JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet

Onsdag 8. oktober la den blå-blå regjeringen fram statsbudsjettet. Mange hadde store forventninger. Tidligere lovnader skulle innfris. Med Fremskrittspartiet i regjering ville det bli billigere bensin og diesel, bomstasjonene ville bli borte, og bevilgningene til vei og jernbane øke langt ut over det som ble vedtatt i Nasjonal transportplan 2014 – 2023 under de rødgrønne. Det har ikke skjedd.

Samferdselsbudsjettet har samlet sett lagt seg på et nivå som følger den nasjonale transportplanen, men det er blitt forskjeller mellom vei og jernbane. Bevilgningene til vedlikehold på vei er oppjustert, mens vedlikehold til jernbanen er nedjustert. I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014–2023, anbefales det en avsetning på 3963 millioner kroner årlig i gjennomsnitt til vedlikehold og fornying av jernbanen (eksklusiv signalanlegg). Regjeringens budsjettforslag ligger på 3019 millioner kroner i 2015. Det mangler derfor nærmere 950 millioner kroner i vedlikeholdsmidler til å komme opp på faglig anbefalt nivå.

Norsk Jernbaneforbund mener at det meste prekære for jernbanen er den ustabile driftssituasjonen på infrastrukturen, som skaper store utfordringer for både persontrafikken og ikke minst for næringslivets godstransport. Vi mener det er helt nødvendig å få jernbanen opp på et nivå som sikrer god regularitet og god sikkerhet, og setter vår lit til at Stortinget øker bevilgningen til drift og vedlikehold betraktelig.

Vi er spesielt bekymret for utviklingen av godstrafikken på jernbane i Norge. De mål som Stortinget har lagt i NTP 2010-19 har ingen mulighet for å bli oppfylt. Tvert i mot taper jernbanen markedsandeler til veitrafikk. Vi er derfor ikke tilfredse med den manglende satsingen på tiltak som kan styrke overføring av godstrafikk fra vei til bane. Dagens situasjon er kritisk i forhold til å beholde, og i fremtiden øke, andelen gods på bane. Vi vil også peke på at økende bruk av utenlandske transportører på veiene innenlands ytterligere forverrer mulighetene til å flytte mer av godstransporten til bane. Det er behov for strakstiltak, og Norsk Jernbaneforbund har foreslått en rekke tiltak som vi forventer at politikerne følger opp.

Statsbudsjettet omtaler ikke organiseringen av fremtidens jernbane. Regjeringen vil komme tilbake med sitt forslag i løpet av våren 2015. Vårt syn er kjent. Vi ønsker ikke en privatisering, oppsplitting eller konkurranseutsetting av jernbanen.

Vi ønsker derimot en sterkere samling av jernbanedrift, og øvrige jernbaneaktiviteter. Særlig Sveits, men også Tyskland og Frankrike er europeiske jernbanesystemer med sterk statlig styring av jernbanen og kollektivsystemer knyttet til dette. Norsk Jernbaneforbund mener Norge bør gå i samme retning.

Warning
Annonse
Annonse