JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse har bidratt til at de ulike yrkesgruppene ved Hommelvik helsetun samarbeider bedre enn før.

Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse har bidratt til at de ulike yrkesgruppene ved Hommelvik helsetun samarbeider bedre enn før.

Per Flakstad

Tillitsvalgte måtte samarbeide tettere med ledelsen – sykefraværet gikk ned og helsefagarbeidere fikk mer ansvar

Ny forskning i tre kommuner: Sintef-forskere har utfordret tillitsvalgte i hvor langt de kan gå i å samarbeide med ledelsen.15.01.2019
10:48
10.04.2019 20:37

per.flakstad@fagbladet.no

Profesjonsstrid og motsetninger utfordres når tillitsvalgte, ledelse og kollegaer må samarbeide tettere. Det er noe av det som har kommet fram i Sintefs forskningsprosjekt om trepartssamarbeidet. Prosjektet har blant annet gitt større ansvar til fagarbeidere og assistenter og utfordrer tillitsvalgte i hvor langt de kan gå i å samarbeide med ledelsen.

Sintef er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, ifølge egne hjemmesider.

Sykehjem og barnehager

Siden 2017 har Sintef-forskere undersøkt samarbeidet mellom tillitsvalgte, yrkesgrupper og ledelsen i tre barnehager og tre sykehjem i Trøndelag.

Målet har vært at de som deltar i forskningen skal drive organisasjonsutvikling og lære underveis.

Dette har gitt flere positive resultater – både for arbeidsmiljøet og utviklingen av bedre tjenester og rutiner, men også noen utfordringer.

Kommuene som er med i prosjektet er Malvik, Melhus og Steinkjer, og det er Fagforbundet, i samarbeid med KS, Sykepleierforbundet, Delta og Utdanningsforbundet som er oppdragsgivere.

Saken fortsetter under bildet.

Liv Therese Aalberg synes  utdanningen som barne- og ungdomsarbeider blir verdsatt og at hun får jobbe med temaer som hun brenner for.

Liv Therese Aalberg synes utdanningen som barne- og ungdomsarbeider blir verdsatt og at hun får jobbe med temaer som hun brenner for.

Per Flakstad

Lavere sykefravær i barnehage

Eid oppvekstsenter er blant deltakerne i forskningsprosjektet som har opplevd positive resultater.

Senteret har de siste årene vært gjennom en krevende omstillingsprosess i forbindelse med at en privat og en kommunal barnehage ble slått sammen og ble en del av senteret sammen med en skole.

Sykefraværet lå en periode på over 20 prosent.

Styrer Audun Forr startet derfor en ryddejobb som blant annet gikk ut på å skape tettere samarbeid mellom kolleger og med skolen. I dag er sykefraværet på under sju prosent.

Forr mener at Sintef-prosjektet har bidratt til å systematisere arbeidet de selv startet, og ikke minst få det dokumentert. Han mener også at det har vært nyttig å være med på samlinger der de kan utveksle erfaringer og ideer med andre barnehager og sykehjem som er med i prosjektet.

Alle profesjoner er like viktige

Liv Therese Aalberg jobber som barne- og ungdomsarbeider og stortrives i barnehagen. Hun forteller at ledelsen ved barnehagen lytter til meningene hennes, og hun opplever at hun får brukt fagkompetansen sin i oppgaver hun brenner for.

– Jeg er glad i sang og musikk og opptatt av å formidle sangglede til barna. Og jeg får lov til å bruke engasjementet mitt på akkurat dette feltet, forteller hun i Fagbladet.

Plasstillitsvalgt Katrine Lervik fra Fagforbundet understreker at det ikke bare er ledelsen og barnehagelærerne som styrer alt som skjer, men at også fagarbeiderne og assistentene blir tatt med på råd og lyttet til.

– Dette skaper tillit og trygghet, og folk føler seg verdsatt, bekrefter også tillitsvalgt for Utdanningsforbundet Geir-Arne Pedersen.

Sintef-prosjektet har ført til at barnehagelærerne har samlet all sin plantid til en felles plandag på fredager.

Da er det fagarbeiderne og assistentene som driver barnehagen. Samtidig kan barnehagelærerne trå til hvis fagarbeiderne skulle ha behov for plantid de andre ukedagene.

– Fra mitt ståsted som fagarbeider fungerer dette bra, og vi er veldig stolte av å ha fått det til, sier Katrine Lervik.

Saken fortsetter under bildet.

Fagforbundets plasstillitsvalgt ved Eid oppvekstsenter, Katrine Lervik, er stolt av at de har fått til en ordning som gir også fagarbeidere noe plantid.

Fagforbundets plasstillitsvalgt ved Eid oppvekstsenter, Katrine Lervik, er stolt av at de har fått til en ordning som gir også fagarbeidere noe plantid.

Per Flakstad

Utfordrer tillitsvalgtrollen

Tradisjonelt er tillitsvalgtes rolle å ivareta de fagorganiserte medlemmenes interesser.

Ifølge forskerne bak prosjektet Lisbeth Øyum og Tore Nilssen gir prosjektet de tillitsvalgte nye utfordringer.

– De skal også være med i en utvidet ledergruppe der de kan bidra og foreslå forbedringer med utgangspunkt i medlemmenes kunnskap og erfaringer. De skal rett og slett hjelpe ledelsen å bli enda bedre ledere, sier Øyum.

Disse samarbeidsgruppene, som blir kalt HMS-grupper ute på arbeidsplassene, blir også et sted hvor ledere, tillitsvalgte og representanter for yrkesgruppene diskuterer og bli enige om hvordan de kan samarbeide best mulig, ifølge forskerne.

Saken fortsetter under bildet.

Sintef-forskerne Tore Nilssen og Lisbeth Øyum mener prosjektet i Trøndelag gir tillitvalgte nye roller i forhold til å utvikle kommunale tjenester i tillegg til å ivareta medlemmenes interesser.

Sintef-forskerne Tore Nilssen og Lisbeth Øyum mener prosjektet i Trøndelag gir tillitvalgte nye roller i forhold til å utvikle kommunale tjenester i tillegg til å ivareta medlemmenes interesser.

Per Flakstad

Tillitsvalgte som endringsagenter

Plasstillitsvalgte har en nøkkelrolle, men samarbeidet innebærer også dilemmaer for de tillitsvalgte.

For hvor langt kan du som tillitsvalgt gå i å samarbeide med ledelsen?

De tillitsvalgte får en rolle som «endringsagenter», som forskerne kaller dem. Det vil si at de skal samarbeide med ledelsen og bidra til omstilling og utvikling som gjør at arbeidet blir mer effektivt og tjenestene bedre. Samtidig er de valgt for å ivareta medlemmenes interesser, og det er ikke alltid disse to rollene fullt ut kan forenes.

– I Norge har vi et organisert arbeidsliv med tydelige roller et veldig ryddig regelverk for hvordan tillitsvalgte og ledere skal opptre i konfliktsituasjoner. Det gjør det også lettere å samarbeide om det som ikke er konfliktfylt, mener Tore Nilssen.

– Vi er sikre på at det også i offentlige sektor er i de ansattes interesse å kontinuerlig forbedre tjenestene. Uansett sektor har ansatte både plikter og rettigheter til å utvikle produktiviteten og egen arbeidsplass, sier Lisbeth Øyum.

Tillitsvalgt på sykehjem: – Umulig å tilfredsstille alle

Inger Marit Trøbak kjenner godt at hun noen ganger kan ha på seg ulike hatter.

Hun er plasstillitsvalgt for Fagforbundet ved avdeling Behandling og pleie på Hommelvik Helsetun i Malvik kommune.

– Et sykehjem er en stor arbeidsplass med mange meninger, og det er umulig å tilfredsstille alle. Men jeg opplever at jeg blir lyttet til i HMS-gruppa, og jeg har fått gjennomslag for saker jeg mener er viktig, selv om det fortsatt er saker og rutiner som jeg fortsatt gjerne skulle ha gjort noe med, sier hun.

Blant annet er rutinene for å sette smerteplaster på beboere endret. Det er sykepleiere som doserer, henter medisinen og fører narkotikaregnskap, men helsefagarbeidere og hjelpepleiere med godkjent medisinkurs kan sette det på når de utfører vanlig stell.

– Når vi kan gjøre dette i én operasjon i stedet for to, blir det bedre for beboerne og samtidig mer effektiv utnyttelse av tiden for oss ansatte, sier Trøbak.

Tillitsvalgt for sykepleierne: – Skeptisk

En som i utgangspunktet er skeptisk, er Lars Tore Haugan som er tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund.

– Så lenge sykepleiere har det medisinske ansvaret, er det en akseptabel løsning. Men som ansvarlig skulle jeg gjerne ha fulgt dette helt i mål. Samtidig forholder jeg meg til det vi er blitt enige om. Så langt synes jeg ordningen har fungert etter intensjonen. Så får vi se, kanskje dette går såpass bra at jeg er kvitt skepsisen når vi har holdt på en stund, sier Haugan.

Virksomhetsleder: – Profesjononene rausere med hverandre

Sykehjemmet har siden 2015 vært gjennom store endringer, som også gjorde noe med arbeidsmiljøet.

Virksomhetsleder Åshild Johansen mener HMS-gruppa som ble etablert i prosjektet, har betydd mye for arbeidsmiljøet.

– Å få med de ansattes representanter inn i møter sammen med ledelsen, der vi kan diskutere saker åpent, har bidratt til at de ulike profesjonene er blitt rausere med hverandre og at arbeidsmiljøet generelt er blitt bedre, mener hun, og legger til at verneombudet også er en viktig bidragsyter.

– Å bruke de ansattes erfaringer og kunnskap for å bedre både arbeidsmiljøet og tjenestene er helt i tråd med min lederfilosofi. Når ansatte sier at dette går riktig vei, og at de får større arbeidsglede, gir det også meg større arbeidsglede, sier hun.

– Viktig del av tillitsvalgtsrollen

Fagforbundet får skryt fra Sintef for å ta ansvar for å bidra til innovasjon og bedre tjenester gjennom trepartssamarbeidet, altså samarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og myndighetene, som blir sett på som et viktig og særnorsk fenomen.

– At forbundet i tillegg inviterer både tariffmotparten KS og konkurrerende organisasjoner som Delta, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet synes jeg fortjener veldig respekt, sier spesialrådgiver i Sintef Tore Nilssen.

Fagforbundets leder Mette Nord håper prosjektet skal bidra til at samarbeidet mellom tillitsvalgte, ledelse og kommunene som arbeidsgivere blir bedre, og sier at det å utvikle bedre tjenester også er en viktig del av tillitsvalgtrollen.

– Dette arbeidet er så viktig at vi er nødt til å gjøre noe og gjøre det i samarbeid med både KS og de andre organisasjonene, sier fagforbundets leder, Mette Nord.

I utgangspunktet skal prosjektet gå ut 2019, men forskerne håper de får mulighet til å fortsette.

– Vi synes det er et viktig poeng å se om et tettere samarbeid ikke bare fører til resultater en kort prosjektperiode, men at de kan gi varige forbedringer, sier seniorforsker Lisbeth Øyum.

Fordeler og utfordringer med partssamarbeid

• Fordeler:

Ensomme ledere får noen å kvalitetssikre sin forståelse av organisasjonen med.

Tillitsvalgte får økt selvtillit til å samarbeide om organisasjonsutvikling.

Partene får en kollektiv ansvarsrolle i dialogen med ansatte, og i arbeidet med å få ansatte til å ta ansvar for utviklingen av egen arbeidsplass.

HMS-gruppene blir en arena for dialog og sosial støtte.

• Utfordringer:

Tillitsvalgte er godt skolert i lov- og avtaleverk, men ønsker mer kompetanse om hvordan de kan være aktive i gjennomføring av organisasjonsutvikling.

Tillitsvalgte er usikre på hvor langt de kan gå i samarbeidslinja.

Tillitsvalgte skal rett og slett hjelpe ledelsen å bli enda bedre ledere.

Lisbeth Øyum, seniorforsker Sintef

15.01.2019
10:48
10.04.2019 20:37

Fordeler og utfordringer med partssamarbeid

• Fordeler:

Ensomme ledere får noen å kvalitetssikre sin forståelse av organisasjonen med.

Tillitsvalgte får økt selvtillit til å samarbeide om organisasjonsutvikling.

Partene får en kollektiv ansvarsrolle i dialogen med ansatte, og i arbeidet med å få ansatte til å ta ansvar for utviklingen av egen arbeidsplass.

HMS-gruppene blir en arena for dialog og sosial støtte.

• Utfordringer:

Tillitsvalgte er godt skolert i lov- og avtaleverk, men ønsker mer kompetanse om hvordan de kan være aktive i gjennomføring av organisasjonsutvikling.

Tillitsvalgte er usikre på hvor langt de kan gå i samarbeidslinja.
Mest lest

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Torgny Hasås

Sara plukket bær i Norge: Hevder hun mistet bonusen da samboeren ble syk

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Torgrim Halvari/NOF

Charles vant i retten. Nå øker pensjonen med flere tusen

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

Nina Hanssen

Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap: – Dette bør bekymre Støre

Ida Bing

Ann-Karina sparer på alt hun kan. Likevel går ikke regnestykket opp

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Kai Hovden

Kraftselskapene er positive til fastpris på strøm for husholdninger

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

privat

Lene Elin ble stolt da sjefen slo tilbake mot hijab-hatet

Debatt

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Jan-Erik Østlie

«Forstår Vedum den norske modellen?»

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen.

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen.

Halvard Alvik/NTB

Norges Hytteforbund mener staten har brutt Grunnloven

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

Ole Palmstrøm

LO-lederen til Stortinget: – Ikke kast bort tida på politisk spill

Oddbjørn Maurdalen ved Furnes Jernstøperi er fornøyd med regjeringens strømstøtteordning.

Oddbjørn Maurdalen ved Furnes Jernstøperi er fornøyd med regjeringens strømstøtteordning.

Furnes Jernstøperi

Denne bedriften slo alarm. Se hvor mye jernstøperiet får i strømstøtte

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

Marit Hommedal / NTB

Mohn takker for seg i Tankesmien Agenda

UENIGE: NTL-medlemmene (fra venstre) Lena Seim Grønningsæter, Giselda Di Giovanni (tillitsvalgt) og Anna Laupsa Helvik er uenige om hvor godt det fungerer å jobbe i åpent landskap og uten faste plasser.

UENIGE: NTL-medlemmene (fra venstre) Lena Seim Grønningsæter, Giselda Di Giovanni (tillitsvalgt) og Anna Laupsa Helvik er uenige om hvor godt det fungerer å jobbe i åpent landskap og uten faste plasser.

Ole Palmstrøm

Åpent kontorlandskap: Mens Giselda drives til vanvidd, jobber Anna med hodetelefoner på

TRENGER BELØNNING: – Hvis bedriften går veldig bra, forventer de ansatte en form for belønning. Hva ellers er motivasjonen til å jobbe ræva av seg? spør Karl Thorbjørnsen (t.h.), tillitsvalgt ved Norsk Ståls hovedlager i Horten. Her sammen med Francisco Picazo Nilsen, tillitsvalgt og medlem av forhandlingsutvalget.

TRENGER BELØNNING: – Hvis bedriften går veldig bra, forventer de ansatte en form for belønning. Hva ellers er motivasjonen til å jobbe ræva av seg? spør Karl Thorbjørnsen (t.h.), tillitsvalgt ved Norsk Ståls hovedlager i Horten. Her sammen med Francisco Picazo Nilsen, tillitsvalgt og medlem av forhandlingsutvalget.

Roy Ervin Solstad

Karl og kollegaene gikk sakte i to uker. Slik ble den nye lønna

Knut Viggen

Sjefen til Egil og Christian blir etterforsket for lønnstyveri

Regjeringen vil hjelpe næringslivet gjennom strømkrisen ved å garantere for lån, støtte energisparing og sørge for fastprisavtaler.

Regjeringen vil hjelpe næringslivet gjennom strømkrisen ved å garantere for lån, støtte energisparing og sørge for fastprisavtaler.

Petter Pettersen/Ole Palmstrøm

Milliardene i strømpakken kan hjelpe 20.000 bedrifter – LO advarer mot misbruk

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Jan-Erik Østlie

Tillitsvalgt Johan Henry jubler: Arbeidsgiveren har begynt å ansette i stedet for å leie inn

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

Guro Gulstuen Nordhagen

Avverget oppsigelser på flyplass, inntil videre: – En usikkerhet ansatte må leve med

PROVOSERT: Viktor Vivang (t.v.) og Ørjan Kjesbu måtte ta i bruk fridager for å delta på et kurs som de andre jernbanevirksomhetene var organisasjonsfaglig nok.

PROVOSERT: Viktor Vivang (t.v.) og Ørjan Kjesbu måtte ta i bruk fridager for å delta på et kurs som de andre jernbanevirksomhetene var organisasjonsfaglig nok.

Morten Hansen

Fagorganiserte Viktor og Ørjan ble nektet kurs-fri med lønn

Forhandlingsdelegasjonen fra Skolenes landsforbund på vei inn til Riksmekleren. Fra venstre Jon Oddvar Holthe, forbundsleder Mette Johnsen Walker og Bodil Gullseth.

Forhandlingsdelegasjonen fra Skolenes landsforbund på vei inn til Riksmekleren. Fra venstre Jon Oddvar Holthe, forbundsleder Mette Johnsen Walker og Bodil Gullseth.

Sidsel Valum

Lærerstreiken fortsetter: – Vi snakker sammen

ROLIG: NHO frykter ikke at strømkostnadene skal føre til massekonkurser og masseledighet, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

ROLIG: NHO frykter ikke at strømkostnadene skal føre til massekonkurser og masseledighet, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Ole Palmstrøm

Norsk økonomi tåler høye strømpriser, mener NHOs sjeføkonom


Flere saker