JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Store barrierer for sosialhjelpsmottakere

Elendig livskvalitet hos langtidsmottakere av sosialhjelp stiller større krav til samarbeid mellom Nav og helsevesenet.06.06.2013
13:59
16.12.2013 23:00

Skal man redusere fattigdom i Norge må man finne løsninger for den situasjonen mange langtidsmottakere av sosialhjelp opplever. Sammensatte problemer krever koordinerte og flerfaglige løsninger, derfor kan et samarbeid på tvers av helsetjenester og NAV være hensiktsmessig og nødvendig. Dette er en av konklusjonene jeg har kommet til i et nytt doktorgradsarbeid om langtidsmottakere av sosialhjelp i Norge.

Når 44 prosent har kroniske smerter, 57 prosent har psykiske plager og livskvaliteten deres er betydelig lavere enn i den totale norske befolkningen, er det nødvendig at ulike profesjoner i offentlige tjenester samarbeider tett for å finne løsninger for denne gruppen.

Sosialhjelpsmottakerne har betydelig lavere livskvalitet enn pasienter med leddgikt og kreft. Ja, sosialhjelpsmottakerne som har psykiske plager, har lavere livskvalitet enn de fra den totale befolkningen med psykiske plager. Kroniske smerter, ensomhet og rusbruk er av betydning for den lave livskvaliteten. Mange langtidsmottakere av sosialhjelp har en følelse av håpløshet med tanke på framtiden.

Dette er funn som er gjort blant langtidsmottakere i 14 kommuner i Norge. Antakelig er andelen som opplever helseplager betydelig høyere fordi 225 langtidsmottakere ifølge sosialarbeiderne ikke kunne være med i studien på grunn av for omfattende rusproblematikk, at de var innlagt i psykiatriske institusjoner eller liknende.

24. april henviste NRK Dagsrevyen til en kronikk av Heidi Follett, vinneren av NRK ytrings kronikk-konkurranse. Hun innledet kronikken med å hevde at «som representant for NAV-systemet plukker jeg livet ditt fra hverandre, til jeg finner en måte å trykke deg igjennom kverna på».

Juryen sier i sin begrunnelse at «kronikken hennes er et oppgjør med hele den styringsideologien som ligger til grunn for måltallregimet i offentlig og halvoffentlig sektor», og hevder at Follett viser at denne filosofien har fått alvorlige konsekvenser. «Den ødelegger menneskene som jobber i systemet og bryter ned deres engasjement, ambisjoner og ønske om å gjøre noe godt i verden. Derfor kan de ikke lenger møte brukerne som mennesker. Det har blitt hverdagslig å grave i folks intimsfære, slurve med personvernet og behandle folk som nummer på en liste.» Follett, som er ansatt i en tiltaksbedrift, hevder at sosialhjelpsmottakerens valg latterliggjøres, og at de ansatte hevder at livsstilen deres er parodisk.

Når doktorgradsstudien min viser at nesten halvparten av langtidsmottakere har kroniske smerter og nærmere 60 prosent har psykiske plager, er det i beste fall mangel på kunnskap som ligger bak slike holdninger.

Ulykker og sykdom er oftere årsak til kroniske smerter hos sosialhjelpsmottakerne enn i befolkningen for øvrig. Sosialhjelpsmottakerne mottar sjeldnere fysioterapi som behandling for smertene enn totalbefolkningen. Sosialhjelpsmottakerne med kroniske smerter er eldre, er mer ensomme og flere har problemer med alkohol sammenlignet med de uten kroniske smerter.

Siw B. Nicolaisen reagerte i Dagbladet 25. mars 2013 på at «den gamle problemstillingen sykdom eller latskap fremdeles er et sårbart tema» når man diskuterer sosialhjelpsmottakere. Hun har vært ansatt i NAV-systemet og hevdet i sin kronikk at «psykiske problemer som angst og depresjoner» har blitt et stadig hyppigere problem de NAV-ansatte møter hos brukerne. Hun skrev om «Kjell, en stor og sterk mann med mange arbeidsår bak seg, som ikke var av typen som satt og tørket tårer under Tore på sporet». Han brast i gråt da han skulle beskrive sin situasjon hos NAV, og var tydelig preget av at det å måtte ta imot sosialhjelp var et personlig nederlag. Kjell beskrev en hverdag preget av unnvikelser, angst og depresjoner. På riktig dårlige dager orket han knapt å gå til postkassa, åpne brev eller ta telefonen.

Forskning bekrefter at NAV-ansatte møter mange som Kjell. Mens manglende sysselsetting og vanskelige sosiale forhold er store bekymringer for langtidsmottakerne, kan ubehandlede medisinske problemer, som kroniske smerter og psykiske plager bidra til deres manglende evne til å arbeide, deres grad av uførhet, samt deres behov for sosialhjelp.

Disse to kronikkene, skrevet av personer med kjennskap til NAV-systemet gjennom eget arbeid, underbygger etter min oppfatning konklusjonen i doktorgradsarbeidet om at det kanskje er på tide med mer samarbeid mellom NAV og helsevesenet. Her må «kloke hoder» jobbe sammen med langtidsmottakerne.

Doktorgradsarbeidet viste at en av tre sosialhjelpsmottakere har rusproblemer og at en tredjedel ikke har vært i arbeid i mer enn seks måneder. Allerede i 2005 rapporterte Helsetilsynet at mange rusmiddelmisbrukere ikke får de tjenestene de trenger, både med hensyn på fysisk og mental sykdom. De avdekket både dårlige holdninger og mangel på kunnskap. En studie blant helsepersonell om kunnskap og holdninger til opiat-avhengige pasienter med smerter, kunne tyde på at helsepersonell til en viss grad synes å tvile på pasientens troverdighet.

Bakgrunnen for NAV-reformen var å få flere i arbeid og færre på trygd. Antallet langtidsmottakere er redusert noe de siste årene på grunn av kvalifiseringsprogrammet, men det finnes fortsatt store utfordringer.

Langtidsmottakerne opplever en opphopning av fysiske, psykiske og sosiale helserelaterte problemer, og det kan være en utfordring for de offentlige tjenestene. Helsetjenesten er spesialisert til å håndtere fysiske og psykiske helseproblemer, mens NAV blant annet skal identifisere brukernes problemer knyttet til sosiale forhold og/eller arbeidsmarkedstiltak utfordringer. Hvis helsevesenet og NAV jobber sammen om denne oppgaven vil jeg tro at det blir lettere for alle tre parter.

Det er etablert noen spennende samarbeidsprosjekter mellom helsevesenet og NAV. «JobbResept», et samarbeid mellom Stavanger Universitetssjukehus og NAV, er et prosjekt innenfor arbeid og psykisk helse der hovedmålet er å hjelpe unge voksne til reell arbeidstrening i ordinære bedrifter, parallelt med behandling. «Jobbmestrende oppfølging – Oslomodellen», er at annet prosjekt der personer med psykoselidelser kan få arbeidstrening og tett, individuell oppfølging. Det blir viktig å følge med på evalueringen av disse prosjektene.

I materielt rike samfunn bør oppmerksomheten i økende grad rettes mot en persons subjektive velvære, og samfunnet og politikken bør i større grad bli vurdert og «dømt» ut fra nivået av livskvalitet hos vanskeligstilte grupper som for eksempel langtidsmottakere av sosialhjelp. Dette kan være spesielt viktig i Norge hvor velferdsmodellen er basert på prinsippene om sosiale rettigheter, sosial solidaritet og sikkerhet for alle.

(Artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt nr. 10/2013)

06.06.2013
13:59
16.12.2013 23:00Mest lest

Anne Myklebust Odland

Mor ble innlagt i psykisk helsevern. Da flyttet barnevernet inn til far og babyen

Allmenngjorde minstelønna: Ulovleg for arbeidsgivarar å betale mindre lønn eller gi dårlegare arbeidsvilkår.

Allmenngjorde minstelønna: Ulovleg for arbeidsgivarar å betale mindre lønn eller gi dårlegare arbeidsvilkår.

Colourbox

Lønnshopp før sommarferien: Sjekk den nye minstelønna i ni bransjar

Debatt

Det har vært fantastisk å være Norge lenge. De som har argumentert for at det er lurt for et lite land å ha en egen valuta, har hatt vind i seilene. Men regningen for en fest kommer alltid, skriver Kjetil Staalesen.

Det har vært fantastisk å være Norge lenge. De som har argumentert for at det er lurt for et lite land å ha en egen valuta, har hatt vind i seilene. Men regningen for en fest kommer alltid, skriver Kjetil Staalesen.

Erlend Angelo

Regninga kommer, og den sendes rett til norske arbeidstakere og pensjonister

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

Eirik Dahl Viggen

Sykefravær: Arbeidsgivere kutter i egenmeldingsdager

Brian Cliff Olguin

Kristin jobber gratis 240 timer i året for å få vaktplanen til å gå opp

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

Tri Nguyen Dinh

I flere år ble «Kari» trakassert: – Helt forferdelig å være på jobb

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Håvard Sæbø

Ble syk etter én dag i ny jobb – nå må kommunen betale sykepenger

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

Torstein Bøe / NTB

Etter Nav-drapet: 25 ansatte ved kontoret har sluttet hittil i år

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Eirik Dahl Viggen

Flere fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Hanna Skotheim

Olav ble kalt kvinnehater: – Jeg er ikke redd for å stikke hodet fram

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

Leif Martin Kirknes

Sjefen sendte grove e-poster i fylla. Får kritikk fra Arbeidstilsynet

– Dette er en viktig seier for stillingsvernet og et seriøst arbeidsliv med faste ansettelser, sier faglig sekretær Joakim Gebhardt i Fellesforbundet. 

– Dette er en viktig seier for stillingsvernet og et seriøst arbeidsliv med faste ansettelser, sier faglig sekretær Joakim Gebhardt i Fellesforbundet. 

Alf Ragnar Olsen

Peab Asfalt sa opp 150 arbeidere. Nå har de trukket oppsigelsene

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Gorm Kallestad / NTB

Tre av fire unge på Nav-ordning har psykiske lidelser

Anna Granqvist

Pensjonistene vil være med når de skal få mer penger. Se hva partiene svarer

Høyre og Frp er ett mandat unna rent flertall dersom denne målingen hadde vært et valgresultat.

Høyre og Frp er ett mandat unna rent flertall dersom denne målingen hadde vært et valgresultat.

Stian Lysberg Solum / NTB

Høyresida knuser de rødgrønne på ny måling

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Sissel M. Rasmussen

Status og hierarki på jobb: Dette avslører matpausen om oss

Høyre-lederen beskylder venstresiden for nærmest å bygge ned velferdsstaten Norge.

Høyre-lederen beskylder venstresiden for nærmest å bygge ned velferdsstaten Norge.

Frederik Ringnes / NTB

Erna Solbergs fem beste grunner for å stemme Høyre

Ansatte ved flere plastbedrifter omfattes av Kjemisk-teknisk tariffavtale. Her jobber operatørene Chrisander Dahl (t.h.) og operatør Daniel Rafaelsen ved plastbedriften Protan i Lier.

Ansatte ved flere plastbedrifter omfattes av Kjemisk-teknisk tariffavtale. Her jobber operatørene Chrisander Dahl (t.h.) og operatør Daniel Rafaelsen ved plastbedriften Protan i Lier.

Arkivfoto: Petter Pettersen

Over 3000 ansatte i kjemisk industri får ny lønn. Her er tallene

Streik kan føre til fulle søppelkasser fra 14. juni.

Streik kan føre til fulle søppelkasser fra 14. juni.

Tina Brandt

Streik kan føre til søppelkaos neste uke

Beate Oma Dahle / NTB

Rødt krever krisepakke før sommerferien


Flere saker