JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeiderpartiet sier nei til EUs jernbanepakke: – Av og til må vi sette foten ned

Arbeiderpartiets stortingsgruppe mener EUs fjerde jernbanepakke ikke er forenlig med partiets politikk. Nå vil de stemme nei til direktivene fra EU.
INGEN STØTTE TIL REGJERINGEN: Sverre Myrli og Arbeiderpartiet vil stemme nei til de lovendringene regjeringen foreslår for å innføre EUs fjerde jernbanepakke.

INGEN STØTTE TIL REGJERINGEN: Sverre Myrli og Arbeiderpartiet vil stemme nei til de lovendringene regjeringen foreslår for å innføre EUs fjerde jernbanepakke.

Ole Palmstrøm

morten.hansen@lomedia.no

– Av og til må vi sette foten ned, sier Sverre Myrli, jernbanepolitisk talsperson i Ap.

Arbeiderpartiets fraksjon i transportkomiteen har fått med seg stortingsgruppen på å si nei til EUs fjerde jernbanepakke, som blant annet vil føre til mer konkurranseutsetting og privatisering av jernbanen.

Ikke Ap-politikk

I vedtaket fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe, skriver partiet at de vil stemme mot de lovendringene som regjeringen måtte foreslå for Stortinget for å iverksette prinsippene bak de fem direktivene og forordningene i EUs fjerde jernbanepakke.

– Vi har jobbet lenge med dette. Vi har brukt tid på å sette oss inn i det som kommer fra EU, og fått stortingets utredningsseksjon til å se på konsekvensene. Det vi sitter tilbake med, er at det ikke er forenelig med Aps jernbanepolitikk, sier Sverre Myrli.

Hadia Tajik åpner for nei til EUs nye arbeidsmarkedsbyrå

Må sette foten ned

Han poengterer at Arbeiderpartiet lenge har vært klare på at de ikke ønsker konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen.

– Dagens vedtak i stortingsgruppa er derfor i tråd med Aps linje i jernbanepolitikken, understreker Myrli.

Partiet har ingen lang tradisjon for å si nei til direktiver fra EU. Sist gang var postdirektivet i 2011.

– Vi er forsvarere av EØS, og de aller fleste direktivene slutter vi oss til. Men av og til må vi sette foten ned. Dette er en sånn sak, sier Myrli.

Konkurransen om persontrafikken er i gang

Ingen støtte fra Ap

EUs fjerde jernbanepakke består av fem direktiver og forordninger. Noen av disse må Regjeringen sende til Stortinget, fordi det kreves lovendringer, mens på andre områder kan Regjeringen selv gjennomføre endringer. Etter planen skal jernbanepakken opp til behandling i Stortinget til høsten.

– Hva Regjeringen kommer med til Stortinget vet vi ikke. Dette er uansett et kraftig signal om at de ikke kan regne med støtte fra Arbeiderpartiet, fastslår Myrli.

En gledens dag

Forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF), Jane B. Sæthre, roser vedtaket til Arbeiderpartiet.

– Det er en gledens dag. Vi er overrasket og veldig glad for at Ap kommer med et så tydelig vedtak allerede nå, sier Sæthre.

Hun sier at forbundet nå vil fortsette arbeidet med å spre informasjon om hva jernbanepakken vil føre til for norsk jernbane.

– Vi er et lite land uten transittrafikk, og bør derfor ikke ta hensyn til behov som vil være gjeldende i andre transittland. Vi kan nå utvikle en jernbane for næringsliv og pendlere i Norge. Vi tror på en samlet jernbane, vi tror at kunnskap og kompetanse for framtiden vil bli svekket gjennom oppsplitting og privatisering, sier Sæthre.

Jernbanepakke 4 er allerede vedtatt i EU, og i løpet av 2018 vil alle rettsaktene tre i kraft.

1,3 milliarder kroner: Så mye har togprivatiseringen kostet så langt

INGEN STØTTE TIL REGJERINGEN: Sverre Myrli og Arbeiderpartiet vil stemme nei til de lovendringene regjeringen foreslår for å innføre EUs fjerde jernbanepakke. - En gledens dag, fastslår Jane B. Sæthre, leder av Norsk Jernbaneforbund (foran). Her fra demonstrasjonen mot følgene av jernbanereformen foran Stortinget, tidligere i år.

INGEN STØTTE TIL REGJERINGEN: Sverre Myrli og Arbeiderpartiet vil stemme nei til de lovendringene regjeringen foreslår for å innføre EUs fjerde jernbanepakke. - En gledens dag, fastslår Jane B. Sæthre, leder av Norsk Jernbaneforbund (foran). Her fra demonstrasjonen mot følgene av jernbanereformen foran Stortinget, tidligere i år.

Ole Palmstrøm

Vil ikke la oss overstyre

Også i SV er man fornøyd med Aps standpunkt.

– At Ap nå sier nei til EU-regler som vil tvinge oss til å ha privatisert jernbane for all fremtid er svært gledelig, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Hvis vi klarer å sikre et flertall vil det være en stor seier for alle som ønsker å bevare og styrke jernbanen i Norge, fortsetter SV-lederen.

Han mener vedtaket også er et gjennombrudd i debatten om Norges forhold til EU og EØS.

– Nå sier alle de rødgrønne partiene at vi ikke vil la oss overstyre dersom det kommer regler fra EU som bryter med måten vi ønsker å organisere samfunnet vårt på, sier Lysbakken.

NJF fikk sin egen, eksklusive høring om konkurranseutsetting av jernbanen
Disse sakene splitter fagbevegelsen og den blå-blå regjeringen

Jernbanepakke IV

Forordning, eller lov, om offentlig persontransport med jernbane og på vei.

• Innebærer krav til obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om offentlig tjenesteytelse av persontransport med jernbane, på lik linje som for andre kollektivtransporttjenester på vei og bane.

• Åpner for muligheten til å tildele kontrakter direkte, uten anbud og konkurranse, dersom visse vilkår er oppfylt og nasjonal lovgivning ikke forbyr det. Blant annet hvis dette vil bedre kvalitet eller kostnadseffektivitet, manglende interesse på tilbydere eller fare for trafikkavbrudd.

• Vedtatt i EU 14. desember 2016.

• Skal etter planen opp til behandling i Stortinget til høsten

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Jernbanepakke IV

Forordning, eller lov, om offentlig persontransport med jernbane og på vei.

• Innebærer krav til obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om offentlig tjenesteytelse av persontransport med jernbane, på lik linje som for andre kollektivtransporttjenester på vei og bane.

• Åpner for muligheten til å tildele kontrakter direkte, uten anbud og konkurranse, dersom visse vilkår er oppfylt og nasjonal lovgivning ikke forbyr det. Blant annet hvis dette vil bedre kvalitet eller kostnadseffektivitet, manglende interesse på tilbydere eller fare for trafikkavbrudd.

• Vedtatt i EU 14. desember 2016.

• Skal etter planen opp til behandling i Stortinget til høsten