JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
MOT INNLEIE: Rødt, Arbeiderparti, SV og Senterpartiet vil legge til rette for lån av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter, som på denne byggeplassen i Larvik. På Peabs byggeplass i Larvik jobber folk fra flere entreprenører. Den interne byttehandelen er regulert i en egen avtale, en «byggpool».

MOT INNLEIE: Rødt, Arbeiderparti, SV og Senterpartiet vil legge til rette for lån av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter, som på denne byggeplassen i Larvik. På Peabs byggeplass i Larvik jobber folk fra flere entreprenører. Den interne byttehandelen er regulert i en egen avtale, en «byggpool».

Håvard Sæbø

Innstilling om endringer i arbeidsmiljøloven

Venstresida er samlet om 14 forslag for arbeidslivspolitikken: Dette er Rødt, Ap, SV og Sp enige om

Rødts Bjørnar Moxnes mener at arbeidslivsforslagene han fremmer i Stortinget innebærer en krig mot løsarbeidersamfunnet. Partiet får støtte på rødgrønn side for de fleste av dem.27.05.2021
09:31
27.05.2021 10:39

torgny@lomedia.no

De rødgrønne partiene på Stortinget har samlet seg om 14 arbeidslivsforslag. Det er Rødt som har fremmet forslagene, men Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har sluttet seg til de fleste.

Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet vil ikke stemme for.

SE FORSLAGENE LENGER NEDE I SAKEN

Rødt-leder Bjørnar Moxnes opplever støtten fra de rødgrønne partiene som et gjennombrudd for Rødt.

– Vi har tidligere fått støtte for enkeltforslag, men nå er det støtte for mange forslag, og disse forslagene kan være grunnlaget for en ny arbeidslivspolitikk med det nytt flertall til høsten, sier Rødt-lederen.

FÅR STØTTE: Rødts stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes har fått med seg de andre rødgrønne partiene på å stake ut en felles arbeidslivspolitikk. Høyresida stemmer imot.

FÅR STØTTE: Rødts stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes har fått med seg de andre rødgrønne partiene på å stake ut en felles arbeidslivspolitikk. Høyresida stemmer imot.

Jan-Erik Østlie

Krig mot løsarbeidersamfunnet

Han mener at forslagene innebærer en krig mot løsarbeidersamfunnet. Kampen mot løsarbeidersamfunnet er arbeiderbevegelsen er basert på.

– Er det noen av forslagene som du vil trekke fram?

– Jeg vil trekke fram forslaget om at kriteriene for når en arbeidsgiver skal kunne bruke selvstendige oppdragstakere. Vi foreslår å begrense dette til at selvstendige oppdragstakere bare kan brukes når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet skiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten. Dette vil gjøre at arbeidsgivere som Wolt og Aleris må ansette de som utfører jobbene, og ikke kan bruke selvstendig næringsdrivende til å gjøre jobben.

Fikk du med deg denne? Her låner bedriftene folk av hverandre før de leier

Selvstendig næringsdrivende

Wolt er et matleveringsfirma med sykkelbud. Mens konkurrenten Foodora ansetter budene sine, er Wolts bud selvstendig næringsdrivende.

Aleris heter nå Stendi. I januar 2019 gikk 37 Aleris-arbeidere til sak med krav om å bli ansatt. Selvstendig næringsdrivende er ikke omfattet av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og saksøkerne oppfattet at Aleris drev rovdrift på dem.

Saken har vært til behandling i lagmannsretten og en venter på dom derfra.

Moxnes trekker også fram forslaget om å gi de ansatte økte rettigheter ved en konkurs. Hvis en bedrift blir solgt, virksomhetsoverdragelse, har ansatte rett til å bli med i det nye selskapet. Rødt og de andre rødgrønne partiene, vil at den samme retten skal gjelde hvis det blir startet opp ny virksomhet etter en konkurs.

Fagforeningsknusing

– Dette vil hindre Norse-Sekkingstad-manøveren som er rein fagforeningsknusing, sier Moxnes.

Manøveren Moxnes sikter til, er da Norse Production gikk konkurs i 2018. Da fikk ingen av de fagorganiserte være med i det nye selskapet, Sund laksepakkeri.

Les også: Laksemilliardæren har i årevis jobbet for å knuse fagforeningen. Her er hele historien

De fleste Rødt-forslagene er gjengangere i diskusjonen om hva slags arbeidslivspolitikk vi skal ha. Men noen har ikke vært behandlet i Stortinget før.

Flere av forslagene gjelder tiltak for å begrense innleie av arbeidskraft. De rødgrønne foreslår å legge til rette for mer lån av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter.

14 forslag

Dette er forslagene Rødt, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet er enige om:

1. Legge til rette for lån av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter.

2. Begrense retten til innleie.

3. Bevilge penger til Fair Play Bygg Norge og Uropatruljen

4. Skjerpe straffen ved konkurser.

5. Styrke de ansattes rettigheter ved konkurser.

6. Lage et tydeligere kriterier for når en arbeidsgiver skal kunne bruke selvstendige oppdragstakere.

7. Fjerne den generelle adgangen til å ansette midlertidige.

8. Midlertidige ansatte skal raskere ha krav på fast stilling.

9. Hva som er sesongarbeid, må defineres tydeligere.

10. Regjeringen må utarbeide en nasjonal seriøsitetsmodell basert på Skiens- eller Oslo-modellen.

11. Serveringsloven bør endres slik at kommunene kan stille krav til lønns- og arbeidsvilkår i serveringsbransjen.

12. Bedre norskopplæring for arbeidsinnvandring.

13. Gi en melding til Stortinget om fagorganisering og tiltak for å øke organisasjonsgraden.

14. Øke fagforeningsfradraget.

Gjennomsnittsberegning

I tillegg til dette er partiene enige om å begrense retten til å gjennomsnittsberegne arbeidstida.

Rødt ønsker å fjerne retten til å gjennomsnittsberegne arbeidstida. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil at det skal være lov å gjennomsnittsberegne arbeidstida etter avtale i bedrifter som er bundet av landsomfattende tariffavtaler.

Et Rødt-forslag om å stille krav til EØS-borgere, at de må kunne dokumentere at de har en ansettelseskontrakt med tariffvilkår for å få arbeidstillatelse i Norge, fikk bare støtte fra Senterpartiet.

Ønsker partene med

Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet mener det er viktig å ta utgangspunkt i dialogen mellom partene i arbeidslivet. De viser til at disse spørsmålene er tatt opp i Fougner-utvalget som skal levere sin utredning i begynnelsen av juni og en arbeidsgruppe under Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd som også skal legge fram sitt syn før sommeren.

Venstre og Miljøpartiet har ingen representanter i arbeids- og sosialkomiteen og er dermed ikke med å behandle forslagene før de kommer til Stortinget.

Stortinget skal behandle forslagene 10. juni.

Aktuelt: Årets lønnstillegg er klart for de fleste ansatte i kommunene. Lærere og sykepleiere går ut i streik

27.05.2021
09:31
27.05.2021 10:39Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»


Flere saker