JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er ingen hemmelighet at enkelte utenlandske sjåfører kan ha førerkort de ikke har fått på samme måte som sjåfører i Norge, skriver artikkelforfatter Einar Spurkeland i denne kronikken.

Det er ingen hemmelighet at enkelte utenlandske sjåfører kan ha førerkort de ikke har fått på samme måte som sjåfører i Norge, skriver artikkelforfatter Einar Spurkeland i denne kronikken.

Colourbox

Debatt:

Vi kan ikke bare henge ut sjåførene. Den som bestiller transport slipper for lett unna

Vi får ikke slutt på useriøs transport bare ved å henge ut sjåfører som gjør feil.
03.07.2019
13:55
03.07.2019 13:55

Bestilleren må forsikre seg om at oppdraget kan gjennomføres innenfor lover og regler før avtale skrives. Hvis bestilleren ikke er sikker på at frakten kan skje lovlig, bør han undersøke hva som skal til for å bestille lovlig frakt. Bestilleren har en nøkkelrolle i bekjempelsen av arbeidskriminalitet, som sosial dumping og ulovlig transport. Betaler bestilleren riktig, betyr det ofte at leveringskvaliteten også blir riktig. I min bok ”Transportbestilleren” (Fagbokforlaget 2018) gis en grundig innføring i faget bestilling av godstransport, særlig landtransport.

Regjeringen har nylig bestemt at det skal være lettere for utenlandske sjåfører å utføre midlertidig transport i Norge. Før var det bare folk som jobbet i sirkus eller tivoli som kunne jobbe midlertidig i seks måneder. Nå kan alle jobbe midlertidig i seks måneder – også sjåfører. Jeg mener dette er feil vei å gå og medfører at bestilleren får et enda større ansvar for å kontrollere stadig flere utenlandske sjåfører og transportører.

Dersom en transportbestiller oppdager at bil og/eller sjåfør ikke oppfyller gjeldende krav til yrkestransport, bør man nektes last. Kontroll av tunge kjøretøy har vist at det ofte kan være mangler ved vinterutrustning som kan føre til farlige situasjoner på veien.

Det er ingen hemmelighet at enkelte utenlandske sjåfører kan ha førerkort de ikke har fått på samme måte som sjåfører i Norge. Følgelig må kontrollen og begrensningene for utenlandske sjåfører heller skjerpes enn liberaliseres.

Deler av transportnæringen har virksomheter som bryter arbeidsmiljølovens og allmenngjøringslovens bestemmelser. Ulovlige arbeidsforhold for utenlandske arbeidstakere kan føre til at virksomheter som bevisst bryter regelverket vinner i konkurransen med seriøse norske aktører. Over tid kan dette føre til en svekkelse av arbeidsmiljøtilstanden for sjåfører og næringen som helhet.

Den norske fagbevegelsen bør kreve en mer effektiv grensekontroll og nulltoleranse for feil og mangler. Har bestilleren engasjert en useriøs transportør, bør han få merke dette både i form av bøter og krav om omlasting til seriøs transportør.

Bestillere må tenke seg om før de bestiller og ikke bare ta det første og beste tilbudet til laveste pris. Noen tilbud, gjerne spektakulære lavpristilbud, kan komme fra aktører som hopper over lover og regler – eksempelvis kjøre- og hviletidsbestemmelser, lønns- og arbeidsvilkår-bestemmelser generelt og tekniske krav til kjøretøyet, blant annet kjetting, vinterdekk – med den følge at farlige trafikksituasjoner kan oppstå og lovlydige aktører blir utkonkurrert.

Bestilleren har følgelig en nøkkelrolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Skal det bli slutt på sosial dumping og farlige lastebiler, kreves det at bestilleren forsikrer seg om at arbeidet kan utføres lovlig med trygt og sikkert materiell samt med en sjåfør som har fått nødvendig hvile mellom øktene.

Jeg har selv jobbet som yrkessjåfør og vet at det krever en uthvilt sjåfør med godt materiell for at alle andre i trafikken kan følge seg trygge. Bransjen har etterlyst bedre kontroll av de useriøse transportørene. Det er vel og bra, men det er behov for bedre kontroll av useriøse bestillere. Hele transportkjeden må sjekkes.

Transportretten inneholder en rekke lover og regler bestillere må kjenne til. Ved grensepassering er det også flere dokumenter som må følge med sendingen, blant annet varefaktura, internasjonalt bilfraktbrev, transittdokument for varer som skal inn i EU, grenseovergangsattest, varesertifikat (EUR1) som er et opprinnelsesbevis, sunnhetssertifikat fra Mattilsynet og så videre. Transporttilbyder skal også være registrert i enhetsregisteret, foretaksregisteret, merverdiregisteret og løyveregisteret. Det er med andre ord mye å passe på for en tilfeldig vareeier som trenger transport. Anbefalingen er å søke hjelp hos kompetente fageksperter, speditører og andre med kunnskap om godstransport dersom man ikke selv har denne kompetansen.

Et felles transporttilsyn vil være bedre enn dagens ordning med mange ulike tilsyn som hver for seg skal kontrollere sin del av omfattende regelverk. Jeg mistenker at samarbeidet mellom de mange tilsynene ikke blir like effektivt som et felles transporttilsyn med vide fullmakter til også å gå løs på useriøse bestillere.

I dag har politiet kontroll av fart, ruspåvirkning og adferd i trafikken. Tollvesenet har sin aktivitet langs grensen. Det er flere særregler de enkelte tilsynene kontrollerer. Eksempelvis er det egne tollregler for reisegods, deklarering av penger o.a., ATA-carnet og transittering.

Arbeidstilsynet kontrollerer lønns- og arbeidsforhold. I tilsyn med transportvirksomheter gjennomgår Arbeidstilsynet arbeidskontrakter, arbeidsplaner, timelister osv., og snakker med ledere, ansatte, verneombud og andre. Arbeidstilsynet sjekker om dokumentasjon og praksis stemmer overens, videre besøkes lokaler og de ser på arbeidsutstyr, som gaffeltruck og bakløfter. Svakheten er at virkemidlene blir ofte noe passive. Jeg tror man trenger et felles transporttilsyn som er harde nok til å få stoppet kriminelle og virksomheter som notorisk bryter lover og regler.

Vareeiere, grossister, speditører og transportører trenger veiledning i transportbestilling og tips om praktiske rutiner som er relevante både ved nasjonal og ved internasjonal transport. Det må heller ikke være tvil om at arbeidsgiver har ansvaret for at sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr blir utført av en sertifisert sakkyndig virksomhet. Gaffeltruck og kran er eksempler på arbeidsutstyr som skal ha slik kontroll.

De må vite hvilke krav som stilles til seriøse transportører og sjåfører, og hvordan tilsynsmyndighetene arbeider for å avdekke ulovlig transport. Alle som bestiller godstransporttjenester bør ha kravspesifikasjoner og avtaler.

Einar Spurkeland er Cand.polit. og har jobbet med logistikk og transport de siste 30 årene og har erfaring fra kunnskapsformidling og pressearbeid. Han har utgitt flere fagbøker om transport og logistikk. Han er også logistikkinstruktør hos Briga AS.

Sjekkliste for bestillere

Følgende emner må bestilleren kjenne til om han skal bestille seriøs godstransport:

• Informasjonsplikten: sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår

• Påseplikten: rutine for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår for sjåfører

• Medvirkeransvar: ansvar for at frakten skjer lovlig

• Kjøre- og hviletidsreglene

• Krav til varemottak

• HMS-regelverket

• Forsikringsalternativer

• Krav til fraktbrev

• Ansvar til fraktbetaler

• Kontroll av transportørers registeroppføringer

• Løyvekrav til transportører

• Dispensasjonskrav

• Farlig gods kompetanse (om nødvendig)

• Grensepassering

• Krav til trafikksikker frakt

• Offentlige bestiller: egne særkrav

For utenlandske sjåfører er det også en egen sjekkliste for dokumenter sjåføren skal ha med seg ved innkjøring til Norge:

• Pass og førerkort

• Yrkessjåførbevis og sjåførkort

• Europeisk helsetrygdekort (sjåfører fra EØS-land)

• Forsikringskort og registreringsattest

• Fellesskapstillatelse

• CMR-fraktbrev som skal følge lastebilen

• CMT/CEMT-tillatelse

• Førerattest for lovlig ansettelse i foretaket

Bil og henger skal ha følgende utstyr:

• Kjettinger, slepekjetting og stoppklosser

• Sand

• Drivstoff

• Spylevæske og gode vinduspusseblader

• Lang kost med isskrape og oppladbar lommelykt

• Refleksvest

Teknisk kontroll langs veien i regi av Statens vegvesen:

• Vekter og dimensjoner

• Teknisk tilstand på kjøretøyet

• Sikring av last, dekk og kjetting

• Kjøre- og hviletid

• Dokumentkontroll, inklusiv kabotasje

• Bombrikke

Kilde: ”Transportbestilleren” (Fagbokforlaget 2018)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.07.2019
13:55
03.07.2019 13:55Mest lest

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekterne kun fått seks kroner ekstra for å jobbe natt og helg

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

Leif Martin Kirknes

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

Håvard Sæbø

Magnus (20) er bussjåfør. Han håper det blir ny streik