Merete Holtan Garte " />
SAKEN BLE HENLAGT: – Jeg stusser over at påtalemyndigheten nedprioriterer vekterne samtidig som de selv er ute i media og forklarer hvor alvorlige slike trusler er, sier vekteren «Mina», som vil være anonym av hensyn til sin egen sikkerhet.

SAKEN BLE HENLAGT: – Jeg stusser over at påtalemyndigheten nedprioriterer vekterne samtidig som de selv er ute i media og forklarer hvor alvorlige slike trusler er, sier vekteren «Mina», som vil være anonym av hensyn til sin egen sikkerhet.

Emmie Olivia Kristiansen

Vekter ble truet med koronasmitte:

Den astmasyke vekteren «Mina» ble hostet på av en som sa han var koronasmittet

«Mina» anmeldte koronatrusselen til politiet, men saken ble henlagt. – Jeg skjønte ingenting. Så vidt jeg kan forstå, ble det ikke gjort noen etterforskning i det hele tatt, sier vekteren.19.11.2020
07:00
18.11.2020 15:31

merete.holtan.garte@lomedia.no

Vekteren i denne artikkelen heter egentlig ikke Mina, men vil være anonym for sin egen sikkerhets skyld. I mai ble hun og en kollega angrepet med et helt spesielt våpen – en trussel om koronasmitte.

For Mina var hendelsen ekstra skremmende, siden hun har astma og er i risikogruppen for covid-19. Det er likevel det prinsipielle hun vil løfte.

For da hun og kollegaen anmeldte trusselen, ble saken henlagt – to ganger.

– Vi har sett saker i mediene der personer er blitt straffet med fengsel for å true med koronasmitte, blant annet mot politi i tjeneste. Hvorfor prioriteres ikke vekternes sikkerhet på lik linje med politiets? spør vekteren.

Mye lest: Dette er snittlønna i over 350 yrker

Valgte å stå i jobben

Vi må tilbake til en tirsdag morgen tidlig i mai for å forstå hvorfor Mina sliter med disse spørsmålene. Hun var på sin vanlige inspeksjonsrunde for Avarn Security, tidligere Nokas. På sjekkrunden er hun vanligvis innom alt fra steder oppe i Maridalen til kjøpesentre og offentlige bygg i Oslo sentrum. Denne dagen skulle hun inspisere et garasjeanlegg hvor hun ofte har truffet på en som overnatter der – og så høflig som mulig har måttet be ham om å pakke sakene sine.

Disse yrkesgruppene er mest utsatt for korona

Mina omtaler dagene sine på jobb for vaktselskapet som «snille» – det mest dramatiske kan typisk være å varsle om et knust vindu eller en ulåst dør. Da koronaen kom i mars, måtte Mina likevel ta en vurdering: Skulle hun, med sin astmasykdom, fortsatt stå i jobben, eller skjerme seg og få en sykmelding? Hun valgte det første.

– Vekterne er tross alt blant dem som bidrar til å holde samfunnet åpent og i gang under en slik krise, der vi står og passer på folk i kjøpesentre, på apoteker, på vinmonopol og i offentlige bygg. Den innsatsstyrken ville jeg være en del av, sier Mina.

Hun fikk grønt lys fra lege og arbeidsgiver.

BLE STÅENDE I JOBB: Hun valgte å fortsette å jobbe, selv om hun har astma og er spesielt sårbar ved koronasmitte.

BLE STÅENDE I JOBB: Hun valgte å fortsette å jobbe, selv om hun har astma og er spesielt sårbar ved koronasmitte.

Emmie Olivia Kristiansen

Ba om bistand

Dagene forut for denne tirsdagen gikk da også bra. Folk holdt høflig avstand når Mina minnet dem om enmetersregelen, og vekteren følte seg trygg på jobb. Men så var det mannen som overnattet i garasjeanlegget.

Mina hadde tidligere opplevd ham som truende, og fikk denne dagen følelsen av at noe var i gjære. Da hun så ham ligge der og sove, varslet hun en kollega og ba om bistand. Kollegaen var raskt på plass og førte dialogen med nattegjesten, som riktignok pakket sakene sine, men bare flyttet seg noen meter lenger inn i anlegget. Da vekterne gjentok at han måtte forlate stedet, ble de svart med en trussel.

– Mannen hevdet han hadde koronasmitte og at han hadde til hensikt å smitte oss hvis vi ikke lot ham bli, forteller Mina.

• Vekter-streiken: Securitas-sjefen tjener ti ganger mer enn en vanlig vekter

Politiet la seg på hjul

Hun hadde nettopp lest om en mann som fikk idømt 75 dagers fengsel etter ha spyttet på politiet og hevdet han var koronasmittet, hvorpå påtalemyndigheten understreket at det skal reageres strengt mot slike forhold. Hun nølte derfor ikke med å kontakte politiet, som var raskt på ballen.

Politiet sa de ville sende en patruljebil og instruerte Mina og kollegaen til følge med på hvor mannen gikk. Vedkommende gikk inn i en butikk, kom ut igjen og fikk øye på vekterne.

– Så tok han noen raske skritt mot oss og hostet demonstrativt i vår retning, forteller Mina.

Avstanden var mer enn en meter, likevel ble hun redd – på den tiden var det mer usikkert hvordan smitten spredte seg enn nå. Etterpå kastet mannen seg på en buss, Mina tok registreringsnummeret og politiet la seg på hjul.

– Jeg fikk inntrykk av at de tok hendelsen alvorlig, forteller vekteren.

Men så ble det stille.

Streikende vektere ble provosert da kollegene i Parat inngikk avtale med arbeidsgiverne: – Det ble munnhoggeri

«Har jeg vondt noen steder?»

«Var han virkelig syk? Har jeg vondt noen steder? Smitter viruset på mer enn en meters avstand, og vil mannen oppsøke meg igjen?»

Tankene raste i Minas hode etter hendelsen. For første gang siden hun tok valget om å stå i jobb under pandemien, ble hun i tvil om hun hadde valgt rett.

– Det hele var skremmende, sier hun.

Mina lurte på om de fikk stoppet mannen og om han testet positivt på korona. Men fra politiet hørte hun og kollegaen ingenting.

– Vi fikk ingen informasjon, verken da eller siden. Det skjedde rett og slett ingenting.

Hun og kollegaen bestemte seg for å anmelde, og følte at de ble tatt på alvor på politistasjonen. Men et par uker senere kom beskjeden: Saken var henlagt på bevisets stilling.

– Jeg skjønte ingenting. Det var snakk om en kjent gjerningsperson, stedet hadde kameraovervåking og vi var to vitner til det som hendte. Jeg ringte kollegaen min og spurte: «Er du blitt kontaktet og avhørt?» Svaret var nei. Ingen av oss ble avhørt. Så vidt jeg kan forstå, ble det ikke gjort noen etterforskning i det hele tatt. Kan de da henlegge på «bevisets stilling»? spør Mina.

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

– Jeg ble skikkelig sinna

Hun leverte en klage fordi hun mente saken var henlagt på feil juridisk grunnlag. Avslaget kom i slutten av juli. Nå var henleggelsen begrunnet med manglende kapasitet til å behandle saken.

Avslaget var signert samme saksbehandler som sist.

– Jeg trodde at en klage skulle behandles av en annen instans, ikke av den samme påtaleansvarlige juristen. Det blir jo som bukken som pakker havresekken, påpeker Mina. Nå hadde hun mistet tålmodigheten.

– Jeg ble forbanna. Jeg ble skikkelig sinna! Er det greit at jeg og mine kolleger blir behandlet sånn?

– Utsatt yrkesgruppe

Mina viser til paragrafer i straffelov og smittevernlov, hvor sistnevnte med nye forskrifter for covid-19 sier at «særskilt utsatte grupper er politi, vektere og helsearbeidere». Vekteren minner også om at Arbeidstilsynet plasserer hennes yrkesgruppe i kategorien for mest utsatte yrker, på lik linje med politi.

I saken om mannen som spyttet på politiet og fikk 75 dagers fengsel, bet Mina seg merke i politiadvokat Karl Kristian Nordheims kommentar til Aftenposten: «Denne saken gjaldt trusler mot polititjenestemenn, men det samme vil gjelde for annet samfunnskritisk personell, for eksempel personer innenfor helsetjenesten.»

Redd for falsk unnskyldning

– Om vi ikke er samfunnskritisk personell, er vi i hvert fall en utsatt yrkesgruppe. Jeg stusser over at påtalemyndigheten nedprioriterer vekterne samtidig som de selv er ute i media og forklarer hvor alvorlige slike trusler er, kommenterer Mina.

Vektere som jobber ufrivillig deltid tør ikke å stå fram: – Frykter hevnaksjoner

Vekteren påpeker at hun ikke ble syk og det sånn sett gikk bra, men kan ikke la saken ligge. Hun har vurdert å klage på ny, men er redd for å ende opp med det hun kaller en falsk unnskyldning og ingenting mer.

– Nok er nok. Nå vil jeg ha svar på hvorfor politiet henla saken, og jeg vil ha det offentlig. Nå må politiet begynne å ta vår yrkesgruppe på alvor.

Hovedtillitsvalgt: – Forskjellsbehandling

Ole Morten Karlsen, hovedtillitsvalgt i Avarn Security, kjenner seg igjen i det Mina beskriver.

– Jeg tror nok ikke vektere har dårligere lovmessig vern enn politiet, men vi opplever dessverre at vernet etterleves forskjellig: En trussel mot en polititjenesteperson straffes, mens den samme trusselen mot en annen yrkesgruppe – i dette tilfellet en vekter – straffes ikke, sier Karlsen, og fortsetter:

– Hvorfor det forskjellsbehandles, har nok mye med kapasitet å gjøre. Det offentlige har ikke kapasitet til å håndtere alle anmeldelser, og prioriterer egne tjenestepersoner. De sitter jo tross alt «på systemet» og kan fremme sin egen sak overfor påtalemyndigheten, mens en anmeldelse på et stykke papir fra en vekter som regel blir henlagt.

Oslo politidistrikt svarer

Arbeidsmanden har gjort Oslo politidistrikt kjent med påstandene i saken, og stilt følgende spørsmål:

– Kan en sak bli henlagt på bevisets stilling uten at det er gjort noen etterforskning? Og er det riktig at denne saken ikke ble etterforsket fra politiets side?

– Kan en klage behandles av samme saksbehandler/instans?

– Er det sant som vekteren «Mina» sier, at vektere har svakere vern enn polititjenestemenn når det kommer til koronatrusler – eller andre trusler – i tjenesten?

Politiadvokat Jo Heine Faavang sier at politiet har taushetsplikt i konkrete straffesaker, og svarer på generelt grunnlag:

– En straffesak kan henlegges på bevisets stilling når man antar at ytterligere etterforskningsskritt ikke vil skaffe tilstrekkelige beviser for domfellelse. Det er ikke krav om at alle relevante etterforskningsskritt faktisk er prøvd.

– Hvis en politijurist henlegger en sak kan fornærmede normalt klage på henleggelsen. Klagen blir da først gjennomgått av en politijurist, helst den som henla saken, slik at man får mulighet til å omgjøre henleggelsen hvis klagen er velbegrunnet. Hvis henleggelsen omgjøres av politijuristen til en annen henleggelseskode så er dette en ny henleggelse, som også kan påklages. Hvis politijuristen derimot mener at henleggelsen var riktig så sendes saken til Oslo statsadvokatembete, som er våre faglige overordnede, som avgjør klagen. Det som er beskrevet i spørsmålet er altså ikke egentlig en klagebehandling, men en omgjøring av henleggelsen og ny henleggelse med en annen begrunnelse.

– Trusler eller forsøk på å utsette noen for koronasmitte kan rammes av ulike bestemmelser. Blant annet er offentlige tjenestepersoner vernet av straffelovens § 155, og enkelte yrkesgrupper er vernet mot trusler, hindring og forulemping i straffelovens § 265 eller mot vold i straffelovens § 286. I tillegg er alle mennesker, uansett yrke, også vernet av de vanlige forbudene mot trusler, vold og smitteoverføring, blant annet i § 263 om trusler, § 271 om kroppskrenkelse og § 237 om smitteoverføring. Forskjellige straffebestemmelser gjelder med andre ord for forskjellige yrkesgrupper. Vektere ansatte i private vekterselskaper vil for eksempel sjelden vernes av straffelovens § 155 om offentlige tjenestepersoner.

19.11.2020
07:00
18.11.2020 15:31Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

33.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina Libak hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Da hun selv måtte ringe, fikk hun en aha-opplevelse

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

Alf Ragnar Olsen

Irene sin jobb i Posten flyttes til Oslo: – Ikke særlig miljøvennlig


Flere saker