JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Innleie

Rødt fremmer LOs forslag om kollektiv søksmålsrett i Stortinget

Arbeidsministeren fulgte ikke opp LOs høringssvar om kollektiv søksmålsrett da hun fremmet lovforslaget. Nå fremmer Rødt LOs krav i Stortinget.
Mimir Kristjanson mener at det er for snaut at det bare er fagforeninger i bedrifter som har leid inn en arbeidstaker som kan gå til sak.

Mimir Kristjanson mener at det er for snaut at det bare er fagforeninger i bedrifter som har leid inn en arbeidstaker som kan gå til sak.

Leif Martin Kirknes

torgny@lomedia.no

I Stortinget ligger det nå et forslag om å gjeninnføre kollektiv søksmåls rett ved innleie.

Kollektiv søksmålsrett betyr at fagforeninger kan gå til sak mot bedriften hvis en bedrift leier inn arbeidskraft i strid med loven. I dag er det bare den innleide personen selv som kan gå til sak. Det har aldri skjedd.

Det var Solberg-regjeringen som fjernet retten for fagforeninger til å gå til sak, men i januar fremmet daværende arbeidsminister Hadia Tajik et forslag om å gjeninnføre denne retten.

LOs formuleringer

Rødts stortingsrepresentant, Mímir Kristjánsson, er ikke fornøyd med forslaget. Han har derfor plukket opp LOs formuleringer fra høringsrunden, og fremmer dem som forslag i Stortinget.

Rødt-representanten mener at det er for snaut at det bare er fagforeninger i bedrifter som har leid inn en arbeidstaker som kan gå til sak.

Han vil at også fagforeninger og forbund med innstillingsrett som har medlemmer i innleie- eller utleiebedriften kan gå til søksmål mot bedrifter som bryter loven.

Landsomfattende fagforeninger

Kristjánsson begrunner dette med at de tillitsvalgte i innleiebedriften ofte er utsatt for et sterkt press fra bedriften om å bruke innleid arbeidskraft til tross for at det bryter loven. Han tror at en slik praktisering av lovverket vil føre til at det vil bli reist svært få saker. Men hvis landsdekkende fagforbund får denne retten, vil det være lettere å reise sak for å få slutt på ulovlighetene.

I sitt høringssvar tar LO opp den samme problemstillingen, og skriver: «LO mener at den kollektive søksmålsretten bør gjelde for alle fagforeninger som omfattes av fagforeningsbegrepet i arbeidstvistloven.» I realiteten er dette identisk med Rødts forslag.

LO er også kritisk til et annet punkt i regjeringas lovforslag. I lovforslaget heter det at den som skal gå til sak må ha interesser i saken når dommen faller. Dette er problematisk fordi mange innleieforhold er av kort varighet. Dette vil gjøre at mange mister muligheten til å gå til sak selv om de har vært utsatt for ulovlig innleie.

LO foreslår at det skal være situasjonen i det øyeblikket en saksøker går til søksmål, som skal gjelde. Også dette forslaget vil Rødt fremme under stortingsbehandlingen.

Rett til fast ansettelse

Et annet spørsmål som har vært til diskusjon, er retten til å få fast ansettelse for en arbeidstaker som har vært utsatt for ulovlig innleie. LO skriver i sitt høringssvar: «LO (mener) at § 17-4 nytt tredje ledd må omfatte retten til fast ansettelse. Dersom det først blir konstatert at innleieforholdet er eller var ulovlig, må ikke innleid arbeidstaker være avskåret fra å fremme et slikt krav.»

Rødt klipper og limer fra LOs høringssvar: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at arbeidsmiljøloven § 17-4 nytt tredje ledd må omfatte retten til fast ansettelse. Dersom det først blir konstatert at innleieforholdet er eller var ulovlig, må ikke innleid arbeidstaker være avskåret fra å fremme et slikt krav.»

Høyre ut mot forslaget

Arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget har frist for å avgi sin innstilling til 17. mars. Saken skal behandles i Stortinget 29.mars.

Saksordfører er Høyres Anna Molberg. Hun har gått kraftig ut mot forslaget. I et innlegg i Nettavisen i slutten av januar hevder hun at forslaget innebærer «at fagforeningen plutselig tar ut søksmål mot din arbeidsplass på vegne av deg.»

I innlegget skriver hun at Høyre i Stortinget vil forsøke å få til at den kollektive søksmålsretten bare skal omfatte de som er medlemmer av fagforeningen.

Warning
Annonse
Annonse