JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PROTESTERTE I AVMAKT: Renholderne protesterte forgjeves mot å bli konkurranseutsatt. Nå stevner de ISS for å beholde sine gamle rettigheter.

PROTESTERTE I AVMAKT: Renholderne protesterte forgjeves mot å bli konkurranseutsatt. Nå stevner de ISS for å beholde sine gamle rettigheter.

Anette Karlsen

Kjemper for særaldersgrense, AFP, stillingsvern og smusstillegg

Renholderne fra Forsvarsbygg stevner ISS for retten

58 renholdere som ble overført fra Forsvarsbygg til ISS saksøker sin nye arbeidsgiver for å beholde sine gamle rettigheter, som særaldersgrense, AFP, stillingsvern og smusstillegg. Når de fram, vil det bli betydelig mindre lukrativt for staten å sette tjenester ut på anbud.15.11.2016
09:02
16.11.2016 12:58

may.berg@lomedia.no

For en del av renholderne handler saken om opptil 1,3 millioner kroner i pensjon som de taper på å arbeide sine siste år i ISS i stedet for i Forsvarsbygg. For enda flere om muligheten til å kunne gå av med førtidspensjon ved 62 år.

Renholdere på anbud

25. april i år ble ca. 210 ansatte overført fra Forsvarsbygg til ISS etter reglene om virksomhetsoverdragelse. Det skjedde etter en politisk beslutning i regjeringen om å sette renholdet av Forsvarets bygg ut på anbud, et anbud som ble tildelt ISS. Siden har det oppstått tvist om hvilke lønns- og arbeidsvilkår ISS er forpliktet til å opprettholde overfor renholderne etter arbeidsmiljølovens (AML) §16-2.

Saksøkerne mener at de i henhold til AML har rett til å ta med seg lønns- og arbeidsvilkårene fra Forsvarsbygg over til ISS. LOs juridiske avdeling, som representerer saksøkerne, prosederer på at rettigheter som følger av lov og/eller som har blitt individuelle rettigheter ikke avsluttes når tariffavtalen utløper, og hevder at det er tilfellet i denne saken.

Rettighetene som kreves videreført er:

– stillingsvernrettigheter, herunder oppsigelsesfrister, etter tjenestemannsloven,

– særaldersgrense på 65 år, samt offentlig avtalefestet pensjon (AFP),

– arbeidstidsavtale og godtgjørelse for smussig arbeid,

– at lønn skal utbetales som i dag, den 12. i hver måned, dels forskuddsvis og dels etterskuddsvis.

Renholder i Forsvarsbygg taper 1,3 millioner i pensjon når jobben går ut på anbud

ISS skal vaske for Forsvaret

Kun renholdere over 60 får bli i Forsvarsbygg

Upløyd mark

– Så vidt jeg vet er store deler av innholdet i vårt søksmål uprøvd i rettssystemet, sier forbundssekretær Guro Vadstein i NTL.

Forbundssekretær i NTL Guro Vadstein.

Forbundssekretær i NTL Guro Vadstein.

Ole Palmstrøm

– Hva blir følgene for statlig outsourcing dersom dere når fram og dette blir rettspraksis?

– Det viktigste for oss er at medlemmene våre ender opp med rimelige vilkår etter å ha blitt utsatt for en virksomhetsoverdragelse. Når regjeringen privatiserer med en uttalt hensikt om å ta ut en gevinst på bekostning av våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, så vil vi gjøre alt vi kan for å forhindre dette, sier Vadstein.

Støtte i EU-dommer

LO-advokat Alexander Cascio, som representerer renholderne, bekrefter at det er lite rettspraksis rundt virkningene av en virksomhetsoverdragelse.

– De fleste sakene rundt virksomhetsoverdragelse dreier seg om hvorvidt det er en virksomhetsoverdragelse eller ikke. Vi har lite rettspraksis i Norge som går på virkningene, og særlig hvilke rettigheter som omfattes av en virksomhetsoverdragelse. Det finnes noen dommer fra EU-domstolen som vi mener støtter vårt syn, særlig dette at lovfestede rettigheter blir med over ved en virksomhetsoverdragelse, sier Cascio.

Lovfestede rettigheter i dette tilfellet er stillingsvernet og oppsigelsestid i henhold til tjenestemannsloven, samt førtidspensjonsordndingen (AFP) og særaldersgrensen på 65 år.

Mindre å spare

Cascio påpeker at en dom i saksøkernes favør kan gjøre privatisering mindre lukrativt for staten.

– Særlig privatisering som har til hensikt å spare penger på de ansattes pensjon. Det er imidlertid viktig å være klar over at det ikke er snakk om å videreføre hele pensjonsordningen, men bare førtidspensjonsordningen, særaldersgrense og AFP. Den vanlige tjenestepensjonsordningen følger det av loven at den nye arbeidsgiveren ikke trenger å ta over. Likevel vil økte kostnader til pensjon antakelig gjøre det mindre attraktivt for staten å sette tjenester ut på anbud, fordi det vil bli mindre å spare på det.

ISS: Ikke forpliktet

ISS har i prosessen rundt virksomhetsoverdragelsen avvist at bedriften er forpliktet til å videreføre renholdernes lønns- og arbeidsvilkår.

Bedriften har etter overføringen henvendt seg til flere av renholderne og bedt dem signere på nye arbeidsavtaler som på flere punkter avviker fra de rettighetene de ansatte hadde i Forsvarsbygg. Med bakgrunn i uenighetene i saken, har svært få ansatte foreløpig signert arbeidsavtalene.

Partene var enige om at overføringen mellom Forsvarsbygg og ISS innebar en virksomhetsoverdragelse etter AML kapittel 16.

Etter AML §16-2 skal da Forsvarsbyggs plikter overfor de ansatte "som fulgte av arbeidsavtale eller arbeidsforhold" overføres til ISS.

I stevningen vises det til at reglene om virksomhetsoverdragelse skal tolkes i samsvar med EU-domstolens praksis.

Det grunnleggende prinsippet er at de ansatte skal gis samme grad av beskyttelse i sitt forhold til erververen (ISS) som de hadde i sitt forhold til overdrageren (Forsvarsbygg).

Hva står på spill?

• Stillingsvernet: Stillingsvernet er sterkere i tjenestemannsloven enn i arbeidsmiljøloven.

• Oppsigelsestid: Tjenestemenn har ifølge tjenestemannsloven seks måneders oppsigelsestid så lenge de har to års ansiennitet. Etter AML må en arbeidstaker ha mer enn ti års ansiennitet og være over 60 år for å ha rett til like lang oppsigelsestid.

• AFP-ordningen og særaldersgrensen: Som tjenestemenn i Forsvarsbygg var renholderne omfattet av førtidspensjonsordninger. De hadde en særaldersgrense på 65 år og kunne fratre med pensjon senest ved 65 år. I praksis kunne de gå av med særalderspensjon tre år før aldersgrensen, det vil si ved 62 år.

For ansatte over 55 år får overføringen til ISS betydelige konsekvenser. De mister retten til AFP, og har heller ingen mulighet til å opptjene rettigheter i den private AFP-ordningen som ISS er tilsluttet fordi de er over 55 år. De får et pensjonstap på opp mot en 1,3 millioner kroner.

Når det gjelder smusstillegg og arbeidstidsavtalen, proseres det på at disse skulle vært videreført fram til avtalenes utløp i høst.

Renholdernes fagforeningsmedlemskap er overført fra NTL til Norsk Arbeidsmandsforbund etter virksomhetsoverdragelsen, og de to forbundene følger sammen opp denne saken.

ISS har frist til 24. november til å gi sitt tilsvar til retten. Ifølge Cascio vil saken neppe kommen for retten før til våren.

Kommentar fra NHO Service

ISS henviser frifagbevegelse.no til NHO Service for kommentar.

– Vi har ikke inngitt tilsvar ennå, og ønsker ikke å gå inn på saken i media, sier advokat Eva Schei i NHO Service.

AML om virksomhetsoverdragelser:

Arbeidsmiljølovens § 16-2

(1) Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver.

(2) Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere.

(3) Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
15.11.2016
09:02
16.11.2016 12:58Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape den gullkantede AFP-pensjonen

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

Jan-Erik Østlie

Øker snittprisen på strøm med 10 øre, vil det koste bedriften Stian jobber i 300 millioner mer i året

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før


Flere saker