JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Arbeidsavklaringspenger (AAP):

Venstresiden ville forlenge AAP-støtten. Regjeringen og Frp sier nei

Rødt og SV foreslo blant annet å fjerne karensperioden etter AAP-stønad og forlenge stønadsperioden til fire år, men fikk ikke flertall.25.11.2020
07:07
25.11.2020 12:21

aurora@lomedia.no

Det er snart to år siden regjeringen innførte flere omstridte endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP).

Blant annet ble stønadsperioden endret fra fire til tre år, og det ble innført en ventetid på ett år uten støtte, for mottakere som innen tre år ikke var ferdig utredet til enten jobb eller uføretrygd.

Etter at den såkalte karenstiden ble innført i januar 2018, har det vært en rekke saker i mediene om fortvilte personer som plutselig står uten noen form for trygdeytelser og må selge hus og hjem for å klare seg.

Arbeiderpartiet har tidligere fremmet forslag om å fjerne karenstiden. Tirsdag behandlet arbeids- og sosialkomiteen representantforslag fra både Rødt og SV om blant annet å fjerne karenstiden og reversere flere innstramninger som ble innført av regjeringen i 2018. (Se alle forslagene i faktaboksen nederst.)

Frp sikrer regjeringen flertall for å bevare AAP-ordningen som den er i dag.

Mistet AAP før operasjon: Nå må Torgeir og Torunn selge huset

– Fungerer etter hensikten

Høyre, Venstre, KrF og Frp mener karensperioden i all hovedsak fungerer etter hensikten, og vil derfor ikke fjerne den.

I innstillingen fra komiteen viser regjeringspartiene og Frp til at det også før endringene i 2018 var en makstid, da på fire år med mulighet for forlengelse, men at den i liten grad ble praktisert. Og at en gjennomgang av ordningene fra SINTEF, viste at mange gikk i årevis uten avklaring. De mener det ville vært uheldig om den tidligere praksisen fikk fortsette.

I innstillingen avviser de fire partiene også at det er behov for å forlenge den ordinære stønadsperioden til fire år, og mener det er godt rom for å avklare arbeidsevnen til de aller fleste innenfor dagens regelverk.

– Ingen forståelse for lidelsene

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringens innstramminger i AAP-ordningen har feilet fullstendig.

– Regjeringspartiene i komiteen og Frp viser ingen forståelse for de store lidelsene som innstrammingene i AAP-ordningen har ført med seg for tusenvis av mennesker og deres familier, sier han i en epost til FriFagbevegelse.

Rødt-lederen mener det er uforståelig at ikke alle skal få den tid og hjelp de trenger fra Nav og helsevesenet for å bli ferdig avklart til enten arbeid eller uføretrygd, uten å bli kastet ut i fattigdom.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Moxnes.

SVs Solfrid Lerbrekk, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener regjeringen i løpet av de siste årene har rasert AAP-ordningen for mange mennesker.

– Konsekvensene er helt tydelige. En kraftig økning av folk på sosialhjelp og uføretrygd. Likevel tviholder altså regjeringen på å bruke feil medisin mot syke, sier hun i en epost til FriFagbevegelse.

Hun viser til Nav-rapporten som kom i sommer, som viste at innstrammingene i AAP-ordningen ikke har ført til at flere er i arbeid, som var et viktig mål med innstramningen.

Bakgrunn: Flere går på sosialhjelp etter AAP-innstramminger

KrF: – Starten på en bedre framtid

– Hvorfor mener KrF det er riktig å beholde AAP-ordningen slik den er i dag?

– AAP er en tidsavgrenset ordning på tre år. Innen disse tre årene skal personer som har arbeidsutfordringer være avklart. Det mener vi Nav må klare, slik at folk ikke blir gående unødvendig å vente. Det er viktig at de det gjelder får kompetente svar på arbeidsevne og sin egen situasjon, svarer Torill Selsvold Nyborg, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for KrF, i en SMS til FriFagbevegelse.

– Denne avklaringen og hjelpen gjennom tre år, skal være starten på en bedre framtid, legger hun til.

Leder i arbeids- og sosialkomiteen, Erlend Wiborg (Frp), forklarte nylig at han ikke ser noen grunn til å endre på AAP-ordningen nå.

– Alle historier om folk som sliter eller har selvmordstanker gjør selvfølgelig inntrykk på meg. Det gjør det for alle. Men at alle problemer løses ved at folk skal gå på midlertidige ytelser lenger, har jeg lite tro på, sa han til FriFagbevegelse.

– Tvert imot er det bra for de aller fleste å få en avklaring på om de skal tilbake til arbeid eller over på varig uføretrygd. Det er ofte bedre enn å leve i usikkerhet. Jeg ser derfor ikke grunn til å endre noe på dette nå, fortsatte han.

Krever kartlegging av selvmord blant uføre og ledige som strakstiltak: – Det vil komme, lover Høie

Rødts forslag:

1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å fjerne den innførte karenstiden i AAP-ordningen.

2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forlenge den ordinære stønadsperioden for mottakere av arbeidsavklaringspenger til fire år.

3. Stortinget ber regjeringen sikre mottakere av arbeidsavklaringspenger rett til forlengelse dersom Nav og/eller helsevesenet ikke har avklart brukeren innen utgangen av perioden man kan motta arbeidsavklaringspenger, og fremme eventuelle nødvendige forslag for å sørge for dette

SVs forslag:

1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om å reversere innstrammingene i ordningen med arbeidsavklaringspenger som ble innført i 2018.

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om å reversere kuttet i arbeidsavklaringspenger for unge under 25 år som ble innført i 2020.

3. Stortinget ber regjeringen innføre økte krav til Nav i form av en plikt for etaten til tett oppfølging av mottakere av arbeidsavklaringspenger, for å sikre at forholdet mellom bruker og forvaltning opprettes og bevares som forutsatt da Nav-reformen ble vedtatt.

4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å fjerne den innførte karenstiden i AAP-ordningen.

5. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å reversere innstrammingene i folketrygdloven § 11-5, der andre hensyn enn sykdom ble tonet ned.

6. Stortinget ber regjeringen fremme forslag som utvider muligheten for bruk av unntaksbestemmelsen i folketrygdloven § 11-12 annet og tredje ledd, slik at AAP-perioden kan forlenges etter en individuell vurdering av behov, i tråd med målet om at flest mulig skal kunne komme helt eller delvis i arbeid.

7. Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag som sikrer mottakere av arbeidsavklaringspenger rett til forlengelse dersom Nav og/eller helsevesenet ikke har klart å avklare brukeren innen utgangen av perioden man kan motta arbeidsavklaringspenger.

8. Stortinget ber regjeringen sørge for at beslutninger om midlertidige ytelser, herunder AAP, skal tas i førstelinjen, som forutsatt da Nav-reformen ble vedtatt.

9. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til lovendring der stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger settes til inntil fire år, og der det defineres kriterier for reell mulighet for forlengelse for dem som har behov for ytelsen ut over fire år. Endringsforslaget må gi rom for skjønnsmessige vurderinger av den enkeltes behov for forlengelse av stønadsperioden. Forlengelse skal blant annet kunne innvilges når mottakeren ikke er ferdig avklart eller Nav og offentlig helsevesen ikke har oppfylt sine forpliktelser.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.11.2020
07:07
25.11.2020 12:21Mest lest

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Aslak Bodahl

Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

Folketrygda

Illustrasjon

Illustrasjon

Anna Granqvist

To pensjonistforeninger sier nei til stort løft i minstepensjonen, hvis det betyr mindre pensjon til andre grupper

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Kommentar:

Stats,inister Erna Solberg måtte innse at opposisjonen var i ferd med å overkjøre regjeringen.

Stats,inister Erna Solberg måtte innse at opposisjonen var i ferd med å overkjøre regjeringen.

Leif Martin Kirknes

«Takket være firerbanden har regjeringen blitt presset fra skanse til skanse»

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan utelukke Wizz Air fra å delta i konkurransen om norske ruter

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

Jan-Erik Østlie

Kun tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap, viser intern måling

Martin Håndlykken

Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren

Pernille Bügel fikk omsider sikret seg en jobb etter utallige forsøk.

Pernille Bügel fikk omsider sikret seg en jobb etter utallige forsøk.

privat

Nyutdannede Pernille (31) søkte 93 jobber før hun fikk vikariat og flyttet nordover

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Jan-Erik Østlie

Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes


Flere saker