JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tannhelse kan bli vår tids store helsereform, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Flere partier på venstresida antyder det samme.

Tannhelse kan bli vår tids store helsereform, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Flere partier på venstresida antyder det samme.

colourbox.com

Tannhelse og velferd:

Tannhelse er en vinnersak for venstresida, mener Rødt-lederen. Dette vil Rødt, SV, Ap, Sp og MDG gjøre

Tannhelse seiler opp som en av de store sakene før årets stortingsvalg. Det er en vinnersak for venstresida, tror Rødt-leder Bjørnar Moxnes.25.05.2021
10:12
25.05.2021 10:53

– Tannhelse er et gapende hull i velferdsstaten vår. Det hullet vil Rødt tette, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

Partiets landsstyre har nylig vedtatt at de går inn for en storstilt tannhelsereform, der tennene skal «behandles som en del av kroppen», som Moxnes sier.

– Til forskjell fra i dag, hvor tannhelse ikke er likestilt med andre helsetjenester, men avhengig av hvor mye penger du har på konto, fortsetter han.

Rødt er ikke alene om å ville løfte tannhelse som en viktig sak før stortingsvalget i september. Flere partier vil gjøre endringer i dagens ordning, som består av en offentlig sektor og en privat sektor.

I dag sikrer den offentlige delen gratis tannhelse kun for barn under 18 år, og for enkelte andre grupper. De fleste andre må betale selv for private tannleger.

Fikk du med deg denne? Hvorfor har vi ikke gratis tannlege i Norge? Vi var på vei dit, men så kom 1. verdenskrig

– Kan mobilisere mange mennesker

Moxnes håper nå å samle opposisjonen om at det skal bli gratis for langt flere å gå til tannlegen. Tannhelse kan nemlig bli vår tids store helsereform, mener han.

Moxnes vil dra folk opp av sofaen med tannhelse-politikken

Moxnes vil dra folk opp av sofaen med tannhelse-politikken

Jan-Erik Østlie

– Å fase inn gratis tannhelse er et veldig godt eksempel på hva venstresida bør gjøre når vi vinner flertall til høsten. Jeg tror også at det vil være populært, og kan mobilisere mange mennesker opp av sofaen og til valglokalene når de ser at her er det partier som vil noe. Dette er en vinnersak, sier Moxnes.

Gratis tannhelse er også nummer tre på topp ti lista over LO-medlemmenes viktigste saker før høstens valg, skriver FriFagbevegelse. Bare «faste jobber» og «økt skatt til de som har mest fra før» kommer foran.

Bekymring over nordmenns tannhelse er ikke ny. I 2018 svarte en av tre nordmenn i en spørreundersøkelse at de enten utsetter eller unnlater å gå til tannlegen av økonomiske årsaker.

Flere meningsmålinger tyder på at det går mot et regjeringsskifte etter valget i høst. Tannhelse står høyt på agendaen hos alle de rødgrønne opposisjonspartiene, og alle er enige med Moxnes i at flere grupper bør få tilgang til gratis tannlege.

Men det er store forskjeller i hva partiene lover – her er oversikten over hva opposisjonspartiene egentlig vil med nettopp tannhelse:

Rødts tannhelse-politikk:

Partiene på venstresida kan ikke bare nøye seg med å ville reversere borgerlige kutt i velferden de siste årene. De må også gå til valg på å styrke velferden, sier Moxnes. Rødt har satt av 3 milliarder kroner til tannhelse i sitt alternative budsjettforslag for 2021, penger de dekker inn ved å øke skattene for de rikeste.

– Det er ingen økt skatt for alle som tjener under 600.000 kroner. Det er egentlig ikke mer hokuspokus: I vårt alternative budsjett går vi tilbake til skattenivået da Jens Stoltenberg styrte landet, sier Moxnes.

Det vil frigjøre mange flere milliarder enn de som så langt er satt av til tannhelsereform, ifølge partiet.

Nettavisen skrev i april at anslag viser at det vil koste omtrent 12 milliarder kroner å innføre helt gratis tannhelse for alle. Moxnes sier til Dagsavisen at prislappen på 3 milliarder er Rødts tall på hva det vil koste å fase inn reformen. Første fase vil treffe omtrent en million nordmenn, og så er planen å utvide ordningen år for år. Rødt vil blant annet ha et pristak på behandlinger for å holde kostnadene under kontroll.

Selv om store summer er brukt for å møte koronakrisa, tror Moxnes at det er stor vilje i folket til å sette av milliarder til tannhelse.

– Etter å ha vært gjennom en urettferdig nedstenging, trenger vi en rettferdig gjenåpning av samfunnet der vi staker ut en kurs ut av koronaen, med mer rettferdighet og mindre forskjeller. Nettopp ved å bygge ut velferden. Å fase inn gratis tannhelse er et godt eksempel på hvordan vi bør gjøre det, sier han.

Hør podkasten om Ramona: «I de mest desperate øyeblikkene så ønsket jeg at tennene skulle falle ut. At de bare skulle dette rett i vasken»

SVs tannhelsepolitikk:

Også for SV er målet at tennene skal behandles som en del av kroppen, på lik linje med andre helsetjenester. Det sier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson.

– Vi mener at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen enn til legen. Det har blitt mer ulikhet, og vi kan se det på tennene til folk. Vi mener at alle skal kunne smile bredt med tennene i orden. Det er en helsesak, men også en veldig viktig sosial sak, fortsetter han.

SVs Nicholas Wilkinson

SVs Nicholas Wilkinson

Jan-Erik Østlie

Også SV vil hente inn pengene ved økte skatter for dem som tjener over 600.000 kroner.

SV vil kjempe for at så mange som mulig skal komme inn under den offentlige tannhelsetjenesten, men det vil ta tid. Derfor har partiet også lagt opp til flere andre ordninger i mellomtida. Deriblant prisregulering og en refusjonsordning.

Fram til en tannhelsereform er på plass, vil SV prioritere dem som har dårligst råd. Det inkluderer å styrke Nav for å hjelpe dem som ikke kan betale for tannbehandling, men også det som kalles «tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO». Det er et tilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling.

I SVs alternative budsjett for 2021 satte de av 433 millioner til tannhelse, betydelig mindre enn Rødts plan. Wilkinson forklarer at det bare er startskuddet for å fase inn det endelige målet.

– Det er alltid bra med mer penger til tannhelse, men vi må ha et reelt budsjett. Det tar tid å endre alle disse ordningene, men jeg er glad hvis også andre prioriterer tannhelse, fortsetter han.

Wilkinson er enig med Moxnes i at gratis tannhelse kan være en vinnersak for venstresida i september. Før den tid skal helse- og omsorgskomiteen på Stortinget felle dom over forslag om tannhelsereform fra både Rødt og SV.

– Da blir det tydelig for innbyggerne hvem som er for, og hvem som er imot. Og hvem som er litt for, men ikke så for. Hint, hint, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Jeg håper de vil støtte alle forslagene, sier Wilkinson.

Arbeiderpartiets tannhelsepolitikk:

Arbeiderpartiets tannhelse-løfter har i flere år vært en pine for partiet, skrev FriFagbevegelse i 2019. Da hadde Aps landsmøte med knapp margin vedtatt en stor tannhelsereform og kostnaden ble anslått til 10 milliarder kroner.

Landsmøtevedtaket: Arbeiderpartiet vil bruke 10 milliarder kroner på en stor tannhelsereform. – De er ute av kontroll, svarer Høyre

I partiprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet i år, er det tydelig at Ap ønsker en reform med mål om å likestille tannhelse med andre helsetjenester, sier stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland. Planen er en gradvis utvidelse.

– Det vil være stort og kostbart, og vi har ikke forventninger om å komme i mål på fire år. Men nå har regjeringen gjort ulike innstramminger på tannhelsefeltet, og vi går motsatt vei, sier Mørland til Dagsavisen.

Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant for Ap.

Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant for Ap.

Arbeidarpartiet (pressefoto)

Ap vil begynne med dem som i dag kanskje har de største utfordringene med å få gjennomført nødvendig tannbehandling, forklarer Mørland. De har også bedt om en egen skjermingsordning for dem med dårligst økonomi.

Ap-politikeren svarer at de er enig i intensjonen i Rødt og SVs reformplaner.

– Målet må ligge der. Samtidig er det enkelt å fremme et tannhelseforslag på Stortinget og si at nå skal vi bare vedta en sånn reform. Det følger ikke med penger, og det må vi ta høyde for. Vi må sørge for at vi har inntekter som kan sikre og bygge ut velferden, fortsetter han.

– Hva med Rødts forslag om å gå tilbake til skattenivået under Stoltenberg?

– Det betyr at Rødt ikke har andre tiltak de ønsker å bruke penger på. Jeg er glad for at vi deler intensjonene om å bruke mer på tannhelse, det viser vi også i våre budsjetter. Men det er en runde i alle budsjetter med mange gode formål, svarer Mørland.

Mørland er enig i at tannhelse kan bli en vinnersak i valget.

– Det er støtteordninger til noen, men mange opplever likevel å betale titusener. Det er ikke like lett for alle. Jeg tror det er en veldig god sak, men vi må ha en troverdig plan for det. Hvis ikke holder vi folk for narr.

Senterpartiets tannhelsepolitikk:

Gratis tannbehandling bør utvides til flere grupper, mener Senterpartiet. Men de vil ikke love noen dyr reform før et valg.

– Vi er bekymret for at det i dag er store sosiale forskjeller i både tannhelse og hvem som har tilgang til tannbehandling. Samtidig er det et enormt økonomisk løft å gå ut og love full tannhelsereform med alt under folketrygden. Vi lover ikke det, sier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe vil ikke love stor reform før et valg.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe vil ikke love stor reform før et valg.

Stortinget

Målsettingen er å få til en gradvis styrking av tannhelsetilbudet. I tillegg er det viktig for partiet å sikre at alle de gruppene som i dag omfattes av det offentlige tilbudet, faktisk veit om det og får det de har krav på. Det er vel så viktig som å utvide tilgangen på gratis tannhelsetjenester, sier Toppe.

– Vi må sørge for at fylkeskommunen har midler og mulighet til å nå ut til disse gruppene. I enkelte fylker har det også vært en sentralisering av tannklinikker, og de mest sårbare gruppene ser kanskje det som en større utfordring for å komme seg til tannbehandling, fortsetter hun.

Sp sa tidligere at de ville ha gratis tannhelsebehandling fram til fylte 21 år, ikke 18 slik det er i dag. Den aldersgrensa er ikke nevnt i det nye partiprogrammet, men Toppe sier det er en av gruppene de kan gå inn for å utvide tilbudet til.

Mange studenter må få hjelp av foreldre for å betale tannlegen og står derfor i en sårbar situasjon, forklarer Toppe. Sps helsetopp tar også til orde for større skjermingsordninger.

– Vi kan ha noen mer generelle skjermingsordninger for grupper med dårlig betalingsevne, men også «vanlige» voksne som får ekstra store tannlegeutgifter. De kan få en makspris for hva de må betale, men vi lager ikke en slik ordning for alle.

MDGs tannhelsepolitikk:

MDG er med på at tannhelsetjenesten må gjennom en reform. Men en viktig forutsetning for det er en helhetlig gjennomgang av både tannhelseloven, folketrygdens stønadsordning, TTO-ordningen og de regionale kompetansesentrene, sier helsepolitisk talsperson Kristoffer Robin Haug.

– Litt av problemet i dag er at det er såpass lite oversikt og kunnskap at man er nødt til å ha det på plass for å vite at vi gjør de riktige tingene for faktisk å få til de gode velferdsordningene på sikt, fortsetter han.

MDGs helsepolitiske talsperson Kristoffer Robin Haug.

MDGs helsepolitiske talsperson Kristoffer Robin Haug.

Oslo MDG

Kunnskapsgrunnlaget er første trinn på MDGs plan for tannhelsa. Neste trinn er å løfte flere grupper inn i de stønadsordningene som finnes. De skal også trappes opp og utvides.

– Vi mener det er riktig å utvide støtten til dem som trenger det mest. I andre land har vi sett at pristak ikke alltid er mest målrettet. Tanken er veldig god, men vi mener det kanskje er nyttigere å starte i andre enden med å utvide støtteordningene. Vi kan trappe opp med en frikortmodell etter hvert, heller enn å starte rett på med et pristak, sier Haug.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.05.2021
10:12
25.05.2021 10:53Mest lest

Yngvil Mortensen

Ingrid (32) måtte kjempe i seks år for å overbevise Nav

Johan Mathis Gaup

Sven Tomas fikk 50.000 mer i startlønn i hjemkommunen enn nyutdannede i Oslo

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Stein Inge Stølen

Transportgigant har kjørt ulovlig i Norge, ifølge politiet. Nå må selskapet møte i retten

– Det er lønna man skal leve av, men det er viktigere at jeg trives på jobb, sier vernepleieren.

– Det er lønna man skal leve av, men det er viktigere at jeg trives på jobb, sier vernepleieren.

Hanna Skotheim

Vernepleier Anne Grete kjører 15 minutter – tjener 30.000 kroner mer

Nav-ansatte Janne Cecilie Thorenfeldt tok arbeidergiveren for retten fordi hun mente at altfor mange kolleger hadde kunnet sjekke helseopplysningene hennes.

Nav-ansatte Janne Cecilie Thorenfeldt tok arbeidergiveren for retten fordi hun mente at altfor mange kolleger hadde kunnet sjekke helseopplysningene hennes.

Ole Palmstrøm

Nav brøt loven overfor egen ansatt: Frikjennes likevel i tingretten

Erlend Angelo

Baker Bjørn frykter strømprisene kan bety kroken på døra: – Så sint at jeg koker

Erlend Angelo

Ekstrapensjonen AFP settes trolig på vent for mange slitere

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

Nadia Frantsen

Tvangsadoptert fra muslimsk til kristent hjem: Dette betyr dommen fra Strasbourg for barnevernet

Hanna Skotheim

Full seier til AAP-aksjonen: Regjeringa skroter karensåret. Her er reaksjonene

Leif Martin Kirknes

Innfører forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området

Ole Palmstrøm

Oskar (86) blir fulltids pensjonist: – Jeg kan jo ikke jobbe til jeg er 100

Colourbox.com

Rekordhøye bonuser i 2021, samtidig som Norge var i krise

Robin Olsen er administrerende direktør i Posnord Norge. Han mener manipulering av dokumentasjon er typisk for utenlandske firmaer som kjører i Norge, og at sjåfører derfor ikke mottar den lønna de har krav på. Samtidig utførte utenlandske lastebiler over 19 000 oppdrag i Norge for Postnord i 2021.

Robin Olsen er administrerende direktør i Posnord Norge. Han mener manipulering av dokumentasjon er typisk for utenlandske firmaer som kjører i Norge, og at sjåfører derfor ikke mottar den lønna de har krav på. Samtidig utførte utenlandske lastebiler over 19 000 oppdrag i Norge for Postnord i 2021.

Stein Inge Stølen / Postnord

Postnord-direktøren mener forfalskning av lønnsdokumentasjon er «typisk»

Strømpriser og pandemi har preget regjeringens 100 første dager. – Jeg er glad og stolt over å lede en regjering som har vist seg så sterk og disiplinert til å jobbe med 100-dagersplanen til tross for dette, sier Jonas Gahr Støre.

Strømpriser og pandemi har preget regjeringens 100 første dager. – Jeg er glad og stolt over å lede en regjering som har vist seg så sterk og disiplinert til å jobbe med 100-dagersplanen til tross for dette, sier Jonas Gahr Støre.

Jan-Erik Østlie

Det har stormet rundt Støre-regjeringen de første 100 dagene. Dette tenker han nå

Ole Palmstrøm

100-dagersplanen punkt for punkt: Slik har det gått med løftene fra Ap

Helge Rønning Birkelund

Kim André og Jøran fikk 35 avlysninger på to dager i desember. Siden har de ikke hatt noe å gjøre

Glen Musk

Per Einar har åpnet senteret etter femte nedstengning: – Det er både urettferdig og uforutsigbart

Kronikk

Jan-Erik Østlie

«Slik kraftsystemet har virket det siste halve året, kan vi ikke ha det i framtiden», skriver LO-lederen

Jan-Erik Østlie

De skyhøye strømprisene har gjort noe med Jørn Eggum

Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen jobber i kommersielt barnevern, og tjener mye mindre enn det de kunne fått dersom staten sto for driften.

Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen jobber i kommersielt barnevern, og tjener mye mindre enn det de kunne fått dersom staten sto for driften.

Ole Martin Wold

Inger og Jon Rune kunne tjent opptil 40.000 kroner mer i staten