JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Behovet for digital kompetanse og bevissthet øker i takt med utviklingen av den digitale teknologien for å ivareta ansattes personvern. Det mener begge parter i arbeidslivet.

Behovet for digital kompetanse og bevissthet øker i takt med utviklingen av den digitale teknologien for å ivareta ansattes personvern. Det mener begge parter i arbeidslivet.

Colourbox.com

Tillitsvalgte blir glemt når bedrifter digitaliserer

Tillitsvalgte blir ikke involvert når arbeidsgiver innfører ny digital teknologi, viser ny rapport fra Fafo.


15.03.2023
14:53
15.03.2023 14:53

guro@lomedia.no

En ny rapport fra forskningsstiftelsen Fafo viser at 80 prosent av de spurte virksomheter har tatt i bruk nye digitale løsninger i form av interne kommunikasjonssystemer de siste årene. Det kommer fram i en undersøkelse gjort av ulike virksomheter i både offentlig og privat sektor.

Likevel svarer under halvparten av arbeidsgiverne at de ikke har involvert tillitsvalgte i prosessen. Verken i oppkjøp, implementering eller i drøfting av konsekvenser for personvern har de ansattes representanter fått delta.

Mer om personvern: Nav dømt for systemsvikt, men slipper å betale erstatning

Ber arbeidsgiver kjenne sitt ansvar

Forbundsleder i NTL, Kjersti Barsok, mener det arbeidsgivere må være sitt ansvar bevisst.

– Når de tillitsvalgte ikke får noe inngripen, blir det vanskelig å etterleve reglene. Veldig mange er tillitsvalgt i tillegg til sin vanlige jobb. Da er det for mye ansvar å pålegge dem å være vaktbikkje og politi også, sier hun.

Barsok er likevel tydelig på at det kreves en generelt økt bevissthet og kompetanse, hos både arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte, for å imøtekomme spørsmålene knyttet til den nye digitale arbeidshverdagen.

– Vi har inntrykk av at kunnskapsnivået og bevisstheten mange steder er lav. Medbestemmelsen også, påpeker hun.

Spesielt under koronapandemien merket NTL et økt trykk på henvendelser som gjaldt personvernforordningen (GDPR).

– Vi fikk mange spørsmål knyttet til Zoom og Teams. Blant annet om arbeidsgivere som stilte krav til hva slags informasjon man skulle dele i chatten og mye usikkerhet omkring hva som ble lagret, sier Barsok.

Hun tror ikke at det er kommet på plass noen regelverk som er godt nok for kontroll av personvern på hjemmekontor.

Kollegaer sjekket sensitive helseopplysninger. Men Janne Cecilie tapte i retten

Svekker tilliten

Rapporten som ble lagt fram tirsdag, er en del av prosjektet «Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet», som gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og Senter for rettsinformatikk (SERI) ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Prosjektet har vært gjennomført på oppdrag fra LO og forbundene.

Med rask utvikling er det vanskelig å holde tritt med og oversikt over alle muligheter. Teknologien er ofte en fordel for produktivitet og innsikt.

Samtidig øker mulighetene for misbruk. Overvåkning i form av kamera, innebygd GPS, logger over tidsbruk på ulike digitale plattformer og sosiale medier og antall samtaler tatt kan skje uten at de ansatte vet om det. Dette kan være en reell trussel for ansattes personvern.

Undersøkelsen viser at nesten hundre prosent av alle spurte virksomhetsledere mener det er viktig å ta hensyn til dette.

Når Fafo har spurt tillitsvalgte i LOs tillitsvalgtpanel om hvor involvert de er, svarer 48 prosent nei. Verken i beslutning eller implementering av nye digitale verktøy og løsninger.

30 prosent svarer at konsekvensene av personvern er blitt drøftet med tillitsvalgte. Bare 29 prosent sier at det er gitt informasjon til ansatte om hvilke opplysninger som samles inn.

Kjersti Barsok får medhold fra førstesekretær Julie Lødrup i LO. Hun mener ansattes tillit til at personvernet blir ivaretatt svekkes av at tillitsvalgte ikke blir involvert i digitaliseringsprosesser.

– Men de tillitsvalgte kan nok også for lite om det. Og fordi det er så mange spennende muligheter i teknologien, er det en fare for at folk overser de truslene som også er der. Det er først og fremst arbeidsgivers ansvar, men vi skal også ta vår del av ansvaret, sier hun og fortsetter:

– Tillitsvalgte bør også være med å stille de riktige spørsmålene tidlig i prosessen og trenger nok helt klart mer kunnskap.

Et bekymringsfullt gap

Det finnes lover og regler som gjelder GDPR. Når det gjelder personvern og medbestemmelse ligger både Personvernforordningen (GDPR), arbeidsmiljøloven kapittel 9 og Hovedavtalene til grunn for ryddige prosesser ute i virksomhetene.

I hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonen NHO understrekes partenes rettigheter og plikter, som handler om informasjon, samarbeid og medbestemmelse.

Avtalen sier at det skal legges til rette for et godt og tillitsfullt forhold mellom arbeidstakere, tillitsvalgte og ledelse. Avtalen hevder også at de tillitsvalgte skal gis informasjon så tidlig som mulig.

I 2021 ble bestemmelser om personvern og kontrolltiltak utvidet og presisert.

Partene skal lokalt drøfte hvilke personopplysninger bedriften kan behandle om ansatte og hvordan de skal oppbevares, brukes og slettes. (...) Bedriften skal i samarbeid med de tillitsvalgte kartlegge hvilke personopplysninger om ansatte som kan behandles, og utarbeide retningslinjer for bruken av disse. Oppnås det ikke enighet kan saken bringes inn for hovedorganisasjonene. (...) Spørsmål om behov, utforming og innføring og vesentlig endring av kontrolltiltak skal drøftes med de tillitsvalgte. Bedriften skal holde de ansatte gjennom deres tillitsvalgte orientert om planer og arbeid innenfor området, slik at disse så tidlig som mulig, og før bedriftens beslutning, kan gjøre sine synspunkter gjeldende.

Tilsvarende endringer ble også gjort i revisjon av Hovedavtalen mellom LO og Virke.

Også arbeidslivsdirektør Nina Melsom i arbeidsgiverorganisasjonen NHO mener bevisstheten og kompetansen må økes hos alle parter for å ivareta personvernet, men at ansvaret ligger hos arbeidsgiver.

– Vi har klare lovregler og avtaleregler. Her er det et gap, fremstår det som, mellom hva som er regulert og hvordan man håndterer det. Det er bekymringsfullt. Vi må være positive til å ta i bruk ny teknologi, men samtidig ikke kaste babyen ut i badevannet. I Norge har vi et sterkt fortrinn i det tillitsfulle arbeidslivet. Og det må vi klare å bevare også i framover, sier hun.

15.03.2023
14:53
15.03.2023 14:53Mest lest

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

Anna Granqvist

Ny pensjon: Økes med nesten 30.000 kroner

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Erlend Tro Klette

Bedrifta går så det susar, men det vises ikkje på løna til Kjell og Joachim

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Nå har Gro og 49 kolleger jobbet hjemmefra i nesten fire år

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

Hvor lenge må jeg jobbe? Hva er sliterordningen? Her er ti spørsmål og svar om pensjonsendringene.

Hvor lenge må jeg jobbe? Hva er sliterordningen? Her er ti spørsmål og svar om pensjonsendringene.

Frank May / NTB

Pensjonen endres: Ti spørsmål og svar

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Politiet stoppet ulovlig søndagshandel

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

– Frustrasjonen hos budene er stor, så vi blir godt mottatt

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Jan-Erik Østlie

De streiket i nesten ett år. Nå får de tariffavtale og går opp i lønn

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen. Nå må staten ta ansvar

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

– NTL har ikke ønsket ei heving av aldersgrensene i staten, sier Kjersti Barsok.

– NTL har ikke ønsket ei heving av aldersgrensene i staten, sier Kjersti Barsok.

Eirik Dahl Viggen

Aldersgrensen for statsansatte heves. Slik reagerer NTL

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

Brian Cliff Olguin / Sissel M. Rasmussen

LO støtter pensjonistenes uføre-krav. Regjeringa vil ikke svare

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Knut E. Sunde i Norsk Industri skal nå sørge for at lønningene ikke øker for mye.

Knut E. Sunde i Norsk Industri skal nå sørge for at lønningene ikke øker for mye.

Torgny Hasås

Industri-topp maner til nøkterne lønnskrav, selv om industrien tjener rekordmye

Debatt

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad.

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad.

Colourbox

Unødvendig og uklokt med økt pensjonsalder

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

Herman Bjørnson Hagen

Isak (20) er sjokkert over hvor lite folk vet om rettighetene sine


Flere saker