Nina Hanssen" />

Postbud har levert post og informasjon på døra: Nå vil Posten tilby tjenesten over hele landet

Pilotprosjektet har i hovedsak vært rettet mot eldre, men kan bli viktig for alle.
Posten og KS har gjennomført et pilotprosjekt der postbud har levert hjelp ut over levering av post.

Posten og KS har gjennomført et pilotprosjekt der postbud har levert hjelp ut over levering av post.

Petter Sørnæs / Posten

nina.hanssen@lomedia.no

– Når brevvolumet fortsetter å falle, er det nødvendig med nye tjenester for å opprettholde Postens nettverk. Uten dette nettverket vil det bli betydelig mer kostbart å få leveranser ut til befolkning og næringsliv i Distrikts-Norge, sier konsernsjef Tone Wille.

Posten Bring og KS ga under Arendalsuka innblikk i erfaringene fra pilotprosjektet – som har gått over tre år.

Framtidens postbud: Her har postbudene testet nye oppgaver

Kan berge Postens nettverk

Wille sier at Posten, med sitt landsdekkende nettverk, høye tillit og lokalkunnskap, gjerne bidrar til å løse nye samfunnsbehov overfor en aldrende befolkning.

En av tjenestene er levering helt på dørterskelen, der budene også formidler informasjon om lokale aktivitetstilbud fra kommunen. De nye tjenestene er blant annet testet ut i Sogndal, Ringsaker og Asker. Wille betegner samarbeidet med KS som vellykket og er klar til å tilby dette nasjonalt, om politisk nivå gir klarsignal.

– Med nye tjenester, kan beredskapen og nettverket bestå. Derfor haster det, forklarer Wille.

Statssekretær Gunn-Karin Gjul fra Kommunaldepartementet er begeistret.

– Mange bor alene, og dette er en del av vår beredskap om det skjer ting. Folk ønsker trygghet, og kanskje kan postbudene være et bindeledd for å skape mer trygghet. Erfaringene er veldig bra, men jeg kan ikke her og nå forplikte regjeringen til å bevilge midler til å innføre dette som en nasjonal ordning, sier hun.  

Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet er også positiv.

– Vi er åpne for å tenke nytt. Stadig flere bor hjemme lenger, mange er enslige og kanskje ensomme. For de som ikke er fortrolig med internett, kan kontakten med postbud bli ekstra viktig. De kan gi viktig informasjon og tips om lokale aktiviteter som får dem til å bli mer sosialt aktive. Det kan være helsebringende, sier han.

Styrker beredskapen

Ordfører Lene Conradi i Asker forteller om målbar og positiv effekt av satsingen i sin kommune.

– Eldre som blir spurt om de skal på kulturtilbud av et hyggelig postbud, har lettere for å dra enn de som får en reklame i postkassen. Så mange som 25 prosent flere dro på arrangementer som følge av prosjektet, sier Conradi.  

Politidirektør Håkon Skulstad og Cecilie Daae fra totalberedskapskommisjonen mener ordningen kan være en viktig ressurs i beredskapen.

Dette vil være en vinn-vinn situasjon som betyr mer rettssikkerhet, beredskap og trygghet for alle, mener politidirektøren.

– Vi står overfor sentralisering, med spredt bosetting der mange eldre fortsatt bor hjemme. Politiet kan nå få en unik mulighet gjennom postbud til å dele viktig informasjon som skal ut til alle innbyggerne. F.eks. ved en eventuell hendelse eller mulige kriser.

– Da når vi de som ikke leser aviser eller følger med på nett, sa han.

KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen sa tvert ja da Posten foreslo et samarbeid. Hun mener slik nytenkning på tvers av sektorer er nødvendig for å løse framtidens utfordringer.

– Jeg tror enda flere oppgaver kan løses på denne måten, sa hun.

Haster med en avklaring

Tone Wille mener ekstremværet «Hans» er et godt eksempel på situasjoner der man plikter å informere alle.

Hun er overbevist om at Posten har en unik posisjon og nettverk for å bidra i forhold til oppgaver som befolkningen vil trenge i fremtiden.

– Vi er klare til å rulle dette ut nasjonalt, men må få finansiering på plass, sier hun.

Nestleder Cathrine Ertsås og forbundssekretær Hans Fredrik Danielsen i Fagforbundet Post og finans ivrer etter å få på plass de nye tjenestene.

– Det haster, for vi har allerede nedskalert veldig mye. Både postbud og innbyggerne har vært positive i de tre pilotkommunene, og vi er glade for at ti nye kommuner er invitert til å delta ut 2023 og deler av 2024, sier de.

– Det er bra at Posten tar dette på alvor. Det kan gi dem nye muligheter til inntjening og sikre arbeidsplassene til mange bud, sier Ertsås.

Hun er samtidig opptatt av hvordan dette vil påvirke medlemmenes arbeidshverdag. Foreløpig har budene frivillig blitt med på å teste ut tjenestene.

– Skal dette bli en landsdekkende ordning, må vi se på arbeidstid og lønn, da en slik tjeneste vil ta mer tid enn å fylle en postkasse, sier Ertsås.

Danielsen nikker. Han har deltatt aktivt i prosjektgruppa som har jobbet med prosjektet.

– Det blir viktig å avklare og forankre dette dørterskeltilbudet blant våre medlemmer, og spesielt blant postbud, sier han.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i Posten, Bring og DNB.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse