JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Avtalefestet pensjon (AFP):

Ny AFP er to år forsinket. Dette sier LO og NHO nå

Allerede utsatte AFP-forhandlinger har ligget i stampe siden koronakrisa. Nå ønsker LO og NHO å lande en skisse i løpet av året.28.05.2020
10:47
28.05.2020 11:03

ida.bing@lomedia.no

– Vi har en tanke og en vilje om å få fram en revidert AFP-modell så fort som mulig. Men, etter koronakrisen har fokuset vært veldig mange andre steder, og arbeidet vært satt på vent.

Det sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Sammen med LO har NHO jobbet med å forhandle fram en ny AFP, med utgangspunkt i protokollen fra 2018. Nå er forhandlingene ytterligere forsinket.

LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik er enig med Melsom i at arbeidet må komme i gang.

– Så snart vi ser mulighet til normalisering etter krisa, vil arbeidet ta seg opp. Det står øverst på min liste.

Satt på vent

Hvor står arbeidet nå? FriFagbevegelse snakker med Melsom på telefon, som svarer at koronakrisa har utsatt et allerede forsinket arbeid.

– Skulle noe uforutsett skje, som for eksempel at store grupper faller ut på grunn av oppsigelser, så må vi ha sikre at vi har ordninger som tar hensyn til dette. Krisen vi har vært gjennom viser betydningen av å ha gode risikoregulerende mekanismer.

– Hva kan gjøre at prosessen går kjappere?

– Vi har tenkt at det er 2020 vi må få landet en skisse til ny modell, sier Melsom og legger til:

– Det er alltid ønskelig å gjøre ting raskt, men vi må huske på at dette er komplisert arbeid. Først skal man ha en skisse på plass, så skal den vedtas også skal den implementeres. Det siste fordrer både lovendringer og nye IT-systemer.

– Krisa har vist oss at nye systemer kan komme på plass raskt. Kan dere trekke lærdom herfra i arbeidet med ny AFP?

– Det kan være, men vi må ha skissen på plass før vi vet hvor krevende løsningen blir å implementere. Og så skal den vedtas, og hvis det er avvik fra forhandlingsprotokollen som vi vedtok i 2018 skal den gjennom representantskapet både i LO og NHO.

Beklager forsinkelser

Også LO er tydelige på at arbeidet skal starte opp igjen, men vil ikke komme med et konkret startskudd.

– Foreløpig er vi ikke der, og vi har hendene fulle med situasjonen vi står oppe i med korona, sier Følsvik.

Hun legger til:

– Vi er de første til å beklage at vi nå har fått enda en utsettelse. Det har tatt for lang tid i utgangspunktet, men vi håper folk har forståelse for at vi har måttet prioritere knallhardt med arbeidet gjennom koronakrisa.

Følsvik påpeker at LO ikke har flyttet seg fra posisjonen de har hatt tidligere, og at det i representantskapets vedtak ligger en åpning for at forhandlinger om at AFP kan diskuteres i neste års mellomoppgjør, kan tas med i årets frontfagsforhandlinger. De starter etter planen opp igjen i august etter at vårens lønnsoppgjør ble utsatt.

– Vi vil ta opp tråden og fortsette arbeidet med NHO om å komme i mål så snart som mulig, og at vi kan følge tidslinjen vi har lagt opp til.

– Vil koronakrisen endre tidslinjen og forhandlingsbildet, med tanke på usikkerhet rundt for eksempel oppsigelser?

– Dette aktualiserer behovet for en ny modell. De fleste er permitterte, og så lenge du er permittert går ikke det ut over AFP-en din. Men det er klart at dagen oppsigelsene begynner å komme, så vil det være en helt annen situasjon, sier Følsvik.

Dette er avklart

I 2018-oppgjøret vedtok LO og NHO protokollen for arbeidet med ny AFP.

Der skal partene jobbe med utgangspunkt i at flere skal omfattes av den nye AFP-ordningen, og tette flere «hull».

– Dagens AFP-modell har kav til ansiennitet; faller du ut av ordningen, vil du kunne miste muligheten til AFP. Men, når vi jobber med reformert AFP er tanken at det skal være større sammenheng mellom antall år du er i ordningen, og hva du skal få ut, forklarer Melsom.

I dagens ordning er det en del som burde ha fått AFP, som står utenfor.

• Man skal nemlig være ansatt og reell arbeidstaker i en AFP-bedrift, eller og ha vært det de tre siste årene, for å ha mulighet til å ta ut AFP. Man må ha tilstrekkelig ansiennitet i ordningen før 62-årsdagen, slik regelverket står i dag.

• I tillegg er AFP-regelverket satt opp slik at hvis man er sykemeldt mer enn 104 uker i de tre siste årene før uttakstidspunkt, så mister man retten til AFP. Regelen er på 52 uker for de født før 1. mars 1955.

• Kravene kan ramme folk som uforskyldt mister jobbene siden ved nedleggelser mot slutten av arbeidslivet, eller de som har hatt krevende jobber som har gjort dem uføre eller sykemeldt.

Ny AFP skulle vært på plass for to år siden. Utålmodigheten vokser blant de tillitsvalgte

I protokollen står det blant annet at yngre arbeidstakere skal nyte godt av AFP, og at færre skal uforskyldt miste AFP i siste del av arbeidslivet og at det skal være en kvalifiseringsordning.

En kvalifiseringsordning betyr at AFP-pensjonen den enkelte får, vil henge tettere sammen med hvor mange år du har jobbet i en AFP-bedrift. Det betyr at antall år en jobber i en AFP-bedrift vil avgjøre hvor mye en får i AFP-pensjon, og ikke hvor en sto på sluttidspunktet.

Dette skal forhandles om

Det er fortsatt avklaringer som må på plass, understreker Melsom i NHO.

For til tross for at det foreligger en protokoll om å tette hull i ordningen, er det uklarheter i praksisen rundt den nye AFP-modellen.

– Det handler blant annet om hva som skal være beregningsgrunnlaget, hvilke kvalifiseringskriterier og overgangsordninger man skal ha, fonderingsgrad og hvilke risikoregulerende mekanismer man skal ha, sier Melsom.

– Hvor trykker skoen?

– Det handler om alt jeg listet opp, om selve beregningsgrunnlaget og kvalifisering. Disse elementene må vi lande og bli enige om.

Melsom legger til:

– Vi har jo selve håndtakene å holde fast i, med protokollen fra tariffoppgjøret 2018, men vi står samtidig overfor en ligning som ikke går opp.

Finansiering blir et stort spørsmål

Staten betaler nå en tredel for AFP, og arbeidsgiverne to tredeler. Solberg-regjeringen er tydelig på at de skal følge opp arbeidet med AFP-ordningen, men at de ikke skal bidra med mer penger.

I Granavold-plattformen til regjeringen står det formulert slik: « … videreføre statens bidrag til AFP i privat sektor, men ikke øke utover dagens nivå når det gjelder kostnad eller andel, dersom partene i arbeidslivet velger å opprettholde ordningen.»

– Pensjon er komplisert. Dette er langsiktige ordninger som skal ivareta abriedtakere i dag, og neste generasjon. Derfor er også bærekraften i en sånn ordning utrolig viktig. Økonomisk bæreevne over tid er noe vi i NHO selvfølgelig er opptatt av, sier Melsom.

Følsvik i LO mener at skoen trykker nettopp her, på finansiering av ordningen:

– Det er mange utfordringer, men det er klart at det som vi har sett vil være avgjørende er finansiering av modellen. Det er hva det står på, til syvende og sist.

For hvem som skal betale for å inkludere flere i ordningen, er ikke avgjort.

– Det må vi diskutere, det er en del av forhandlingen, sier Følsvik.

Koronakrisa spiller inn

Flere frykter at oppsigelser som følge av utgått permisjonstid, kan komme til å ramme bedriftene hardt i kjølvannet av koronakrisa.

Blant dem er verftsarbeider Carl Petter Launer på 60 år, som FriFagbevegelse nylig snakket med. Han frykter mange vil miste rettighetene sine til AFP i verftsbransjen, som er hardt rammet av koronarestriksjonene.

Antall mottakere øker i AFP-ordningen. Per desember i fjor var det 85.600 personer som mottok AFP i privat sektor, en økning på 12 prosent fra året før.

LO-nestlederen oppfordrer de som nærmer seg viktige grenser, til å sette seg inn i konsekvensene allerede nå, både ved å lese på hjemmesidene til AFP-ordningen og rådføre seg med forbundene.

– Vi snakker om lange overgangsordninger når det gjelder den nye modellen, så det er viktig at folk er oppmerksom på hvilke konsekvenser en oppsigelse eller endring i arbeidsforhold har å si for rettighetene til dagens AFP, understreker Følsvik.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.05.2020
10:47
28.05.2020 11:03Mest lest

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Jærbladet

Alenemor Ghenet (51) måtte gjennom ni kontrakter og en rettssak - får endelig fast jobb

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Idun Teeuwen

Tidenes lønnshopp: Helsefagarbeider Rowena får 56.000 kroner mer i lønn

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

Roy Ervin Solstad

Solid lønnshopp for lager- og havnearbeidere

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

Iselin Nybø

Iselin Nybø

NFD / Øyvinn Myge

Staten selger Ambita for nesten 1 milliard kroner


Flere saker