Alf Ragnar Olsen" />
Siamand Alyar, Manna Mizanur Rahman, Marius L. Zaal, Magnus Fjelldal og Duong Ha synes den nye arbeidstiden for en del nattarbeidere på terminalen er umenneskelig. – Å starte arbeidsdagen 03.30 er ødeleggende. Både for livskvaliteten så vel som de ansattes fritid og familieliv, sier de.

Siamand Alyar, Manna Mizanur Rahman, Marius L. Zaal, Magnus Fjelldal og Duong Ha synes den nye arbeidstiden for en del nattarbeidere på terminalen er umenneskelig. – Å starte arbeidsdagen 03.30 er ødeleggende. Både for livskvaliteten så vel som de ansattes fritid og familieliv, sier de.

Alf Ragnar Olsen

Nattjobb i Posten

Nytt nattskift går ut over lønn og fritid for terminalarbeiderne

Ledelsen ved Postens nye Kristiansand-terminal har bestemt at nattskiftet skal begynne 03.30. Sykefraværet går i taket, flere slutter og tillitsvalgte fortviler.13.02.2023
07:00
02.03.2023 09:27

alf@lomedia.no

Nybygget ble offisielt åpnet for et halvt år siden og er utstyrt med topp moderne sorteringsmaskiner med stor kapasitet. Alt er dimensjonert for å takle vekst i volumet i årene som kommer.

En runde på terminalen bekrefter at man langt på vei har lyktes i å skape en fremtidsrettet og god arbeidsplass for de rundt 180 ansatte i Kristiansand. Men de sier også at ikke alt er positivt.

Endringer i produksjonen gjør at de ansatte på maskinell sortering natt får både døgnet og privatlivet snudd på hodet.

Økt ulempe, halvert tillegg

Mens de på den gamle terminalen jobbet tradisjonelle nattskift, ble dette radikalt endret på nyterminalen.

Arbeidsdagen starter midt på natta, nærmere bestemt klokka 03.30.

Distriktstillitsvalgt Marianne Nilsen legger ikke skjul på at det var tungt for de berørte.

– Det har ikke vært verken enkelt eller populært for mange, og særlig i starten var det tungt, sier Nilsen.

To av de lokalt tillitsvalgte, Marius L. Zaal og Manna Mizanur Rahman, sier ledelsen brukte styringsretten og iverksatte endringene tross motstand fra Fagforbundets representanter lokalt.

De forteller at misnøyen fortsatt er stor, og at det har satt sitt preg på arbeidsmiljøet.

– En del har sluttet. I tillegg har sykefraværet skutt i været. Da snakker vi langtidssykefravær – ikke relatert til covid.

Begge deler tyder på at endringene ikke er til å leve med, mener de.

Marius L. Zaal og Manna Mizanur Rahman (t.h.), sier misnøyen fortsatt er stor med behandlingen nattarbeiderne har fått. – Det har satt sitt preg på arbeidsmiljøet.her. Trivselen er borte, og sykefraværet har skutt i været, sier de to.

Marius L. Zaal og Manna Mizanur Rahman (t.h.), sier misnøyen fortsatt er stor med behandlingen nattarbeiderne har fått. – Det har satt sitt preg på arbeidsmiljøet.her. Trivselen er borte, og sykefraværet har skutt i været, sier de to.

Alf Ragnar Olsen

Zaal og Rahman forteller at mange opplever at de ikke har noe valg, og de er ikke enige i at det skal være sånn.

– Postens anseelse som en ryddig aktør kan ta skade av dette.

Det opplyses at noen ansatte legger seg til å sove ved 18-19-tida for å fungere når de må starte arbeidet 03.30. En slik døgnrytme går sterkt ut over det sosiale og familiemessige.

Arbeidstilsynet: Unge arbeidstakere skal ikke jobbe natt

Går ned i lønn

Samtidig som ulempen øker, gjør endringen at ansatte kun får to og en halv time nattillegg.

Ifølge tariffavtalen har man krav på nattillegg for hele vakten dersom man jobber minst tre timer mellom 23.00 og 06.00.

I snitt får de berørte en lønnsnedgang på nær 80.000 kroner.

– Stopptiden vår, tidspunktet alt må være sortert for å kjøres ut, er fortsatt 06.00. Den er uendret. Ergo må innsparinger være årsaken. Tidspunktet er bevisst valgt. Samtidig er det relativt små beløp for arbeidsgiver. Det er 10–12 ansatte på henholdsvis brevsortering, ekspress sortering og maskinell sortering som er berørt, sier Rahman.

Dobbelt galt

Marius L. Zaal sier at for småbarnsforeldre betyr endringen at de aldri kan hjelpe til hjemme med å kjøre barn i barnehagen eller til skole, eller bidra i morgenrutinene for å få familielivet til å gå opp.

– Alle som har kjæreste eller familie vil vite at sånt vil skape gnisninger og misnøye på sikt. Flere forteller at arbeidssituasjonen fører til at forhold og familieliv er på bristepunktet, sier Zaal.

Noen har forsøkt å todele søvnen, for å kunne omgås familie og venner. Men da får de aldri den viktige REM-søvnen, på toppen av alt man vet om helsefaren ved nattarbeid.

– Det ødelegger fritid og familieliv, og i tillegg fratas man en skikkelig kompensasjon. Det er forståelig at folk reagerer, sier Zaal.

– Ja, jeg vil gå så langt som å si at dette er en umenneskelig behandling av ansatte, sier Rahman.

Andre ansatte bekrefter at saken preger arbeidsmiljøet på terminalen – der alle kjenner alle.

Doung Ha har, som superbruker på avdelingen, turnus som gir avveksling. Men han jobbet selv en måned på det nye nattskiftet.

– Det var helt forferdelig. Jeg var ikke meg selv etter den perioden. Gikk hele tida i halvsøvne, sier han.

– Ja, de gamle skiftene fra 23.00 var mye bedre, istemmer Magnus Fjelldal.

– Det vises ingen respekt for andres liv og livskvalitet, sier John Kjellevand.

Arbeidsmiljøloven: Ansatte i varehandelen kan få bedre vern mot nattarbeid

Skal følge saken

Samtidig mener ansatte at det nye bygget har mange kvaliteter.

En åpen løsning styrker samarbeidet mellom avdelingene, og inneklimaet er bedre. De har også fått ned ringevikarbruken og fått flere unge ansatte over på heltidskontrakter. Trivelig spiserom og et anlegg som tar miljøansvaret på alvor, trekkes også fram.

Men ulempene for de med det krevende nattskiftet er store.

Christian Iversen er verneombud på godsavdelingen. Han sier det er lett å se at behandlingen av nattarbeiderne har gjort noe med dem.

– Gnisten er borte, folk ser triste ut. Det pleide å være god stemning, for det er en bra gjeng. Men det de har vært utsatt for, er jo helt vilt. Sykemeldingstallene har da også gått drastisk opp.

Christian Iversen sier det er lett å se at behandlinga av nattarbeiderne har gjort noe med dem. – Gnisten er borte, og de er triste. Det pleide å være god steming, og det er en bra gjeng, men det de har vært utsatt for er jo helt vilt, sier han.

Christian Iversen sier det er lett å se at behandlinga av nattarbeiderne har gjort noe med dem. – Gnisten er borte, og de er triste. Det pleide å være god steming, og det er en bra gjeng, men det de har vært utsatt for er jo helt vilt, sier han.

Alf Ragnar Olsen

Tillitsvalgte og ansatte føler seg oversett av ledelsen.

– Å få tilbakemelding om at dette må du bare godta, det er på grensen til sosial dumping. Vi håper ledelsen vil revurdere endringene og finne en løsning som blir bedre for alle. Det er ingen pågående diskusjoner her og nå. Men vi er ikke ferdige med denne saken, sier Marius L. Zaal.

Posten: – Skal evalueres i februar

Pressesjef Kenneth Pettersen i Posten sier at en evaluering av driftsopplegget står for tur.

Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av arbeidsmiljøet i Kristiansand.

– Det har ikke fremkommet slike bekymringer i møtene vi har hatt med dagens tillitsvalgte eller gjennom trepartssamarbeidet lokalt. Det er derfor leit å høre at det er noen som sitter med et slik inntrykk, skriver Pettersen i en epost.

Han opplyser videre at det ikke er påvist økt sykefravær som følge av nye turnuslister.

Pettersen understreker at det har vært ryddige prosesser rundt endringene.

– Med økt maskinell produksjonskapasitet ble produksjonsdøgnet lagt om og behovet for nattarbeid ble redusert. Nytt turnusopplegg og tjenestelister ble drøftet med de tillitsvalgte etter vanlige retningslinjer, skriver Pettersen, og legger tid at de avtalte å evaluere det nye opplegget etter 6 måneder.

– Det betyr at vi vil gjennomføre en evaluering nå i februar, sier han.

Han forteller videre at alle som jobber nattskift, skal gjennom en årlig helseundersøkelse, som også skjer i februar. 

Distriktssjef Randi Bergquist har også fått mulighet til å kommentere situasjonen, men har ikke besvart Posthornets henvendelse.

Vekteren Yngve: – Nattarbeid er en ekstrem påkjenning, og bør gi kortere arbeidsuke

Hovedverneombud: – Helsefarlig

Hovedverneombud Tor Øyvind Fevang sier evalueringen kanskje burde skjedd tidligere, men mener uansett det bør være mulig å finne løsninger.

– Et av de største problemene knyttet til nattarbeid, er søvnproblemer. Når det beskrives at ansatte får problemer med å takle et slikt arbeidsmønster, er Posten som arbeidsgiver pliktig til å undersøke mulighetene for tilrettelegging i form av annet arbeid eller en mindre belastende turnus, sier han.

At de ansatte ikke har turnus, men jobber kun natt, mener han høres veldig uheldig ut.

– Det er mange andre arbeidsoppgaver i Posten i kristiansandsområdet, så det burde være mulig å lage en mindre belastende turnus, eller tilby annet arbeid for de som sliter med dette. Dette bør være en kurant sak for gode ledere å finne løsninger på, mener Fevang.

At ansatte får til svar at de bare må godta endringene eller slutte i jobben, tar Fevang avstand fra.

– Sånne uttalelser fra hører ikke hjemme noe sted i arbeidslivet. Det er ikke ok, sier han.

Fevang har forståelse for at konkurransesituasjonen og nye maskiner kan endre på forutsetningene.

– Men samtidig har Posten som en stor, statseid aktør ansvar for å skape forsvarlige og attraktive arbeidsplasser, sier Fevang.

13.02.2023
07:00
02.03.2023 09:27Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

36.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

Se hvem som skal forhandle om din nye lønn

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Når hun selv måtte ringe Nav, fikk hun en aha-opplevelse

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Bjørn A. Grimstad

Drikkevannet lekker – du kan få gigantregningen

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

DHL

Lønnsfest for tyske postansatte – eierne blar opp for å avverge streik

Hovedtillitsvalgt for SL, Svein Olav Farstad (til venstre) og verneombud Stig Rune Lothe er begge selv lærere ved Eid ungdomsskole. Nå ber de på nytt om at basestasjonen med tre mobilantenner på taket til skolen blir fjernet.

Hovedtillitsvalgt for SL, Svein Olav Farstad (til venstre) og verneombud Stig Rune Lothe er begge selv lærere ved Eid ungdomsskole. Nå ber de på nytt om at basestasjonen med tre mobilantenner på taket til skolen blir fjernet.

Anders Tøsse

Lærere frykter stråling: Nå ber de ordføreren om hjelp

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping


Flere saker