JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjon for nattevakter:

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

Feilen har vært kjent i ti år, nå starter oppryddingen. – Dette er en gladsak, sier tillitsvalgt Bjørn Ingar Skogvang i Bufetat.
Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

bjorn.grimstad@fagbladet.no

Etter å ha kjent til saken i ti år lover det statlige barnevernet nå å rydde opp i en tellefeil som har ført til at hvilende nattevakter mister pensjonsoppsparing de har krav på.

– Dette har vært en veldig viktig sak for oss. De som jobber hvilende nattevakter, er ofte lavtlønte og har allerede lite i pensjon. Og så skal de få en avkapping. Det synes vi ikke noe om, sier virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang.

En foreløpig kartlegging viser at 920 hvilende nattevakter har fått for lite pensjon.

Les også: Hvem skal ha regninga når SPK har utbetalt 170.000 for mye til en pensjonist? Dette sier Høyesterett i en fersk dom

Går glipp av verdifulle opptjeningsår

Pensjonstrøbbelet kommer av en regnefeil i statens lønnssystemer. Det er nemlig slik at hvilende nattevakter kun får betalt for hver tredje time nattestid.

Samtidig skal alle timene på jobb, også de timene nattevaktene ikke får betalt for, telle med i stillingsprosenten, som er avgjørende for pensjonsopptjeningen. Men Bufetats lønnssystemer har ikke fanget opp de ansattes stillingsprosent, kun hva de tjente. Det har ført til at nattevaktene har gått glipp av viktige opptjeningsår hos Statens pensjonskasse. Skogvang forklarer:

– Hvis systemet sier at du har en stilling på 60 prosent, istedenfor den riktige stillingen på 80 prosent, så må man jobbe 12 år ekstra for å komme til 30 års opptjening. Det er slik hvilende nattevakter har fått avkortet pensjonen sin, sier Skogvang.

Hva skal folk gjøre om de mistenker at de er berørt av dette?

– Hvis de er organisert kan de kontakte sin regionale tillitsvalgt. Ellers blir det HR i sin region, svarer han.

Kan ha fått for lav pensjon

Tellefeilen har vært kjent for både arbeidsgiver og fagforeningene i utrolige ti år. Fagforbundet har tatt opp problemet med arbeidsgiveren flere ganger i året. De har også ført sakene for flere medlemmer og sørget for at de har fått utbetalt riktig pensjon. Men Skogvang erkjenner at det er enkeltskjebner der ute de ikke har fanget opp. Det vil dermed være flere som har gått av med pensjon og får mindre penger utbetalt enn det de har krav på.

– Vi prøver å følge med og sørge for at de får riktig pensjon. Men det er nok medlemmer som har glippet for oss, sier han.

Han kritiserer arbeidsgiveren for at det har tatt så lang tid å rette opp feilen. At Bufdir nå endelig går gjennom timelistene, mener han er positivt.

– Dette er en gladsak. Jeg ser ikke de store bekymringene i prosessen. Vi får stor innflytelse, og jeg synes at arbeidsgiver er veldig ryddig i denne saken, sier han.

– En betydelig manuell jobb

Bufdir har begynt å granske timelister fra over ti år tilbake fram til i dag. De har funnet ut at 920 ansatte har fått beregnet for lite pensjon.

– Vi er snart ferdig med kartleggingen. Så skal vi følge opp saken med fagforeningene over sommeren, sier Jan Kato Fremstad, divisjonsdirektør for organisasjon i Bufdir.

Saken fortsetter under bildet.

Divisjonsdirektør i Bufdir, Jan Kato Fremstad.

Divisjonsdirektør i Bufdir, Jan Kato Fremstad.

Bufdir/Tine Poppe

Bufdir hadde som mål å være ferdig med arbeidet innen 1. juli i år. Men nå viser det seg at også sommerferien går med på det møysommelige arbeidet.

– Når vi begynte å nøste nærmere i dette, så ble det tydelig at det har vært forskjellig praksis fra region til region. Det er et komplisert regelverk, og det har vært ulikt grunnlag for å rapportere på. Det er beklagelig, sier Fremstad.

De berørte arbeidstakerne i saken har så langt ikke blitt kontaktet. Det er dermed mange som etter sommeren kan få beskjeden om at de skal få etterbetalt pensjon.

Fikk du med deg denne? Bråk om pensjoner i Forsvaret: Nå må lønnsutvalg avgjøre hvilke tillegg som skal være pensjonsgivende

Gransker åtte års timelister

Bufdir konsentrerer seg nå om så langt tilbake de har databaserte timelister, altså tilbake til 1. januar 2009. Da ble et nytt turnussystem innført. I begynnelsen av 2017 ble systemet igjen endret, slik at stillingsprosenten fra da av ble rapportert riktig. Dermed er det en periode på åtte år som nå granskes for feil. Konkret innebærer arbeidet å sammenligne datafiler fra turnussystemet med lønnssystemet.

– Dette er en situasjon vi svært gjerne skulle unngått. Det er en betydelig manuell jobb som må gjøres. Men som arbeidsgiver er det klart vi følger opp dette, sier Jan Kato Fremstad.

Direktoratet har leid inn konsulenter for å gjøre dette arbeidet sammen med egne ansatte.

Pensjonsproblemer i det statlige barnevernet

• Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) er en statlig etat som har ansvaret for barnevernsinistitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmene.

• Bufdir (Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet) har ansvar for styringen av Bufetat.

• I staten melder arbeidsgiveren inn pensjonsgrunnlaget til den enkelte ansatte til Statens pensjonskasse (SPK). Deretter beregner SPK pensjonsgrunnlaget.

• Det viser seg at Bufetat har meldt inn feil pensjonsgrunnlag for ansatte med hvilende nattevakter. Ifølge Bufdir skal dette dreie seg om rundt 920 ansatte.

• Hvilende nattevakter får lønn for kun en tredjedel av timene mellom midnatt og 06:00. De skal likevel ha pensjonsopptjening for alle seks timene, som skal regnes med i stillingsprosenten.

• Regelverket har blitt tolket feil og stillingsprosenten ved innrapportering til SPK har kun blitt beregnet ut fra de timene de ansatte har fått lønn, altså hver tredje time.

• Det har ført til at SPK har beregnet pensjonsgrunnlaget feil. Bufdir er nå i gang med å kartlegge hvem det gjelder og hvor mange timer som har blitt feilrapportert.

• LO Stat kjempet hardt mot særavtalen om hvilende nattevakter i 2012, men tapte. Kjennelsen, som ble vedtatt i Statens lønnsnemnd, førte til en sterk økning i bruken av hvilende nattevakter.

Warning
Annonse
Annonse

Pensjonsproblemer i det statlige barnevernet

• Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) er en statlig etat som har ansvaret for barnevernsinistitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmene.

• Bufdir (Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet) har ansvar for styringen av Bufetat.

• I staten melder arbeidsgiveren inn pensjonsgrunnlaget til den enkelte ansatte til Statens pensjonskasse (SPK). Deretter beregner SPK pensjonsgrunnlaget.

• Det viser seg at Bufetat har meldt inn feil pensjonsgrunnlag for ansatte med hvilende nattevakter. Ifølge Bufdir skal dette dreie seg om rundt 920 ansatte.

• Hvilende nattevakter får lønn for kun en tredjedel av timene mellom midnatt og 06:00. De skal likevel ha pensjonsopptjening for alle seks timene, som skal regnes med i stillingsprosenten.

• Regelverket har blitt tolket feil og stillingsprosenten ved innrapportering til SPK har kun blitt beregnet ut fra de timene de ansatte har fått lønn, altså hver tredje time.

• Det har ført til at SPK har beregnet pensjonsgrunnlaget feil. Bufdir er nå i gang med å kartlegge hvem det gjelder og hvor mange timer som har blitt feilrapportert.

• LO Stat kjempet hardt mot særavtalen om hvilende nattevakter i 2012, men tapte. Kjennelsen, som ble vedtatt i Statens lønnsnemnd, førte til en sterk økning i bruken av hvilende nattevakter.