Alf Ragnar Olsen" />

Omstilling

Irene sin jobb i Posten flyttes til Oslo: – Ikke særlig miljøvennlig

16 årsverk ryker når postreklamesenteret i Stavanger legges ned. Sentralisering går som en rød tråd gjennom Postens sparetiltak.
SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

Alf Ragnar Olsen

alf@lomedia.no

– Vi håper nedleggelsen kan løses uten overtallighet, sier tillitsvalgte Kjetil Undem og Sissel Ananiassen.

Folk har fått dårligere råd, det handles mindre på nett, og dette gir inntektssvikt hos Posten. Samtidig merkes kostnadsnivået også i Posten-konsernet. Det er bakgrunnen for sparetiltakene som nå rulles ut.

Nedleggelsen av postreklamesenteret (PRS) i Stavanger er enkelttiltaket med størst konsekvenser.

Omstilling: Posten kutter i postfly og samler flere tjenester i Oslo-området: – Tung nyhet å få

Håper på løsninger for alle

I Stavanger sier tillitsvalgte Sissel Ananiassen og Kjetil Undem at dette er dramatisk, men de håper og tror likevel at det kan løses uten at noen blir overtallige.

De tror virkemiddelordningene, kombinert med ansettelsesstopp, vil gjøre det mulig å unngå oppsigelser.

Begge er enige om at det er bra det er avsatt god tid til omstilling.

– Mange føler på en usikkerhet som er tung å bære. Men vi håper og tror det kan løses uten over­tallighet,sier tillitsvalgte Kjetil Undem og Sissel Ananiassen.

– Mange føler på en usikkerhet som er tung å bære. Men vi håper og tror det kan løses uten over­tallighet,sier tillitsvalgte Kjetil Undem og Sissel Ananiassen.

Alf Ragnar Olsen

– Maskinen skrus av i sommer, om bare få måneder, men det er satt av et helt år til omstillingen. Det betyr at det bør være tilstrekkelig tid til å finne gode løsninger for alle berørte, og tid til at folk kan prøve seg i alternative funksjoner, sier Sissel Ananiassen.

De opplyser at alle ansatte «på gulvet» inngår i utvalgskretsen. Dermed er det mange på Stavanger-terminalen som føler på usikkerhet nå – der nedleggelsen kan utløse en dominoeffekt i andre avdelinger ved terminalen.

Det bekrefter Kjetil Undem, som ikke legger skjul på at usikkerheten preger stemninga for tida.

– Ikke uventet, for det var ingen gladnyhet ledelsen presenterte. Senteret var diskutert tilbake i 2019, men så tok reklamevolumet seg kraftig opp. Derfor er vårt inntrykk at dette kom brått på nå. Mange er spente og usikre, sier han.

Viktig å bruke tida godt

De to er opptatt av at tiden som er avsatt til å ivareta personalløpet, må brukes godt, slik at usikkerheten for de ansatte blir kortest mulig.

– Uansett alder og livssituasjon er slik usikkerhet noe av det verste som finnes. Ansiennitetsprinsippet legges til grunn, men her og nå vet vi ikke når det blir avklart hvem som ligger under streken. Så gjenstår det å se hvem som kan tenke seg å ta sluttpakke, gavepensjon eller omskolering. Det er også mulig at enkelte på egen hånd finner nye jobber utenfor Posten. Vi befinner oss ikke i et vakuum, men det er likevel mye som må avklares før vi vet hvor store utfordringene blir, sier Ananiassen og Undem.

I prosessen understreker de det er viktig at kolleger og ledere behandler hverandre med gjensidig ryddighet og respekt.

– Det gjelder begge veier. Det er ingen selvfølge, for dette er store, vanskelige, og viktige ting for alle berørte, som kan sette følelsene i sving. Men de beste løsningene finner man i samråd, slår duoen fast.

Galgenhumor

Inne på postreklamesenteret er ettermiddagsproduksjonen i gang.

– Vi synes dette er galskap. Det blir veldig sårbart, for det er så mye tull med togene. Det vet jo alle. Ellers er vi tvilende til om regnestykkene holder, og miljømessig er det meningsløst å sende lokalt produsert reklame til Oslo, for så å sende det tilbake hit for omdeling. Avgjørelser som dette holder liv i de gamle spøkene; Hvorfor gjøre det enkelt, når du kan gjøre det postalt, sier Liv Eik og Irene Kvammen.

Saken fortsetter under bildet.

– Vi er ikke helt overbevist om at dette regnestykket går opp. Tidlig på sommeren stenges maskinene ned, og arbeidsplassen vår forsvinner. Det er veldig kort varsel, sier Liv Eik (t.h.), Irene Kvammen, Anmna Wengberg, Brit K. Løland, Shama Siddigve, Ranveig B. Klever, Enok Aspelund og Anita Mortensen.

– Vi er ikke helt overbevist om at dette regnestykket går opp. Tidlig på sommeren stenges maskinene ned, og arbeidsplassen vår forsvinner. Det er veldig kort varsel, sier Liv Eik (t.h.), Irene Kvammen, Anmna Wengberg, Brit K. Løland, Shama Siddigve, Ranveig B. Klever, Enok Aspelund og Anita Mortensen.

Alf Ragnar Olsen

Mange av dem har vært gjennom flere runder med omstilling allerede.

Inne i produksjonshallen for manuell og maskinell sortering er stemninga også preget av prosessen. Her også er det ansatte med flere omstillinger bak seg. En ny runde nå, var ikke det de ønsket seg.

– Nei, det er sikkert. Jeg ble med over til Bring da NorCargo ble kjøpt opp. Så kom jeg hit, og nå er det ny runde, sier Joachim Lie og rister lett på hodet.

Kollega Jone Kristensen kom fra Haugesund til Stavanger som resultat av en annen omstilling.

– Da begynte jeg først i jobb ute på Forus før det bar hit ut på terminalen, sier han.

Nå venter de i spenning på å se hvordan personalkabalen på terminalen slår ut for deres del.

Thomas Dybing håper på fortsatt jobb for sin del.

– Men jeg har bare fire års ansiennitet i Posten, så det er spennende tider, sier han.

Nattjobb i Posten: Nytt nattskift går ut over lønn og fritid for terminalarbeiderne

Kutt i støttefunksjoner

Prisvekst, renteøkning, og strømkrisen, kort sammenfattet i begrepet «dyrtid», ligger altså bak Postens PRS-nedleggelse og en sparepakke der støttefunksjoner også skal sentraliseres. Det bekrefter divisjonstillitsvalgt Lars Nilsen i Fagforbundet Post og finans.

– Posten vil spare penger og mener dette er gjøremål som kan sentraliseres. Lignende forslag var oppe til diskusjon i 2019, da brevterminaler i hele landet ble kuttet. Det er krevende med store omstillinger som dette, som totalt omfatter at 48 årsverk kuttes, forklarer Nilsen.

Han legger til at det reelle kuttet er noe mindre, da Østlandsterminalen må øke bemanningen med cirka ti årsverk for å løse oppgavene som flyttes dit.

– Det er iverksatt ansettelsesstopp lokalt for å bidra til at andre ledige stillinger gjøre det mulig å tilby de berørte annet arbeid. Sammen med øvrige virkemidler samt gavepensjon til de som fyller 62 i år, håper vi på gode løsninger for alle berørte, slik at ingen blir overtallige, sier leder Jarle Eide i Fagforbundet Post Vestlandet.

Se faktaboks for hvilke enheter som blir berørt.

Kutt i Postens støttefunksjoner

Endringene berører ansatte innen støttefunksjoner ved en rekke av Postens enheter:

• Elektronisk Adresseendring i Hamar, Stavanger, Bergen og Trondheim.

• Rute og Felles Adresseregister på Stavanger, Stokke, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Molde.

• Omadressering i Stokke, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.

• Franko-trykk på Stokke, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Ålesund

Etter det Posthornet erfarer, vil en del av disse funksjonene sentraliseres over tid.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i Posten, Bring og DNB.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Kutt i Postens støttefunksjoner

Endringene berører ansatte innen støttefunksjoner ved en rekke av Postens enheter:

• Elektronisk Adresseendring i Hamar, Stavanger, Bergen og Trondheim.

• Rute og Felles Adresseregister på Stavanger, Stokke, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Molde.

• Omadressering i Stokke, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.

• Franko-trykk på Stokke, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Ålesund

Etter det Posthornet erfarer, vil en del av disse funksjonene sentraliseres over tid.