JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tannhelse kan bli vår tids store helsereform, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Flere partier på venstresida antyder det samme.

Tannhelse kan bli vår tids store helsereform, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Flere partier på venstresida antyder det samme.

colourbox.com

Tannhelse og velferd:

Tannhelse er en vinnersak for venstresida, mener Rødt-lederen. Dette vil Rødt, SV, Ap, Sp og MDG gjøre

Tannhelse seiler opp som en av de store sakene før årets stortingsvalg. Det er en vinnersak for venstresida, tror Rødt-leder Bjørnar Moxnes.25.05.2021
10:12
25.05.2021 10:53

– Tannhelse er et gapende hull i velferdsstaten vår. Det hullet vil Rødt tette, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

Partiets landsstyre har nylig vedtatt at de går inn for en storstilt tannhelsereform, der tennene skal «behandles som en del av kroppen», som Moxnes sier.

– Til forskjell fra i dag, hvor tannhelse ikke er likestilt med andre helsetjenester, men avhengig av hvor mye penger du har på konto, fortsetter han.

Rødt er ikke alene om å ville løfte tannhelse som en viktig sak før stortingsvalget i september. Flere partier vil gjøre endringer i dagens ordning, som består av en offentlig sektor og en privat sektor.

I dag sikrer den offentlige delen gratis tannhelse kun for barn under 18 år, og for enkelte andre grupper. De fleste andre må betale selv for private tannleger.

Fikk du med deg denne? Hvorfor har vi ikke gratis tannlege i Norge? Vi var på vei dit, men så kom 1. verdenskrig

– Kan mobilisere mange mennesker

Moxnes håper nå å samle opposisjonen om at det skal bli gratis for langt flere å gå til tannlegen. Tannhelse kan nemlig bli vår tids store helsereform, mener han.

Moxnes vil dra folk opp av sofaen med tannhelse-politikken

Moxnes vil dra folk opp av sofaen med tannhelse-politikken

Jan-Erik Østlie

– Å fase inn gratis tannhelse er et veldig godt eksempel på hva venstresida bør gjøre når vi vinner flertall til høsten. Jeg tror også at det vil være populært, og kan mobilisere mange mennesker opp av sofaen og til valglokalene når de ser at her er det partier som vil noe. Dette er en vinnersak, sier Moxnes.

Gratis tannhelse er også nummer tre på topp ti lista over LO-medlemmenes viktigste saker før høstens valg, skriver FriFagbevegelse. Bare «faste jobber» og «økt skatt til de som har mest fra før» kommer foran.

Bekymring over nordmenns tannhelse er ikke ny. I 2018 svarte en av tre nordmenn i en spørreundersøkelse at de enten utsetter eller unnlater å gå til tannlegen av økonomiske årsaker.

Flere meningsmålinger tyder på at det går mot et regjeringsskifte etter valget i høst. Tannhelse står høyt på agendaen hos alle de rødgrønne opposisjonspartiene, og alle er enige med Moxnes i at flere grupper bør få tilgang til gratis tannlege.

Men det er store forskjeller i hva partiene lover – her er oversikten over hva opposisjonspartiene egentlig vil med nettopp tannhelse:

Rødts tannhelse-politikk:

Partiene på venstresida kan ikke bare nøye seg med å ville reversere borgerlige kutt i velferden de siste årene. De må også gå til valg på å styrke velferden, sier Moxnes. Rødt har satt av 3 milliarder kroner til tannhelse i sitt alternative budsjettforslag for 2021, penger de dekker inn ved å øke skattene for de rikeste.

– Det er ingen økt skatt for alle som tjener under 600.000 kroner. Det er egentlig ikke mer hokuspokus: I vårt alternative budsjett går vi tilbake til skattenivået da Jens Stoltenberg styrte landet, sier Moxnes.

Det vil frigjøre mange flere milliarder enn de som så langt er satt av til tannhelsereform, ifølge partiet.

Nettavisen skrev i april at anslag viser at det vil koste omtrent 12 milliarder kroner å innføre helt gratis tannhelse for alle. Moxnes sier til Dagsavisen at prislappen på 3 milliarder er Rødts tall på hva det vil koste å fase inn reformen. Første fase vil treffe omtrent en million nordmenn, og så er planen å utvide ordningen år for år. Rødt vil blant annet ha et pristak på behandlinger for å holde kostnadene under kontroll.

Selv om store summer er brukt for å møte koronakrisa, tror Moxnes at det er stor vilje i folket til å sette av milliarder til tannhelse.

– Etter å ha vært gjennom en urettferdig nedstenging, trenger vi en rettferdig gjenåpning av samfunnet der vi staker ut en kurs ut av koronaen, med mer rettferdighet og mindre forskjeller. Nettopp ved å bygge ut velferden. Å fase inn gratis tannhelse er et godt eksempel på hvordan vi bør gjøre det, sier han.

Hør podkasten om Ramona: «I de mest desperate øyeblikkene så ønsket jeg at tennene skulle falle ut. At de bare skulle dette rett i vasken»

SVs tannhelsepolitikk:

Også for SV er målet at tennene skal behandles som en del av kroppen, på lik linje med andre helsetjenester. Det sier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson.

– Vi mener at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen enn til legen. Det har blitt mer ulikhet, og vi kan se det på tennene til folk. Vi mener at alle skal kunne smile bredt med tennene i orden. Det er en helsesak, men også en veldig viktig sosial sak, fortsetter han.

SVs Nicholas Wilkinson

SVs Nicholas Wilkinson

Jan-Erik Østlie

Også SV vil hente inn pengene ved økte skatter for dem som tjener over 600.000 kroner.

SV vil kjempe for at så mange som mulig skal komme inn under den offentlige tannhelsetjenesten, men det vil ta tid. Derfor har partiet også lagt opp til flere andre ordninger i mellomtida. Deriblant prisregulering og en refusjonsordning.

Fram til en tannhelsereform er på plass, vil SV prioritere dem som har dårligst råd. Det inkluderer å styrke Nav for å hjelpe dem som ikke kan betale for tannbehandling, men også det som kalles «tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO». Det er et tilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling.

I SVs alternative budsjett for 2021 satte de av 433 millioner til tannhelse, betydelig mindre enn Rødts plan. Wilkinson forklarer at det bare er startskuddet for å fase inn det endelige målet.

– Det er alltid bra med mer penger til tannhelse, men vi må ha et reelt budsjett. Det tar tid å endre alle disse ordningene, men jeg er glad hvis også andre prioriterer tannhelse, fortsetter han.

Wilkinson er enig med Moxnes i at gratis tannhelse kan være en vinnersak for venstresida i september. Før den tid skal helse- og omsorgskomiteen på Stortinget felle dom over forslag om tannhelsereform fra både Rødt og SV.

– Da blir det tydelig for innbyggerne hvem som er for, og hvem som er imot. Og hvem som er litt for, men ikke så for. Hint, hint, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Jeg håper de vil støtte alle forslagene, sier Wilkinson.

Arbeiderpartiets tannhelsepolitikk:

Arbeiderpartiets tannhelse-løfter har i flere år vært en pine for partiet, skrev FriFagbevegelse i 2019. Da hadde Aps landsmøte med knapp margin vedtatt en stor tannhelsereform og kostnaden ble anslått til 10 milliarder kroner.

Landsmøtevedtaket: Arbeiderpartiet vil bruke 10 milliarder kroner på en stor tannhelsereform. – De er ute av kontroll, svarer Høyre

I partiprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet i år, er det tydelig at Ap ønsker en reform med mål om å likestille tannhelse med andre helsetjenester, sier stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland. Planen er en gradvis utvidelse.

– Det vil være stort og kostbart, og vi har ikke forventninger om å komme i mål på fire år. Men nå har regjeringen gjort ulike innstramminger på tannhelsefeltet, og vi går motsatt vei, sier Mørland til Dagsavisen.

Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant for Ap.

Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant for Ap.

Arbeidarpartiet (pressefoto)

Ap vil begynne med dem som i dag kanskje har de største utfordringene med å få gjennomført nødvendig tannbehandling, forklarer Mørland. De har også bedt om en egen skjermingsordning for dem med dårligst økonomi.

Ap-politikeren svarer at de er enig i intensjonen i Rødt og SVs reformplaner.

– Målet må ligge der. Samtidig er det enkelt å fremme et tannhelseforslag på Stortinget og si at nå skal vi bare vedta en sånn reform. Det følger ikke med penger, og det må vi ta høyde for. Vi må sørge for at vi har inntekter som kan sikre og bygge ut velferden, fortsetter han.

– Hva med Rødts forslag om å gå tilbake til skattenivået under Stoltenberg?

– Det betyr at Rødt ikke har andre tiltak de ønsker å bruke penger på. Jeg er glad for at vi deler intensjonene om å bruke mer på tannhelse, det viser vi også i våre budsjetter. Men det er en runde i alle budsjetter med mange gode formål, svarer Mørland.

Mørland er enig i at tannhelse kan bli en vinnersak i valget.

– Det er støtteordninger til noen, men mange opplever likevel å betale titusener. Det er ikke like lett for alle. Jeg tror det er en veldig god sak, men vi må ha en troverdig plan for det. Hvis ikke holder vi folk for narr.

Senterpartiets tannhelsepolitikk:

Gratis tannbehandling bør utvides til flere grupper, mener Senterpartiet. Men de vil ikke love noen dyr reform før et valg.

– Vi er bekymret for at det i dag er store sosiale forskjeller i både tannhelse og hvem som har tilgang til tannbehandling. Samtidig er det et enormt økonomisk løft å gå ut og love full tannhelsereform med alt under folketrygden. Vi lover ikke det, sier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe vil ikke love stor reform før et valg.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe vil ikke love stor reform før et valg.

Stortinget

Målsettingen er å få til en gradvis styrking av tannhelsetilbudet. I tillegg er det viktig for partiet å sikre at alle de gruppene som i dag omfattes av det offentlige tilbudet, faktisk veit om det og får det de har krav på. Det er vel så viktig som å utvide tilgangen på gratis tannhelsetjenester, sier Toppe.

– Vi må sørge for at fylkeskommunen har midler og mulighet til å nå ut til disse gruppene. I enkelte fylker har det også vært en sentralisering av tannklinikker, og de mest sårbare gruppene ser kanskje det som en større utfordring for å komme seg til tannbehandling, fortsetter hun.

Sp sa tidligere at de ville ha gratis tannhelsebehandling fram til fylte 21 år, ikke 18 slik det er i dag. Den aldersgrensa er ikke nevnt i det nye partiprogrammet, men Toppe sier det er en av gruppene de kan gå inn for å utvide tilbudet til.

Mange studenter må få hjelp av foreldre for å betale tannlegen og står derfor i en sårbar situasjon, forklarer Toppe. Sps helsetopp tar også til orde for større skjermingsordninger.

– Vi kan ha noen mer generelle skjermingsordninger for grupper med dårlig betalingsevne, men også «vanlige» voksne som får ekstra store tannlegeutgifter. De kan få en makspris for hva de må betale, men vi lager ikke en slik ordning for alle.

MDGs tannhelsepolitikk:

MDG er med på at tannhelsetjenesten må gjennom en reform. Men en viktig forutsetning for det er en helhetlig gjennomgang av både tannhelseloven, folketrygdens stønadsordning, TTO-ordningen og de regionale kompetansesentrene, sier helsepolitisk talsperson Kristoffer Robin Haug.

– Litt av problemet i dag er at det er såpass lite oversikt og kunnskap at man er nødt til å ha det på plass for å vite at vi gjør de riktige tingene for faktisk å få til de gode velferdsordningene på sikt, fortsetter han.

MDGs helsepolitiske talsperson Kristoffer Robin Haug.

MDGs helsepolitiske talsperson Kristoffer Robin Haug.

Oslo MDG

Kunnskapsgrunnlaget er første trinn på MDGs plan for tannhelsa. Neste trinn er å løfte flere grupper inn i de stønadsordningene som finnes. De skal også trappes opp og utvides.

– Vi mener det er riktig å utvide støtten til dem som trenger det mest. I andre land har vi sett at pristak ikke alltid er mest målrettet. Tanken er veldig god, men vi mener det kanskje er nyttigere å starte i andre enden med å utvide støtteordningene. Vi kan trappe opp med en frikortmodell etter hvert, heller enn å starte rett på med et pristak, sier Haug.

25.05.2021
10:12
25.05.2021 10:53Mest lest

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Gro fikk valget mellom sluttpakke, fem timers pendling eller hjemmekontor for alltid

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Colourbox

Hjemmekontor på heltid ga symptomer på depresjon og angst

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp


Flere saker