JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Janita Blomvik er hovedtillitsvalgt i Securitas. Fra og med 1. mars anser ikke bedriften at hun er ansatt hos dem lenger, men hos Nokas.

Janita Blomvik er hovedtillitsvalgt i Securitas. Fra og med 1. mars anser ikke bedriften at hun er ansatt hos dem lenger, men hos Nokas.

Brian Cliff Olguin

Hovedtillitsvalgt og hovedverneombud i Securitas overføres til Nokas:

Securitas vil si opp hovedtillitsvalgt: – Dette er fagforeningsknusing!

Securitas mener at både hovedtillitsvalgt og hovedverneombud i bedriften må være med over til Nokas i en virksomhetsoverdragelse.03.03.2020
09:41
03.03.2020 14:41

ane.borrud@lomedia.no

– Hvis de går foran og vinner denne saken, da blir virksomhetsoverdragelse det nye våpenet for å holde fagbevegelsen nede, sier hovedtillitsvalgt Janita Blomvik.

I underkant av 600 vektere skal bytte arbeidsgiver fra Securitas-selskapet Securitas Transport Aviation Security (STAS) til Nokas Aviation 1. mars, etter at Nokas Aviation vant Avinors anbudsrunde på 39 flyplasser.

Både hovedtillitsvalgt Janita Blomvik og hovedverneombud Christian Heinecke er ansatt i STAS, og har jobbet ved flyplasser som er omfattet av virksomhetsoverdragelsen, før de ble 100 prosent frikjøpt for å fylle sine verv. Blomvik var vekter på Ålesund lufthavn Vigra fram til 2015, mens Heinecke var vekter på Kjevik lufthavn utenfor Kristiansand i 2010/2011.

– Jeg har arbeidet med verditransport, mobilt vakthold, stasjonært vakthold, vært prosjektleder samt hatt tjeneste ved Color Line i over 10 år før en meget kort karriere ved Kjevik på om lag ett år med aktiv tjeneste, påpeker Heinecke.

Vekter Tine (28) ser folk bli rørt av kunsten: – Noen vil dele opplevelsen sin med meg. Akkurat det synes jeg er ganske fint

Felles tillitsvalgtsapparat

De ansatte i STAS og Securitas har felles tillitsvalgtorganisasjon og verneorganisasjon. Fram til 1. mars i år har Janita Blomvik vært hovedtillitsvalgt for om lag 2.400 Securitas-vektere som er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund, både ansatte i STAS og i Securitas. Når flyplassvekterne gikk over til Nokas 1. mars, er det fremdeles 2.000 vektere igjen i STAS og Securitas, som har valgt henne som hovedtillitsvalgt.

Nå mener Securitas` ledelse at både Blomvik og Heinecke skal over til Nokas, og anser at ingen av dem er ansatt i Securitas etter 1. mars. Dette bestrider Arbeidsmandsforbundet, og LO har sendt en stevning til Oslo tingrett med krav om at oppsigelsene er ugyldig. Det blir også krevd at Blomvik får stå i stilling, det vil si at hun får fortsatte som hovedtillitsvalgt frem til det kommer en dom fra tingretten. Christian Heinecke har for tiden permisjon fra Securitas, så det er ikke begjært at han får stå i stilling.

Fagforeningsknusing

Nå mener Blomvik at Securitas setter henne på gata.

Renholdere i Bergen får beholde jobbene. Det har byrådet bestemt

– Dette er fagforeningsknusing! Dersom Securitas vinner denne saken blir det enkelt for bedrifter som lever av anbud å kvitte seg med sentrale tillitsvalgte.

– Ta for eksempel en renholder som er hovedtillitsvalgt, og frikjøpt full stilling. Før hun ble tillitsvalgt gjorde hun rent på en høyskole. Når renholdet på høyskolen skal ut på anbud, kan bedriften velge å enten legge inn et lavt anbud, eller la være å legge inn anbud.

På den måten, forklarer Blomvik, vil bedriften miste renhold på den høyskolen. Da kan bedriften forlange at hovedtillitsvalgt må være over til den bedriften som vant anbudet på Høyskolen, siden det var på den plassen hun en gang gjorde rent.

– På denne måten kan bedrifter kvitte seg med brysomme tillitsvalgte, mener hun.

Katastrofale konsekvenser

Blomvik begynte som vekter på Vigra lufthavn i 2003, og ble plasstillitvalgt på flyplassen i 2005, et verv hun hadde fram til hun ble valgt som hovedtillitsvalgt i 2015. Hun har vært hovedverneombud region Vestlandet fra 2008 til 2015, og vara hovedverneombud, samt vara regiontillitsvalgt Vestlandet fra 2013 til 2015. I tillegg til en rekke verv i Arbeidsmandsforbundet.

Dersom Securitas vinner fram, mener Blomvik det vil få katastrofale konsekvenser for tillitsvalgtapparatet i bedriften.

– Da jeg tok over etter tidligere hovedtillitsvalgt Terje Mikkelsen, hadde vi overlapping fra mai til august. Vi jobbet side om side, og han var tilgjengelig også etter at jeg tok over.

Det er først nå etter fem år i rollen som hovedtillitsvalgt at Blomvik føler hun har full kontroll på oppgavene som hører til vervet.

– Og nå forventer Securitas at jeg skal gå på dagen! Det vil føre til katastrofale konsekvenser for vår organisasjon. Ikke bare at jeg forsvinner nå. Men det samme kan jo skje med den neste som blir hovedtillitsvalgt. Og den neste. Så lenge vi er på anbud, vil ingen sentrale tillitsvalgte sitte trygt fram til medlemmene velger noen andre, men kun så lenge bedriften vil ha dem der.

Ingen kommentar

Arbeidsmanden har tatt kontakt med Securitas, som uttaler:

«Securitas er en seriøs arbeidsgiver og samfunnsaktør som forholder seg til lov og avtaleverk. Dette er blant annet Hovedavtale mellom LO og NHO og samarbeidsavtale mellom Securitas og NAF, og dette har vi også forholdt oss til i denne saken. Denne saken er til rettslig behandling og vi kommenterer prinsipielt ikke saker som er under behandling i rettsapparatet».

Brysom tillitsvalgt?

Det store spørsmålet er hvorfor Securitas vil sende de to topp-tillitsvalgte over til Nokas.

– Før har man bare ordnet dette. Det har aldri vært et tema. Den dagen man ikke er valgt lenger, så finner man ut av det sammen med bedriften, sier Blomvik.

– Hva er det som har endret seg?

– Vi har jobbet bra som fagforening. Vi har hatt en medlemsøkning fra 40 til i underkant av 60 prosent. Vi vil ikke at partssamarbeid bare skal være fagre ord på et papir. Vi vil bli hørt. Når vi er uenige med bedriften, kjører vi saker. Og det har vært mange saker de siste årene.

En pågående sak er på Color Line, der Securitas i fjor høst satte inn datterselskapet PSS Securitas på vaktholdet om bord, uten å drøfte med de tillitsvalgte. PSS Securitas har ikke tariffavtale. Nå har LO krevd forhandlinger med NHO, med påstand om at Securitas har brutt informasjons- og drøftingsplikten etter hovedavtalen.

I januar i år trakk Securitas ordningen med våkenmeldingen på Oslo tinghus, etter at forbundet stevnet dem for arbeidsretten.

I juni fjor fikk vekterne på Kværner Stord resepsjonstillegg hele døgnet, etter at de tillitsvalgte hadde jobbet med saken i 2,5 år.

Andre prinsipielle saker forbundet har tatt til retten de senere årene er retten til fast månedslønn, samt dommen om ansiennitet ved Sola helikopter terminal.

Blomvik understreker at fagforeningen i bedriften ikke er konfliktsøkende, men gjør jobben sin.

– Vi leter ikke etter saker, men selvfølgelig må vi ta tak i ting! Vi aksepterer ikke at våre medlemmer blir behandlet i strid med lov- og avtaleverk.

– Men det har vel vært saker før også?

– Ja. Men nå er det HR-avdelingen vi må snakke med. HR står som en vegg mellom oss og ledelsen.

HR står for Human Resources, eller menneskelige ressurser. Mange bedrifter som før hadde personalavdelinger, har gått over til å ha HR-avdelinger. HR-avdelingene har ofte flere ansvarsområder enn kun ansettelsesforhold, for eksempel strategi og utvikling av bedriften.

Frustrert tillitsvalgtsapparat

Blomvik har et lite håp om at bedriften vil snu, og at hun og hovedverneombud får fortsette sitt ansettelsesforhold, og dermed verv, i Securitas. Men håper er ikke stort.

– Hvis bedriften tar til fornuft, kan vi sette en strek over dette og gå videre uten mer tull. Litt arbeidsro hadde vært nydelig.

– Hva hvis bedriften ikke snur?

– Dette øker konfliktnivået i Securitas betraktelig. Hele tillitsvalgtapparatet er frustrert!

Hun understreker at Securitas alltid har blitt sett på som en av de ryddige aktørene i vaktbransjen.

– Hvis de går foran og vinner denne saken, da blir virksomhetsoverdragelse det nye våpenet for å holde fagbevegelsen nede, mener hun.

Og legger til:

– Jeg er fra Vestlandet, og der bruker vi ofte bibelen-sitatet: Tilgi dem, de vet ikke hva de gjør. I denne situasjonen vil jeg heller sitere Arnulf Øverland: Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør.

Skattefradrag for vaskehjelp blir mest brukt av de rike. Kostnadene har økt kraftig for den svenske staten

– Jeg oppfattes som vanskelig

Christian Heinecke er den lengst sittende tillitsvalgte i Securitas sin historie, med over 20 år som de ansattes talerør og 14 år som sentralt hovedverneombud. Dersom Securitas får det som de vil, kan han ikke komme tilbake som ansatt i Securitas etter endt permisjon, men i Nokas.

Han er ikke i tvil om dette bedriften ønsker å kvitte seg med ham fordi han oppfattes som vanskelig.

– Selvfølgelig er det det. Hadde jeg vært et ja-menneske mot bedriften, så hadde jeg fått lov til å beholde jobben. Dagens ledelse i bedriften tåler ikke at folk sier ifra. Enten er du med dem, eller mot dem. Det skaper en fryktkultur, og det er fryktelig trist.

Christian Heinecke, hovedverneombud i Securitas. Han er for tiden i permisjon fra bedriften.

Christian Heinecke, hovedverneombud i Securitas. Han er for tiden i permisjon fra bedriften.

Ole Palmstrøm

Heinecke trekker også, som Blomvik, frem HRs inntog i ledelsen av bedriften.

– Jeg har vært med så lenge at jeg husker den gang hovedtillitsvalgt Terje Mikkelsen og jeg forhandlet med daglig ledelse, og HR var en støttefunksjon. Nå virker det mer på meg som om HR sitter i førersetet, og de fører en kynisk linje med behandling av ansatte som ikke hører noen plass hjemme.

Heinecke mener Securitas behandling av Blomvik er nok et eksempel på dette.

– Det at de ikke ønsker å løse denne saken så Janita kan fortsette sine verv som fulltids frikjøpt, er kynisme på det groveste. En ting er det juridiske. Men hadde de hatt noen som helst omtanke for menneskene i situasjonen, da hadde de løst dette.

Og legger til:

– I tillegg er det fagforeningsknusing. Jeg kan ikke skjønne at ledelsen ønsker å gjøre dette. Selv om situasjonen er vanskelig, kunne Securitas ha ordnet dette på en ryddig måte. Men det gjør de ikke.

Heinecke har tidligere hatt en sak med bedriften med utgangspunkt i jobben har gjorde som hovedverneombud. 13. og 14. juni i fjor skulle saken opp for Oslo tingrett, men i tolvte time kom et forlik på plass.

- Securitas vil kvitte seg med en dyktig tillitsvalgt

Også forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen, er i harnisk.

– Dette er ekstremt skuffende. Securitas har tidligere vært ledende i bransjen, og har hatt et godt utbygd tillitsvalgstasapparat i 40 år. Jeg har fått signaler om at samarbeidsklimaet er dårlig. Men at det skal ende opp med dette?

Mikkelssen var selv hovedtillitsvalgt i bedriften i 15 år, fra 2000 til 2015, da han ble valgt til forbundssekretær av forbundets landsmøte.

– Janita er ansatt i STAS. STAS finnes fortsatt. Hun har ikke vært på Vigra lufthavn på fem år. Hun er ikke sertifisert som kontrollør, det finnes ingen vikar for henne på flyplassen. Hun er valgt av 2400 medlemmer i bedriften som hovedtillitsvalgt. Det finnes ingen tradisjon i Securitas for å behandle hovedtillitsvalgt eller hovedverneombud på denne måten!

Hvorfor tror du Securitas gjør dette?

– Jeg tror Securitas ønsker å kvitte seg med en dyktig tillitsvalgt. Hvis det er folk Securitas ønsker å beholde, så tilbyr de en annen stilling i bedriften.

Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet.

Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet.

Eirik Dahl Viggen

Til retten

Arbeidsmandsforbundet ser saken som så prinsipiell viktig, at de vil ta den til retten. Siste fredagen i februar sendte LO en stevning for tingretten i Oslo til Securitas.

– Dette er fagforeningsknusing. Dersom de vinner fram, er det ødeleggende for alle fagforeninger som er på anbud. Hvis alle sentrale tillitsvalgte er tilknyttet stedet de begynte, da er det bare å røske dem ut av bedriften, mener forbundssekretær Mikkelsen.

I tillegg peker han på konsekvensene det vil få for kunnskapsnivået blant de sentrale tillitsvalgte.

– Å være hovedtillitsvalgt krever at du har gått gangen. At du har vært tillitsvalgt på flere nivåer i mange år, slik at du får samlet opp kunnskap og erfaring. Nå kan det bli slik at hovedtillitsvalgt ryker ut etter kort tid, igjen og igjen og igjen. Sånn kan vi ikke har det. Det må være tilknytning til selskapet som gjelder, ikke stedet du en gang ble ansatt!

Han minner om at intensjonene i bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven og direktivene bak, er å ivareta de ansattes rettigheter.

– Her snur Securitas det på hodet og bruker sin tolking av jusen til å kvitte seg med tillitsvalgte. De kan ordne det hvis de vil. Problemet er at de ikke vil ha dyktige tillitsvalgte, men bruker denne situasjonen til å kvitte seg med dem. Det er så uendelig trist at Securitas har utviklet seg til dette, avslutter han.

Fagforening i Securitas

I Securitas er det tre organisasjonsledd i fagforeninga: lokalt, regionalt og sentralt. De organiserte på lokale steder velger sine plasstillitsvalgte, eller klubbtillitsvalgte som de også kalles. Klubbtillitsvalgte velger de regiontillitsvalgte i sitt område, og de regionstillitsvalgte velger hovedtillitsvalgt.

Fra STAS til Nokas

I underkant av 600 vekterne skal bytte arbeidsgiver fra Securitas-selskapet Securitas Transport Aviation Security (STAS) til Nokas Aviation 1. mars.

400 av dem er organisert i Arbeidsmandsforbundet.

Fagforeningen til Arbeidsmandsforbundet i Securitas vil gå ned fra ca. 2.400 medlemmer til om lag 2.000 medlemmer.

Fagforeningen til Arbeidsmandsforbundet i Nokas vil gå opp til om lag 1.600 medlemmer.

Etter 1. mars

• Securitas-selskapet Securitas Transport Aviation Security (STAS) har vaktholdet ved fem flyplasser: Stavanger, Bergen, Trondheim, Torp og Haugesund.

• STAS har også vaktholdet ved seks heliporter (helikopterplasser) og seks cargoer (kontroll av pakker/cargo som sendes via frakt-selskap)

• Nokas Aviation har vaktholdet ved Oslo Lufthavn Gardermoen og de øvrige 39 av Avinors flyplasser i Norge.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.03.2020
09:41
03.03.2020 14:41Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Yngvil Mortensen

16 år er gått siden Elin (38) kom inn i Nav-systemet. Hun er fortsatt ikke ferdig

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape gullkantet pensjon

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Per Flakstad

Hun ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da Fagforbundet og LO tok saken

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Jan-Erik Østlie

Vekterne streiket for å komme ut av lavlønnsfella. Slik er status ett år etter

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

colourbox

Her ser du hvor mye feriepenger du kan få sommeren 2022 hvis du har vært permittert eller arbeidsløs i år

Politiet åpnet etterforskning av penderboligsakene etter en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha brutt reglene.

Politiet åpnet etterforskning av penderboligsakene etter en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha brutt reglene.

Erlend Angelo

Stortingspolitikere kan bli nødt til å betale tilbake i pendlerboligsakene


Flere saker