JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er en pensjonsordning som er knyttet til arbeidsplassen og som sikrer de ansatte pensjon i tillegg til folketrygden. Ordningen kan være fullt ut betalt av arbeidsgiveren eller være et spleiselag der også de ansatte betaler en del av premien.

Tjenestepensjoner i offentlig virksomhet

Offentlig tjenestepensjon er pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor og for noen andre yrkesgrupper der det har vært behov for egne lovregulerte pensjonsordninger. Offentlig tjenestepensjon samordnes med folketrygden.

Statens pensjonskasse (SPK) administrerer pensjonsordningen for statsansatte og store deler av undervisnings- og forskningssektoren. SPK er lovregulert av lov om Statens pensjonskasse, som også danner regelgrunnlaget for de kommunale pensjonsordningene, som er regulert gjennom tariffavtaler.

Noen kommuner og fylkeskommuner har egne pensjonskasser, men de fleste blir administrert gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Offentlig tjenestepensjon er en ytelsesbasert ordning. Det betyr at nivået på pensjonen din er avtalt på forhånd. Ytelsen skal utgjøre 66 prosent av sluttlønn hvis du har full opptjening og har arbeidet i full stilling, men pensjonen blir levealdersjustert.

For sjømenn og fiskere gjelder en lovbestemt offentlig tjenestepensjonsordning som er tilpasset folketrygden.

Hver enkelt ordning forvalter pensjonsordningen selv. Pensjon fra SPK og Pensjonstrygden for sjømenn blir imidlertid utbetalt gjennom NAV.

Tjenestepensjoner i privat virksomhet

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Den viktigste ordning for pensjon i privat sektor er obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Lov om obligatorisk tjenestepensjon i private arbeidsforhold trådte i kraft 1. januar 2006, og gjelder for de fleste bedrifter i privat sektor.

Se Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

• KLP: Offentlig tjenestepensjon - kort fortalt

• Les mer om tjenestepensjon i staten – Statens pensjonskasse 

Hva betyr egentlig ordene som brukes i et lønnsoppgjør? FriFagbevegelses tariffleksikon forklarer viktige begreper om jobb, lønn, arbeidsforhold og forhandlinger.


Vil du holde deg oppdatert på hva som skjer i lønnsoppgjøret? Meld deg på vårt spesial-nyhetsbrev «Alt om lønnsoppgjøret» her!