JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BEDRE LØNN: Securitas-vekterne Erlend Hjartholm, Tiril Torgunrud og Nils Ousman Kah står for tida på Youngstorget i Oslo for å informere forbipasserende om hvorfor 1.150 vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund er i streik. Parallelt er 383 medlemmer i Parat tatt ut av arbeid, og til sammen 1.533 vektere streiker

BEDRE LØNN: Securitas-vekterne Erlend Hjartholm, Tiril Torgunrud og Nils Ousman Kah står for tida på Youngstorget i Oslo for å informere forbipasserende om hvorfor 1.150 vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund er i streik. Parallelt er 383 medlemmer i Parat tatt ut av arbeid, og til sammen 1.533 vektere streiker

Merete Holtan Garte

Vekterstreiken:

Ny mekling for vekterne: – Vi gjør en god jobb for samfunnet, og det blir vi ikke belønnet for

En måned ut i vekterstreiken har Riksmekleren kalt partene inn til ny mekling. Vekterne Tiril, Erlend og Nils godtar ikke mindre enn en klar og bindende plan for lønnsøkning fra arbeidsgivers side.09.10.2020
12:09
31.08.2021 13:10

merete.holtan.garte@lomedia.no

Fredag 16. oktober møtes Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel til ny mekling i vekternes lønnsoppgjør. Siden verken arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden har tatt initiativ til å løse konflikten etter bruddet i meklingen 15. september, er det Riksmekleren som etter loven har kalt partene inn til sitt bord.

Så er spørsmålet om partene møtes med en ny vilje til forsoning.

– Nå krever vi at arbeidsgiverne begynner å forhandle – siste runden før mekling var det bare nei og ingen åpning for reelle forhandlinger, sier Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Vi ønsker å få til en løsning, og vi møter Arbeidsmandsforbundet på fredag. Det er det eneste jeg kan si, kommenterer Sigbjørn S. Mygland, forhandlingsleder for NHO Service og Handel.

Arbeidsmandsforbundet vurderer drastisk opptrapping av vekterstreiken - vil kunne lamme store deler av Norge

Ba om å få streike

Når partene en gang blir enige om et forslag til revidert tariffavtale, skal forslaget ut på uravstemning til medlemmer både i arbeidsgivernes forening og arbeidstakernes forbund. Hva mener vekterne selv er et akseptabelt resultat?

På Youngstorget i Oslo møter vi de tre streikende Securitas-vekterne Tiril Torgunrud, Erlend Hjartholm og Nils Ousman Kah, som alle har klare meninger om hva slags lønnsoppgjør de kan godta. Erlend og Nils ble tatt ut av arbeid ved førsteuttaket 16. september, mens Tiril gikk ut i streik 5. oktober.

– Jeg ba selv om å få bli tatt ut – jeg er forbanna! Vi vektere gjør en god jobb for samfunnet, og det blir vi ikke belønnet for, sier Tiril.

Derfor streiker vekterne

58 kroner mer i natt-tillegg på Deli de Luca

Erlend og Nils nikker. De tre er samstemte på kravene om høyere grunnlønn og bedre tillegg for arbeid på kvelder, netter og helger.

– Jeg har jobba i bransjen i 15 år, og de siste seks årene har jeg ikke hatt noen som helst lønnsutvikling, sier Erlend. Han forklarer at lønnsvekst etter ansiennitet stopper etter ni år for en vekter, og synes også økningen fram mot lønnstaket er for liten.

– Timelønna mi økte med ti kroner på ni år. Og nå har den stagnert rimelig brutalt.

De siste årene har Securitas-vekteren jobbet på natt, og det for 26 kroner ekstra i timen.

– Den satsen har økt med seks kroner på 15 år, sier Erlend, og Nils kommenterer:

– Jeg har jobbet som butikkansatt på Deli de Luca, og fikk 84 kroner ekstra i timen for nattarbeid. Som vekter får jeg 26 kroner. Og det er stor forskjell på å steke en panini og å jobbe som vekter.

Nils tenker på risikoen.

– Vi er førstemann på stedet når det skjer noe, før vi tilkaller nødetaten. Vi har virkelig gjort oss fortjent til en lønn som tilsvarer den innsatsen vi leverer, og den betydningen vi har for samfunnet.

Vekteren Daniel (28) må ha to ekstrajobber: – Vi kan ikke fortsette å bli tråkka på

Vil ha mer tillegg for lederansvar

Nils er områdeleder for Securitas på Oslo bussterminal og Galleri Oslo, som neppe kan sies å være et ufarlig sted nattestid. I tillegg til det operative bruker han tid på å lede kollegaene, og synes han blir dårlig kompensert for det.

Det samme innvender Erlend, som er vaktleder. De to får henholdsvis 1.650 kroner og 750 kroner ekstra i måneden for ansvaret.

– Det er ikke akkurat lukrativt. Bransjen klager på rekrutteringen av operative ledere, men det er ikke så rart få vil søke seg til stillingene. På toppen av det hele har Securitas kuttet i administrasjonen på nivået over oss, og dyttet enda mer ansvar ned på de operative lederne – uten at tillegget øker, kommenterer Erlend.

Renholderne må vente: Seks oppgjør er utsatt til vekterstreiken er over

Krever en langsiktig plan

De tre vekterne stiller derfor beinharde krav til hva de kan godta i en uravstemning. Det blir ikke et «ja» fra Tiril, Erlend og Nils med mindre lønnspila peker i riktig retning.

– Vi forstår at vi ikke nødvendigvis kan få ti kroner mer i timen det første året. Men vi krever å få en progresjonsplan for lønnsutviklinga, sier Erlend, og minner om det som skjedde etter at vekterne streiket i 2010.

Den gangen fikk arbeidstakersiden inn en protokoll i tariffavtalen som sa at partene var enige om at lønnsutviklingen i bransjen skulle bedres. Det ble satt opp en treåring opptrappingsplan med mål om å komme nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, men fra 2016 har vekterne igjen sakket akterut sammenlignet med industriarbeiderlønna.

En nyansatt vekter tjener i dag 184,97 kroner i timen ved 37,5 timers uke. Når ansiennitetstoppen er nådd, er timelønna på 194,47 kroner.

– Nå vil vi ha en langsiktig plan for høyere lønn, og den skal være bindende, sier Tiril Torgunrud, Erlend Hjartholm og Nils Ousman Kah.

Vektere som jobber ufrivillig deltid tør ikke å stå fram: – Frykter hevnaksjoner

Dette sier loven

De tre streikende Securitas-vekterne har fått med seg at Riksmekleren har kalt partene inn til en ny runde rundt bordet fredag 15. oktober. Riksmeklerens rolle er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, som når en tariffavtale skal revideres, og behandlingen av disse tvistene reguleres av arbeidstvistloven. I lovens § 30, punkt 3, står det følgende: «Er det gått en måned etter at meklingen ble avsluttet uten at tvisten i mellomtiden er løst, skal mekleren som har behandlet saken, gjenoppta kontakt med partene med henblikk på å få avsluttet konflikten.»

At Riksmekleren innkaller partene er derfor lovfestet, men hva skjer i denne meklingen? Hva slags krav stiller Riksmekleren til partene – starter de fra scratch eller fortsetter de der de slapp? Og hva skjer om partene ikke blir enige om et forslag denne gangen heller?

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Riksmekleren: – Ikke konstruktivt å rykke tilbake til start

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland svarer Arbeidsmanden i en epost:

– Partene har fri partsautonomi og styrer selv hvilket standpunkt de ser seg mest tjent med. Dette respekterer Riksmekleren. Samtidig forventer vi ta partene bidrar aktivt og konstruktivt for å finne en løsning i handlingsrommet som ligger der. Partene er ikke enige før de er enige om alt, og reelt står alt i spill inntil det foreligger en løsning. Generelt er det sjelden konstruktivt å «rykke helt tilbake til startposisjonen» når man gjenopptar meklingen etter en konflikt, men noen ganger er det nødvendig å teste andre innfallsvinkler eller alternativer. Dette er prioriteringer som partene må gjøre når de går inn i mekling igjen.

Samleside om vekterne

– Jeg er optimist

Riksmekleren sier dette om hva som skjer hvis ikke partene blir enige 16. oktober:

– Blir partene ikke enige etter at kontakten er gjenopptatt fortsetter arbeidskonflikten inntil de blir enige eller myndighetene eventuelt griper inn med tvungen lønnsnemnd når vilkårene for lønnsnemnd er til stede. Heldigvis går alle arbeidskonflikter over, som regel ved at partene finner en løsning. Dette er det fine med den norske modellen der partene i arbeidslivet er dyktige og ansvarlige og opptatt av å finne løsninger.

– Jeg er optimist og mener det er mulig å finne en løsning i samråd med partene slik at konflikten kan avsluttes, avslutter Mats Wilhelm Ruland.

09.10.2020
12:09
31.08.2021 13:10Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina Libak hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Da hun selv måtte ringe, fikk hun en aha-opplevelse

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Vaggelis Kousioras / AP / NTB

Det greske raseriet: Jernbaneulykken var en ventet katastrofe

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

Alf Ragnar Olsen

Irene sin jobb i Posten flyttes til Oslo: – Ikke særlig miljøvennlig


Flere saker