JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

Per Flakstad

Alderspensjon og AFP

Vant i retten: Nå får Elisabeth høyere pensjon og råd til å besøke mannens familie

Elisabeth vant over Oslo pensjonsforsikring. Nå får hun høyere pensjon og etterbetalt 177.000 kroner.18.01.2021
13:33
18.01.2021 13:33

per.flakstad@fagbladet.no

Elisabeth Bøckman ville gå av med alderspensjon som 62-åring, men fikk i stedet tilbud om AFP fordi avtalen om særaldersgrense da hun ble ansatt ikke lenger gjaldt henne. Nå har Borgarting lagmannsrett gitt henne rett.

Seieren i lagmannsretten gir henne både høyere månedlig utbetaling av pensjon og i tillegg en etterbetaling for perioden oktober 2018 og fram til 31. desember i fjor på ca. 177.000 kroner.

– Dette er kjempedeilig, smiler Elisabeth Bøckman. Hun synes det er en god følelse å ha fått lagmannsretten medhold i at hun har hatt rett hele tiden. I tillegg kommer etterbetalingen som et stort pluss.

Mannen hennes er fra Chile, og noe av etterbetalingen skal hun bruke på å ta med seg familien på slektsbesøk når det blir forsvarlig å reise utenlands igjen. Det gleder hun seg veldig til.

– Det er kostbart å reise til Chile. Derfor har vi ikke hatt råd til å besøke familiens hans så mange ganger. Men nå skal vi ta oss råd, smiler hun.

Debatt: «Det som faktisk har skjedd, er altså at staten har konfiskert hele tjenestepensjonen min»

Viktig prinsipiell dom

Elisabeth Bøckman er godt fornøyd med hjelpen hun fikk fra både Fagforbundet og juridisk avdeling i LO. Anne Kathrine Ellila ved Fagforbundets kompetansesenter i Oslo, hadde saken og mener dommen også har noen viktige prinsipielle sider.

– I domspremissene er lagmannsretten svært tydelig på at tillitsvalgte ikke bare har et særskilt stillingsvern, men også et vern mot å miste rettigheter når de er frikjøpt. I tillegg henviser dommen til en tilsvarende sak i trygderetten fra 2016 der en ansatte mistet retten til særaldersgrense fordi vedkommende hadde jobbet i to bydeler. Lagmannsretten sier i domspremissene at også denne tidligere avgjørelsen i trygderetten er feil, sier hun.

Ellila håper vedkommende tar kontakt slik at også denne saken kan følges opp.

Også andre kvinner kan ha fått uriktig pensjonstilbud etter å ha gått av tidlig. Forutsetningen er at de ble ansatt før 1. januar 1987 og at de ikke selv har søkt seg til andre stillinger før de gikk av.

– Hvis du tror pensjonen din ikke er riktig så ta kontakt med Fagforbundet Oslo eller din fagforening, sier Ellila.

Velferdstjenester på anbud: Seks forslag fra Rødt som vil hindre at kommersielle aktører beriker seg på bekostning av sine ansatte

Barnehageansatt

Elisabeth Bøckman ble ansatt som barnehageassistent i Oslo og innmeldt i kommunens tjenestepensjonsordning i 1983. Da hadde kvinnelige ansatte som arbeidet 40 timer i uka rett på særaldersgrense på 65 år. Fire år etter ble det gjort endringer i vedtektene som forkortet arbeidstiden. Samtidig ble pensjonsalderen endret fra 65 til 68 år.

Imidlertid ble det laget overgangsregler for å sikre at kvinner som var ansatt med særaldersgrense, skulle få beholde rettighetene sine. En forutsetning var at de fortsatt hadde samme stilling når de ønsket å gå av.

Senere er vedtektene revidert flere ganger, men ordlyden i overgangsreglene er ikke forandret.

Opp gjennom årene har hun hatt fødselspermisjoner og arbeidet flere steder i kommunale barnehager. I noen kortere perioder har hun hatt stilling som pedagogisk leder på dispensasjon.

Fra 2007 til 2014 var hun frikjøpt tillitsvalgt på fulltid. Avtalen med kommunen var hele tiden at hun skulle tilbake som barnehageassistent etterpå, og i en kort periode etter frikjøpet arbeidet hun som aktivitør og konsulent i påvente av at det skulle bli en stilling ledig som barnehagemedarbeider, og det var i en slik stilling hun avsluttet yrkeskarrieren sin 30. september 2018.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Elisabeth Bøckman har fått lagmannsrettens medhold i at hun har vært barnehageassistent eller barnehagemedarbeider hele yrkeskarrieren sin. Dermed får hun også beholde særaldersgrensen og en gunstigere pensjon.

Elisabeth Bøckman har fått lagmannsrettens medhold i at hun har vært barnehageassistent eller barnehagemedarbeider hele yrkeskarrieren sin. Dermed får hun også beholde særaldersgrensen og en gunstigere pensjon.

Per Flakstad

Pensjonsselskapet fikk medhold i trygderetten

– Jeg tok imot tilbudet om AFP, men forsto ikke hvorfor jeg hadde mistet særaldersgrensen, forteller Bøckman til Fagbladet.

Hun slo seg ikke til ro med avgjørelsen, men begynte å finlese vedtektene til Oslo Pensjonskasse.

– Jeg fant ingenting der som tilsa at jeg ikke skulle ha beholdt rettighetene mine med særaldersgrense, sier hun.

Men Trygderetten ga Oslo Pensjonsforsikring medhold, blant annet fordi Bøckman hadde jobbet i flere barnehager, og i perioder som pedagogisk leder på dispensasjon i tillegg til at hun hadde hatt en lengre permisjon fordi hun var heltidstillitsvalgt.

Mye lest: Maksperioden på dagpenger forlenges. Se hvem det gjelder

Ga seg ikke

Elisabeth Bøckman ga seg imidlertid ikke, og saken ble anket til lagmannsretten.

Der mente hennes LO advokat, Imran Haider, at hun hadde rett til særaldersgrense selv om hun har hatt permisjoner i forbindelse med fødsler og frikjøp og at det er omorganiseringer i Oslo kommune og arbeidsgivers behov for pedagogisk leder på dispensasjon som har vært årsak til at hun har hatt andre stillinger.

Ifølge Haider ville synspunktet til Oslo Pensjonsforsikring om at blant annet permisjonen som tillitsvalgt var med på å frata henne særaldersgrensen være egnet til å undergrave rollen Bøckman hadde som tillitsvalgt.

Denne skaper debatt: Ann-Helen og Randi gikk til sak mot arbeidsgiver og reddet både jobben og AFP

Mente hun hadde skiftet stilling

Ifølge Oslo Pensjonsforsikring (OPF) var formålet med overgangsreglene å verne om de ansatte som hadde kort tid igjen før de nådde aldersgrensen på 65 år og som dermed hadde innrettet seg på at de hadde særaldersgrense.

OPF mente at Bøckman har hatt en rekke ulike stillinger, og viste blant annet til et rundskriv fra april 1987 viser at både bytte til ny type stilling og til høyere stilling ikke regnes som samme stilling noe som var forutsetningen for å beholde særaldersgrensen.

OPF viste også til en tidligere sak der trygderetten fant at en arbeidstaker hadde skiftet stilling i overgangsbestemmelsens forstand da hun på et tidspunkt hadde gått over fra å være barnehagestyrer i en bydel til å være barnehagestyrer i annen bydel. Avgjørelsen er i tråd med konsistent praksis fra OPF siden regelen ble innført i 1987, mente forsikringsselskapet.

Ny undersøkelse: Eldre nordmenn er lykkeligere enn unge – og de rike har det aller best

Lagmannsretten ga Elisabeth medhold

Lagmannsretten er ikke enig i at det er lagt fram noe som underbygger at formålet med overgangsregelen var begrenset til de som nærmet seg pensjonsalder i 1987. Lagmannsretten mener også at årsaken til at Bøckman hadde ulike stillinger, må telle med i vurderingen om hun fortsatt hadde krav på særaldersgrense.

I stedet for å se på stillingstitler og stillingskoder, mener lagmannsretten at det reelle innholdet i stillingen må veie tyngre. Da viser det seg at Bøckman stort sett gjennom hele sin yrkeskarriere har vært barnehageassistent eller barnehagemedarbeider. Når hun har vikariert som pedagogisk leder, er det fordi kommunen som arbeidsgiver har hatt et behov som hun er blitt spurt om å dekke, eller i forbindelse med omorganiseringer.

Under perioden som frikjøpt hovedtillitsvalgt fra 2007 til 2014 ba Oslo kommune om at stillingene hennes ble fristilt. Bøckman sa først nei, men godtok det mot slutten av perioden.

Ifølge Oslo Pensjonsforsikring innebar dette i seg selv at hun ikke lenger stod i stillingen i overgangsreglenes forstand.

Lagmannsretten er heller ikke enig i dette, og viser til at det var kommunen selv som tok initiativet. Dessuten er lagmannsretten svært tydelig på at tillitsvalgte har et «særskilt stillingsvern», og at hun etter planen skulle tilbake som barnehagemedarbeider når hun sluttet som frikjøpt tillitsvalgt.

Lagmannsrettens konklusjon var etter dette at Bøckman hadde krav på å beholde aldersgrensen på 65 år, og at trygderettens kjennelse er ugyldig.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.01.2021
13:33
18.01.2021 13:33Mest lest

Brian Cliff Olguin

Ingvild (24): – Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Leif Martin Kirknes

Alexander fikk avskjed på dagen. Det nektet kollegene hans å akseptere

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

privat

Victoria (23) fikk beskjed om å ikke «jåle seg» da hun skulle på jobbintervju

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt  strekninger på Østlandet ut på anbud.

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt strekninger på Østlandet ut på anbud.

Morten Hansen

Flere togstrekninger skal ut på anbud før valget. Se lista

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

Line Mette Finnøy

Linn er en av mange som har mistet jobben: – Føler det er rett at jeg er blant dem som skal gå

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Jan-Erik Østlie

Hva skjer på kvinnedagen? Her er oversikten og parolene

Kvinnedagen:

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Tormod Ytrehus

Sjekk ditt yrke: Hvor mye mer tjener menn enn kvinner?

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Anna Granqvist

Skal aldersgrensa for ansatte i staten økes? Nei, sier LO Stat

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

stortinget.no

Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Helge Rønning Birkelund

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Jan Erik Østlie og Høyre

Ap har et forslag for å stoppe fagforeningsknusing: – Bare vås, svarer Høyre

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Martin Guttormsen Slørdal

Hareide vurderer å gjøre som danskene og innføre strengere regler for utenlandske turbusser

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

Øyvind Sætre

Lærling Elin ble permittert to ganger og kunne mistet fagbrevet. Så kom redningen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes holdt sin landsmøtetale på Gardermoen fredag.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes holdt sin landsmøtetale på Gardermoen fredag.

Helge Rønning Birkelund

– Det vil være døden for forandringen som trengs, og garantien for at milliardærene fortsatt får alt de peker på

RIGG: Det var på jobb for Saipem Ltd på flyteriggen «Scarabeo 8», der selskapet leverer tjenester om bord, at de to ROV-pilotene jobbet 12-timers dager i en periode på over 8 uker. De har nå fått en lønnskompensasjon på nesten én million kroner til sammen.

RIGG: Det var på jobb for Saipem Ltd på flyteriggen «Scarabeo 8», der selskapet leverer tjenester om bord, at de to ROV-pilotene jobbet 12-timers dager i en periode på over 8 uker. De har nå fått en lønnskompensasjon på nesten én million kroner til sammen.

Saipem

To oljearbeidere får èn million i erstatning etter å ha jobbet 12-timers vakter 8 uker i strekk

 Asbjørn Wahl har dissens i programkomiteen til Rødt.

Asbjørn Wahl har dissens i programkomiteen til Rødt.

Roy Ervin Solstad

Rødt-forslag vil gi arbeidsgiver mer makt over arbeiderne, advarer fagforeningsveteran

Kommentar

Statsminister Erna Solberg måtte til slutt komme med en beklagelse til byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Statsminister Erna Solberg måtte til slutt komme med en beklagelse til byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Leif Martin Kirknes

«Høyre skjøt seg i foten»

Plutselig var den evige sosialdemokraten Tor-Erik Røberg-Larsen (til høyre) medlem i Senterpartiet. Her avbildet sammen med Oslo Sp-leder Bjørg Sandkjær, Jan Bøhler, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum under pressekonferansen da det hele ble offentliggjort.

Plutselig var den evige sosialdemokraten Tor-Erik Røberg-Larsen (til høyre) medlem i Senterpartiet. Her avbildet sammen med Oslo Sp-leder Bjørg Sandkjær, Jan Bøhler, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum under pressekonferansen da det hele ble offentliggjort.

Berit Roald / NTB

Plutselig var den evige sosialdemokraten Tor-Erik (70) medlem i Sp. Hvordan kunne det skje?


Flere saker