JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse har bidratt til at de ulike yrkesgruppene ved Hommelvik helsetun samarbeider bedre enn før.

Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse har bidratt til at de ulike yrkesgruppene ved Hommelvik helsetun samarbeider bedre enn før.

Per Flakstad

Tillitsvalgte måtte samarbeide tettere med ledelsen – sykefraværet gikk ned og helsefagarbeidere fikk mer ansvar

Ny forskning i tre kommuner: Sintef-forskere har utfordret tillitsvalgte i hvor langt de kan gå i å samarbeide med ledelsen.15.01.2019
10:48
10.04.2019 20:37

per.flakstad@fagbladet.no

Profesjonsstrid og motsetninger utfordres når tillitsvalgte, ledelse og kollegaer må samarbeide tettere. Det er noe av det som har kommet fram i Sintefs forskningsprosjekt om trepartssamarbeidet. Prosjektet har blant annet gitt større ansvar til fagarbeidere og assistenter og utfordrer tillitsvalgte i hvor langt de kan gå i å samarbeide med ledelsen.

Sintef er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, ifølge egne hjemmesider.

Sykehjem og barnehager

Siden 2017 har Sintef-forskere undersøkt samarbeidet mellom tillitsvalgte, yrkesgrupper og ledelsen i tre barnehager og tre sykehjem i Trøndelag.

Målet har vært at de som deltar i forskningen skal drive organisasjonsutvikling og lære underveis.

Dette har gitt flere positive resultater – både for arbeidsmiljøet og utviklingen av bedre tjenester og rutiner, men også noen utfordringer.

Kommuene som er med i prosjektet er Malvik, Melhus og Steinkjer, og det er Fagforbundet, i samarbeid med KS, Sykepleierforbundet, Delta og Utdanningsforbundet som er oppdragsgivere.

Saken fortsetter under bildet.

Liv Therese Aalberg synes  utdanningen som barne- og ungdomsarbeider blir verdsatt og at hun får jobbe med temaer som hun brenner for.

Liv Therese Aalberg synes utdanningen som barne- og ungdomsarbeider blir verdsatt og at hun får jobbe med temaer som hun brenner for.

Per Flakstad

Lavere sykefravær i barnehage

Eid oppvekstsenter er blant deltakerne i forskningsprosjektet som har opplevd positive resultater.

Senteret har de siste årene vært gjennom en krevende omstillingsprosess i forbindelse med at en privat og en kommunal barnehage ble slått sammen og ble en del av senteret sammen med en skole.

Sykefraværet lå en periode på over 20 prosent.

Styrer Audun Forr startet derfor en ryddejobb som blant annet gikk ut på å skape tettere samarbeid mellom kolleger og med skolen. I dag er sykefraværet på under sju prosent.

Forr mener at Sintef-prosjektet har bidratt til å systematisere arbeidet de selv startet, og ikke minst få det dokumentert. Han mener også at det har vært nyttig å være med på samlinger der de kan utveksle erfaringer og ideer med andre barnehager og sykehjem som er med i prosjektet.

Alle profesjoner er like viktige

Liv Therese Aalberg jobber som barne- og ungdomsarbeider og stortrives i barnehagen. Hun forteller at ledelsen ved barnehagen lytter til meningene hennes, og hun opplever at hun får brukt fagkompetansen sin i oppgaver hun brenner for.

– Jeg er glad i sang og musikk og opptatt av å formidle sangglede til barna. Og jeg får lov til å bruke engasjementet mitt på akkurat dette feltet, forteller hun i Fagbladet.

Plasstillitsvalgt Katrine Lervik fra Fagforbundet understreker at det ikke bare er ledelsen og barnehagelærerne som styrer alt som skjer, men at også fagarbeiderne og assistentene blir tatt med på råd og lyttet til.

– Dette skaper tillit og trygghet, og folk føler seg verdsatt, bekrefter også tillitsvalgt for Utdanningsforbundet Geir-Arne Pedersen.

Sintef-prosjektet har ført til at barnehagelærerne har samlet all sin plantid til en felles plandag på fredager.

Da er det fagarbeiderne og assistentene som driver barnehagen. Samtidig kan barnehagelærerne trå til hvis fagarbeiderne skulle ha behov for plantid de andre ukedagene.

– Fra mitt ståsted som fagarbeider fungerer dette bra, og vi er veldig stolte av å ha fått det til, sier Katrine Lervik.

Saken fortsetter under bildet.

Fagforbundets plasstillitsvalgt ved Eid oppvekstsenter, Katrine Lervik, er stolt av at de har fått til en ordning som gir også fagarbeidere noe plantid.

Fagforbundets plasstillitsvalgt ved Eid oppvekstsenter, Katrine Lervik, er stolt av at de har fått til en ordning som gir også fagarbeidere noe plantid.

Per Flakstad

Utfordrer tillitsvalgtrollen

Tradisjonelt er tillitsvalgtes rolle å ivareta de fagorganiserte medlemmenes interesser.

Ifølge forskerne bak prosjektet Lisbeth Øyum og Tore Nilssen gir prosjektet de tillitsvalgte nye utfordringer.

– De skal også være med i en utvidet ledergruppe der de kan bidra og foreslå forbedringer med utgangspunkt i medlemmenes kunnskap og erfaringer. De skal rett og slett hjelpe ledelsen å bli enda bedre ledere, sier Øyum.

Disse samarbeidsgruppene, som blir kalt HMS-grupper ute på arbeidsplassene, blir også et sted hvor ledere, tillitsvalgte og representanter for yrkesgruppene diskuterer og bli enige om hvordan de kan samarbeide best mulig, ifølge forskerne.

Saken fortsetter under bildet.

Sintef-forskerne Tore Nilssen og Lisbeth Øyum mener prosjektet i Trøndelag gir tillitvalgte nye roller i forhold til å utvikle kommunale tjenester i tillegg til å ivareta medlemmenes interesser.

Sintef-forskerne Tore Nilssen og Lisbeth Øyum mener prosjektet i Trøndelag gir tillitvalgte nye roller i forhold til å utvikle kommunale tjenester i tillegg til å ivareta medlemmenes interesser.

Per Flakstad

Tillitsvalgte som endringsagenter

Plasstillitsvalgte har en nøkkelrolle, men samarbeidet innebærer også dilemmaer for de tillitsvalgte.

For hvor langt kan du som tillitsvalgt gå i å samarbeide med ledelsen?

De tillitsvalgte får en rolle som «endringsagenter», som forskerne kaller dem. Det vil si at de skal samarbeide med ledelsen og bidra til omstilling og utvikling som gjør at arbeidet blir mer effektivt og tjenestene bedre. Samtidig er de valgt for å ivareta medlemmenes interesser, og det er ikke alltid disse to rollene fullt ut kan forenes.

– I Norge har vi et organisert arbeidsliv med tydelige roller et veldig ryddig regelverk for hvordan tillitsvalgte og ledere skal opptre i konfliktsituasjoner. Det gjør det også lettere å samarbeide om det som ikke er konfliktfylt, mener Tore Nilssen.

– Vi er sikre på at det også i offentlige sektor er i de ansattes interesse å kontinuerlig forbedre tjenestene. Uansett sektor har ansatte både plikter og rettigheter til å utvikle produktiviteten og egen arbeidsplass, sier Lisbeth Øyum.

Tillitsvalgt på sykehjem: – Umulig å tilfredsstille alle

Inger Marit Trøbak kjenner godt at hun noen ganger kan ha på seg ulike hatter.

Hun er plasstillitsvalgt for Fagforbundet ved avdeling Behandling og pleie på Hommelvik Helsetun i Malvik kommune.

– Et sykehjem er en stor arbeidsplass med mange meninger, og det er umulig å tilfredsstille alle. Men jeg opplever at jeg blir lyttet til i HMS-gruppa, og jeg har fått gjennomslag for saker jeg mener er viktig, selv om det fortsatt er saker og rutiner som jeg fortsatt gjerne skulle ha gjort noe med, sier hun.

Blant annet er rutinene for å sette smerteplaster på beboere endret. Det er sykepleiere som doserer, henter medisinen og fører narkotikaregnskap, men helsefagarbeidere og hjelpepleiere med godkjent medisinkurs kan sette det på når de utfører vanlig stell.

– Når vi kan gjøre dette i én operasjon i stedet for to, blir det bedre for beboerne og samtidig mer effektiv utnyttelse av tiden for oss ansatte, sier Trøbak.

Tillitsvalgt for sykepleierne: – Skeptisk

En som i utgangspunktet er skeptisk, er Lars Tore Haugan som er tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund.

– Så lenge sykepleiere har det medisinske ansvaret, er det en akseptabel løsning. Men som ansvarlig skulle jeg gjerne ha fulgt dette helt i mål. Samtidig forholder jeg meg til det vi er blitt enige om. Så langt synes jeg ordningen har fungert etter intensjonen. Så får vi se, kanskje dette går såpass bra at jeg er kvitt skepsisen når vi har holdt på en stund, sier Haugan.

Virksomhetsleder: – Profesjononene rausere med hverandre

Sykehjemmet har siden 2015 vært gjennom store endringer, som også gjorde noe med arbeidsmiljøet.

Virksomhetsleder Åshild Johansen mener HMS-gruppa som ble etablert i prosjektet, har betydd mye for arbeidsmiljøet.

– Å få med de ansattes representanter inn i møter sammen med ledelsen, der vi kan diskutere saker åpent, har bidratt til at de ulike profesjonene er blitt rausere med hverandre og at arbeidsmiljøet generelt er blitt bedre, mener hun, og legger til at verneombudet også er en viktig bidragsyter.

– Å bruke de ansattes erfaringer og kunnskap for å bedre både arbeidsmiljøet og tjenestene er helt i tråd med min lederfilosofi. Når ansatte sier at dette går riktig vei, og at de får større arbeidsglede, gir det også meg større arbeidsglede, sier hun.

– Viktig del av tillitsvalgtsrollen

Fagforbundet får skryt fra Sintef for å ta ansvar for å bidra til innovasjon og bedre tjenester gjennom trepartssamarbeidet, altså samarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og myndighetene, som blir sett på som et viktig og særnorsk fenomen.

– At forbundet i tillegg inviterer både tariffmotparten KS og konkurrerende organisasjoner som Delta, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet synes jeg fortjener veldig respekt, sier spesialrådgiver i Sintef Tore Nilssen.

Fagforbundets leder Mette Nord håper prosjektet skal bidra til at samarbeidet mellom tillitsvalgte, ledelse og kommunene som arbeidsgivere blir bedre, og sier at det å utvikle bedre tjenester også er en viktig del av tillitsvalgtrollen.

– Dette arbeidet er så viktig at vi er nødt til å gjøre noe og gjøre det i samarbeid med både KS og de andre organisasjonene, sier fagforbundets leder, Mette Nord.

I utgangspunktet skal prosjektet gå ut 2019, men forskerne håper de får mulighet til å fortsette.

– Vi synes det er et viktig poeng å se om et tettere samarbeid ikke bare fører til resultater en kort prosjektperiode, men at de kan gi varige forbedringer, sier seniorforsker Lisbeth Øyum.

Fordeler og utfordringer med partssamarbeid

• Fordeler:

Ensomme ledere får noen å kvalitetssikre sin forståelse av organisasjonen med.

Tillitsvalgte får økt selvtillit til å samarbeide om organisasjonsutvikling.

Partene får en kollektiv ansvarsrolle i dialogen med ansatte, og i arbeidet med å få ansatte til å ta ansvar for utviklingen av egen arbeidsplass.

HMS-gruppene blir en arena for dialog og sosial støtte.

• Utfordringer:

Tillitsvalgte er godt skolert i lov- og avtaleverk, men ønsker mer kompetanse om hvordan de kan være aktive i gjennomføring av organisasjonsutvikling.

Tillitsvalgte er usikre på hvor langt de kan gå i samarbeidslinja.

Tillitsvalgte skal rett og slett hjelpe ledelsen å bli enda bedre ledere.

Lisbeth Øyum, seniorforsker Sintef

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
15.01.2019
10:48
10.04.2019 20:37Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

Tormod Ytrehus

Robin (17) er Norges første bilpleie-lærling

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Nav-sjefen: Regjeringa har «store og gode ambisjoner» for Nav

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Tri Nguyen Dinh

Vedum vil fryse lederlønninger i staten

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

Debatt

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Musikkultur

«Bussjåførene vil gjerne streike for kulturarbeidernes pensjon»

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok


Flere saker