Alf Ragnar Olsen" />
SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

Alf Ragnar Olsen

Omstilling

Irene sin jobb i Posten flyttes til Oslo: – Ikke særlig miljøvennlig

16 årsverk ryker når postreklamesenteret i Stavanger legges ned. Sentralisering går som en rød tråd gjennom Postens sparetiltak.19.03.2023
07:00
20.03.2023 10:50

alf@lomedia.no

– Vi håper nedleggelsen kan løses uten overtallighet, sier tillitsvalgte Kjetil Undem og Sissel Ananiassen.

Folk har fått dårligere råd, det handles mindre på nett, og dette gir inntektssvikt hos Posten. Samtidig merkes kostnadsnivået også i Posten-konsernet. Det er bakgrunnen for sparetiltakene som nå rulles ut.

Nedleggelsen av postreklamesenteret (PRS) i Stavanger er enkelttiltaket med størst konsekvenser.

Omstilling: Posten kutter i postfly og samler flere tjenester i Oslo-området: – Tung nyhet å få

Håper på løsninger for alle

I Stavanger sier tillitsvalgte Sissel Ananiassen og Kjetil Undem at dette er dramatisk, men de håper og tror likevel at det kan løses uten at noen blir overtallige.

De tror virkemiddelordningene, kombinert med ansettelsesstopp, vil gjøre det mulig å unngå oppsigelser.

Begge er enige om at det er bra det er avsatt god tid til omstilling.

– Mange føler på en usikkerhet som er tung å bære. Men vi håper og tror det kan løses uten over­tallighet,sier tillitsvalgte Kjetil Undem og Sissel Ananiassen.

– Mange føler på en usikkerhet som er tung å bære. Men vi håper og tror det kan løses uten over­tallighet,sier tillitsvalgte Kjetil Undem og Sissel Ananiassen.

Alf Ragnar Olsen

– Maskinen skrus av i sommer, om bare få måneder, men det er satt av et helt år til omstillingen. Det betyr at det bør være tilstrekkelig tid til å finne gode løsninger for alle berørte, og tid til at folk kan prøve seg i alternative funksjoner, sier Sissel Ananiassen.

De opplyser at alle ansatte «på gulvet» inngår i utvalgskretsen. Dermed er det mange på Stavanger-terminalen som føler på usikkerhet nå – der nedleggelsen kan utløse en dominoeffekt i andre avdelinger ved terminalen.

Det bekrefter Kjetil Undem, som ikke legger skjul på at usikkerheten preger stemninga for tida.

– Ikke uventet, for det var ingen gladnyhet ledelsen presenterte. Senteret var diskutert tilbake i 2019, men så tok reklamevolumet seg kraftig opp. Derfor er vårt inntrykk at dette kom brått på nå. Mange er spente og usikre, sier han.

Viktig å bruke tida godt

De to er opptatt av at tiden som er avsatt til å ivareta personalløpet, må brukes godt, slik at usikkerheten for de ansatte blir kortest mulig.

– Uansett alder og livssituasjon er slik usikkerhet noe av det verste som finnes. Ansiennitetsprinsippet legges til grunn, men her og nå vet vi ikke når det blir avklart hvem som ligger under streken. Så gjenstår det å se hvem som kan tenke seg å ta sluttpakke, gavepensjon eller omskolering. Det er også mulig at enkelte på egen hånd finner nye jobber utenfor Posten. Vi befinner oss ikke i et vakuum, men det er likevel mye som må avklares før vi vet hvor store utfordringene blir, sier Ananiassen og Undem.

I prosessen understreker de det er viktig at kolleger og ledere behandler hverandre med gjensidig ryddighet og respekt.

– Det gjelder begge veier. Det er ingen selvfølge, for dette er store, vanskelige, og viktige ting for alle berørte, som kan sette følelsene i sving. Men de beste løsningene finner man i samråd, slår duoen fast.

Galgenhumor

Inne på postreklamesenteret er ettermiddagsproduksjonen i gang.

– Vi synes dette er galskap. Det blir veldig sårbart, for det er så mye tull med togene. Det vet jo alle. Ellers er vi tvilende til om regnestykkene holder, og miljømessig er det meningsløst å sende lokalt produsert reklame til Oslo, for så å sende det tilbake hit for omdeling. Avgjørelser som dette holder liv i de gamle spøkene; Hvorfor gjøre det enkelt, når du kan gjøre det postalt, sier Liv Eik og Irene Kvammen.

Saken fortsetter under bildet.

– Vi er ikke helt overbevist om at dette regnestykket går opp. Tidlig på sommeren stenges maskinene ned, og arbeidsplassen vår forsvinner. Det er veldig kort varsel, sier Liv Eik (t.h.), Irene Kvammen, Anmna Wengberg, Brit K. Løland, Shama Siddigve, Ranveig B. Klever, Enok Aspelund og Anita Mortensen.

– Vi er ikke helt overbevist om at dette regnestykket går opp. Tidlig på sommeren stenges maskinene ned, og arbeidsplassen vår forsvinner. Det er veldig kort varsel, sier Liv Eik (t.h.), Irene Kvammen, Anmna Wengberg, Brit K. Løland, Shama Siddigve, Ranveig B. Klever, Enok Aspelund og Anita Mortensen.

Alf Ragnar Olsen

Mange av dem har vært gjennom flere runder med omstilling allerede.

Inne i produksjonshallen for manuell og maskinell sortering er stemninga også preget av prosessen. Her også er det ansatte med flere omstillinger bak seg. En ny runde nå, var ikke det de ønsket seg.

– Nei, det er sikkert. Jeg ble med over til Bring da NorCargo ble kjøpt opp. Så kom jeg hit, og nå er det ny runde, sier Joachim Lie og rister lett på hodet.

Kollega Jone Kristensen kom fra Haugesund til Stavanger som resultat av en annen omstilling.

– Da begynte jeg først i jobb ute på Forus før det bar hit ut på terminalen, sier han.

Nå venter de i spenning på å se hvordan personalkabalen på terminalen slår ut for deres del.

Thomas Dybing håper på fortsatt jobb for sin del.

– Men jeg har bare fire års ansiennitet i Posten, så det er spennende tider, sier han.

Nattjobb i Posten: Nytt nattskift går ut over lønn og fritid for terminalarbeiderne

Kutt i støttefunksjoner

Prisvekst, renteøkning, og strømkrisen, kort sammenfattet i begrepet «dyrtid», ligger altså bak Postens PRS-nedleggelse og en sparepakke der støttefunksjoner også skal sentraliseres. Det bekrefter divisjonstillitsvalgt Lars Nilsen i Fagforbundet Post og finans.

– Posten vil spare penger og mener dette er gjøremål som kan sentraliseres. Lignende forslag var oppe til diskusjon i 2019, da brevterminaler i hele landet ble kuttet. Det er krevende med store omstillinger som dette, som totalt omfatter at 48 årsverk kuttes, forklarer Nilsen.

Han legger til at det reelle kuttet er noe mindre, da Østlandsterminalen må øke bemanningen med cirka ti årsverk for å løse oppgavene som flyttes dit.

– Det er iverksatt ansettelsesstopp lokalt for å bidra til at andre ledige stillinger gjøre det mulig å tilby de berørte annet arbeid. Sammen med øvrige virkemidler samt gavepensjon til de som fyller 62 i år, håper vi på gode løsninger for alle berørte, slik at ingen blir overtallige, sier leder Jarle Eide i Fagforbundet Post Vestlandet.

Se faktaboks for hvilke enheter som blir berørt.

Kutt i Postens støttefunksjoner

Endringene berører ansatte innen støttefunksjoner ved en rekke av Postens enheter:

• Elektronisk Adresseendring i Hamar, Stavanger, Bergen og Trondheim.

• Rute og Felles Adresseregister på Stavanger, Stokke, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Molde.

• Omadressering i Stokke, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.

• Franko-trykk på Stokke, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Ålesund

Etter det Posthornet erfarer, vil en del av disse funksjonene sentraliseres over tid.

19.03.2023
07:00
20.03.2023 10:50

Kutt i Postens støttefunksjoner

Endringene berører ansatte innen støttefunksjoner ved en rekke av Postens enheter:

• Elektronisk Adresseendring i Hamar, Stavanger, Bergen og Trondheim.

• Rute og Felles Adresseregister på Stavanger, Stokke, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Molde.

• Omadressering i Stokke, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.

• Franko-trykk på Stokke, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Ålesund

Etter det Posthornet erfarer, vil en del av disse funksjonene sentraliseres over tid.
Mest lest

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Tone Tveit

Jørgen (70) ble filleristet i gravemaskinen, men får småpenger i erstatning

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

Knut Viggen

Hovedtillitsvalgt utestengt og oppsagt: – Hadde ikke trodd at dette var mulig

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

Leif Martin Kirknes

LO forbereder storstreik: Dette kravet må innfris

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Brian Cliff Olguin

LO-lederen angriper Wolt: – Hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Tormod Ytrehus

Raudt vil undersøke arbeidsforholda i Olivia – truar med å ta frå restaurantane skjenkebevillinga

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Tormod Ytrehus

Femdobling av strømutgiften kan knekke sørlandsbedrift

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Vaggelis Kousioras / AP / NTB

Det greske raseriet: Jernbaneulykken var en ventet katastrofe

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

Alf Ragnar Olsen

Irene sin jobb i Posten flyttes til Oslo: – Ikke særlig miljøvennlig

Berit Roald / NTB

Nav vet fortsatt ikke hvor mange som mistet AAP i et helt år


Flere saker