JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Stor frustrasjon i vaktbransjen rundt justisministerens krav om mindre omfattende opplæring

Runar Karlsen, fagsjef i NHO Service og Handel, stiller seg uforstående til at justisministeren ikke visste hvor omfattende nye opplæringkrav for ordensvakter var.
Vektere på Rygge flyplass.

Vektere på Rygge flyplass.

Tri Nguyen Dinh

ane.borrud@lomedia.no

Forrige uke fikk Politidirektoratet (POD) et brev fra Justis- og beredskapsdepartement, med pålegg om å stanse den nye opplæringsplanen for ordensvakter som skulle ha trådt i kraft ved nyttår.

I Dagbladet sist mandag sa justisminister Per-Willy Amundsen at han ikke var klar over at de nye reglene, med 120 timers opplæring for ordensvakter, var så omfattende.

Sett denne? Sammenslåing av Kripos og Økokrim vil svekke kampen mot arbeidslivskriminalitet, advarer LO

Møte med Justisdepartementet

– Det var signaler fra justisdepartementet og POD om at ordensvakter i egen regi kun skulle ha en meget begrenset opplæring, noe vi mente var uforsvarlig, sier fagsjef sikkerhet i NHO Service og Handel, Runar Karlsen.

Først tok Arbeidsmandsforbundet og NHO Service sammen kontakt i mai. I et fem siders lang brev til Justisdepartementet argumenterte organisasjonene mot lavere kompetansekrav for ordensvakter i egen regi og eget vakthold. Blant annet la de frem statistikk over yrkesskader som følge av voldsutøvelse i Oslo i 2012, der dørvakter var på topp med 62 skader.

«Dette er absolutt ikke tidspunktet for å senke kravene eller ambisjonene om å ivareta publikums rettigheter og sikkerhet i møte med en vekter/ordensvakt og da spesielt ikke på utesteder og arrangementer som det siste året er blitt et mer attraktivt mål for terroraksjoner i Europa», står det i brevet.

Brevet avsluttet med at Arbeidsmandsforbundet og NHO Service gjerne ville utdype sine synspunter i et ytterligere møte, dersom det var ønskelig.

16. juni 2017 var Runar Karlsen på møte i Justisdepartementet, der blant annet statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds var til stede, sammen med representanter fra embetsverket.

– Vi la fram vår argumentasjon. De lyttet til hva vi hadde å si, og tok imot dokumentasjon, men ga oss ingen konkrete svar over bordet. Det tok noen dager, så kontaktet Justisdepartementet POD med nye føringer om å se på omfanget. Da ble det økt til 120 timer med opplæring. Som vi fremdeles ikke var fornøyd med, men kunne forsvare, sier Karlsen.

At justisministeren nå sier han ikke var klar over hvor omfattende de nye reglene er, stiller Karlsen seg uforstående til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Runar Karlsen.

Runar Karlsen.

NHO Service

Lagt ned en kjempejobb

Etter at timeantallet ble økt, begynte bransjen å jobbe ut et kompendium til den nye opplæringen på 120 timer for ordensvaktene.

Se de (foreløpige) nye reglene for begrenset ordensvaktopplæring her

Samtidig som de jobbet med ny opplæringsplan for vekterne, som skal ha 157 timers kurs.

Se de (foreløpige) nye reglene for grunnutdanning for vektere her

– NHO Service og Arbeidsmandsforbundet har gjort en kjempejobb for å ha alt på plass til 1. januar 2018. Vi har finansiert det i fellesskap, og brukt både penger og masse ressurser og tid. Det hadde ikke myndighetene klart uten oss. Læreboka til den nye opplæringsplanen er i trykken. Eksamensdatabasen er tilpasset.

Karlsen lurer på hva som vil skje fremover med pensum.

– Dette vil jo mest sannsynlig føre til et behov for endring. Hvem skal ta de kostnadene? Hvem skal gjøre den jobben?

Berører en stor bransje

I brevet Justisdepartementet sendte til POD 22. november, ba departementet om en snarlig vurdering om utsettelsen også bør omfatte nye utdanningskrav for vekterne.

– Dette skaper både usikkerhet og frustrasjon. Det er 15.000 mennesker som jobber i sikkerhetsbransjen. Og nå vurderer departementet å utsette hele den nye opplæringsplanene for bransjen. Det berører en hel yrkesgruppe, bare fordi justisministeren lytter til noen få innspill, og ikke lytter til eget direktorat, fagmiljø eller bransjen, mener Karlsen.

Han mener vendingen fra statsråden stigmatiserer ordensvaktene.

– Signalet er at de er mindre verdt enn vekterne. De trenger ikke like stor grunnopplæring og kompetanse.

Han spør seg hva ordensvakter ikke trenger å lære. De skal jo tross alt ivareta publikums sikkerhet og trygghet.

– Har en dørvakt mindre risiko knyttet til skader? Brann? Ulykker? Førstehjelp? Skal vi droppe å gi kurs i hjertestarting? Stabilt sideleie? Skal de ikke kjenne virkeområdene på brannslokking i et lokale med 200-300 mennesker mer eller mindre påvirket av alkohol? Trenger en ordensvakt mindre kompetanse i konflikthåndtering enn en vekter som sitter i en resepsjon?

Frivillige kan hjelpe til

Karlsen understreker at det ikke er sånn at alle frivillige må ha 120-timers kurset. Det gjelder kun dem som har ansvar for sikkerhet.

– Det er ingenting som sier at man ikke kan bruke frivillige til å hjelpe til. En frivillig kan ha ansvar garderobe, kontrollere billetter, drive veiledning, rydde bord og påse at nødutgangene ikke er sperret. De kan selge øl - så lenge de oppfyller reglene i alkoholloven. Men det å gjøre en vurdering om en gjest er for full, det må en ordensvakt gjøre. Og i det øyeblikket det kan bli en konflikt, må de frivillige tilkalle bistand fra en ordensvakt.

For Karlsen er det et viktig poeng at de som skal utføre ordensvaktoppgaver skal ha lik og god grunnkompetanse uansett hvilket arrangement de er på.

– Å kutte antall timer i opplæring mener vi ikke tilfredsstiller vaktlovens formålsparagraf, som er å ivareta rettssikkerheten for dem som kommer i kontakt med vekterne eller ordensvaktene, og sikre god kvalitet på vakttjenestene. De siste årenes endringer i trusselbilde for den type steder disse skal jobbe med trygghet for publikum på tilsier også at behovet for best mulig grunnkompetanse er tilstede og det er jo ikke sånn ellers i samfunnet heller at krav til kompetanse varierer mellom by og distrikt. Du får jo ikke lov til å kjøre lastebil på førerkort for personbil på grunnlag av at du er ansatt hos bedrift X og ikke bedrift Y.

Inviterer justisministeren til møte

– Det foreligger forslag om å legge ned sikkerhetsfaget, og nå utsettes kanskje hele opplæringsplanen for vektere. Hva sier det deg om regjeringens syn på vaktbransjen?

– Jeg håper det ligger i mangel på kunnskap om bransjen. Vi er en stor aktør som bidrar til samfunnssikkerhet gjennom den jobben vi gjør for våre kunder. Samhandlinsgveilederen mellom politi og sikkerhetsbransjen blir nå nasjonal, og politiet forventer at bransjen jobber målrettet med kompetanseheving på alle nivåer. Politiet ser verdien i bransjen vår. Jeg kunne godt tenkt meg et møte med justisministeren og gitt ham et bilde av hva vaktbransjen gjør – og hvor viktig den er, sier Karlsen.

Ministeren: For stort omfang

Justis- og beredskapsministeren Per-Willy Amundsen er forelagt synspunktene til Runar Karlsen og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen. Spørsmål om han er enig i at sikkerhetsbransjen ikke var involvert før brevet ble sendt, og hvorfor han eventuelt ikke kontaktet dem på forhånd, er ikke besvart. Ei heller spørsmpål om hvorfor han ikke visste om omfanget av de nye opplæringsreglene for ordensvaktene, da det hadde vært møte med politisk ledelse og embetsverket i justisdepartementet.

På spørsmål om hvorfor departementet sendte brev til POD med pålegg om å stanse den nye opplæringsplanen for ordensvakter, samt ba POD lage en ny og mindre omfattende opplæringsplan, svarer Amundsen på e-post:

– Jeg har kommet til at omfanget av den nye læreplanen for ordensvakter er for stort og at det må utarbeides mindre omfattende krav til utdanning. Jeg har derfor bedt direktoratet om å fastsette korrigert opplæringsplan for ordensvakter med redusert timetall. Jeg har også tatt initiativ til et møte med NHO og Arbeidsmandsforbundet for å avklare veien videre.

Møtet skal avholdes torsdag 7. desember.

Les også:

Marius og kollegaene hans reddet 285 liv i fjor

De reisende vil ta selfie med vekterne

Vold mot vektere vekker Arbeidstilsynet

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse