JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FORHANDLE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er fornøyd med at det igjen gjøres et forsøk på å finne en ny offentlig tjenestepensjon.

FORHANDLE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er fornøyd med at det igjen gjøres et forsøk på å finne en ny offentlig tjenestepensjon.

Sissel M. Rasmussen

Nå starter pensjonsslaget i offentlig sektor

Etter en lang pause, skal det igjen gjøres et forsøk på å bli enige om en ny pensjonsordning for offentlig ansatte.18.12.2017
14:14
18.12.2017 19:27

anders@lomedia.no

Regjeringa og arbeidstakernes organisasjoner er enige om å starte et arbeid for å utarbeide en ny offentlig tjenestepensjon. Denne gjelder de som jobber i stat og kommuner.

Tjenestepensjonene til offentlig ansatte har vært et uløst spørsmål i flere år, men de forrige forhandlingene stoppet opp i 2016 etter at regjeringa ikke ville gi de ansattes organisasjoner streikerett på forhandlingsresultatet.

Dette er hovedpunktene i dragkampen om pensjonene til de offentlig ansatte

Vil ha forslag klart til 1. mars

Nå er staten, LO, Unio, YS og Akademikerne enige om å starte prosessen på nytt. Arbeidet startet med et første møte mandag, og partene tar sikte på å ha et ferdig forslag innen 1. mars.

Arbeidstakerorganisasjonene peker på behovet for å tilpasse dagens ordning til den nye folketrygden. De peker spesielt på behovet for at yngre medlemmer kan kompensere for levealdersjusteringen som allerede slår inn.

«En samlet løsning må ta flere hensyn. Forhandlingene vil bli vanskelige, og problemstillingene er komplekse.» skriver organisasjonene i en felles pressemelding.

De understreker at det bare er ved en enighet at regjeringen vil legge fram en løsning for Stortinget.

«Regjeringen har vært tydelig på at den ikke vil legge frem et lovforslag for Stortinget uten at partene er enige om ny ordning.»

Mange med offentlig tjenestepensjon går glipp av pensjonsøkning

– Viktig å komme i gang

LO Stat-leder Egil André Aas sier han er glad partene kommer i gang med prosessen.

– Dette er en prosess vi må lande, og det viktigste nå er å få en prosess som gjør at vi kommer fram til et resultat vi kan stå inne for, sier han.

I staten er tjenestepensjonene regulert i lov, mens den er en del av tariffavtalene i kommunene.

– Vi har sagt at vi aksepterer at noe er lovmessige endringer og at noe tariffmessige. For de statlig ansatte blir endringene ikke en del av tariffoppgjøret, mens dette er tariffesta i kommunene med de virkemidlene som følger med det, sier han, og legger til:

– Vi må finne en måte å få henta inn aksept fra forbundene på resultatet, slik at vi kan gi tilbakemelding til regjeringa om de kan gå i gang med en lovendring, sier han.

Få nyhetsbrev fra NTL-magasinet

Komplisert og vanskelig

NTL-leder John Leirvaag er også fornøyd med at partene nå kommer i gang med å utrede og grave dypere i problemstillingene.

– Dette er kompliserte og vanskelige spørsmål. Men om vi ikke løser det, slår levealdersjusteringa så hardt inn for de yngste aldersgruppene, at de vil få et pensjonsnivå ned på 40-45 prosent om vi bare framskriver dagens ordning, sier han.

I dag er det bare de offentlig ansatte født til og med 1958 som har en garanti om 66 prosent av sluttlønna i pensjon. Etter det vil levealdersjusteringen slå inn og reduserer pensjonsnivået. En videreføring bruttomodellen vil forutsette at den tilpasses folketrygden på en bedre måte. Regjeringens rapport fra desember 2015 skisserte «påslagsmodellen»

– Bruttomodellen er det ingen som er interessert i å snakke med oss om. Påslagsmodellen er det noen som vil snakke med oss om, og den kan løse en rekke ting. Det er et spørsmål om hvordan man innretter den og prioriterer innenfor systemet, sier Leirvaag.

Han slår fast at NTL går inn i arbeidet med mål om å få et best mulig resultat og at pensjonene ikke skal svekkes.

Kravet om å få pensjonsordningen inn i tariffoppgjøret skjer ikke for de statlig ansatte. Leirvaag mener likevel at de har fått tilstrekkelig med forsikringer til å kunne stoppe noe som er uakseptabelt.

– Regjeringa har sagt at de ikke vil legge fram noe for Stortinget som det ikke er enighet om. At vi ikke får det inn i tarifforhandlingene er en posisjonsendring fra forrige regjering, men tiden jobber mot oss. Regjeringa kunne gått rett til Stortinget uten å snakke med oss. Når premisset om at det skal være enighet ligger der, er det en bedre situasjon, sier Leirvaag.

Han legger til at det ikke er noe i veien for å gjennomføre uravstemning i NTL, men da uten streikerett. Kommunal sektor har forhandlings- og streikerett på tjenestepensjoner. Leirvaag hadde likevel foretrukket å få spørsmålet inn i tariffoppgjøret.

– Jeg er spent på hvordan dette skal løses. Det er veldig vanskelige spørsmål som skal løses bare ved å sitte sammen uten noe trykk bak. Det er derfor jeg tror at riksmekleren ville vært til god hjelp for å bevege posisjoner, sier Leirvaag.

– Ikke endringer for å spare

Unio-leder Ragnhild Lied sier i en pressemelding at de er fornøyde med at prosessen kommer i gang igjen.

– Vi har også signaler på at de endringene som skal gjøres i offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP denne gangen ikke er innsparinger. Det vil forhåpentligvis gjøre forhandlingene noe enklere, sier Unio-lederen.

Fornøyd statsråd

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier i en pressemelding at hun er glade for at de tar opp igjen arbeidet.

– De offentlige tjenestepensjonsordningene må tilpasses pensjonsreformen, slik at offentlig ansatte får økt fleksibilitet og at det blir mer lønnsomt å arbeide etter 62 år. Vi har så langt hatt et konstruktivt samarbeid med partene om offentlig tjenestepensjon. Jeg håper nå vi kan sluttføre arbeidet slik at også offentlig ansatte får gode og fremtidsretta pensjonsordninger, sier Hauglie.

Les mer:

Ove (72) har tapt tusenvis i pensjon på å jobbe etter at han ble 67. Nå har han ikke råd til å slutte

Klare for å forhandle ferdig en ny offentlig tjenestepensjon

Lavtlønte og deltidsansatte taper på regjeringens pensjonsforslag for offentlig sektor

LO Stat-lederen har allerede begynt å blankpusse streikevåpenet foran vårens lønnsoppgjør

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.12.2017
14:14
18.12.2017 19:27Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa om å være fattig i Norge: – Vi må se på lønningene til folk

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

Kommentar

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Det tar seg ikke pent ut når Erna Solberg toer sine hender i Ropstad-saken»

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafals historie ryster politikere. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Støre vil ikke ha samarbeidsavtale med Rødt


Flere saker