JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
I ni bransjer er det innført en minstelønn som alle skal ha, enten det er tariffavtale i bedriften eller ikke.

I ni bransjer er det innført en minstelønn som alle skal ha, enten det er tariffavtale i bedriften eller ikke.

Roy Solstad/Martin Slørdal/Håvard Sæbø

Hva er minstelønn?

Hva er minstelønna i Norge? Her er oversikten

Hva som er minstelønn avhenger om du har tariffavtale på jobben – og hvilket yrke du jobber i.03.11.2021
07:00
16.11.2021 14:02

aslak@lomedia.no

«Hva er minstelønna i Norge? Og hva er minstelønna i min bransje?» Det er to av de mest vanlige spørsmålene vi får inn til FriFagbevegelse.

Det enkle svaret er dette: Det finnes ikke noen lovfestet minstelønn i Norge. Men dersom du jobber i en bedrift med tariffavtale, skal du som minimum få minstelønna i tariffavtalen. Dessuten kommer gjerne tillegg for ansiennitet (hvor mange år du har jobbet), overtid, tillegg for kveld og helg med mer.

Hvis du derimot jobber i en bedrift uten tariffavtale, kan bedriften i prinsippet betale deg 50 kroner timen – eller mindre, så lenge du aksepterer det.

Mye lest: Dette er snittlønna i over 350 yrker

Her forklarer vi hvordan du kan finne ut hva minstelønna er i din bransje:

1. Hvis du har tariffavtale:

De som har tariffavtale på arbeidsplassen, skal ha minstelønna som står beskrevet i tariffavtalen for sitt yrke. En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening/forbund og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Den regulerer blant annet arbeids- og lønnsvilkår og andre arbeidsforhold.

Vi kan ta et eksempel fra varehandelen: Det er en bransje med 380.000 ansatte. Mange av de ansatte jobber deltid og veldig mange er unge.

Minstelønna per time i bedrifter med tariffavtale i denne bransjen er følgende:

Under 16 år: 116,90 kroner (18.997 kroner i måneden)

Under 18 år: 119,90 kroner (19.484 kroner i måneden)

Lønnstrinn 1: 162,03 kroner (26.330 kroner i måneden)

Lønnstrinn 2: 162,88 kroner (26.468 kroner i måneden)

Lønnstrinn 3 (25 år): 164,96 kroner (26.806 kroner i måneden)

Lønnstrinn 4: 170,55 kroner (27.714 kroner i måneden)

Lønnstrinn 5: 180,30 kroner (29.298 kroner i måneden)

Lønnstrinn 6: 215,11 kroner (34.956 kroner i måneden)

Tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid utbetales følgende:

Mandag til fredag:

Etter kl. 18.00: kr. 22,- per time. Etter kl. 21.00: kr 45,- per time

Lørdag:

Etter kl. 13.O0: kr. 45,- per time. Etter kl. 15.00: kr 55,- per time. Etter kl. 18.00: kr 110,- per time

Søndag:

Hele døgnet: kr 110,- per time

2. Hvis du ikke har tariffavtale:

Hvis du ikke har tariffavtale på arbeidsplassen, kan det likevel være at arbeidsgiveren gir de ansatte lønna som står oppgitt i tariffavtalen for denne bransjen, men du har ingen garantier for dette. Lønna skal stå i kontrakten din. Du har en lovfestet rett til en arbeidskontrakt der lønn og arbeidstid står beskrevet.

I varehandelen er det for eksempel vanlig at butikker betaler tarifflønn, men de er ikke forpliktet til å gjøre det. Dessuten er det ikke gitt at butikkene følger med på hva som er tarifflønn. Den kan nemlig bli endret både én og to ganger i året.

Det finnes eksempler på butikker som sier de betaler tarifflønn, men som betaler det som var lønna for flere år siden.

Jobber du mindre enn 12 timer per uke i varehandelen, er det heller ikke garantert at du får tillegg for kvelds-, natt- eller helgearbeid. Kravet om å få disse tilleggene gjelder kun i bedrifter som er omfattet av en tariffavtale. Den såkalte 12-timersregelen ble fjernet høsten 2020.

Mye delt: Hva er en vanlig lønn i Norge? Dette sier tallene

3. Hvis du jobber i disse ni bransjene:

I ni bransjer er det innført en minstelønn som alle skal ha, enten det er tariffavtale i bedriften eller ikke. Disse bransjene er:

• Bygg

• Skips- og verftsindustri

• Jordbruk og gartneri

• Renhold

• Fiskeindustri

• Elektrofagene unntatt offshore

• Godstransport på vei

• Turbuss-sjåfører

• Overnatting, servering, catering

Fra 1. juli i år har alle som jobber i disse bransjene fått nye lovfestede lønns- og arbeidsvilkår.

Denne måten å regulere minstelønna på kalles allmenngjøring av tariffavtalene. Det er ulovlig å lønne ansatte i disse bransjene under et lovregulert lønnsgulv. ***

Her er lønna du har krav på i de ni utvalgte bransjene:

Byggeplasser:

• Fagarbeidere: Minst 220 kroner per time.

• Ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kroner.

• Ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kroner.

• Under 18 år: 132,90 kroner.

Skips- og verftsindustrien:

• Fagarbeidere: Minst 189,39 kroner per time.

• Spesialarbeidere: 180,87 kroner.

• Hjelpearbeidere: 172,44 kroner.

Jordbruk og gartneri:

• Ferie- og innhøstingshjelp under 18 år: Minst 109,40 kroner per time.

• Over 18 år og ansatt inntil 12 uker: 129,40 kroner.

• Over 18 år og ansatt mellom 12 til 24 uker: 134,90 kroner.

• Over 18 år og ansatt mer enn 24 uker: 149,30 kroner.

Renholdsbedrifter:

• Minst 196,04 kroner per time.

• Under 18 år: 146,27 kroner. Tillegg for arbeid mellom klokka 21.00 og 06.00: 27 kroner per time.

Fiskeindustribedrifter:

• Fagarbeidere: Minst 205,55 kroner per time.

• Produksjonsarbeidere: 193,55 kroner.

• Under 18 år: Minst 164,44 kroner per time.

Elektrofag:

• Faglærte som utfører fagarbeid: Minst 225,15 kroner per time.

• Andre: 196,47 kroner.

• Tillegg for toskiftarbeid: 38,28 kroner per time.

• Treskiftarbeid: 61,47 kroner.

Godstransport på vei:

Minst 185,50 kroner per time.

Persontransport med turbil:

Minst 174,12 kroner per time.

Overnatting, servering, catering:

• 16 år: Minst 114,08 kroner per time.

• 17 år: 123,58 kroner.

• 18 år: 137,84 kroner.

• Begynnerlønn over 20 år, eller over 18 år etter fire måneders praksis: Minst 175,47 kroner per time.

Ingen føringer for minstelønna

Det finnes altså ikke én lovfestet minstelønn i Norge, men det er likevel minstelønn i de ni forannevnte bransjene for å hindre at arbeidsinnvandrere får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er normalt.

I stedet for én lovfestet minstelønn har vi såkalt allmenngjøring av tariffavtaler. Det betyr at en uavhengig nemnd, tariffnemnda, kan vedta at en tariffavtale, som regulerer lønn og andre forhold på arbeidsplassen, helt eller delvis skal gjelde for alle i en bransje. I serveringsbransjen skjedde dette ved årsskiftet 2017/18.

I denne nemnda sitter representanter for arbeidsgiverne og fagbevegelsen, sammen med nøytrale parter. De kan velge å bestemme at minstelønna i en tariffavtale skal bli gjeldende for alle arbeidere innen et yrke, eventuelt i et geografisk område.

Foruten Norge er det bare Finland og Island som har allmenngjøring av tariffavtaler i Norden. Dette skjer kun i bransjer der lønningene har blitt presset på grunn av omfattende bruk av utenlandsk arbeidskraft.

Saken fortsetter under bildet

LO, her ved LO-sekretær Trude Tinnlund, er imot å innføre en lovfestet minstelønn i Norge.

LO, her ved LO-sekretær Trude Tinnlund, er imot å innføre en lovfestet minstelønn i Norge.

Jan-Erik Østlie

Press på lønninger

1. mai 2004 ble EU utvidet med åtte østeuropeiske land, og i 2007 kom Bulgaria og Romania med. Et åpent arbeids- og tjenestemarked i EU og EØS har de siste 15 årene ført til den største innvandringsbølgen til Norge noensinne. Det innebærer også mer arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

– Det gjelder spesielt i områder med lav organisasjonsgrad, og utgjør den største trusselen mot et anstendig arbeidsliv og den norske velferdsstaten, sier LO-sekretær Trude Tinnlund til FriFagbevegelse.

– Et av de viktigste virkemidlene mot dette har vært allmenngjøring av tariffavtaler. Det betyr at partene har avtalt en lovpålagt minstelønn i de bransjene der problemet er størst, sier Tinnlund.

Allmenngjøring av tariffavtaler kom som et svar på økende og grov utnyttelse av spesielt utenlandske arbeidstakere, ifølge Trude Tinnlund.

– Fordi lønningene ble presset nedover for alle i disse bransjene, gikk det også utover norske arbeidstakere. Ikke minst de som hadde jobber med lavere krav til utdanning. Dessuten ble det langt tøffere konkurranse om jobbene, forklarer LO-sekretæren.

Denne skaper debatt: 600.000 flere nordmenn får skatteøkning hvis SV får det som de vil

Brøler mot Brussel

LO, NHO og regjeringen har vært sterkt kritiske til forslaget om en EU-lov om minstelønn for hele arbeidslivet. En lovfestet minstelønn bryter nemlig med et grunnleggende prinsipp i Norden: Nemlig at lønna skal fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

– En lovbestemt minstelønn er kun nødvendig når fagbevegelsen er svak og ikke lenger har makt til å sikre anstendige arbeidsvilkår. Dette ser vi i land sør og øst i Europa, sier Trude Tinnlund.

I Norge, derimot, er tariffavtale-dekningen cirka 70 prosent i privat og offentlig sektor.

– Her vil en lovbestemt minstelønn ikke bare ende opp med lavere lønn for veldig mange arbeidstakere, men det vil også undergrave det organiserte arbeidslivet, sier LO-sekretæren.

I Norge er det bred enighet om at dette systemet skal opprettholdes. Med unntak av Venstre er det ingen partier på Stortinget som har foreslått et system med lovfestet minstelønn.

Bakgrunn: Derfor er nordisk fagbevegelse imot lovpålagt minstelønn

Minstelønn

• 21 av EUs 27 medlemsland har en lovfestet minstelønn.

• EØS-landet Norge og de 6 EU-medlemslandene Sverige, Danmark, Finland, Italia, Østerrike og Kypros har i stedet systemer med tariffestet lønn.

• En lovfestet minstelønn setter et gulv for hvor lav lønn det er lovlig å betale.

• Tariffavtaler er egentlig en annen form for minstelønn. Slik minstelønn vil som regel være høyere enn lovfestet minstelønn.

• For fagbevegelsen i de nordiske landene er det et viktig prinsipp at partene i arbeidslivet kommer fram til hva som er passende lønnsnivå.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.11.2021
07:00
16.11.2021 14:02Mest lest

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

Privat

Wivian (59) trodde møtet skulle handle om lønn, men sjefen ville snakke om oppsigelse

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

Merete Jansen

Trakassering på jobb: – Jeg har opplevd et jævla press fra lederne, det har gått på helsa løs

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Silje Kirknes Delgado

Det krangles om feriepenger på dagpenger, men hva betyr egentlig dette tillegget?

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Barnehagen hadde overskudd på mange millioner hvert år. Nå truer de med at barna ikke får nye leker

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

Ole Palmstrøm

Støre trenger mer tid for å innfri på feriepenger og ABE-kutt: – Vi fikser ikke alt på seks uker

Jan-Erik Østlie

Sjekk hvem som skal sitte i ledelsen til Industri Energi de neste tre årene

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

Jan-Erik Østlie

Folk flest skal ikke betale for strømkabler til oljeplattformene. Oljebransjen må ta regninga, mener tillitsvalgt

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Bitter splid i Ap om valget av ny stortingspresident

Ole Palmstrøm

Vilkårene til tusenvis av postansatte er truet


Flere saker