JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidslivskriminalitet

Regjeringens kamp mot de «lovløse tilstandene» får kritikk

Det går for sakte med oppryddingen i transportbransjen, mener Fagforbundet Post Midt-Norge.
Arbeidsplassene til varebilsjåførene i Posten og Bring, og andre seriøse aktører, undergraves av useriøse takket være manglende regulering av varebilbransjen. At situasjonen er bekymringsverdig, viser årsmøteuttalelsen fra region Midt-Norge.

Arbeidsplassene til varebilsjåførene i Posten og Bring, og andre seriøse aktører, undergraves av useriøse takket være manglende regulering av varebilbransjen. At situasjonen er bekymringsverdig, viser årsmøteuttalelsen fra region Midt-Norge.

Alf Ragnar Olsen

alf@lomedia.no

Utålmodigheten kom til uttrykk i Fagforbundet Post Midt-Norges årsmøte. Under overskriften «Regjeringens manglende handlekraft!» retter man skarp kritikk mot regjeringen:

– Fagforbundet Post og finans har gjentatte ganger bedt Samferdselsdepartementet om handling for å stoppe lovløsheten i varebilbransjen, som i dag er fullstendig uten regler. Fagforbundet registrerer at regjeringen setter av 40 millioner kroner til ekstra kontrolltiltak, men det er langt fra nok, uttaler årsmøtet.

I tillegg til ytterligere ressurser til kontrollinstansene krever årsmøtet i Fagforbundet Post Midt-Norge en rekke tiltak, som ulike krav, fartsskriver og bedre kontroll og strengere straff

Årsmøtet påpeker også følgene av manglende handling fra regjeringen:

– Fagforbundet er i lang tid blitt lovet en høring som gjelder utfordringene i bransjen, men ingenting skjer. Man kan virkelig spørre seg om samferdsministeren og regjeringen egentlig har skjønt alvoret av saken, og forstått viktigheten av en regulering. Det er skuffende at en minister i en arbeiderpartiregjering kan sitte helt stille og se det organiserte arbeidslivet bli fullstendig utkonkurrert som følge av at bransjen er totalt uregulert, uttaler årsmøtet.

De ber ministeren og regjeringen vise handlekraft.

– Send saken ut på høring snarest, slik at det kan fattes en snarlig beslutning, er oppfordringen.

Fremskynder ikke tiltak

Statssekretær Tom Kalsås i Samferdselsdepartementet (SD) forsikrer at regjeringen jobber med å følge opp tiltakene i Handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren, og viser til at mange allerede er igangsatt.

– Når det gjelder de konkrete tiltakene for varebiltransport, ble blant annet løyve for varebil mellom 2,5 og 3,5 tonn i internasjonal transport innført fra 1. november 2022. Krav om fartsskriver for slike varebiler vil gjelde fra 2026.

Neste år legger regjeringen opp til at Statens vegvesen skal sende på høring forslag om krav til fartsskriver for varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn i nasjonal transport, og Kalsås opplyser at man tar sikte på at det kan tre i kraft samtidig som kravet om fartsskriver i varebiler i internasjonal transport – altså fra 2026.

Han viser til at man er i dialog med Statens vegvesen om å få ferdig høringsnotatet om løyvekrav for varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn i nasjonal transport.

– Vi tar sikte på at det blir klart for høring om kort tid, opplyser Kalsås.

Høsten 2023 ble det innført nye kontrollregler i forskrift om arbeidstid for sjåfører, i tråd med nye regler i mobilitetspakken. Det jobbes også med et forslag som innebærer å gi Statens vegvesen myndighet til å reagere mot kjøring i strid med Arbeidstilsynets stansingsvedtak. Videre har Arbeidstilsynet utredet innføring av HMS-kort for varebiltransport.

– Saken er nå til vurdering i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, opplyser SD.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i Posten, Bring og DNB.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse