JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bane Nor skal utlyse 600 stillinger i løpet av året

Hundrevis av fagfolk trengs til nye vei- og jernbaneprosjekter. Jernbanedirektoratet og Vegvesenet svarer med nytt utdanningssenter.
Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Jernbanedirektoratet / Dagsavisen

– Vi står midt oppe i det, sier Bente Tangen om etatenes etablering av et «utdannings- og kompetansesenter for samferdsel».

Tangen, som er seksjonsleder utdanning, forskning og innovasjon i Jernbanedirektoratet, peker på følgende forhold som gjør det nødvendig med et slikt senter nå:

• Reformene i samferdselssektoren, slik som konkurranseutsettingen av jernbanen.

• Regjeringens satsing på samferdsel, med mange store vei- og jernbaneprosjekter i nåværende og kommende Nasjonal transportplan.

• Et generasjonsskifte på grunn av høy gjennomsnittsalder hos dem som jobber i bransjen nå.

• Teknologisk utvikling og digitalisering.

– Alt dette gir et vedvarende behov for kompetanse og kapasitet i den samlede samferdselssektoren, understreker Tangen.

NSB dropper statseide Mantena – gir vedlikehold til sveitsisk selskap i stedet

– Digital kompetanse

Bane Nor er en av de aktuelle aktørene som allerede jobber på spreng for å sikre seg nødvendig kompetanse. Per dags dato har foretaket 134 ledige stillinger. Blant dem finner vi jobber som hvermannsen på ingen måte kan fylle:

• Prosjekteringsleder for løsmassetunnel.

• Fagarbeider med mekanisk kompetanse innen signalfag.

• Kontrollingeniør innen kontaktledning.

– Regner dere med at det går greit å få besatt alle de 134 ledige stillingene?

– Noen stillinger er mer utfordrende enn andre, men vi har god tro på å få ansatt kompetente medarbeidere til alle våre ledige stillinger, svarer Andreas Høistad, leder for kompetanse og organisasjon i Bane Nor.

– Hva slags stillinger er det «mer utfordrende» å få besatt?

– Det varierer. På utbyggingssiden opplever vi at det er stor etterspørsel etter for eksempel prosjektledere, byggledere og prosjektering innen jernbanetekniske fag. Videre er Bane Nors kompetanseprofil i endring. Eksempelvis vil innføringen av et nytt digitalt signalsystem endre på framtidig kompetansebehov, fortsetter Høistad.

– Digital kompetanse innen analyse, sensorteknologi, kunstig intelligens og cybersikkerhet er eksempler på framvoksende kompetanse som blir veldig viktig for oss i årene framover. Det samme gjelder for anskaffelser og leverandørkjede.

NSB ville la utenlandske selskaper kjøre buss for tog. Da må norske selskaper takke nei først, fastslår samferdselsministeren

600 ledige stillinger

– Hvor mange stillinger kommer Bane Nor til å utlyse i 2019?

– På grunn av en økning i aktivitetsnivået, anslår vi at vi kommer til å lyse ut rundt 600 ledige stillinger i år. En del av dette vil være erstatningsrekruttering.

– Leter dere etter aktuelle kandidater også i andre land enn Norge?

– Vårt primære rekrutteringsmarked er Norge, men vi legger ingen begrensninger på nasjonalitet. Best kvalifiserte kandidat får jobben, uavhengig av nasjonalitet.

Det er likevel ikke selvsagt at norske selskaper vil klare å rekruttere fra utlandet hvis behovet skulle melde seg. Også i andre land er behovet for denne kompetansen stort.

Det svenske Trafikverket mener at jernbanebransjens største utfordring det neste tiåret, er å få tak i tilstrekkelig mange kompetente medarbeidere. Bakgrunnen for det er planene om å bruke godt over 600 milliarder svenske kroner på «den største satsingen på svensk transportinfrastruktur i moderne tid».

– Vi deler Trafikverkets bekymringer, sier Bente Tangen i Jernbanedirektoratet.

Hun forteller at direktoratet også følger situasjonen i de øvrige nordiske landene, tett.

Verkstedarbeiderne taper flere tusen kroner på nye skatteregler: – Det er klart man merker det på månedslønna

Go-Ahead ansetter

En annen som ser over landegrensene er britiske Go-Ahead, som vant konkurransen om å få kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. I desember overtar Go-Ahead for NSB, og nå er de i full gang med å rekruttere. Stillingen som kommersiell sjef i Norge, ble utlyst i slutten av januar.

– Hvor mange planlegger dere å ansette?

– Det er for tidlig å si på nåværende tidspunkt, men det vil trolig være både administrativt og operativt personell, svarer Ulrika Mebius.

Hun er kommunikasjonsdirektør i Go-Ahead Nordic, en paraplyorganisasjon for selskapets satsing i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Hvor mange er dere nå?

– Nå er vi 12 ansatte i Norden og flere konsulenter.

– Hvem ser dere på som interessante kandidater?

– Når det gjelder de administrative tjenestene ser vi etter personell fra en rekke forskjellige bransjer, men selvfølgelig er det også bra å ha jernbaneerfaring.

Konduktørene frykter mindre trygge togturer med nye EU-regler

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse