JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
REFSER: Anne Margit Rudsro, seniorrådgiver i Riksrevisjonen, sier millardbruken til veiprosjekter går utover sjø- og godstransport.

REFSER: Anne Margit Rudsro, seniorrådgiver i Riksrevisjonen, sier millardbruken til veiprosjekter går utover sjø- og godstransport.

Tri Nguyen Dinh

Riksrevisjonen: Solvik-Olsen bruker milliarder på ulønnsomme veier på bekostning av sjø og bane

«Alle» ønsker at godstransport på vei skal overføres til sjø og bane på grunn av klimagassutslipp, luftforurensing og ulykker på veiene. Til nå har det skjedd lite.17.08.2018
14:47
21.08.2023 17:14

tri@lomedia.no

morten.hansen@lomedia.no

I en rapport konstaterer Riksrevisjonen at Regjeringen har valgt å ha mange og kostbare tiltak på vei, og i større grad gjennomføre ulønnsomme prosjekter der. Dette går på bekostning av godstransport på sjø og bane.

Et konkret eksempel på en «milliardsluker» er prestisjeprosjektet «Ferjefri E39». Prosjektet er i gang og til nå har «Rogfast» og «Hordfast» vært to av de mest kostbare prosjektene i norsk samferdselshistorie.

– Politikerne må vise at de satser på godstog, mener jernbaneansatte

Står til økonomisk stryk

En av landets mest kjente økonomiprofessorer sabler ned regnestykkene bak «Ferjefri E39», skriver bransjebladet Motor.

– Det er langt fra opplagt at en ferjefri E39 er en samfunnsøkonomisk lønnsom investering. Dette er rett og slett ikke godt nok utredet, sier Steinar Strøm, professor i økonomi ved Universitetet i Torino, og partner i Vista Analyse.

– Rogfast-anslaget var på 6,8 milliarder kroner i 2010, nå er det på 17 milliarder. Det er en økning på 247 prosent. «Hordfast» nærmer seg 75 milliarder. En fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim kan fort komme opp i 400–500 milliarder, en sum tilsvarende 30–40 prosent av statens totale kostnader i et statsbudsjett. Er det dette vi skal bruke pengene våre på?

Strengere med sjø og bane

– På sjø og bane har man vært strengere på at det må være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi sier ikke at de skal gjennomføre ikke-samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjekter på sjø og bane, men kommenterer at det er vanskelig å få til overføring når det brukes så mange milliarder på vei, sier Anne Margit Rudsro, seniorrådgiver i Riksrevisjonen.

Under Arendalsuka la Riksrevisjonen fram en undersøkelse som viser at målet om godsoverføring ikke er nådd. Myndighetene har ikke klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport.

Det har blant annet vært bedre tilrettelegging av arealer til tilbydere og brukere av transport på veinettet enn ved havner og jernbaneterminaler, står det i rapporten. Samferdselsdepartementet har iverksatt få tiltak for å nå målet, er dommen.

Solvik-Olsen setter ned arbeidsgruppe for å få mer gods fra vei til jernbane

Sjø og bane taper

Kun 35 prosent av midlene som var planlagt til tiltak for å overføre godstransport fra vei til sjø i Nasjonal transportplan 2014–2023 (NTP), er blitt brukt til slike tiltak. Kapasitet og framføringstider for godstog i perioden 2007–2016 har vært tilnærmet uendret.

– Vi har gått lengre enn vi pleier, og sier at det må ganske kraftige virkemidler til. Blant annet at de må styrke de økonomiske virkemidlene for sjøtransporten, sier Rudsro som etterlyser større gjennomføringsevne.

– Det vi peker på er at de må gjennomføre vedtatte tiltak, blant annet bygging av krysningsspor, sier Rudsro.

– Ingen reell vilje

Marius Holm fra miljøstiftelsen Zero kaller diskusjonen for et teater, når politikerne ikke vil la veitransporten selv betale for kostnadene de påfører samfunnet. Han mener at rammevilkårene må endres fundamentalt, hvis man ønsker å lykkes.

– Jeg tror politikerne synes gods til sjø er en fin ting, men det har ikke vært en reell vilje til å prioritere. Enten må man øke avgiftene på lastebiltransporten slik at de betaler hele kostnaden selv, eller så må man tilføre mer penger til blant annet sjø – så man får mer balanse, sier Holm.

Det finnes mange mulige virkemidler om man vil få mer gods vekk fra veiene, mener Holm.

– Investeringer i infrastruktur. Co2-fond som stimulerer ny teknologi innenfor skip. Uansett må man gjøre noe med konkuranseevnen. Gjør man ikke noe med de grunnleggende økonomiske rammevilkårene, vil det ikke bli noen endringer.

Jan Fredrik Lund i Statens Vegvesen er skeptisk til de som vil gjøre godstransport på vei dyrere. Han har mer tro på positive tiltak.

– Vi må være restriktive når det gjelder pisken. Avgiftene trekkes fram, men da kommer fort kabotasjespøkelset. Jeg tror det er smartere å se på tilskuddsordningene.

Infrastruktur for sjø og bane er en viktig faktor for å flytte godset til mer miljøvennlige transportformer.

– Når det gjelder bane handler det om å få en bedre infrastruktur. Å gjennomføre de vedtatte tiltakene vil gjøre mye for å få mer gods på bane, sier Lund.

– Mer godstrafikk på sjø og bane er bra for miljøet i form av mindre støy og støv og forebygger ulykker og gir mindre veislitasje. Med bruk av jernbane eller skip med null- eller lavutslippsteknologi vil det også gi kutt i klimagassutslipp. Vi må alle gå sammen for å nå dette målet, sier NSF-leder Johnny Hansen.

Hansen er initiativtaker til «Godsalliansen», et samarbeidsforum med berørte parter, som skal gi konkrete innspill på hva som skal til for å få til en godsoverføring.

Sjåførene frykter flere dødsfall på veiene med nye EU-regler

Flere tanker samtidig

Helge Orten (H), leder i transportkomiteen på Stortinget, er enig i at man ikke har kommet så langt som man burde. Han er klar på at det ikke må bli noen konkurranse mellom vei, sjø og bane.

– Alt utfyller hverandre så vi må ha flere tanker samtidig. Veiinfrastruktur er mer enn godstransport, bedre veier betyr ikke at vi nedprioriterer sjø og bane. Vi har en godspakke i NTP som er spesielt rettet mot jernbane for å utvikle flere krysningsspor, økt vedlikehold og terminalutvikling. Samtidig har vi en tiltakspakke for sjøtransporten som vil etablere nye ruter til sjøs. I første runde vil dette gi et overføringspotensiale på 2,7 millioner tonn, sier Orten.

Jens Folland, direktør samfunnskontakt og kommunikasjon i NSOF, mener det må sterkere lut til om det skal bli noe annet enn bare prat.

– Vi ser at i denne, som i andre saker, at det ikke alltid er samsvar mellom ord og handlinger. Så lenge bevilgningene over statsbudsjettet favoriserer godstransport på vei vil vi aldri nå de viktige målene satt i visjon om godsoverføring, sier Folland.

På sjø og bane har man vært strengere på at det må være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Anne Margit Rudsro, seniorrådgiver i Riksrevisjonen.

17.08.2018
14:47
21.08.2023 17:14Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere

Debatt

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Håvard Sæbø

Tesla-streiken er en kamp vi ikke kan tape

Brian Cliff Olguin

Uføre må kunne beholde mer av arbeidsinntekten, mener stortingsflertall

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Lang kø for boliglånsrente på 4-tallet


Flere saker