JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ukrainas regjering foreslår lovendringer som i praksis betyr at en tredjedel av de ukrainske arbeiderne ikke vil ha noen beskyttelse i arbeidslivet. Lederen for ukrainsk LO, Grygorii Osovyi, er kritisk.

Ukrainas regjering foreslår lovendringer som i praksis betyr at en tredjedel av de ukrainske arbeiderne ikke vil ha noen beskyttelse i arbeidslivet. Lederen for ukrainsk LO, Grygorii Osovyi, er kritisk.

Sissel M. Rasmussen

Krigen i Ukraina

Ukrainas LO er kritiske til egen regjering: – Vanlige arbeidstakere blir taperne

Fagbevegelsen i Ukraina har mistet en million medlemmer det siste året. Lovendringer gjør hverdagen enda mer usikker.24.02.2023
07:00
27.02.2023 09:24

andre.kjernsli@lomedia.no

Tidligere denne uken gjennomførte lederen for ukrainsk LO, Grygorii Osovyi, og Liv Tørres, leder for LOs internasjonale avdeling i Norge et Teams-møte.

Høyt på dagsorden var lovendringer de ukrainske styresmaktene har innført som skaper en usikker hverdag for arbeidstakere i landet.

– Vanlige arbeidstakere blir taperne, sier lederen for LO i det krigsherjede landet.

Den ukrainske LO-lederen beskrev store ødeleggelser mange steder i landet. I likhet med mange andre var han bekymret for meldingene om at Putin inn mot ettårsdagen for invasjonen mest sannsynlig ville trappe opp den militære aktiviteten.

Viktig infrastruktur er allerede lagt i grus, og utsiktene til ytterligere ødeleggelser skaper gjør Osovyi urolig.

– Siden krigsutbruddet har fem millioner arbeidsplasser gått tapt. Folk har ikke blitt sagt opp, Putin har bombet arbeidsplassene deres i stykker, forteller den ukrainske LO-lederen.

Her møter Liv Tørres, LOs leder av internasjonal avdeling, presidenten av ukrainsk LO, Grygorii Osovyi.

Her møter Liv Tørres, LOs leder av internasjonal avdeling, presidenten av ukrainsk LO, Grygorii Osovyi.

Sissel M. Rasmussen

20 prosent av Ukrainas landområder er nå okkupert av Russland. Ukrainerne har vunnet tilbake noen byer og landområder, men i seks av landets regioner pågår krigen for fullt.

Hva gjør krigen med fagbevegelsen i landet?

– Før krigen var omtrent fire millioner organisert i FPU (Federation of Trade Unions of Ukraine). Krigen gjør det er vanskelig å si noe helt sikkert, men vi anslår at omtrent en million, eller en firedel av de fagorganiserte, nå er tapt for fagbevegelsen, sier Osovyi.

Hvor er disse menneskene nå?

– Dette er sammensatt. Mange har flyktet ut av landet eller er blant de internt fordrevne. Særlig kvinner har forlatt Ukraina. Menn har blitt innkalt til militærtjeneste og forsvarer landet, og noen er drept av russerne, forklarer han.

Mye lest: Daria forlot Norge som au pair – og kom tilbake som krigsflyktning

I praksis fagforeningsknusing

I august 2022 uttrykte Den europeiske samorganisasjonen ETUC bekymring for flere lovendringer Zelenskyj-regjeringen ville innføre under dekke av krigen, som ville gjøre det vanskeligere for landets fagbevegelse.

På hvilken måte merkes lovendringen?

– Fagforeningsmedlemmer vi snakker med sier at lovendringene har negativ innvirkning for de ansatte, mens lederne får full støtte. Vanlige arbeidstakere blir taperne, fastslår LO-lederen.

I tillegg til krigen sliter den ukrainske fagbevegelsen med lovendringer som fratar arbeidsfolk grunnleggende rettigheter. – Våre medlemmer blir taperne, sier presidenten i FPR, Grigoryj Osovyj.

I tillegg til krigen sliter den ukrainske fagbevegelsen med lovendringer som fratar arbeidsfolk grunnleggende rettigheter. – Våre medlemmer blir taperne, sier presidenten i FPR, Grigoryj Osovyj.

Ukrainsk fagbevegelse (FPU)

Et eksempel på dette er at lovendringene gir arbeidsgivere mye større spillerom knyttet til lønnsutbetalinger.

Loven gir for eksempel anledning til å annullere tariffavtaler og endre på lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplasser med inntil 250 ansatte.

I praksis betyr dette at en tredjedel at de ukrainske arbeiderne ikke har noen beskyttelse i arbeidslivet.

– De som er ansatt i Arbeidstilsynet har dessuten blitt permittert etter krigsutbruddet, så det er ingen til å føre kontroll på arbeidsplassene, forteller Osovyi.

Krigen i Ukraina: Kateryna gråter av nordmenns små hverdagsproblemer

Lovendringene må reverseres

Norsk fagbevegelse har stor solidaritetsfølelse med Ukraina i denne krigen. Det gis nå en stor hjelpepakke fra den norske regjeringen med støtte fra LO.

Men LOs leder av internasjonal avdeling, Liv Tørres, er krystallklar på at det følger noen forutsetninger med støtten fra Norge.

– Vi er opptatt av at det skal kreves respekt for arbeidstakerrettigheter i Ukraina. Dette har vi flere ganger understreket overfor den norske regjeringen. Lovendringene må reverseres når Ukraina skal gjenoppbygges, det vil være LOs posisjon hele veien, sa Tørres.

Hun forventer at Zelenskyj-regjeringen sørger for god dialog og forhandlinger med både den ukrainske fagbevegelsen og arbeidsgiversiden når midlene som stilles til rådighet fra norsk side skal fordeles.

– Lovendringen som fratar arbeidsfolk rettigheter må reverseres så snart man skal i gang med gjenoppbyggingen av Ukraina, sa LOs leder for internasjonal avdeling når hun snakket med ukrainsk fagbevegelse denne uken.

– Lovendringen som fratar arbeidsfolk rettigheter må reverseres så snart man skal i gang med gjenoppbyggingen av Ukraina, sa LOs leder for internasjonal avdeling når hun snakket med ukrainsk fagbevegelse denne uken.

Sissel M. Rasmussen

Arbeidstakernes rettigheter er et krav

Hun minner også om at de omstridte lovendringene som nå er innført ble foreslått av den ukrainske regjeringen for fem år siden, altså lenge før krigen brøt ut.

En kraftfull mobilisering mot denne loven, både i Ukraina og internasjonalt, stoppet forslaget den gangen. 

– Jeg vil understreke at Ukraina har norsk LOs fulle støtte, men at respekt for arbeidstakernes rettigheter er et krav når økonomisk støtte skal gis fra fagbevegelsens side. 

Fagbevegelsen i Ukraina har fått arbeidsoppgaven snudd på hodet siden krigsutbruddet. Mesteparten av tiden går med til å organisere og utføre humanitært arbeid i hjemlandet.

Alle 46 bransjeforeningen i ukrainsk LO samarbeider om å avklare om det er mat, penger eller et sted å bo folk trenger hjelp til.

Aktuelt: Knut underviser ukrainere i sorgterapi. Flere føler seg skyldige fordi de har flyktet

Fagbevegelsen i Ukraina har fått arbeidsoppgavene snudd på hodet siden krigsutbruddet. Mesteparten av tiden går med til å organisere og utføre humanitært arbeid i hjemlandet.

Fagbevegelsen i Ukraina har fått arbeidsoppgavene snudd på hodet siden krigsutbruddet. Mesteparten av tiden går med til å organisere og utføre humanitært arbeid i hjemlandet.

Ukrainsk fagbevegelse (FPU)

Staten bidrar ikke

– I perioden februar til desember 2022 har 70.000 mennesker fått tak over hodet på denne måten, sier LO-lederen.

Han legger til at de ukrainske styresmaktene ikke har bidratt med noen midler i dette prosjektet, alt finansieres ved gjennom internasjonale bidrag.

FPU eier en del eiendom som nå blir benyttet til å huse internt fordrevne flyktninger. Den ukrainske regjeringen har truet med å ekspropriere disse eiendommene.

Dersom dette skjer, vet ikke Osovyi hva de skal gjøre for å hjelpe alle de som står uten et sted å bo.

Første utkast til loven som gir styresmaktene anledning til å gjennomføre dette ble vedtatt. Lovforslaget må gjennom enda en prosess før man vet utfallet. Innen utgangen av mars faller den endelige beslutningen.

Her holder Grygorii Osovyi 1.mai-tale i Kyiv, i 2022, om arbeidernes rettigheter. 

Her holder Grygorii Osovyi 1.mai-tale i Kyiv, i 2022, om arbeidernes rettigheter. 

Ukrainsk fagbevegelse (FPU)

De har også fått til en ordning dersom fagforeningsmedlemmer blir drept, eller mister noen i sin familie, utbetales et engangsbeløp på 150 euro.

– Det er et beskjedent beløp, men det er hva vi klarer å bidra med nå, sier han.

Tall fra FN viser at åtte millioner mennesker har flyktet ut av landet, en stor del av disse er kvinner med eller uten barn. Utsikter til en langvarig krig kan medføre at en del av disse ikke vil komme hjem, og at de kanskje søker om gjenforening med sine menn i det landet de har flyktet til.

Hva skal til for å få flest mulig til å returnere til Ukraina?

– Dette blir en kjempeutfordring for landet vårt. For at det skal skje må vi kunne tilby gode arbeidsforhold og utsikter til en trygg fremtid. Dette var heller ikke på plass før krigen, nå blir det viktigere enn noensinne, avslutterer Osovyi.

Fakta om FPU (Federation of Trade Unions of Ukraine)

• Etablert etter Ukrainas uavhengighetserklæring i 1990

• Består av 44 ulike fagforeninger

• Antall medlemmer: 4,8 millioner (før krigsutbruddet i 2022)

• De tre største fagforeningene i FPU er utdannings- og forskningsforbundet, helsearbeiderforbundet og forbundet for landbruksarbeidere

• Grygorii Osovyi er president i FPU

Fakta om den russiske angrepskrigen i Ukraina:

• Startet 24. februar 2022

• Nesten 8 millioner mennesker har flyktet fra landet

• Over 5 millioner er internt fordrevne

• 17 millioner ukrainere (40 prosent av befolkningen) trenger humanitærhjelp

• Over 100 000 ukrainske soldater drept eller alvorlig skadd

• 30 000 sivile ukrainere blitt drept

• Drepte og sårede russiske soldater er beregnet til rundt 180 000

Kilde: FN og det norske Forsvaret.

24.02.2023
07:00
27.02.2023 09:24

Fakta om FPU (Federation of Trade Unions of Ukraine)

• Etablert etter Ukrainas uavhengighetserklæring i 1990

• Består av 44 ulike fagforeninger

• Antall medlemmer: 4,8 millioner (før krigsutbruddet i 2022)

• De tre største fagforeningene i FPU er utdannings- og forskningsforbundet, helsearbeiderforbundet og forbundet for landbruksarbeidere

• Grygorii Osovyi er president i FPU

Fakta om den russiske angrepskrigen i Ukraina:

• Startet 24. februar 2022

• Nesten 8 millioner mennesker har flyktet fra landet

• Over 5 millioner er internt fordrevne

• 17 millioner ukrainere (40 prosent av befolkningen) trenger humanitærhjelp

• Over 100 000 ukrainske soldater drept eller alvorlig skadd

• 30 000 sivile ukrainere blitt drept

• Drepte og sårede russiske soldater er beregnet til rundt 180 000

Kilde: FN og det norske Forsvaret.
Mest lest

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 yrkesskadde nordmenn rammes av hull i loven. Rune har venta i 13 år

Hanna Skotheim

Foreslår nye regler: Flere kan gå glipp av Nav-penger

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Frykter en ny «angiverlov» vil rasere tilliten i samfunnet

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

Erik J. Birkeland/Norsk Teknisk Museum

Denne bilen startet Norges eldste bilrute. Nå går det 18 avganger om dagen her

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Arild syns kraftgiganten oppfører seg skammelig overfor sine ansatte

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

SOLCELLE-BYGDA: Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

SOLCELLE-BYGDA: Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Egil Brandsøy/ Industri Energi

Regjeringens solsatsing kom for seint – Sandra mistet jobben

Debatt

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

En skam for velferdsstaten at det fremdeles finnes fattigdom i Norge

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen


Flere saker