JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Flyreiser

Store klimamål for norsk luftfart: Kan bety fly uten utslipp fra 2028

Fredag la regjeringen fram sin nye nasjonale luftfartsstrategi, med klima og arbeidsforhold i sentrum. – Viktig og riktig, mener LO.
«Behovet for å finne løsninger på klimakrisen er i dag større enn noen gang og luftfarten bør på sikt bli utslippsfri», heter det blant annet i regjeringens nye luftfartsmelding.

«Behovet for å finne løsninger på klimakrisen er i dag større enn noen gang og luftfarten bør på sikt bli utslippsfri», heter det blant annet i regjeringens nye luftfartsmelding.

Ole Berg-Rusten / NTB

helge@lomedia.no

LO Luftfart har etterlyst den siden 2016 – fredag formiddag ble regjeringens lenge bebudede luftfartsmelding presentert.

Meldingen som passerte statsråd på slottet fredag, ble varslet allerede i Hurdalsplattformen. Den skulle styrke norske aktører med norske lønns- og arbeidsforhold, og samtidig få ned utslippene fra luftfarten.

Det er ambisiøse mål regjeringen legger fram: «Behovet for å finne løsninger på klimakrisen er i dag større enn noen gang og luftfarten bør på sikt bli utslippsfri», heter det blant annet i meldingen.

Meldingen antyder at ved anskaffelse til nye FOT-ruter med avtalestart 1. april 2028/2029 skal det ligge inne et punkt om å benytte null- og lavutslippsfly dersom teknologien åpner for det.

Bakgrunn: LO vil stille strengere krav ved statlig kjøp av flyruter

Nei til forbud

Fagbevegelsen har hatt stort fokus på en annen side ved de såkalte FOT-rutene.

For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt. Hovedvekten av disse FOT-rutene er på Nord-Vestlandet og i Nord-Norge.

Problematikken rundt såkalt «wet lease» ble synliggjort da den forrige regjeringen ga anbud på en FOT-rute mellom Florø og Oslo til det danske selskapet Danish Air Transport (DAT).

«Wet lease» er et leiearrangement hvor et flyselskap leier ut til et annet flyselskap et fly med full besetning. I realiteten var det derfor ikke DAT, men et litauisk datterselskap som utførte anbudet – med litauiske lønninger.

Samferdselsdepartementet poengterer i en epost til FriFagbevegelse at DAT A/S og UAB DAT LT innga felles tilbud. Det vil si at departementet har direkte kontrakt med selskapet som faktisk flyr.

Kronikk: «Det haster for norsk luftfart»

Sosial dumping

LO mente Solberg-regjeringen på den måten snikinnførte sosial dumping sponset av norske skattekroner.

Kravet til både flygerforbundet og LO har vært at morselskapet – ikke datterselskapet – må fly tildelt rute.

I luftfartsmeldingen, som regjeringen presenterte fredag ettermiddag, får ikke LO og Norsk Flygerforbund gjennomslag for sitt ønske om et forbud mot «wet lease».

«Regjeringen kan ikke se at det er grunnlag for et generelt forbud mot bruk av «wet lease», som er et legitim forretningspraksis i internasjonal luftfart» heter det.

I stedet skriver regjeringen at de vi bruke anskaffelsene av flyruter aktivt. Slik vil de gjøre det tydelig hvilke lover og regler som gjelder for lønns- og arbeidsvilkår, og bidra til at reglene følges.

– Det blir ikke forbud mot «wet-lease«, som LO krevde?

– Det er resultatet som teller, og nå er de tydelige på at hensynet til norske lover og regler skal veie tyngre. Regjeringen viser med dette at de nok en gang rydder opp i norsk arbeidsliv, svarer Sissel Skoghaug.

– Viktig og riktig at regjeringen nå poengterer viktigheten av ryddige og seriøse arbeidsforhold i norsk luftfart, mener Sissel Skoghaug, LOs første nestleder og leder for LO Luftfart. Her fra dagens presentasjon av ny nasjonal luftfartsstrategi, med Alexander Wasland, leder i Flygerforbundet (t.v.), og Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister.

– Viktig og riktig at regjeringen nå poengterer viktigheten av ryddige og seriøse arbeidsforhold i norsk luftfart, mener Sissel Skoghaug, LOs første nestleder og leder for LO Luftfart. Her fra dagens presentasjon av ny nasjonal luftfartsstrategi, med Alexander Wasland, leder i Flygerforbundet (t.v.), og Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister.

Privat

Meldingen poengterer viktigheten av ryddige og seriøse arbeidsforhold i norsk luftfart, med anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Leder i LO Luftfart, Sissel Skoghaug, håper dette i praksis fører til at det blir slutt på sosial dumping på FOT-rutene framover.

– Sommerens streik i SAS gjorde folk flest klar over den vanskelige situasjonen for pilotene. Det er derfor viktig og riktig at regjeringen nå poengterer viktigheten av ryddige og seriøse arbeidsforhold i norsk luftfart. Med norske lønns- og arbeidsforhold, sier Sissel Skoghaug til FriFagbevegelse.

Sosial bærekraft

Når luftfartsmeldingen endelig er lagt fram, er det en stor dag for Norsk Flygerforbund.

– Dette har vi etterspurt siden 2016. At det skjer, er veldig fint, sier leder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland, til FriFagbevegelse.

Han er klar på at «wet lease» er et risikoelement som kan stimulere til sosial dumping i luftfarten. Han er samtidig glad for at meldingen åpner opp for en allmenngjøring i luftfarten, selv om det ligger litt fram i tid.

I meldingen heter det at regjeringen vil «vurdere styrking av allmenngjøringsordningen i dialog med partene i arbeidslivet».

Allmenngjøring skal sikre «utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkårene norske arbeidstakere har».

Har vi «cowboy-tilstander» i norsk luftfart? Slik gikk debatten om luftfartens framtid i Arendal

Styrke tilsynet

Regjeringen ønsker også å styrke muligheten for å «melde fra til Luftfartstilsynet om mulige brudd på reglene om lønns- og arbeidsforhold, slik at tilsynet får kunnskap om forhold det er ressurskrevende å fange opp ved hjelp av generelle tilsynsordninger».

Meldingen viser også til at regjeringen har tatt initiativ til flere endringer i arbeidsmiljøloven som også har betydning for luftfarten.

Viktige eksempler er grensen mellom arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere og mellom leie av personell og bemanningsentreprise.

Luftfartstilsynet skal fortsette å prioritere å følge med på utviklingstrekk i norsk luftfart som påvirker arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår negativt, og melde fra om dette til Samferdselsdepartementet.

«Norsk luftfart skal være sosialt bærekraftig. Selskapene som opererer i norsk luftfart skal ha ryddige og anstendige lønns- og arbeidsforhold.

Ingen skal gjennom utnyttelse av arbeidstakere eller annet personell oppnå konkurransefordeler eller på andre måter svekke grunnlaget for den norske velferdsmodellen» heter det videre.

– Nå er det en dag å være godt fornøyd på. Vi har fått gjennomslag for viktige ting, blant annet i forhold til sosial sikring. Det tas kraftfulle grep for å sikre like konkurransevilkår innen luftfarten, sier forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Alexander Wasland til FriFagbevegelse. 

– Nå omfattes luftfarten av arbeidslivets vanlige regler og blir dermed en normal del av norsk arbeidsliv. Det aller mest positive er at vi nå har en strategi som peker på luftfarten som en positiv næring, legger han til.

Vil ha minstelønn i Norge: Slik skal sosial dumping i luftfarten stanses

Warning
Annonse
Annonse