JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

EU-lov om minstelønn

Svensk LO er rasende: Stopper pengene til europeisk fagbevegelse etter forslag om minstelønn

Svenskene stopper pengene, vil ikke delta i møter og har uttrykt sterk mistillit til generalsekretæren og visegeneralsekretæren som har hatt ansvaret for arbeidet med EUs direktiv om minstelønn.
Svensk fagbevegelse er forbanna på DEFS som motarbeider dem i kampen mot minstelønnsdirektivet. På svensk LOs kongress i månedsskiftet november - desember (bildet) vedtok de en krass uttalelse mot forslag fra EU.

Svensk fagbevegelse er forbanna på DEFS som motarbeider dem i kampen mot minstelønnsdirektivet. På svensk LOs kongress i månedsskiftet november - desember (bildet) vedtok de en krass uttalelse mot forslag fra EU.

Lars Forsstedt

torgny@lomedia.no

Rett før jul sendte svensk LO et brev til Den europeiske faglige samorganisasjonen (DEFS) der de gjorde det klart at de ikke vil betale sin kontingent til DEFS første halvår 2022. DEFS som også er også kjent som Euro-LO eller under den engelske forkortelsen ETUC, er en samorganisasjon for alle fagbevegelser i Europa.

Svensk LO vil heller ikke delta på møter i DEFS det nærmeste halvåret og har uttrykt mistillit til generalsekretæren og visegeneralsekretær Esther Lynch. Lynch er ansvarlig for DEFS’ arbeid med EUs forslag om et minstelønnsdirektiv.

Mye delt: Hva er minstelønna i Norge? Her er oversikten

Stor uenighet

Leder i svensk LO, Susanna Gideonsson, har sendt et srædeles skarpt brev til sine europeiske fagforeningskamerater etter at hun har opplevd at Den europeiske faglige samorgansiasjonen, har motarbeidet Sveriges syn på EUs minstelønnsdirektiv.

Leder i svensk LO, Susanna Gideonsson, har sendt et srædeles skarpt brev til sine europeiske fagforeningskamerater etter at hun har opplevd at Den europeiske faglige samorgansiasjonen, har motarbeidet Sveriges syn på EUs minstelønnsdirektiv.

Fredrik Sandin Carlson, LO Sverige

Stridens kjerne er forslaget om å innføre et minstelønnsdirektiv innen EU. De nordiske landene har vært svært imot at politikerne skal få lov anledning til å blande seg inn i hvordan lønnsdannelsen skjer. Det skal skje mellom partene i arbeidslivet, fagbevegelsen og arbeidsgiverne. Dette har lenge vært en strid innen europeisk fagbevegelse, og de nordiske landene har vært i mindretall.

Debatt: «Lovfestet minstelønn er en dårlig idé»

Katastrofe for svenske lønnsmottakere

I desember avholdt LO i Sverige sin kongress. Her vedtok de en særdeles krass uttalelse om EUs minstelønnsdirektiv:

«EUs forslag om minstelønnsdirektiv som nå forhandle er en katastrofe for svenske lønnsmottakere. Til tross for omfattende protester fra svensk arbeiderbevegelse la EU-kommisjonen i 2020 fram et lovforslag som strider mot EUs grunnlov og er et knyttneveslag rett i magen på den svenske modellen for kollektive forhandlinger. Den svenske modellen er et fundament som gjør at Sverige er en av Europas mest konkurransekraftige økonomier», heter det i vedtaket.

Norden sier nei til EUs minstelønn: Norge slipper å innføre dette, hevder Hadia Tajik

Brev i oktober

Allerede i oktober sendte LO-ledelsen i Sverige et brev til DEFS der de truet med å trekke den økonomiske støtten hvis de ikke fikk støtte fra DEFS i arbeidet med å gi de nordiske landene et unntak fra EUs minstelønnsdirektiv.

I desember konstaterte svenskene at DEFS ikke bare har unnlatt å jobbe for at de nordiske landene skulle få fullt fritak fra direktivet, men har aktivt drevet lobbyarbeid mot det nordiske standpunktet før den endelige avstemningen i EU-parlamentet.

Minstelønn i Europa: Nå kommer EU-loven om minstelønn

LO-ledelsens vedtak

* LO-Sverige vil derfor ikke betale medlemskontingenten til DEFS for neste termin

* LO-Sverige vil heller ikke delta på DEFS’ styremøter

* LO-Sverige vil heller ikke inntil videre delta i noen av DEFS’ komiteer om lønns- og forhandlingsspørsmål ledet av visegeneralsekretær Esther Lynch

* LO-Sverige vil inntil videre ikke delta i eller begrense sin deltakelse i andre aktiviteter som er ledet av DEFS

* LO-Sverige vil også uttrykke sin dype mistillit til DEFS’ generalsekretær Luca Vincentini og visegeneralsekretær Esther Lynch.

Luca Vincentini er generalsekretær i DEFS og opplever nå å få mistillit mot seg fra LO i Sverige.

Luca Vincentini er generalsekretær i DEFS og opplever nå å få mistillit mot seg fra LO i Sverige.

DEFS

 

LO i Norge blir orientert

Selv om LO i Norge og FH, søsterorganisasjonen i Danmark, er enige med svenskene i sak, kommer de ikke til å slutte seg til det svenske initiativet. Sekretariatet i LO i Norge blir informert om saken på årets første sekretariatsmøte, men det er kun en orienteringssak og ikke lagt opp til noe vedtak.

– Men vår tillit til den sittende ledelsen i DEFS er svært tynnslitt, sier Robert René Hansen, leder av LOs Brussel-kontor til FriFagbevegelse. Han sier at de øvrige nordiske fagorganisasjonene kommer til å følge nøye med på hva DEFS-ledelsen foretar seg framover.

Det svenske bidraget som forsvinner tilsvarer rundt regnet 100 000 Euro. Det tilsvarer DEFS' budsjetterte overskudd.

– Dette er ikke katastrofalt for DEFS, men begrenser handlingsrommet, sier Hansen.

Europeisk fagbevegelse er splittet i synet på minstelønn. I juli arrangerte det rumneske fagforbundet Kartell Alfa en demonstrasjon utenfor EU-kommisjonen i Brussel for et minstelønnsdirektiv. De relativt svake fagorganisasjonene i sør- og Øst-Europa håper på politisk hjelp for å få hevet lønna. De sterke fagbevegelsene spesielt i Norden ber politikerne holde seg unna lønsndannelsen, det skal partene i arbeidslivet fikse på egenhånd.

Europeisk fagbevegelse er splittet i synet på minstelønn. I juli arrangerte det rumneske fagforbundet Kartell Alfa en demonstrasjon utenfor EU-kommisjonen i Brussel for et minstelønnsdirektiv. De relativt svake fagorganisasjonene i sør- og Øst-Europa håper på politisk hjelp for å få hevet lønna. De sterke fagbevegelsene spesielt i Norden ber politikerne holde seg unna lønsndannelsen, det skal partene i arbeidslivet fikse på egenhånd.

DEFS

Trøbbel med britene

DEFS har også problemer i forholdet til britisk fagbevegelse, TUC. DEFS er svært rettet inn mot EU-systemet, og på sine nettsidere er hovedparolen: «Speaking with a single voice on behalf of European workers for a stronger say in EU decision-making» (Snakker med en stemme på vegne av europeisk arbeidere for en sterkere stemme i EUs avgjørelser».

TUC vurderer derfor nytten av sitt medlemskap i DEFS etter at Storbritannia meldte seg ut av EU.

FriFagbevegelse har forsøkt å få en reaksjon fra generalsekretær i DEFS, Luca Vincentini, men har ikke fått noe svar.

Her kan du lese svensk LOs brev til DEFS.

Warning
Annonse
Annonse