JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Behovet for digital kompetanse og bevissthet øker i takt med utviklingen av den digitale teknologien for å ivareta ansattes personvern. Det mener begge parter i arbeidslivet.

Behovet for digital kompetanse og bevissthet øker i takt med utviklingen av den digitale teknologien for å ivareta ansattes personvern. Det mener begge parter i arbeidslivet.

Colourbox.com

Tillitsvalgte blir glemt når bedrifter digitaliserer

Tillitsvalgte blir ikke involvert når arbeidsgiver innfører ny digital teknologi, viser ny rapport fra Fafo.15.03.2023
14:53
15.03.2023 14:53

guro@lomedia.no

En ny rapport fra forskningsstiftelsen Fafo viser at 80 prosent av de spurte virksomheter har tatt i bruk nye digitale løsninger i form av interne kommunikasjonssystemer de siste årene. Det kommer fram i en undersøkelse gjort av ulike virksomheter i både offentlig og privat sektor.

Likevel svarer under halvparten av arbeidsgiverne at de ikke har involvert tillitsvalgte i prosessen. Verken i oppkjøp, implementering eller i drøfting av konsekvenser for personvern har de ansattes representanter fått delta.

Mer om personvern: Nav dømt for systemsvikt, men slipper å betale erstatning

Ber arbeidsgiver kjenne sitt ansvar

Forbundsleder i NTL, Kjersti Barsok, mener det arbeidsgivere må være sitt ansvar bevisst.

– Når de tillitsvalgte ikke får noe inngripen, blir det vanskelig å etterleve reglene. Veldig mange er tillitsvalgt i tillegg til sin vanlige jobb. Da er det for mye ansvar å pålegge dem å være vaktbikkje og politi også, sier hun.

Barsok er likevel tydelig på at det kreves en generelt økt bevissthet og kompetanse, hos både arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte, for å imøtekomme spørsmålene knyttet til den nye digitale arbeidshverdagen.

– Vi har inntrykk av at kunnskapsnivået og bevisstheten mange steder er lav. Medbestemmelsen også, påpeker hun.

Spesielt under koronapandemien merket NTL et økt trykk på henvendelser som gjaldt personvernforordningen (GDPR).

– Vi fikk mange spørsmål knyttet til Zoom og Teams. Blant annet om arbeidsgivere som stilte krav til hva slags informasjon man skulle dele i chatten og mye usikkerhet omkring hva som ble lagret, sier Barsok.

Hun tror ikke at det er kommet på plass noen regelverk som er godt nok for kontroll av personvern på hjemmekontor.

Kollegaer sjekket sensitive helseopplysninger. Men Janne Cecilie tapte i retten

Svekker tilliten

Rapporten som ble lagt fram tirsdag, er en del av prosjektet «Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet», som gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og Senter for rettsinformatikk (SERI) ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Prosjektet har vært gjennomført på oppdrag fra LO og forbundene.

Med rask utvikling er det vanskelig å holde tritt med og oversikt over alle muligheter. Teknologien er ofte en fordel for produktivitet og innsikt.

Samtidig øker mulighetene for misbruk. Overvåkning i form av kamera, innebygd GPS, logger over tidsbruk på ulike digitale plattformer og sosiale medier og antall samtaler tatt kan skje uten at de ansatte vet om det. Dette kan være en reell trussel for ansattes personvern.

Undersøkelsen viser at nesten hundre prosent av alle spurte virksomhetsledere mener det er viktig å ta hensyn til dette.

Når Fafo har spurt tillitsvalgte i LOs tillitsvalgtpanel om hvor involvert de er, svarer 48 prosent nei. Verken i beslutning eller implementering av nye digitale verktøy og løsninger.

30 prosent svarer at konsekvensene av personvern er blitt drøftet med tillitsvalgte. Bare 29 prosent sier at det er gitt informasjon til ansatte om hvilke opplysninger som samles inn.

Kjersti Barsok får medhold fra førstesekretær Julie Lødrup i LO. Hun mener ansattes tillit til at personvernet blir ivaretatt svekkes av at tillitsvalgte ikke blir involvert i digitaliseringsprosesser.

– Men de tillitsvalgte kan nok også for lite om det. Og fordi det er så mange spennende muligheter i teknologien, er det en fare for at folk overser de truslene som også er der. Det er først og fremst arbeidsgivers ansvar, men vi skal også ta vår del av ansvaret, sier hun og fortsetter:

– Tillitsvalgte bør også være med å stille de riktige spørsmålene tidlig i prosessen og trenger nok helt klart mer kunnskap.

Et bekymringsfullt gap

Det finnes lover og regler som gjelder GDPR. Når det gjelder personvern og medbestemmelse ligger både Personvernforordningen (GDPR), arbeidsmiljøloven kapittel 9 og Hovedavtalene til grunn for ryddige prosesser ute i virksomhetene.

I hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonen NHO understrekes partenes rettigheter og plikter, som handler om informasjon, samarbeid og medbestemmelse.

Avtalen sier at det skal legges til rette for et godt og tillitsfullt forhold mellom arbeidstakere, tillitsvalgte og ledelse. Avtalen hevder også at de tillitsvalgte skal gis informasjon så tidlig som mulig.

I 2021 ble bestemmelser om personvern og kontrolltiltak utvidet og presisert.

Partene skal lokalt drøfte hvilke personopplysninger bedriften kan behandle om ansatte og hvordan de skal oppbevares, brukes og slettes. (...) Bedriften skal i samarbeid med de tillitsvalgte kartlegge hvilke personopplysninger om ansatte som kan behandles, og utarbeide retningslinjer for bruken av disse. Oppnås det ikke enighet kan saken bringes inn for hovedorganisasjonene. (...) Spørsmål om behov, utforming og innføring og vesentlig endring av kontrolltiltak skal drøftes med de tillitsvalgte. Bedriften skal holde de ansatte gjennom deres tillitsvalgte orientert om planer og arbeid innenfor området, slik at disse så tidlig som mulig, og før bedriftens beslutning, kan gjøre sine synspunkter gjeldende.

Tilsvarende endringer ble også gjort i revisjon av Hovedavtalen mellom LO og Virke.

Også arbeidslivsdirektør Nina Melsom i arbeidsgiverorganisasjonen NHO mener bevisstheten og kompetansen må økes hos alle parter for å ivareta personvernet, men at ansvaret ligger hos arbeidsgiver.

– Vi har klare lovregler og avtaleregler. Her er det et gap, fremstår det som, mellom hva som er regulert og hvordan man håndterer det. Det er bekymringsfullt. Vi må være positive til å ta i bruk ny teknologi, men samtidig ikke kaste babyen ut i badevannet. I Norge har vi et sterkt fortrinn i det tillitsfulle arbeidslivet. Og det må vi klare å bevare også i framover, sier hun.

15.03.2023
14:53
15.03.2023 14:53Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

33.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina Libak hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Da hun selv måtte ringe, fikk hun en aha-opplevelse

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm


Flere saker