JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hva er egentlig et landsmøte? Her få du svar

10.-14. mai samles delegater fra hele landet på Folkets Hus i Oslo til Arbeidsmandsforbundets 40. ordinære landsmøte.
På landsmøtet til Arbeidsmandsforbundet samles medlemmer fra alle bransjer over hele landet. Det er disse delegatene som bestemmer hva forbundet skal mene og hvilke prioriteringer det skal gjøre fram til neste landsmøte, som er i 2027.

På landsmøtet til Arbeidsmandsforbundet samles medlemmer fra alle bransjer over hele landet. Det er disse delegatene som bestemmer hva forbundet skal mene og hvilke prioriteringer det skal gjøre fram til neste landsmøte, som er i 2027.

Øyvind Aukrust

ane.borrud@lomedia.no 

Hva er et landsmøte?

Mange tror at det er ledelsen i Arbeidsmandsforbundet som bestemmer hva forbundet skal mene og hva de skal jobbe med. Sånn er det ikke. Det er landsmøtet som bestemmer hva forbundet skal mene om viktige politiske saker, og hva det skal jobbe med. Som det heter på organisasjonsspråket: «Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet». 

Hvor ofte er det landsmøte?

Det er ordinært landsmøte hvert fjerde år.

Hvor mange deltar på landsmøte?

Landsmøtet består av 180 valgte delegater (utsendinger) fra avdelingene, samt forbundsstyrets medlemmer (14 stk) og landsstyrets medlemmer (15 stk). Til sammen er det 209 delegater med tale-, forslags- og stemmerett. 

I tillegg til dem som har stemmerett møter kontrollkomiteen (3 stk) og en del ansatte og gjester fra både innland og utland.  

Hvem deltar på landsmøte?

Arbeidsmandsforbundet har medlemmer i mange forskjellige bransjer, fordelt over hele landet. Hele bredden i medlemsmassen skal gjenspeiles i sammensetningen på landsmøtet. Den enkelte yrkesgruppes totale medlemstall skal så godt som mulig stå i forhold til antallet de har med i landsmøtet. Det betyr at det er mange flere delegater fra bransjene med mange medlemmer, enn fra bransjene med få medlemmer. 

Hvem bestemmer hvem som skal bli delegater?

Det er avdelingene som velger sine delegater på sine årsmøteer. Antall delegater per avdeling beregnes ut fra hvor mange medlemmer de har. 

Den største avdelingen i forbundet er avdeling 2 Oslo/Akershus. Den har 34 delegater. Mens de to minste avdelingene, avd. 142 Longyearbyen Arbeiderforening og 124 Sandbekk Grubearbeiderforening, har én delegat hver. 

Hva bestemmer landsmøtet?

Landsmøtet stemmer over aller forslag som er kommet inn fra avdelinger, grupper, klubber, landsstyret og forbundsstyret. Grupper og klubber har sendt sine forslag gjennom avdelingene, som samordner og videresender disse. Forbundsstyret og landsstyret har så behandlet forslagene. På landsmøtet legges forslagene fram med innstilling fra landsstyret. Forslagene er delt inn i tre saker på dagsorden; handlingsprogrammet, vedtektene og diverse forslag.

Er det fortsatt mulig å sende inn forslag til landsmøtet?

Nei, avdelingenes frist for å sende inn forslag til landsmøtet gikk ut i desember i fjor. 

Hvordan styres et landsmøte?

Landsmøtet velger seg fire dirigenter (ordstyrere) og fire sekretærer som skal styre landsmøtet. Se i faktaboks hvem det er. 

Blir det valg?

Ja, det blir valg. Alle som ble valgt på landsmøtet i 2019, inkludert ledelsen, er på valg. Landsmøtet skal velge forbundets ledelse, forbundsstyret, landsstyret, kontrollkomite og representanter med vararepresentanter til LOs og LO Stats representantskap.

De som ønsker å fortsette i sine verv kan si til valgkomiteen at de ønsker gjenvalg. Valgkomiteen kommer med en innstilling til landsmøtet, og det er landsmøtet som bestemmer hvem som skal velges i hvilke verv. 

Hvem er i valgkomiteen?

Den 15. februar i år valgte landsstyret valgkomiteen for landsmøtet. Anleggsarbeideren Inge Ramdal fra Veidekke leder valgkomiteen. Se faktaboks for resten av medlemmene i valgkomiteen. 

Hvem bestemmer mellom landsmøtene?

I Arbeidsmandsforbundet er det landsstyret som er den høyeste myndighet i forbundet når landsmøtet ikke er samlet. Det gjør vedtak i alle spørsmål som ikke er avgjort på landsmøtet.

Landsstyret består av forbundsstyret og 15 representanter fra avdelingene. Forbundsstyret og landsstyret velges av landsmøtet. 

Landsstyret samles som regel to ganger i året. I det daglige er det ledelsen i Arbeidsmandsforbundet sin oppgave å jobbe med det landsmøtet og landsstyret har vedtatt.  

Hvor finner jeg mer informasjon?

Arbeidsmandsforbundet har laget sin egen landsmøteside på nettet. Gå inn på www.arbeidsmandsforbundet.no. Der ligger det en svær fane som tar deg til landsmøtesidene.

Antall delegater per avdeling

Avdeling Antall 

Avd 1 Øst 29

Avd 2 Oslo/Akershus 34

Avd 3 Møre og Romsdal 9

Avd 4 Nordland 14

Avd 5 Innlandet 15

Avd 6 Vest 22

Avd 7 Sør-Vest 21

Avd 8 Midt-Norge 22

Avd 9 Nord 12

Avd 142 Longyearbyen Arbeiderforening 1

Avd 214 Sandbekk Grubearbeiderforening 1

Sum 180

Dirigenter til landsmøtet

Navn Bransje Avdeling

Frank Toks Bergverk avd. 214 Sandbekk Grubearbeiderforening 

Gunn Kaaløy Spilling Vegvesenet avd. 8 Midt-Norge

Laila Kismul Vakt avd. 6 Vest

Joachim Berg Krumsvik Trafikkdirigent avd. 3 Møre og Romsdal

Sekretærer til landsmøtet

Navn Bransje Avdeling

Stian Tveitan Vakt avd. 1 Øst

Margrethe Hadland Maskin avd. 7 Sør-Vest

Helene K Domaas Vakt avd. 6 Vest 

Einar Skaufel Bergverk avd. 8 Midt-Norge

Valgkomiteen

Navn Bransje Avdeling

Inge Ramsdal, leder Anlegg avd. 7 Sør-Vest

Solveig Samuelsen Renhold avd. 1 Øst

Kenneth Weiby Anlegg avd. 2 Oslo/Akershus

Irene Skuggen Olsen Renhold avd. 3 Møre og Romsdal

Ronald Jakobsen Bergverk avd. 4 Nordland

Jarle Røksund Asfalt og veivedlikehold avd. 5 Innlandet

Silje C Sanden Maskin avd. 6 Vest

Frank Aamo Vakt avd 8 Midt-Norge

Linda Vassdal Maskin avd. 142 Longyearbyen Arbeiderforening

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Antall delegater per avdeling

Avdeling Antall 

Avd 1 Øst 29

Avd 2 Oslo/Akershus 34

Avd 3 Møre og Romsdal 9

Avd 4 Nordland 14

Avd 5 Innlandet 15

Avd 6 Vest 22

Avd 7 Sør-Vest 21

Avd 8 Midt-Norge 22

Avd 9 Nord 12

Avd 142 Longyearbyen Arbeiderforening 1

Avd 214 Sandbekk Grubearbeiderforening 1

Sum 180

Dirigenter til landsmøtet

Navn Bransje Avdeling

Frank Toks Bergverk avd. 214 Sandbekk Grubearbeiderforening 

Gunn Kaaløy Spilling Vegvesenet avd. 8 Midt-Norge

Laila Kismul Vakt avd. 6 Vest

Joachim Berg Krumsvik Trafikkdirigent avd. 3 Møre og Romsdal

Sekretærer til landsmøtet

Navn Bransje Avdeling

Stian Tveitan Vakt avd. 1 Øst

Margrethe Hadland Maskin avd. 7 Sør-Vest

Helene K Domaas Vakt avd. 6 Vest 

Einar Skaufel Bergverk avd. 8 Midt-Norge

Valgkomiteen

Navn Bransje Avdeling

Inge Ramsdal, leder Anlegg avd. 7 Sør-Vest

Solveig Samuelsen Renhold avd. 1 Øst

Kenneth Weiby Anlegg avd. 2 Oslo/Akershus

Irene Skuggen Olsen Renhold avd. 3 Møre og Romsdal

Ronald Jakobsen Bergverk avd. 4 Nordland

Jarle Røksund Asfalt og veivedlikehold avd. 5 Innlandet

Silje C Sanden Maskin avd. 6 Vest

Frank Aamo Vakt avd 8 Midt-Norge

Linda Vassdal Maskin avd. 142 Longyearbyen Arbeiderforening