JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sosial dumping

LO vil stille strengere krav ved statlig kjøp av flyruter

For å sikre et godt flytilbud, kjøper staten plasser på noen flyruter som ikke kan drives lønnsomt. Nå krever LO at det stilles strengere krav til de som vinner anbudet fra 2024.

Jan-Erik Østlie

helge@lomedia.no

Departementet gir tilskudd til regionale flyruter på strekninger i Norge der markedet alene ikke sikrer god nok transportstandard. Fra 1. april 2024 skal samferdselsdepartementet tildele nye såkalte fotruter.

Departementet «tar» ruten ut av det frie markedet, pålegger forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) og kjøper flyrutetjenester etter en gjennomført konkurranse.

I forkant av en ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge fra 1. april, er det bedt om høringsinnspill. LO og Norsk Flygerforbund skriver i sine høringssvar at departementet nå «må rydde opp i bruken av statsstøttet sosial dumping på slike ruter».

DAT fikk anbud

Det vakte oppsikt da den forrige regjeringen ga det danske selskapet Danish Air Transport anbud på flyruten fra Florø til Oslo. LO-forbundet Norsk Flygerforbund mener regjeringen på denne måten snikinnførte sosial dumping sponset av norske skattekroner.

Det danske flyselskapet har et heleid datterselskap i Litauen. Ifølge Flygerforbundet er lønna til de litauisk ansatte 40 til 50 prosent lavere enn for norske ansatte i luftfarten. Norsk Flygerforbund har krevd en presisering om at det er det danske morselskapet – ikke datterselskapet – som må fly ruten.

Bakgrunn: Litauisk lønn på statsstøttet flyrute i Norge: Her er Hareides forklaring

DAT har selv bekreftet i et brev at ruten opereres på såkalt «wet lease». Det vil si at det er datterselskapet som opererer ruten, og at samferdselsdepartementet har godkjent dette.

Nå mener LO og forbundslederen i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland, at regjeringen kan sette et overordnet eksempel på hvordan det skal være i norsk luftfart.

Eksemplet med DAT er nemlig ikke det eneste.

Det svenske selskapet Air Leap vant anbudet på strekningen Røros-Oslo fra 2020 til 2024. Nye internasjonale regler gjorde at flyene deres ikke kunne operere med fulle fly. Like etterpå besluttet styret i selskapet å gå i en rekonstruksjon og innstille all ruteflyging.

Senere gikk Widerøe inn og berget ruten, men med to i stedet for tre daglige avganger.

Reaksjon: LO raser mot tildeling av flyrute: – Statsstøttet sosial dumping

Sette en standard

– Nå må det settes krav til kvalitet, flysikkerhet og sosial kvalitet. Våre felles skattepenger kan ikke bli en slagmark for sosial dumping, sier Aleksander Wasland, forbundsleder i Norsk Flygerforbund til FriFagbevegelse.

Regjeringen har lovet en luftfartsmelding. Wasland mener tildelingen av fotruter blir en syretest i så måte. Han mener signaler som er gitt i forkant av luftfartsmeldingen, må følges opp og at regjeringen benytter seg av handlingsrommet i EØS-avtalen.

– Tidligere tildelinger er i all hovedsak basert på pris. Det er vektet langt mer enn mulighetene for en stabil leveranse, mener Wasland.

LO viser til at Widerøe i dag er hovednettverkstilbyder, og samarbeider tett med de to største infrastrukturbærerne i norsk luftfart, SAS og Norwegian. LO frykter at dette nettverket mister sine fordeler om det blir mange små aktører på markedet.

– LO mener FOT-rutene må sees på som nødvendig infrastruktur og at en helhetsvurdering må ligge til grunn for valg av tilbyder.

LO mener også det må stilles relevante og effektive tilleggskrav ved denne type offentlige anskaffelser for å hindre kraftig press på lønns- og arbeidsvilkår og unngå sosial dumping.

Stille flere krav

LO foreslår en vektet tildeling, slik at det gis insentiver til å øke den sosiale velferden for arbeidstakere som daglig skal levere sikker, stabil og bærekraftig samferdsel i distriktene.

LO stiller blant annet følgende krav:

• Krav om driftsbase i Norge.

• Norsk eller skandinavisk språk for minimum en av pilotene og en av kabinbesetningen.

• Forbud mot selvstendig næringsdrivende personell.

• Flygende personell skal være ansatt direkte i driftsselskapet hos kontraktsmotpart.

• Krav om gjennomgående billetter.

SAS har gjort det lenge, men nå har også Norwegian inngått avtale med Widerøe om såkalte gjennomgående billetter.

LO knytter også FOT-tilbudet opp mot en nasjonal beredskapsplan.

«Den siste utviklingen i europeisk sikkerhetspolitikk, med Russlands invasjon i Ukraina, har revitalisert behovet for sterke nasjonale beredskapsplaner og en styrket sikkerhetspolitikk» skriver LO i et høringssvar til Samferdselsdepartementet.

LO viser til at etablerte norske luftfartsselskaper tradisjonelt har inngått i slike beredskapsplaner. Norskregistrerte fly og personell har vært en viktig ressurs for samfunnet blant annet ved behov for masseevakuering av sivile i en krisesituasjon.

LO ser i denne sammenheng med bekymring på en potensiell situasjon hvor hele, eller deler av FOT-rutene opereres med utenlandsregistrerte fly og personell.

Warning
Annonse
Annonse