JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsoppgjøret i Spekter:

LO Stat og Spekter er enige om de sentrale tilleggene

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten mente på forhånd at oppgjøret kunne vært gjort over Snapchat. Etter drøye fire timer med forhandlinger, ble partene enige.
ENIGHET: Forhandlingsleder Eivind Gran og Spekter-direktør Anne-Kari Bratten ble enige etter en dag med forhandlinger om den sentrale delen av Spekter-oppgjøret.

ENIGHET: Forhandlingsleder Eivind Gran og Spekter-direktør Anne-Kari Bratten ble enige etter en dag med forhandlinger om den sentrale delen av Spekter-oppgjøret.

Morten Hansen

anders@lomedia.no

Tirsdag formiddag startet den sentrale delen av Spekter-oppgjøret, som blant annet omfatter ansatte i helseforetakene og en rekke statseide virksomheter som blant annet NSB, Posten, Avinor, Vinmonopolet og kultursektoren.

Sjekk om du er omfatta av lønnsoppgjøret nederst i saken.

Tillegg i tråd med frontfaget

LO Stat krevde et tillegg til alle på 4875 kroner og et lavlønnstillegg på 3900 kroner, og fikk akkurat det.

– Det var i tråd med frontfagsrammen, så det er ikke akkurat en sensasjon, sier forhandlingsleder Eivind Gran i LO Stat.

Spekter-leder Bratten er lei av å stå med lua i hånda: – Arbeidsgiverne har vært for ettergivende

De som tjener 430.221 kroner eller mindre får lavlønnstillegget. LO Stat og Spekter er også enige om å legge føringer for de lokale forhandlingene:

– Det skal være klem og fokus på lavlønn og likelønn i forhandlingene ute på virksomhetene, og det er vi omforent på, sier Gran.

Og med et oppgjør i tråd med frontfaget, anser LO Stat at resultatet sikrer økt kjøpekraft for medlemmene.

Frister for å bli enige lokalt

Forhandlingene var ukompliserte, i følge Gran, og partene brukte også litt tid på å diskutere videre arbeid rundt nye avtaler som skal opprettes og arbeid mellom partene.

– Dette var startskuddet. Nå vil de lokale forhandlingene i april og mai vise hvor mange problemer som dukker opp, sier Gran.

Dersom lokale parter i en virksomhet ikke blir enige, blir uenigheten løftet til LO Stat og Spekter igjen.

– Vi er beredt til å kjøre bistandsforhandlinger på sentralt nivå. Det er ingen sensasjon om det blir det, sier Gran.

Lønnsoppgjøret i Spekter: LO Stat prioriterer lavtlønte og kvinner

De lokale oppgjørene har frist for å bli ferdige til 10. mai. Dersom noen trenger hjelp til å bli enige, er fristen for å be om det 3. mai. Noen av sykehusene får egne frister, i tillegg til at NRK har frist 30. april.

I protokollen poengterer begge sider at den samla lønnsveksten som avtales skal være normgivende for ledere og andre grupper i virksomheten.

LO Stat skriver også en tilførsel i protokollen om at de forutsetter at arbeidsgiver sørger for at de ansatte ikke blir økonomisk skadelidende som følge av de nye skattereglene for fribilletter i transportselskapene.

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten sa seg også tilfreds:

– Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med LO, YS, Unio og San i de innledende A-delsforhandlingene, sier Bratten i en pressemelding.

Dette er virksomhetene som er en del av Spekter-oppgjøret:

Overenskomstområde 1, Kultur:

Arendal Kulturhus AS

Dansens Hus AS

Den Norske Opera & Ballett AS

Det Norske Blåseensemble anno 1734

Drammen Scener AS

Kilden Teater og Konserthus (Kristiansand Symfoniorkester)

Music Norway

Musikkselskapet Harmonien

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nobels Fredssenter

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS

Norsk Folkemuseum

Norsk Forfattersentrum

Operaen i Kristiansund

Oslo Konserthus AS

Oslo-Filharmonien

Stavanger Symfoniorkester

Trondheim Symfoniorkester

Teatrene har felles overenskomst:

Beaivvas Sami Nasunalateahter

Brageteatret

Carte Blanche AS

Den Nationale Scene

Det Norske Teatret

Haugesund Teater

Hordaland Teater

Hålogaland Teater

Kilden Teater og Konserthus

Nationaltheatret

Nordland Teater

Nord-Trøndelag Teater

Oslo Nye Teater

Riksteatret

Rogaland Teater

Sogn og Fjordane Teater

Teater Ibsen (Telemark og Vestfold Regionteater)

Teater Innlandet

Teatret Vårt (Regionteateret i Møre og Romsdal)

Trøndelag Teater.

Overenskomstområde 2, Norges Bank:

Norges Bank

Overenskomstområde 3, Avinor:

Avinor AS

Avinor Flysikring AS

Svalbard Lufthavn AS

Overenskomstområde 4, Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag:

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

AtB AS

Brakar AS

Electronic Chart Centre AS, ECC

Enova SF

Finnmarkseiendommen, Fefo

Garantikassen for fiskere

Innovasjon Norge

Konsentra AS

Norges forskningsråd

Norsk Helsenett SF

Norsk Tipping AS

Ruter AS

Sio Mat og Drikke AS

SIVA, Selskapet for industrivekst SF

Statnett SF

Statskog SF

Stiftelsen Asta

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO

Studentsamskipnaden i Stavanger

Studentsamskipnaden i Østfold, SiØ

Studentsamskipnaden i Ås, SiÅs

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Trygg Trafikk

Vinmonopolet, AS

Overenskomstområde 5, Nettbuss:

Nettbuss AS

Nettbuss Travel AS

Virksomhetene i dette området omfattes av Bussbransjeavtalen og Funksjonæravtalen for Nettbuss.

Overenskomstområde 6, NRK:

NRK AS

Overenskomstområde 7, NSB:

CargoNet AS

NSB AS

NSB Gjøvikbanen AS

NSB Trafikkservice AS

RailCombi AS

Overenskomstområde 8, Posten Norge:

Bring Express Norge AS

Bring Linehaul AS

Bring Transportløsninger AS

Bring Warehousing AS

Posten Norge AS

Overenskomstområde 9, Øvrige:

Baneservice AS

Falck Brann & Redningstjeneste AS

Green Cargo Togdrift AS

NORSØK, Norsk senter for økologisk landbruk

Mantena AS

AIM Norway AS, Aerospace Industrial Maintenance

Broadnet AS

Det Norske Myntverket AS

Felleskjøpet Agri SA

Fjellinjen AS

Flytoget AS

Hector Rail AB

Hålogaland Kraft AS

Mediq Norge AS

Norges Håndballforbund

Norsk Medisinaldepot AS

Relacom AS

Sporveien AS

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, VESO

Overenskomstområde 10, Helseforetak med sykehusdrift:

Akershus universitetssykehus HF

Finnmarkssykehuset HF

Helgelandsykehuset HF

Helse Bergen HF

Helse Fonna HF

Helse Førde HF

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord Trøndelag HF

Helse Stavanger HF

Nordlandssykehuset HF

Oslo universitetssykehus HF

St. Olavs Hospital HF

Sunnaas sykehus HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Østfold HF

Helse Nord RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Sør-Øst RHF

Sørlandet Sykehus HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Vestre Viken HF

Overenskomstområde 11, Øvrige Helseforetak

Sykehuspartner HF

Luftambulansetjenesten HF

Pasientreiser HF

Helse Vest IKT AS

Sjukehusapoteka Vest HF

Helse Nord IKT HF

Overenskomstområde 12, Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst:

Akasia Kirke og Gravplass AS

Akasia Eiendomsforvaltning AS

Akasia Barnehage AS

Aleris Røntgen AS

Diakonissehuset Lovisenberg

LHL, Landsforeningen For Hjerte og Lungesyke

Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

N.K.S. Helsehus Akershus AS

Norlandia Preschool AS

Norlandia Care AS

Norlandia Care Group AS

Rehabiliteringssenteret Air AS

Sophies Minde Ortopedi AS

Trøndelag Ortopediske Verksted AS, TOV

Tyrili Klatresystemer AS, Tyrilistiftelsen, Tyrili Utvikling og prosjektstiftelse

Unicare BAB AS

Unicare Hjemmetjenester AS

Unicare Omsorg AS

Unicare Små Enheter AS

Unilabs Laboratoriemedisin AS

Unilabs Norge AS

Valnesfjord Helsesportssenter

Overenskomstområde 13 Sykehus med driftsavtale:

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Martina Hansens Hospital AS

Ikke områdeplassert:

Bane NOR SF

Overenskomster under etablering (som ikke er områdeplassert):

NMD/Vitus (Fagforbundet)

Norsk Helsenett SF (El & IT)

Sykehusinnkjøp HF

Baratt Due Musikkinstitutt

Sykehusapotekene Midt-Norge

Vestre Viken HF (El & IT)

InfraNord Norge AS

Østnorsk Jazzsenter

Stiftelsen Ribo

Entur AS

Unicare Rehab

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

(Kilde: LO Stat)

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse