JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Paul S. Amundsen

Vekterstreiken:

Vektere som jobber ufrivillig deltid tør ikke å stå fram: – Frykter hevnaksjoner

Vekterne streiker for å komme ufrivillig deltid til livs, men ingen som ønsker større stilling tør stille opp til intervju.01.10.2020
12:01
01.10.2020 12:01

merete.holtan.garte@lomedia.no

Drøyt 800 vektere fra Norsk Arbeidsmandsforbund er ute i streik, etter at Arbeidsmandsforbundet brøt meklingen med NHO Service og Handel onsdag 16. september. Sammen med streikende kollegaer organisert i Parat, er nesten 1.200 vektere tatt ut av arbeid, og mandag 5. oktober trappes streiken opp med ytterligere 341 medlemmer fra Arbeidsmandsforbundet.

Striden står om lønn og lærlinger, men også om ufrivillig deltid. Vekterne vil sette i gang et arbeid med å se på ufrivillige lave stillingsprosenter i bransjen, som er en viktig grunn til at mange havner i lavlønnsfella.

– Vi tenker at partene bør kunne drøfte hva slags tiltak man kan gjøre. Vi mener også at det burde være mulig å få en oversikt fra bedriftene på hvor stor del av de ansatte som jobber deltid.

Det ville de ikke, sier forhandlingsleder og leder i Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen.

Vekterne trapper opp streiken

Det ble helt stille

Vi vet altså at ufrivillig deltid er en utfordring i bransjen, men ikke nøyaktig hvor mange som er rammet. Vi får heller ingen til å fortelle om hvordan det oppleves.

For da Arbeidsmanden kontaktet de tillitsvalgte i de største vaktselskapene i en epost og spurte om de kunne finne noen som ville intervjues om å jobbe på ufrivillig små kontrakter, ble det helt stille. Vi purret, og meldingene tikket inn. Det samlede budskap var dette:

«Vi har medlemmer som jobber ufrivillig deltid, men ingen som tør stille opp til intervju i frykt for hevnaksjoner.»

Vekterstreiken står bom fast – lønn, lærlinger og ufrivillig deltid er stridstema

«Vil det få følger for meg som ansatt?»

Gunnar Bentehaugen er klubbleder for Avarn Security i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold og avdelingsleder for Arbeidsmandsforbundets avdeling 2 Oslo/Akershus. Han jobber med streiken både gjennom avdelingen og klubben i disse dager, og har vært i bransjen i 20 år.

– Jeg ser medlemmer som ønsker høyere stillinger hele tiden – for mange er det en kamp. Og siden vi har så mange medlemmer som ber om dette, må man anta at det er mange der ute som sliter, sier Bentehaugen.

Han poengterer at det er flere dyktige ledere i vaktbransjen, men får også mange historier – og videresendte mailer – som dokumenterer det motsatte.

– Medlemmene opplever frykt for å kreve ting de har krav på hos nærmeste leder. Isteden kommer de til meg og ber om hjelp, og spør: «Hvis du lager noen bølger, vil det få følger for meg som ansatt?» Det er dessverre en kjensgjerning at enkelte ledere vil forskjellsbehandle den som kommer med krav om høyere stilling.

Derfor streiker vekterne

Avhengig av ekstravakter

Knut-Johannes Berg, vekter og tillitsvalgt i Avarn Security og leder for Arbeidsmandsforbundets avdeling 6 Vest, tegner samme bilde av bransjen.

– De som jobber ufrivillig deltid er som regel avhengig av en høyere andel jobb enn det kontrakten gir. De tar på seg alt av ekstraoppdrag for å få endene til å møtes, og tør ikke si fra i frykt for ikke å bli tildelt oppdrag.

Med det skapes et avhengighetsforhold mellom de ansatte og bedriften som er til fordel for bedriften, mener Berg.

– Når ansatte er avhengig av ekstravakter, blir de sittende med telefonen i hånden og vente på arbeid. De kan altså aldri planlegge fritid og familieliv, for kanskje ringer telefonen. Når noen begynner å «mase» om høyere stillingsprosent basert på at de har jobbet mer over tid, blir det som regel en diskusjon hvor man blir møtt med argumenter som «kan ikke garantere, det er så uforutsigbart, det er ikke en vedvarende trend».

Heller ikke Knut-Johannes Berg har funnet medlemmer som tør stå fram i media og fortelle om dette.

– Vektere som jobber ufrivillig deltid tør rett og slett ikke å stå fram i frykt for ikke å få jobbe.

– Vi ber om at resten av Norge ser verdien i yrket vårt

Må være anonym for å anonymisere sine

Arbeidsmanden har også vært i kontakt med en tillitsvalgt i Avarn Security som forteller at fem medlemmer på et objekt i hans område jobber ufrivillig deltid, og at disse i to år har forsøkt å finne løsninger med arbeidsgiver så de får større stillinger.

– En løsning på problemet ligger klart. Nå har medlemmene har sammen med meg som tillitsvalgt laget en ny turnus, uten noe ekstra kostnader for bedriften – likevel velger bedriften å ansette en ny person på deltid istedenfor å gi de eksisterende mer arbeid. Dette har skjedd tre ganger før, forteller den tillitsvalgte.

Han vil være anonym nettopp for å unngå å identifisere medlemmene i gruppa.

– Ingen av dem ønsker å stå fram – de sier at de er redde for hevnaksjoner fra ledelsen hvis de stiller opp til intervju. En av dem sier dette: «Jeg har vært utsatt for en hevnkampanje tidligere, i Vakt Service, og de fleste av lederne derfra jobber nå i ledelsen vår, bare høyere opp.»

Her bør det legges til at Vakt Service i dag er en del av Avarn Security.

– Vi ønsket ikke denne konflikten, men vi tar den

– Belønnet med straffetiltak

Ole Morten Karlsen, hovedtillitsvalgt i Avarn Security, støtter det de tillitsvalgte i flere deler av landet rapporterer om.

– Det er sant som de tillitsvalgte sier. De som begynner og kreve av sin arbeidsgiver, blir som regel belønnet med straffetiltak som færre timer, sier Karlsen.

Også Robert Ball, hovedtillitsvalgt i Securitas, stiller seg bak det de tillitsvalgte kollegene i Avarn Security sier. Han har gått en god runde blant sine streikende medlemmer og spurt om de vil fronte kravet om ufrivillig deltid, men fått nei.

– Mange sier de vil ha høyere stillingsprosent, men de tør ikke stå fra i media i frykt for ikke å få økt kontrakten sin, sier Robert Ball.

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

– En fryktkultur

Stian Tveitan, nestleder i det sentrale tillitsvalgtutvalget i Securitas, poengterer at ansatte med lav stillingsprosent verken tør gå ut i media og snakke om det eller gå til nærmeste leder for å be om en større kontrakt.

– Det eksisterer en fryktkultur hos oss. Får de ikke en større kontrakt, er de redde at de tvert imot får mindre å gjøre i turnus.

Stian Tveitan har vært tillitsvalgt i Vestfold gjennom flere år, men har som nestleder innblikk i mange vaktlister. Han anslår at så mange som 60 prosent av de ansatte jobber deltid, og at så små stillingsprosenter som 10 prosent er utbredt.

– Jeg har også inntrykk av at det er personavhengig hvem som får større stillinger, ikke tuftet på rettigheter i lovverket, sier nestlederen.

Silje er lærling i Securitas. Hun forstår godt hvorfor vekterne streiker for henne

Stiller spørsmål ved ønsket om å redusere ufrivillig deltid

Arbeidsmandsforbundets forhandlingsleder Anita Johansen reagerer sånn på det de tillitsvalgte forteller:

– Det er bare trist! Ordlyden «partene er enige om å arbeide for å redusere ufrivillig deltid» står allerede i tariffavtalen. Når de heller ikke vil være med å kartlegge ufrivillig deltid og drøfte tiltak mot dette, synes jeg det er betimelig å stille spørsmål ved viljen til både partssamarbeid og ønsket om å redusere ufrivillig deltid.

Securitas-sjefen tjener ti ganger mer enn en vanlig vekter

– Kjenner oss ikke igjen i påstandene

Arbeidsmanden har tatt kontakt de to vaktselskapene som kritiseres i saken, og stilt følgende spørsmål:

1. Tillitsvalgte i Avarn Security og Securitas sier at de har mange medlemmer som jobber ufrivillig deltid som ikke tør «mase om» høyere stillingsprosent i frykt for å bli straffet med å få mindre arbeid. De tør heller ikke å snakke om det i media, i frykt for det samme. Hva sier dere som arbeidsgiver til denne beskrivelsen?

2. Vil vaktselskapet jobbe for å få ned andelen ufrivillig deltid i framtida?

3. Hva tenker dere om Arbeidsmandsforbundets krav i tariffoppgjøret om å sette i gang et arbeid for å kartlegge ufrivillig deltid, og drøfte tiltak for å redusere andelen?

Ådne Mauritzen, kommunikasjonsdirektør i Avarn Security, svarer slik:

1. – Vi kjenner oss ikke igjen i disse påstandene, tvert imot er vi glade for at våre ansatte viser interesse til å påta seg mer arbeid utover det som er avtalt. Særlig nå under koronaepidemien har dette vært en av suksessfaktorene til at vi har klart å snu oss raskt rundt når det har kommet inn ekstrabestillinger og oppdrag på kort varsel. Vi er opptatt av en god og åpen dialog med alle våre ansatte, og vi har også opprettet gode varslingsrutiner hvor ansatte anonymt kan melde inn saker som de mener er viktige å fokusere på. Vi har ingen kjente saker som bekrefter påstandene som fremkommer.

2. – Vi jobber aktivt med å få ned ufrivillig deltid, blant annet analyserer vi jevnlig arbeidsmengden og sammen med de tillitsvalgte setter vi opp arbeidsturnuser som gir en best mulig utnyttelse av hvert arbeidsforhold. Vi er også opptatt av å synliggjøre alle ledige stillinger via våre interne kanaler. Dette for blant annet å kunne gi deltidsansatte mulighet til å søke på stillinger på andre lokasjoner hvor vi i mange tilfeller også kan tilby en større stillingsprosent. I tillegg har vi tatt initiativet til å legge til rette for en mobilitetsavtale som hjelper ansatte til å få mer arbeid.

3. – Her må jeg henvise til NHO som er forhandlingsmotparten til NAF og Parat.

Samleside om vekterne

– Vi har gitt et godt tilbud

Dorothy Billett, regiondirektør i Securitas, svarer slik på spørsmålene:

– Dette er utsagn vi på ingen måte kjenner oss igjen i. Når det er sagt, er arbeidstakerorganisasjonene kjent med at vi har gitt et godt tilbud i tariffoppgjøret, og at arbeidsgiversiden er interessert i å sette seg ned og finne en løsning.

01.10.2020
12:01
01.10.2020 12:01Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

Brian Cliff Olguin

Finansbransjen skal ikke tjene penger på ansattes pensjoner, mener store LO-forbund

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes


Flere saker