JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FOR ALLE: Utdanningen for vektere må ligge i bunnen for alle, både av hensyn til kunder, publikum og ikke minst de ansatte, mener Arbeidsmandsforbundet, som organiserer 4.200 vektere.

FOR ALLE: Utdanningen for vektere må ligge i bunnen for alle, både av hensyn til kunder, publikum og ikke minst de ansatte, mener Arbeidsmandsforbundet, som organiserer 4.200 vektere.

Brian Cliff Olguin

Høring om vekterutdanning:

Regjeringen vurderer å lempe på utdanningskravet for enkelte vektere. Slik svarer Arbeidsmandsforbundet

Ansatte på alarmsentraler bør ikke få slippe vekterutdanning, slik regjeringen vurderer, mener Arbeidsmandsforbundet. Politidirektoratet og NHO Service og Handel er enig.25.03.2021
09:35
25.03.2021 09:34

merete.holtan@lomedia.no

I Norge finnes det flere alarmsentraler hvor de ansatte ikke selv rykker ut på alarmer, men betjener vektere fra selskaper de er knyttet til. Operatørene tar imot anrop og vurderer om det skal sendes ut folk, kontakter nødetater og holder kontakten med vekterne som har rykket ut, for å nevne noe.

Skal disse operatørene ha full utdanning som vektere, slik vaktvirksomhetsloven i dag krever? Eller kan de jobbe som ufaglærte, eventuelt med en redusert og spisset utdanning?

Disse spørsmålene ligger på Justis- og beredskapsdepartementets bord, etter en høring hvor berørte parter ble bedt om innspill innen 15. februar.

– Nedadgående spiral

Arbeidsmandsforbundet og forbundssekretær Terje Mikkelsen er en av dem som har gitt sine innspill i saken. Og Mikkelsen er tydelig:

«Vi er sterkt imot en uthuling og svekkelse av dagens opplæringskrav til operatører ved alarmsentralene» skriver Mikkelsen i Arbeidsmandsforbundets høringssvar.

Forbundet organiserer 4.200 vektere og har i flere tiår vært en pådriver for å få på plass bedre lovgivning, høyere kompetanse og strengere offentlige krav til både ansatte og selskaper i bransjen. Målet har vært å sikre det Mikkelsen kaller «en god og sunn utvikling av bransjen».

Lønnsoppgjøret er i gang: Disse skal forhandle om lønn for LO-medlemmene

TYDELIG ANBEFALING: Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, har sendt sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet.

TYDELIG ANBEFALING: Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, har sendt sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet.

Jan Inge Haga

Skulle alarmsentralene få fritak for utdanningskrav, frykter forbundssekretæren at mye av arbeidet har vært forgjeves.

– Å trekke enkeltgrupper ut av en utdanning som skal ligge i bunnen for alle, vil føre oss inn i en nedadgående spiral, sier han til Arbeidsmanden.

Grunnleggende forståelse

Terje Mikkelsen minner om at det tok nesten ti år, fra en lovendring i 2009 til januar 2018, å få nye utdanningskrav for vekterne til å trå i kraft.

Grunnutdanningen gjelder i dag alle vektere uavhengig av hvilken tjeneste de utfører, og skal blant annet gi en innføring i jus relevant for vekteryrket, grunnleggende brannvern og førstehjelp, kommunikasjon og konflikthåndtering, yrkesetikk og HMS.

– En operatør på en alarmsentral har en viktig rolle i å være støttefunksjon for den enkelte vekter som er ute i tjeneste, og skal motta og vurdere alle typer alarmer for å iverksette eventuelle tiltak. Da er det viktig at operatøren har en grunnleggende forståelse for de enkelte mål i grunnutdanningen, sier Mikkelsen.

I høringsbrevet fra departementet åpnes det for at operatører på alarmsentraler kan klare seg med en redusert og tilpasset opplæring. Det synes ikke Arbeidsmandsforbundet er noen god idé.

– Å utarbeide et tilpasset opplæringsløp, vil medføre et arbeid som på ingen måte står i forhold til denne begrensede gruppen høringen gjelder, sier Terje Mikkelsen.

Fikk du med deg denne? Billettkontrollører blir bitt, klort og sparket på jobb

Seks ukers opplæring

I høringsbrevet skriver Justis- og beredskapsdepartementet at de har mottatt «enkelte henvendelser» knyttet til utdanningskravene for ansatte ved alarmsentraler.

«Det er tatt til orde for at det er svært kostbart for små bedrifter å utdanne de ansatte til vektere og at det på sikt vil kunne føre til problemer med rekruttering og fleksibilitet til å ansette sommervikarer, studenter med videre» heter det i begrunnelsen.

Utdanningen det er snakk om består av totalt 157 timers opplæring, hvor 60 timer skal foregå i klasserom, 50 timer i praksis ute på jobb og de resterende som selvstudie og e-læring.

I tillegg kommer seks timer for gjennomføring av eksamen. Normalt gjennomføres utdanningen på seks uker inkludert eksamen, og koster fra 16.000 til 25.000 kroner.

– Det er ikke en veldig omfattende opplæring, slår Terje Mikkelsen fast.

Han synes uansett ikke det skal gjøres unntak fra utdanningskravet basert på selskapenes størrelse, og gjør en sammenligning:

– Skulle et stort rørleggerfirma ha kvalifiserte ansatte, men ikke et lite? Utdanningen for vektere må ligge i bunnen for alle, både av hensyn til kunder, publikum og ikke minst de ansatte.

Mener tiden brukes feil

Terje Mikkelsen reagerer på at Justis- og berskapsdepartementet bruker tid på å utrede dette spørsmålet. Forbundssekretæren sier at det bare er ett selskap, Alarm 24, som har henvendt seg til departementet for å slippe det lovpålagte kravet om vekterutdanning.

– Det settes i gang en bred høring på bakgrunn av bekymringene til ett selskap som utgjør en veldig liten del av bransjen, sier Terje Mikkelsen, som mener at departementet har gjøremål som haster mer.

– Vekterbransjen venter stadig på å få på plass utdanningen for ordensvakter og forskrift til vaktvirksomhetsregister.

(2019:) Venter fortsatt på nye opplæringskrav for ordensvakter:

— Utrolig at det er mulig å trenere et stortingsvedtak i så mange år, raser Arbeidsmandsforbundet

NHO Service og Handel er enig

I sitt høringssvar til departementet, skriver NHO Service og Handel at ansatte på en alarmsentral «ikke kan gis unntak fra krav om vekterutdanning uten at det går på bekostning av sikkerheten for de vektere som er i tjeneste ute, rettssikkerheten til de som møter dem og kvalitet på tjenesten, lovens formål og virkeområde.»

Det betyr at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i vaktbransjen fraråder å lempe på utdanningskravet for operatører på alarmsentraler.

Det gjør også Politidirektoratet, som i høringsnotatet fra departementet er sitert med blant annet dette:

«Personen må kjenne vekterfagene for å kunne bistå personell ute og kunne håndtere alle relevante hendelser. (….) Til sammenligning ville politiet aldri ansette personer på sine operasjonssentraler som ikke er utdannet politi. (….) Rollen som ansatt på en operasjonssentral eller alarmsentral vil etter direktoratets syn vanskelig kunne gis unntak fra krav om vekterutdanning uten at det går på bekostning av både kvalitet på tjenesten og lovens formål.»

Departementet: – Viktig å lytte til alle

Vi har spurt Justis- og beredskapsdepartementet om det er riktig at bare ett alarmselskap har henvendt seg til departementet og brakt spørsmålet om utdanning opp til vurdering.

I en epost svarer departementet dette:

«JD har fått henvendelser fra NHO Service og Handel, Stortinget og media. Erfaringsmessig har det vært, og er fortsatt, delte oppfatninger om hvilke krav som skal stilles til de som skal utføre vakttjeneste. Det er interessemotsetninger hos de ulike aktørene og ulike hensyn må veies opp mot hverandre. Dette er krevende arbeid, men departementet mener at det er viktig å lytte til alle aktører innenfor dette feltet.»

NHO Service og Handel presiserer

Etter at departementets svar sto på trykk i Arbeidsmanden, fikk bladet en henvendelse fra Runar Karlsen, bransjedirektør for sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel. Karlsen sier at det er riktig at NHO Service og Handel har henvendt seg til departementet, men ikke for å få spørsmålet om alarmsentralene opp på departementets bord.

Tvert imot frarådet NHO Service og Handel å bruke tid på saken.

Utsatt på grunn av korona

Arbeidsmanden har spurt departementet om hvorfor de bruker tid på høringen når det fremdeles gjenstår arbeid med utdanning for ordensvakter og forskrift til vaktvirksomhetsregister.

I en epost svarer departementet dette:

«Å lage en ny læreplan er større arbeid som involverer andre departement og andre offentlige virksomheter. Arbeidet var godt i gang, men måtte dessverre settes på hold som følge av koronahåndteringen.»

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.03.2021
09:35
25.03.2021 09:34Mest lest

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Jærbladet

Alenemor Ghenet (51) måtte gjennom ni kontrakter og en rettssak - får endelig fast jobb

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

Roy Ervin Solstad

Solid lønnshopp for lager- og havnearbeidere

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Jan-Erik Østlie

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning


Flere saker