten viser at de eldre generelt er noe mer liberale når det gjelder hvilke handlinger som anses som seksuell trakassering, sammenlignet med hva de yngre svarer.

– Men dette handler også om usynlige maktforhold. De unge er på vei inn i et miljø, de skal søke sin plass og knytte kontakter. Noe jeg er bekymra for, er at de blir usikre på om deres egne grenser er lov å ha, som følge av disse opplevelsene: Tar jeg meg for nær av ting? Jo yngre man er, jo mer usikker er man på seg sjøl, og man kan begynne å stille spørsmål ved om uønska seksuell oppmerksomhet er noe man bare må akseptere.

En av fem unge kvinner utsettes for trakassering på jobb, viser tall fra SSB

Kolleger trakasserer

Den tidligere danseren har sjøl vært vitne til problematisk oppførsel og språkbruk i dansemiljøet, og understreker at fast ansettelse ikke er noe vern mot seksuell trakassering.

– I Nasjonalballetten har det nok vært mindre av dette enn mange andre steder, samtidig er det lett å tenke at man som fast ansatt danser, er trygg. Men man står fortsatt i et avhengighetsforhold til koreografer, og i en usikker posisjon med tanke på kommende rollelister. Avhengighetsforholdene i denne bransjen er komplekse, uavhengige av tilknytningsform – dét faktumet er det fort å kortslutte på, mener Thomassen.

Undersøkelsen viser også at den som trakasserer oftest er en kollega uten lederansvar (56–61 prosent) eller en leder/sjef med formelt lederansvar (26–32 prosent). Én av fire forteller at den som trakasserer er en kunstnerisk overordnet, mens mellom 20 og 30 prosent svarer at det er publikum eller gjester som står for trakasseringen.

(Saken fortsetter under bildet.)

Her er et eksempel på hvordan seksuell trakassering kan arte seg i en kollegarelasjon:

«Kollega som anbefalte meg til en jobb (som jeg fikk, på prosjektbasis) for så å ytre et ønske om å nakenbade og finne på noe. Når jeg svarte nei, så sa han «så kjipt at jeg akkurat skaffet deg jobb da», og fulgte opp dette med å spre rykter til andre kollegaer om at jeg hadde ligget meg til jobben. Kontrakten min gikk ut tre måneder senere, og den ble ikke fornyet. Jeg blir fortsatt konfrontert med disse usanne ryktene den dag i dag.»

Denne boka skal lære tillitsvalgte å håndtere seksuell trakassering

Hva er seksuell trakassering?

Men hva er egentlig seksuell trakassering? Forskerne bak rapporten peker på hvor subjektive opplevelsene av dette er, men noen definisjoner finnes det: Ifølge et EU-direktiv defineres seksuell trakassering som enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal og fysisk atferd av seksuell art, som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. I Norge fikk vi en ny likestillings- og diskrimineringslov 1. januar 2018. Her defineres seksuell trakassering i tråd med EUs direktiv.

Ifølge rapporten er forskningen entydig på at seksuell trakassering er ødeleggende, både for arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse. Også det å observere seksuell trakassering har en negativ effekt på den eller de som er vitne til det. Arbeidsmiljøloven har omfattende bestemmelser som skal sikre et godt og helsefremmende arbeidsmiljø, som gir trygghet i arbeidsforholdet.

Fem om å være kvinne i fagbevegelsen: «Det er synd du er feminist, du som er så søt»

De tabubelagte mennene

Det er primært menn som seksuelt trakasserer, og kvinner er mest utsatt. Men rapporten peker også på: «Når det gjelder menn, er det først og fremst viktig å merke seg at menn også utsettes for seksuell trakassering, av både kvinner og menn.»

– Seksuell trakassering er et tabubelagt område for mange menn. Hva kan vi gjøre for større åpenhet, og hvordan kan vi hjelpe menn i denne situasjonen?

– For det første er jeg glad for at så mange menn har svart på undersøkelsen, sier Thomassen.

46 prosent av dem som har gjennomført undersøkelsen er menn, 54 prosent kvinner.

– Det er så utrolig lett å gjøre dette utelukkende til en kvinnesak. Og ja, det er i veldig stor grad en kvinnesak, men det handler ikke bare om kvinner. Jeg tror på mange måter det er mer legitimt for en kvinne å varsle, og at det vil sitte lengre inne for mange menn. Kanskje flere menn tenker at dette må jeg håndtere sjøl. Den klassiske historien om seksuell trakassering handler om en mann og en kvinne, og bærer i seg perspektivet med en sterkere og en svakere fysisk part. Men det finnes kvinner som trakasserer menn og menn som trakasserer menn også. Jeg kommer fra et miljø med ganske mange homofile menn, og jeg veit at det er en del av dem som har opplevd ubehagelige ting. Jeg håper at vi får skapt en kultur der alle, uavhengig av kjønn og legning, tør å si fra.

Her forteller kvinner i fagbevegelsen om hvordan de ble seksuelt trakassert

Sju av ti sier ikke fra

Et av de mer nedslående funnene i rapporten er at så mye om sju av ti av dem som har opplevd seksuell trakassering de siste tre åra, ikke har meldt fra til noen om opplevelsene. Hovedårsaken til dette er usikkerhet om det man har vært utsatt for er seksuell trakassering, og om trakasseringen er alvorlig nok. 28 prosent sier at frykt for konsekvensene for videre karriere er årsaken til at de ikke har meldt fra, og 18 prosent melder om frykt for å miste jobben.

– Dette er det første vi må komme til livs, sier Christine Thomassen:

– Folks frykt for å melde fra. Vi har vært opptatt av å få på plass gode varslingsrutiner. På arbeidsplasser der det finnes noen med et ansvar, er dette enkelt å få på plass. Vi i MFO/Creo kan få en mer aktiv rolle med å bli varslingsinstans for dem som vil melde fra, men som ikke har noen arbeidsgiver å melde fra til, et sted der folk kan ha noen å snakke med og muligheter for å varsle, sier nestlederen i MFO/Creo.

Her beskriver en av respondentene en episode som illustrerer frykten for konsekvenser for egen karriere, dersom hun melder fra:

«Filmprodusent tok meg i skrittet og holdt meg der foran min daværende sjef. Hvorpå han spurte han om hvorfor han ikke lå med meg når jeg var rundt han hver dag. Min daværende sjef gjorde ingen ting. Ga meg kun en kommentar påfølgende mandag om at kvinner som snakker for høyt om ting som skjer «på fylla» ville bli sett på som vanskelige.»

«For dem som opplever det kan det ha svært alvorlige konsekvenser, og for forbundet kan det bety at vi mister medlemmer og dyktige tillitsvalgte»

Langsiktig arbeid

En av konsekvensene av #metoo-kampanjen er at flere har turt å være åpne om ubehagelige opplevelser. Dette merkes også på MFO/Creos kontor.

– Ja, mange har henvendt seg til oss. Sjøl om det er vondt å høre historiene som fortelles, er jeg veldig glad for at folk tør å ta kontakt, og jeg setter pris på tilliten de viser oss.

Thomassen er nå opptatt av at #metoo ikke blir en tom hashtag, men at problemstillingen holdes høyt på agendaen framover. Holdninger endres ikke over natta. Langsiktig arbeid må til.

– Nå skal vi dykke ordentlig ned i dette materialet, se på hva vi har iverksatt allerede, og finne ut hva vi bør supplere med. Dessuten: Vi er ikke en øy, men ønsker å samarbeide med andre. Det er veldig lett å hoppe på tiltak, fordi man opplever et så akutt behov for å gjøre noe, men det er viktig å tenke langsiktig. Vi bidrar også aktivt til at Balansekunst får støtte til å bli en koordinerende enhet for hele bransjen i dette arbeidet.

Fakta om undersøkelse

• Undersøkelsen dreier seg om seksuell trakassering i film-, TV-, spill-, scenekunst- og musikkfeltet. Majoriteten av dem som har svart kommer fra scenekunst- og musikkfeltet. Henholdsvis 34 og 46 prosent.

• Fafo hadde en referansegruppe bestående av personer fra disse organisasjonene: Norsk Skuespillerforbund, Norsk teater- og orkesterforening, Norske Dramatikeres Forbund, Creo (MFO) og Virke Produsentforening.

• Undersøkelsen ble sendt ut på e-post. Totalt 4.752 personer svarte, svarprosenten var på 39 prosent. Dette anses som høyt.

• Blant dem som har svart på undersøkelsen er 46 prosent menn, og 54 prosent kvinner. En svært stor andel av utvalget er i alderen 25-54 år, mens 3 prosent av utvalget er 68 år eller eldre. Medianalderen på dem som har svart er 41 år.

• 40 prosent oppga at de er fast ansatt. Resten er selvstendig næringsdrivende, midlertidig ansatt eller krysset av for kategorien «annet».

• Undersøkelsen tar for seg følgende hovedspørsmål:

– Hvilke erfaringer har aktører innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet med seksuell trakassering i jobbsammenheng?

– Hvilke konsekvenser har det for den enkelte å bli utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng?

– Hvordan følges tilfeller av seksuell trakassering opp?

Kilde: Fafo-rapport 2018:39: Seksuell trakassering innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet.

Resultater fra undersøkelsen

• Totalt 32 prosent svarer at de har vært utsatt for seksuell trakassering i løpet av sin karriere.

• Jo yngre respondenten er, jo mer sannsynlig er det at vedkommende har vært utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng i løpet av de siste tre åra. Blant de yngste, i alderen 18 til 24 år, har nesten én av fem, 19 prosent, blitt seksuelt trakassert de siste tre åra.

• Kvinner er mer utsatt enn menn, men også menn opplever seksuell trakassering.

• Menn er i større grad enn kvinner utsatt for seksuell trakassering fra begge kjønn, mens kvinner hovedsakelig utsettes for denne typen trakassering fra menn. Det er i hovedsak menn som seksuelt trakasserer.

• Når det gjelder yrkesgruppene, er det en høyere andel sangere, skuespillere, dansere og scenografer/lysdesign/lyddesign/kostymedesign som er blitt utsatt for seksuell trakassering de siste åra, enn dramatikere, dirigenter, teknisk personell og musikere. Disse resultatene henger til dels sammen med kjønnsfordelingen i yrkene. Ser vi bare på kvinner, er også en stor andel kvinnelige musikere utsatt for seksuell trakassering.

• Respondentene oppgir å ha vært utsatt for ulike former for seksuell trakassering, men det er få som vurderer hendelsene som svært alvorlige. Den vanligste formen er verbal seksuell trakassering, så kommer fysisk, og så uønsket ikke-verbal seksuell oppmerksomhet.

• 30 prosent av dem som har opplevd fysisk trakassering opplever den som alvorlig eller svært alvorlig, 7 prosent av disse svarer at de er sikre på å ha vært utsatt for voldtekt.

• Mange opplever at de utsettes for flere former for seksuell trakassering, og for mange er dette også gjentakende hendelser.

• Ofte er den som trakasserer en kollega uten lederansvar (56-61 prosent) eller en leder/sjef med formelt lederansvar (26–32 prosent). Én av fire forteller at den som trakasserte var en kunstnerisk overordnet, mens mellom 20 og 30 prosent svarer at det er publikum eller gjester som står for trakasseringen.

• Nær halvparten av hendelsene skjer i en jobbsituasjon, nesten like stor andel i sosiale settinger knytta til jobb.

• 7 av 10 som har opplevd seksuell trakassering de siste tre åra har ikke meldt fra om den seksuelle trakasseringen til noen. Hovedbegrunnelsen for ikke å melde fra er at de var usikre på om hendelsen(e) var seksuell trakassering / alvorlig(e) nok, nærmere halvparten oppgir dette. Men vi ser også at nærmere fire av ti ikke meldte fra fordi de ikke ønsket å gå videre med hendelsen(e). 28 prosent valgte å ikke melde fra av frykt for konsekvensene det ville få for den videre karrieren, og 21 prosent på grunn av at kulturen i bransjen eller på arbeidsstedet ikke åpner for det. 18 prosent oppgir frykten for å miste jobben / ikke få flere oppdrag som grunn for ikke å melde fra. 25 prosent melder at de ikke meldte fra fordi de ikke hadde tro på å få nyttig hjelp.

Kilde: Fafo-rapport 2018:39: Seksuell trakassering innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet.

Det er lite ved disse resultatene som er overraskende for oss, men undersøkelsen gir oss et supplerende faktagrunnlag.

Christine Thomassen

Avhengighetsforholdene i denne bransjen er komplekse, uavhengige av tilknytningsform.

Christine Thomassen

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
12.11.2018
14:13
09.11.2018 10:43Mest lest

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

Privat

Da Hallgerd (66) mista jobben, tok hun grep: – Her er det så mye arbeid som aldri før

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Skjermdump

Uber-sjåførens desperate melding: – Eg er i ferd med å bli heimlaus for tredje gong sidan mai

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Mina B. Ræge/Dagsavisen

Seksbarnsmor «Ivana» (35) ble kastet ut av leiligheten i Oslo

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

Ole Palmstrøm

Ekstraarbeidet tok nattesøvnen fra Frode: – Jeg var så sliten at jeg ikke visste hvor jeg var

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

Jan-Erik Østlie

Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Tri Nguyen Dinh

Analyse: Lavtlønnede og mannlige velgere forlater Frp

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Foto: Privat

Live ville hjelpe sine iranske venner og ga dem jobb. Nå skal hun i retten for tredje gang

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

Privat/Lene Svenning

Sjefene sikret seg full lønn under sykdom – nå krever butikkansatte det samme


Flere saker