JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Viken-pakka lagt fram:

Tiltakspakke for Viken: – Vi trenger mer statlig hjelp. Vi klarer ikke dette uten

Fylkesrådet i Viken flytter på flere hundre millioner kroner for å hjelpe samfunn og næringsliv med brukket rygg.
Fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen la fram tiltakspakke for Viken fylkeskommune på en pressekonferanse mandag.

Fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen la fram tiltakspakke for Viken fylkeskommune på en pressekonferanse mandag.

Helge Rønning Birkelund

helge@lomedia.no

Fungerende fylkesrådsleder, Halvard Ingebrigtsen, skulle gjerne hatt langt mer midler å bruke på Viken-pakka.

– Ja, absolutt. Dette er bare starten på noe. Det er hva vi kan gjøre innenfor de rammene vi har som fylkesråd nå, sier Halvard Ingebrigtsen (Ap) til FriFagbevegelse.

p

– Vi må gjøre mer. Nå skal fylkestinget involveres for å snu hver eneste stein. Og vi trenger mer statlig hjelp. Vi klarer ikke dette uten, legger han til.

Det flyttes imidlertid på flere hundre millioner kroner i pakka som fylkesrådet i Viken presenterte mandag. Innholdet er mangslungent, fra bedriftsintern opplæring til å framskynde vedlikehold og renovering av bygg, penger til forskning og næringsutvikling, tiltak for å hjelpe lærlingene, samt rask betaling og gjennomgang av kontraktsvilkår for dem som leverer til fylkeskommunen.

Tiltakspakke

Tiltakene er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over og er spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og- samfunnsliv i landets desidert største fylke, med 1,2 millioner innbyggere.

– Det er ekstra viktig å støtte opp under bedriftene i denne vanskelige tiden, særlig de små og mellomstore bedriftene. Det forutsetter også et godt partssamarbeidet på den enkelte bedrift, sier Halvard Ingebrigtsen.  

Fylkeskommunen holder tjenestene oppe så godt de kan. Men inntektene til kollektivselskapene stuper, blant mye annet.

– Vi er inne i en alvorlig situasjon som påvirker oss alle. Derfor er det så viktig vi alle stiller opp med det vi kan. Mange bedrifter har krevende tider. Folk blir permitterte og står framfor usikre tider. Viken fylkeskommune skal gjøre sin del av jobben, lover Ingebrigtsen.

p

Arbeidet med tiltakene er godt forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken.

Både regionleder for LO i Viken og Oslo, Ulf Lervik og regiondirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli, var med via videolinker.

– Sammen skal vi først sikre liv og helse, samt bekjempe smitten. Sammen må vi også sikre arbeidsplassene og skape trygghet for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er sammen på den enkelte arbeidsplass tillitsvalgte og ledere i ett godt partssamarbeid finner de beste løsningene, sier Ulf Lervik.

– Denne pakka bidrar til at flere arbeidsplasser sikres. Tiltakene vil bidra til å skape arbeid for bedrifter som sliter, og de vil bidra til at arbeidsfolk kan få kompetanseutvikling så arbeidsplassene er bedre rustet i tiden fremover.

Også når denne krisen er over, legger han til.

Framskynder vedlikehold

– Vi skal se på muligheten for å kunne framskynde planlagt vedlikehold, service, kontroll og andre tiltak på skoler og eiendom. Formålet er å gi næringsliv og leverandører flere oppdrag slik at hjulene kan holdes i gang, sier Halvard Ingebrigtsen.

Innenfor nylig fordelte vedlikeholdstiltak for rundt 70 millioner kroner, arbeides det nå med å identifisere enkle tiltak som kan bestilles raskt for gjennomføring.

– Vi vil også sørge for å betale fakturaer raskt, for å bedre likviditeten hos våre leverandører, sier Ingebrigtsen.

Selskapene som utfører kollektivtransporten skal slippe å bære kostnaden ved bortfall av skoleskyssinntekter i den perioden som skolene er stengt. Derfor opprettholdes tjenestekjøp av skoletransport fra kollektivtransportselskapene. Det inngås dialog med selskapene om hvordan godtgjørelsen for både buss, båt og drosje kan beregnes og hvordan kapasiteten kan utnyttes.

p

Viken forutsetter at staten kompenserer kollektivtrafikkselskapene for deres bortfall av billettinntekter og vil fortsette dialogen med statlige myndigheter om dette.

Videre skal tidligere innvilgede spillemidler utbetales raskere, og saksbehandling av årets spillemiddelsøknader tilpasses situasjonen. Flere øvrige planlagte tilskudd betales ut så raskt som mulig. Det gjelder i både kunst- og kulturlivet, og idretten, samt driftstilskudd til museer.  

Innenfor landbruket åpnes det for strakstiltak gjennom støtteordninger på 7 millioner kroner for å bøte på næringens umiddelbare behov for kompetent arbeidskraft.

– Fylkeskommunen vil styrke samarbeidet mellom aktørene for å avhjelpe næringens behov for sesongarbeidskraft, infrastruktur og kompetanse med målrettede tiltak. Viken fylkeskommune vil vurdere om våre innkjøpsavtaler kan åpne for kjøp fra lokalmatprodusenter som har mistet sine omsetningsmuligheter, sier fylkesråd for klima- og miljø, Anne Beathe Tvinnereim.

Warning
Annonse
Annonse