JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Det er viktig at leseren forstår at bladet er uavhengig, det må gjøres tydelig når man tenker på hvordan man rigger Musikkultur i framtida, sier Marte Bjerke som er konstituert redaktør ut året.

– Det er viktig at leseren forstår at bladet er uavhengig, det må gjøres tydelig når man tenker på hvordan man rigger Musikkultur i framtida, sier Marte Bjerke som er konstituert redaktør ut året.

Even Finsrud

Musikkultur blir heldigital:

Papirutgaven av Musikkultur legges ned, og redaksjonen legges under Creo

Creos medlemsblad går fra å være et eget aksjeselskap til å bli en avdeling i forbundet. Konstituert redaktør er bekymret for redaksjonens uavhengighet.03.12.2020
15:31
03.12.2020 16:14

aurora@lomedia.no

Syv ganger i året har medlemmene i Creo fått medlemsbladet Musikkultur i posten. Men nå er det enden på visa for papirutgaven, som ble utgitt første gang i 1997.

– Den siste papirutgaven er underveis. 8. desember er offisiell utgivelsesdato, sier konstituert ansvarlig redaktør Marte Bjerke til FriFagbevegelse.

Medlemmene blir informert om endringene i den siste utgaven av bladet.

– Jeg tror nok det er en del medlemmer som fortsatt ønsker papir, mens andre nok tenker at det er helt greit at vi bare finnes på nett.

Bjerke har jobbet i Musikkultur siden 2008 og tok over som redaktør 1. mai 2020. Hun er samtidig tillitsvalgt for de ansatte.

– Det er rart for oss som har drevet med papir i mange år, at papirutgaven legges ned, men jeg er ikke prinsipielt motstander av å gjøre Musikkultur til et heldigitalt produkt, sier hun.

Les også: Rødt farenivå for Kultur-Norge: – Regjeringen avvikler en koronaordning som fungerer, mener Creo

Bekymret for bladets uavhengighet

Bjerke er likevel ikke fornøyd med prosessen i forkant av denne beslutningen. Og hun er bekymret for om man vil klare å bevare redaksjonens uavhengighet.

For samtidig med at papirutgaven legges ned, går Musikkultur fra å være et aksjeselskap til å bli en avdeling av Creo. Dette ble besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i forrige måned. Redaksjonen skal fortsatt være uavhengig og styres etter Redaktørplakaten, ifølge Bjerke.

Hun viser til at det er nedfelt i Creos vedtekter at forbundet skal «utgi en papir- og/eller nettbasert medlemspublikasjon med selvstendig redaksjon».

– Vi i redaksjonen er veldig opptatt av å ivareta bladets uavhengighet. Jeg er glad for at Creos vedtekter så tydelig uttrykker det, men det å ha dette på papiret er ikke det samme som å ha uavhengighet i praksis.

Bjerke mener den nye organiseringen gjør det mer utfordrende å bevare uavhengigheten.

– En slik organisering stiller større krav til eier, når det gjelder bevisstheten om hva uavhengigheten i praksis innebærer. Det krever også at uavhengigheten nedfelles i bladets formål og vedtekter, sier hun og fortsetter:

– Det er totalen av endringene som nå skjer som gjør meg bekymret for bladets frie posisjon i framtida. Retorikken Creo bruker handler i stor grad om en enhetlig kommunikasjons- og informasjonsstrategi. Dette står i direkte motsetning til den uavhengige journalistikken.

Skal sørge for at medlemmene blir hørt

Hvis man kun har styrt kommunikasjon i en organisasjon, vil mye gå tapt, mener hun.

Bjerke viser til at Musikkultur ved siden av å løfte kulturpolitiske saker som gjelder medlemsmassen, også skal ivareta demokratiet på forbundsnivå ved å sørge for at medlemmenes stemmer kan bli hørt.

– Disse stemmene må nå inn til organisasjonen og ledelsen, så det ikke bare er ledelsens stemme som kan snakke ut til medlemmene. Vi kan ivareta en åpen og fri diskusjon og debatt om temaer som medlemmene og organisasjonen er opptatt av. Dette vil du ikke få uten et uavhengig blad.

Les også: Åse Kleveland (71) brenner for frilansernes kår – og Bob Dylan

Redaksjonen har krympet

Redaktøren mener det i forkant av nedleggingen, burde vært laget en strategi for hvordan Musikkultur fortsatt skal være en eksklusiv medlemsfordel, noe hun mener det ikke vil være om stoffet legges ut gratis på nett. Hun er heller ikke kjent med at økonomien ved å legge ned papirutgaven er utredet, og viser til at Musikkultur fremdeles tjener mye mer på papir enn på nett.

– Og hvis man skal satse digitalt kreves det menneskelige ressurser. I dag er redaksjonen langt mindre enn den har vært før.

For ett år siden besto redaksjonen av tre og et halvt årsverk, forklarer Bjerke som er konstituert som ansvarlig redaktør ut året.

– Akkurat nå er vi 1,7 årsverk, men én av journalistene våre er i et engasjement i 30 prosent, hun forsvinner fra 1. januar 2021. På nyåret vil redaksjonen altså være ytterligere redusert, dersom det ikke tilføres mer ressurser.

Dersom bemanningen ikke økes, frykter hun det på sikt vil gjøre Musikkultur mindre relevant for leserne.

– De store egenproduserte sakene vi skriver, krever mye. Skal vi bare ha den bemanningen vi har i dag, vil vi måtte konsentrere oss om det nyhetsstoffet som ikke tar så mye tid, og det vil bli mer pressemeldingssitering.

Den største bekymringen er likevel knyttet til om redaksjonens uavhengighet vil bestå.

– Det er viktig at leseren forstår at bladet er uavhengig, det må gjøres tydelig når man tenker på hvordan man rigger Musikkultur i framtida. Det er viktig at Creo legger til rette for at redaksjonen kan jobbe fritt.

– Den uavhengige posisjonen er en verdi for organisasjonen, for medlemsdemokratiet og medlemmene, sier konstituert redaktør.

Les også: Tre LO-forbund vil ha mer penger til pensjonistene: – Skjønner at de er forbannet

Fagpressen: – Viktigere enn noen gang å verne om debatten

Per Brikt Olsen som er administrerende direktør i Fagpressen, forstår godt Bjerkes bekymring når det gjelder uavhengighet.

– Vi mener det er viktigere enn noen gang å verne om den åpne og kritiske debatten, nettopp i fagforeninger der de demokratiske prinsipper bør veie tungt. Det er spesielt viktig for medlemmene, og for foreningsdemokratiet.

– Vi håper omorganiseringen ikke er uttrykk for at utgiveren ønsker kontroll og styring over kommunikasjonen, men at en ledelse ønsker velkommen et kritisk søkelys og en åpen opplyst debatt.

Creo: – Knallharde prioriteringer

Nestleder i Creo, Christine Thomassen, er enig i at en uavhengig redaksjon er viktig for organisasjonen, medlemmene og medlemsdemokratiet.

– Dette har landsmøtet gitt tydelig uttrykk for gjennom vedtektene, sier hun og fortsetter:

– Samtidig mener jeg at et uavhengig blad ikke er, eller bør være, den eneste måten å sikre en åpen diskusjon og debatt om temaer som medlemmene er opptatt av. Det er Creos plikt som organisasjon, gjennom sine demokratiske strukturer, å ivareta dette, sier hun i en epost til FriFagbevegelse.

Hun mener det er viktig å huske at ledelsen er valgt av medlemmene, fra medlemsmassen, for medlemmene.

– Vi er fremdeles representanter for våre medlemmer, selv om vi har fått et ansvar som politisk ledelse i Creo. Et av våre medlemmer stilte en gang spørsmålet om en ansatt redaktør egentlig representerer et mindre demokratisk ledd enn en folkevalgt ledelse. Det var en interessant måte å se på det, sier Thomassen.

Hva er den viktigste grunnen til at dere gjør denne omorganiseringen?

– For Creo er det viktig å sette medlemmenes behov først, i alt vi gjør. Det innebærer noen ganger knallharde prioriteringer. I en relativt liten organisasjon som Creo, er det alltid ønske om å gjøre enda mer enn ressursene tillater, svarer nestlederen og fortsetter:

– Kommunikasjon med våre medlemmer er en prioritet for Creo, og målet vårt er at både Musikkultur og forbundets medlemskommunikasjon skal bli enda bedre. Det er Creos inntrykk, at våre medlemmer i stor grad har fulgt den digitale utviklingen. Før sommeren gjennomførte vi en medlemsundersøkelse som viser at medlemmene våre ønsker mer informasjon fra forbundet, og at de i hovedsak ønsker det via nettside og nyhetsbrev.

I en relativt liten organisasjon som Creo, er det alltid ønske om å gjøre enda mer enn ressursene tillater, sier nestleder Christine Thomessen.

I en relativt liten organisasjon som Creo, er det alltid ønske om å gjøre enda mer enn ressursene tillater, sier nestleder Christine Thomessen.

asamaria.com

Ser ikke noen motsetningen

Hva vil Creo gjøre for å sikre at reaksjonens uavhengighet bevares?

– Creo har gjennom hele denne prosessen vært tydelige på at både Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten skal legges til grunn i videre arbeid, svarer Thomassen.

– Vi har vanskelig for å se at Creos ønske om en mer helhetlig kommunikasjonsstrategi, som også inkluderer medlemspublikasjonen, på noen måte står i motsetning til den uavhengige journalistikken. Det fremkommer tydelig av Musikkulturs eksisterende vedtekter at selskapet er/har vært en del av Creos samlede informasjonsstrategi overfor medlemmer og skal legge Creos mål til grunn for sin virksomhet, fortsetter Creos nestleder.

Hun forklarer at medlemspublikasjonen vil være organisert som en egen avdeling i Creo, og redaktøren vil rapportere til øverste politiske leder.

– Organisasjonsformen vi nå har valgt er den mest utbredte modellen for foreningseide medier blant Fagpressens medlemmer, sier hun.

Les resten av Thomassens tilsvar nederst i saken.

– Må ha avstand mellom redaktør og utgiver

Olsen i Fagpressen bekrefter at det er en veldig vanlig å organisere en bladtittel som en avdeling under utgiver.

– Fra gammelt av var det slik man gjorde det. Høyskoler og universiteter og ulike foreninger har organisert det på den måten.

Men hvis dette skal fungere krever det ekstraordinær oppmerksomhet for å sikre redaktørens uavhengighet, understreker han.

– Den vanligste løsningen i slike situasjoner er å opprette et eget uavhengig «bladstyre» som redaktøren og bladtittelen rapporterer til. Det er en måte vi har utviklet i nært samarbeid med redaktørforening, forklarer Olsen.

– Hvis du har tenkt til å drive fri og uavhengig journalistikk, må du ha avstand mellom redaktør og utgiver. Da kan ikke redaksjonen legges under utgiver direkte, for da har du ikke en fri redaktør, sier han og fortsetter:

– Hvis man velger en organisasjonsform som ikke gir nødvendig avstand, samtidig som man hevder at man vil drive med journalistikk og viser til at det er vedtatt av landsmøtet, da blir det vanskelig å forstå.

Han sier at Fagpressens råd til Creo hele tiden har vært at de må finne ut om de vil drive med kommunikasjon eller journalistikk.

– I bunn og grunn finner man løsninger på denne type utfordringer, forutsatt at alle parter reelt ønsker å ha journalistikk i foreningen, sier Olsen.

– Hvis du har tenkt til å drive fri og uavhengig journalistikk, må du ha avstand mellom redaktør og utgiver. Da kan ikke redaksjonen legges under utgiver direkte, for da har du ikke en fri redaktør, sier administrerende direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

– Hvis du har tenkt til å drive fri og uavhengig journalistikk, må du ha avstand mellom redaktør og utgiver. Da kan ikke redaksjonen legges under utgiver direkte, for da har du ikke en fri redaktør, sier administrerende direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

Fagpressen

– I endringsprosesser er man ikke alltid enige om alt

Creos nestleder er ikke enig i kritikken fra redaktør Marte Bjerke som går på prosessen i forkant av omorganiseringen.

– Vi mener det har vært gjort et grundig arbeid, sier Thomassen.

Hun forklarer at det tidlig i 2020 ble satt ned en arbeidsgruppe der både kommunikasjonsrådgivere, journalister – deriblant ansatte i Musikkultur – og representanter fra Creo var med. Gruppen har i løpet av året blant annet diskutert samarbeidsformer, organisasjonsmodeller, digitalisering, kommunikasjonstrender, nødvendig informasjon og uavhengig journalistikk. De har fått innspill fra andre organisasjoner og gjennomført en medlemsundersøkelse om kommunikasjon.

– Vi har også gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte om den organisatoriske omleggingen. I endringsprosesser er man ikke alltid enige om alt, men dette er ikke entydig med at man ikke har blitt hørt.

Redaktøren er konstituert ut året, hva er planen for redaktørposten etter det?

– Medlemspublikasjonen vår skal etter vedtektene ha en selvstendig redaktør, og vi håper å ha avklart en langsiktig løsning innen kort tid. Prioriteringer og ressursallokering, deriblant størrelse på redaksjonsavdelingen, vil være opp til forbundsstyret og vil avklares i forbindelse med de overordnede budsjettprosessene nå i desember, svarer nestleder Christine Thomassen i Creo.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.12.2020
15:31
03.12.2020 16:14Mest lest

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

Eirik Dahl Viggen

Erik sa opp jobben og ble fosterfar på heltid. Så sa barnevernet opp kontrakten

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

Asle Rowe

Anna risikerer å tape 14.730 kroner i måneden hvis hun jobber

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Adecco søker etter tømrere til 50 timers uke: Ulovlig og oppsiktsvekkende, sier LO-jurist

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

Arkivfoto: Jan Inge Haga

Dette er den nye lønna til oljearbeiderne

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Yngvil Mortensen

Pelle (18) fikk ikke lærlingplass. Så kom det en gladmelding fra Nav

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

Katharina Dale Håkonsen

Nær 900 ansatte i forvaltningen av høyere utdanning skal omstilles før juli: – Det kom som en bombe

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Mange flere kan få tidligpensjon, men hvem skal betale? Her er forslaget til endringene i AFP

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

Arbark

AFP-pensjonen er gull verdt for fagorganiserte. Her er historien bak

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

Brian Cliff Olguin

Obos-tillitsvalgt frykter for arbeidsplassene til 2.600 kolleger

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

Roy Ervin Solstad

Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Benjamin Ward/OsloMet / Privat

To forskere advarer mot en voksende trend i arbeidslivet

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

Helge Rønning Birkelund

Fagforbundet vil ikke ta saken til medlem som fikk sparken for brudd på smittevernregler

Leif Martin Kirknes

Ropstad sier nei til Høyres nye skattekutt

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Hanna Skotheim

Nav-skandalen: Nordmenn i utlandet kan ha blitt nektet trygd helt tilbake til 1994

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Leif Martin Kirknes

Siv Jensen i avskjedsintervju: Dette angrer hun på

Håvard Sæbø

Halvparten av innleien hos Statsbygg var ulovlig

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Martin Guttormsen Slørdal

Netthets mot AUF-ere: Jannike får høre at hun skulle vært drept på Utøya

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Stortinget

Rødt og MDG kan få LO-støtte

LO Stat-leder Egil André Aas på vei inn døren til Riksmekleren for å få hjelp til å finne en løsning i lønnsoppgjøret for ansatte i staten.

LO Stat-leder Egil André Aas på vei inn døren til Riksmekleren for å få hjelp til å finne en løsning i lønnsoppgjøret for ansatte i staten.

Merete Jansen

LO Stat-lederen optimist foran meklingen for statsansatte

Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) kan glede seg over tilskudd fra LO.

Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) kan glede seg over tilskudd fra LO.

Stortinget

LO vedtok en kraftig økning av pengegavene til de rødgrønne partiene


Flere saker