JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Forbundssekretær Frode Engen ble overrasket over at så få vet om bransjeprogrammenes eksistens.

Forbundssekretær Frode Engen ble overrasket over at så få vet om bransjeprogrammenes eksistens.

Emmie Olivia Kristiansen

Inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte kjenner lite til avtalen om inkluderende arbeidsliv, viser ny undersøkelse

Da den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) kom på plass for fire år siden, var bransjeprogram en av de nye bærebjelkene. 70 prosent av tillitsvalgte som svarte i en undersøkelse gjennomført av Arbeidsmandsforbundet, hadde ikke hørt om programmene.27.05.2022
10:08
27.05.2022 11:45

ane.borrud@lomedia.no

IA-avtalen er en avtale mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om et inkluderende arbeidsliv (IA). Målet er at frafallet fra arbeidslivet skal reduseres, og sykefraværet gå ned. Dagens IA-avtale løper ut ved nyttår.

Endret avtalen

IA-avtalen for 2019 til 2022 ble vesentlig annerledes enn avtalen for de fire foregående årene (2014-2018). Det ble slutt på at en IA-avtale var en avtale mellom partene på bedriften. Med den nye IA-avtalen kunne i prinsippet alle virksomheter få tilgang til de samme virkemidlene, og alle bedrifter kunne kalle seg en IA-bedrift. Det eneste kravet er at man måtte kunne dokumentere at det er dialog mellom partene i virksomheten.

Før avtalen for de fire neste årene (2023–2026) skal spikres, har partene blitt enige om å kartlegge hvordan dagens avtale har fungert. Da Arbeidsmandsforbundet fikk beskjed fra LO om å sende inn sine erfaringer, sendte forbundet ut en spørreundersøkelse til alle tillitsvalgte i de sentrale bransjerådene i forbudet.

Forbundet fikk inn svar fra 17 tillitsvalgte. Undersøkelsen er ikke representativ – det vil si at man ikke kan dra konklusjonen om at dette er fasiten. Likevel gir svarene en pekepinn på at det er et godt stykke igjen før IA-avtalen og dens innhold er godt kjent ute på bedriftene.

Mye lest: Einar (57) mister jobben etter tolv år: – Inkluderende arbeidsliv er en illusjon

Ukjent ordning

Nesten 25 prosent av de som svarte (fire av 17), krysset av nei på spørsmålet om de kjente til IA-avtalen og hva som er de to hovedmålene.

12 av 17 kjenner ikke til bransjeprogrammene. Ni av dem var fra bransjerådene for samferdsel og maskin, som sogner til bygg og anlegg – der det er en bransjeavtale.

Elleve av 17 vil ha tilbake lokale samarbeidsavtaler på virksomhetsnivå.

Syv av 17 var ikke kjent med verktøyene Arbeidsmiljøportalen.no og NAV Arbeidslivssenter.

Av de ti som kjente til disse verktøyene, var det fire som ikke ble involvert i bedriften ved bistand fra disse.

Fortsetter som før

Forbundet spurte de tillitsvalgte om hvordan de har opplevd endringen fra krav om lokale samarbeidsavtaler på virksomhetsnivå, til dagens ordning der IA-avtalen gjelder hele arbeidslivet.

Her er det forskjellige svar. Flere sier at de ikke har opplevd noen endring, mens andre melder om dårligere oppfølging enn tidligere.

En tillitsvalgt fra bergverk skriver at de lokalt opplever at det blir litt tilfeldig når man begynner en samarbeidsavtale, og når man kaller inn NAV og fastlege. «Tidligere var det mer formelt og det ble gjort mere rutinemessig», er tilbakemeldingen.

Det er Frode Engen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, som har sendt ut spørreundersøkelsen. Han ble ikke så overrasket over svarene.

– De bedriftene som jobbet godt med IA tidligere, har fortsatt med det under den nye avtalen. Mens bedrifter som ikke hadde IA-avtaler lokalt fra før, har dessverre ikke heller noe kjennskap til dette i dag, mener han.

Engens erfaring er at innen bygg og anlegg er det de store bedriftene som har fokus på inkluderende arbeidsliv, mens de små og mellomstore bedriftene ikke har det samme fokuset.

Petter (21) har en utviklingshemming og fast jobb: – Det burde vært flere. Jeg tror ikke folk ser potensialet vårt

Må bli synlig

Et av de nye virkemidlene i den nye IA-avtalen var at det ble starta syv bransjeprogram. «Den bransje- og sektorvise utviklingen innen arbeidsmiljø, sykefravær og frafall er viktig for utviklingen i avtalens nasjonale mål. For å støtte opp under målene skal innsatsen derfor målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall», skrev regjeringen på sin hjemmeside i sakens anledning.  

12 av de 17 tillitsvalgte som svarte på forbundets undersøkelse, kjenner ikke til bransjeprogrammene.

Forbundssekretær Frode Engen sitter i bransjeprogrammet for bygg og anlegg, det eneste bransjeprogrammet som omfatter medlemmer av Arbeidsmandsforbundet. Det er ingen bransjeprogram som favner servicesektoren i forbundet.

Han ble overrasket over at så få vet om bransjeprogrammenes eksistens.

– Nå må vi bruke trepartssamarbeidet og synliggjøre IA-avtalen så alle kan bli klar over hva den er. Det må jobbes mer med dette hvis IA-avtalen skal ha en framtid, slår Engen fast.  

Spørreundersøkelsen

Arbeidsmandsforbundet sendt ut seks spørsmål til de tillitsvalgte i bransjerådene:

• Kjenner du som tillitsvalgt til IA-avtalen, og hva som er de to hovedmålene?

• En vesentlig endring i dagens IA-avtale er at den nå gjelder hele arbeidslivet og at det ikke lenger er noe krav om lokale samarbeidsavtaler på virksomhetsnivå. Hvordan opplever dere denne endringen?

• Er det tilstrekkelig at det kreves dokumentert dialog, slik som det er i dag eller er det ønskelig å ha en type lokal samarbeidsavtale på virksomhetsnivå?

• Dagens IA-avtale har en tydelig bransjevis tilnærming og har iverksatt sju bransjeprogrammer. Er dette noe dere kjenner til i din bedrift?

• To av verktøyene i IA- avtalen er Arbeidsmiljøportalen.no og NAV Arbeidslivssenter. Er dette verktøy dere er kjent med?

Hvis ja, blir dere som tillitsvalgte involvert i bedriftene ved bistand?

Så mange svarte

Bransjeråd for samferdsel: Åtte av ti.

Bransjeråd for maskin: Fem av ni.

Bransjeråd for bergverk: To av seks.

Bransjeråd for renhold: To av ni.

Bransjeråd for vakt: Ingen av ni.

Dette er IA-avtalen

IA står for inkluderende arbeidsliv. IA-avtalen er en avtale mellom regjeringen, hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden (LO, Unio, YS og Akademikerne) og på arbeidsgiversiden (NHO, KS, Spekter og Virke). I tillegg er også staten som arbeidsgiver part ved Kommunal- og distriktsdepartementet.

Den første IA-avtalen ble inngått høsten 2001. Den nåværende IA-avtalen gjelder for perioden 1. januar 2019 til 31.12.2022. Til høsten skal partene bli enige om en ny avtale som skal gjelder fra 2023 til 2026.

Da partene forhandlet om dagens avtale, ble en del endret.

Den gamle avtalen (2015 – 2018):

En IA-arbeidsplass var en virksomhet som har tegnet en samarbeidsavtale med NAV – altså en IA-avtale. Virksomheten forpliktet seg dermed til å jobbe for å nå målene i avtalen. Samtidig fulgte det noen fordeler med det å være IA-bedrift, som kunne komme de ansatte til gode.

Mål

• Få ned sykefraværet med 20 prosent

• Inkludere flere med funksjonsnedsettelser

• Få flere seniorer til å stå i jobb

Virkemidler

• Utvidet egenmelding

• Tettere oppfølging fra arbeidsgiver og Nav

• Egen kontaktperson i Navs arbeidslivssenter

• Gratis kurs fra Navs arbeidslivssentre

• Tilskudd til forebygging og tilrettelegging

Den nye avtalen (2019 – 2022):

Avtalen gjelder for hele arbeidslivet. Med den nye avtalen kan i prinsippet alle virksomheter få tilgang til de samme virkemidlene. Det eneste kravet er at man må kunne dokumentere at det er dialog mellom partene i virksomheten.

Den mest konkrete endringen, gjaldt egenmeldinger. Forskjellen mellom IA-bedrifter og ikke IA-bedrifter ble visket ut. Tidligere var alle ansatte i IA-bedrifter sikret utvidet rett til egenmelding i opptil 24 kalenderdager i året. Nå forsvinner denne automatiske retten. Ledelsen og de tillitsvalgte må heretter forhandle om utvidet egenmelding på den enkelte arbeidsplass

Mål

• Redusere sykefraværet med 10 prosent fra årsgjennomsnitt for 2018

• Redusere frafallet fra arbeidslivet

Virkemidler

• Arbeidslivssentrene er tilgjengelig for alle som er i gang med forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

• Portalen www.arbeidsmiljoportalen.no

• Syv bransjeprogrammer for bransjer med særlig stort potensiale for reduksjon i sykefravær. Bransjene er: Sykehus, sykehjem, barnehager, leverandørindustrien - olje og gass, næringsmiddelindustrien, rutebuss og persontrafikk og bygg og anlegg.

27.05.2022
10:08
27.05.2022 11:45

Spørreundersøkelsen

Arbeidsmandsforbundet sendt ut seks spørsmål til de tillitsvalgte i bransjerådene:

• Kjenner du som tillitsvalgt til IA-avtalen, og hva som er de to hovedmålene?

• En vesentlig endring i dagens IA-avtale er at den nå gjelder hele arbeidslivet og at det ikke lenger er noe krav om lokale samarbeidsavtaler på virksomhetsnivå. Hvordan opplever dere denne endringen?

• Er det tilstrekkelig at det kreves dokumentert dialog, slik som det er i dag eller er det ønskelig å ha en type lokal samarbeidsavtale på virksomhetsnivå?

• Dagens IA-avtale har en tydelig bransjevis tilnærming og har iverksatt sju bransjeprogrammer. Er dette noe dere kjenner til i din bedrift?

• To av verktøyene i IA- avtalen er Arbeidsmiljøportalen.no og NAV Arbeidslivssenter. Er dette verktøy dere er kjent med?

Hvis ja, blir dere som tillitsvalgte involvert i bedriftene ved bistand?

Så mange svarte

Bransjeråd for samferdsel: Åtte av ti.

Bransjeråd for maskin: Fem av ni.

Bransjeråd for bergverk: To av seks.

Bransjeråd for renhold: To av ni.

Bransjeråd for vakt: Ingen av ni.

Dette er IA-avtalen

IA står for inkluderende arbeidsliv. IA-avtalen er en avtale mellom regjeringen, hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden (LO, Unio, YS og Akademikerne) og på arbeidsgiversiden (NHO, KS, Spekter og Virke). I tillegg er også staten som arbeidsgiver part ved Kommunal- og distriktsdepartementet.

Den første IA-avtalen ble inngått høsten 2001. Den nåværende IA-avtalen gjelder for perioden 1. januar 2019 til 31.12.2022. Til høsten skal partene bli enige om en ny avtale som skal gjelder fra 2023 til 2026.

Da partene forhandlet om dagens avtale, ble en del endret.

Den gamle avtalen (2015 – 2018):

En IA-arbeidsplass var en virksomhet som har tegnet en samarbeidsavtale med NAV – altså en IA-avtale. Virksomheten forpliktet seg dermed til å jobbe for å nå målene i avtalen. Samtidig fulgte det noen fordeler med det å være IA-bedrift, som kunne komme de ansatte til gode.

Mål

• Få ned sykefraværet med 20 prosent

• Inkludere flere med funksjonsnedsettelser

• Få flere seniorer til å stå i jobb

Virkemidler

• Utvidet egenmelding

• Tettere oppfølging fra arbeidsgiver og Nav

• Egen kontaktperson i Navs arbeidslivssenter

• Gratis kurs fra Navs arbeidslivssentre

• Tilskudd til forebygging og tilrettelegging

Den nye avtalen (2019 – 2022):

Avtalen gjelder for hele arbeidslivet. Med den nye avtalen kan i prinsippet alle virksomheter få tilgang til de samme virkemidlene. Det eneste kravet er at man må kunne dokumentere at det er dialog mellom partene i virksomheten.

Den mest konkrete endringen, gjaldt egenmeldinger. Forskjellen mellom IA-bedrifter og ikke IA-bedrifter ble visket ut. Tidligere var alle ansatte i IA-bedrifter sikret utvidet rett til egenmelding i opptil 24 kalenderdager i året. Nå forsvinner denne automatiske retten. Ledelsen og de tillitsvalgte må heretter forhandle om utvidet egenmelding på den enkelte arbeidsplass

Mål

• Redusere sykefraværet med 10 prosent fra årsgjennomsnitt for 2018

• Redusere frafallet fra arbeidslivet

Virkemidler

• Arbeidslivssentrene er tilgjengelig for alle som er i gang med forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

• Portalen www.arbeidsmiljoportalen.no

• Syv bransjeprogrammer for bransjer med særlig stort potensiale for reduksjon i sykefravær. Bransjene er: Sykehus, sykehjem, barnehager, leverandørindustrien - olje og gass, næringsmiddelindustrien, rutebuss og persontrafikk og bygg og anlegg.
Mest lest

Hun har politisk ansvar for mye, også pensjonssystemet. Nå får Tonje Brenna høre det fra Pensjonistforbundet.

Hun har politisk ansvar for mye, også pensjonssystemet. Nå får Tonje Brenna høre det fra Pensjonistforbundet.

Sissel M. Rasmussen

50.000 uføre taper tusenvis i året på nytt pensjonssystem

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

STORTRIVES: Både Mads og Marie er glade for at de valgte å flytte til dette huset.

STORTRIVES: Både Mads og Marie er glade for at de valgte å flytte til dette huset.

André Kjernsli

Mads og Marie betaler 9000 kroner for 130 kvadrat i København

Sjømennene Kyrylo Bich og Jevgenijus Lopatcenkovas har vært utsatt for rekordstort lønnstyveri.

Sjømennene Kyrylo Bich og Jevgenijus Lopatcenkovas har vært utsatt for rekordstort lønnstyveri.

Tri Nguyen Dinh

Norsk rederi stjal lønna til ukrainske flyktninger

VELFERD: Har hytta på Hardangervidda bare vært et velferdstiltak for Stein Lier-Hansen, eller har det vært et velferdstiltak for alle ansatte i Norsk Industri. Det er avgjørende for om den tidligere administrerende direktøren i organisasjonen må fordelsbeskattes.

VELFERD: Har hytta på Hardangervidda bare vært et velferdstiltak for Stein Lier-Hansen, eller har det vært et velferdstiltak for alle ansatte i Norsk Industri. Det er avgjørende for om den tidligere administrerende direktøren i organisasjonen må fordelsbeskattes.

Jan-Erik Østlie

Lier-Hansen risikerer betydelig skattesmell etter avsløring

En elektriker jobbet ved et tilfelle 23 timer og 29 minutter i løpet av døgnets 24 timer. (Illustrasjonsfoto)

En elektriker jobbet ved et tilfelle 23 timer og 29 minutter i løpet av døgnets 24 timer. (Illustrasjonsfoto)

Petter Pettersen

Elektriker jobbet 23 timer i strekk – arbeidsgiveren fikk kun advarsel

Nicklas Lorentzen ble resepsjonist for å kunne jobbe med mennesker.

Nicklas Lorentzen ble resepsjonist for å kunne jobbe med mennesker.

Jonas Fagereng Jacobsen

Nicklas hjelper folk fra hele verden: – En kjempejobb

Tidligere meierisjef i Tine Heimdal, Jan Eiler Wessel, roser ordningen med seks timers arbeidsdag.

Tidligere meierisjef i Tine Heimdal, Jan Eiler Wessel, roser ordningen med seks timers arbeidsdag.

Jan-Erik Østlie

Jan testet ut 6-timersdagen: – Jeg ble skjelt ut

Rune Sundmoen var veldig fornøyd da mesteparten av pengene han hadde krav på i yrkesskadeerstatning, endelig sto på konto denne uka.

Rune Sundmoen var veldig fornøyd da mesteparten av pengene han hadde krav på i yrkesskadeerstatning, endelig sto på konto denne uka.

Martin Guttormsen Slørdal

Rune skadet seg på jobb for 13 år siden. Nå er endelig millionerstatningen utbetalt

Hvorfor får andre så mye mer for å jobbe kveldsvakter, spør Isac Steinsli, som er kokk i Levanger.

Hvorfor får andre så mye mer for å jobbe kveldsvakter, spør Isac Steinsli, som er kokk i Levanger.

Privat

Kokken Isac tjener mye mindre enn andre på å jobbe kveld

Ole Palmstrøm

Statsansatte ble lønnsvinnere i 2023

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Sissel M. Rasmussen

Gladnyhet for de lavest lønte. Les hvorfor her

Lønna må opp, og det mer enn prisene har økt, er hovedkonklusjonen.

Lønna må opp, og det mer enn prisene har økt, er hovedkonklusjonen.

Jøran Grønstad

Vektere, renholdere og anleggsfolk skal få ny lønn. Her er kravene

– Det er dessverre en stund igjen til valget, sier Høyre-leder Erna Solberg om målingen.

– Det er dessverre en stund igjen til valget, sier Høyre-leder Erna Solberg om målingen.

Terje Bendiksby / NTB

Soleklart borgerlig flertall: – Vi skulle gjerne tatt over i morgen

Bildene fra Vukzalna-gaten gikk verden rundt, etter at russiske invasjonsstyrker for fram med hard hånd. På rekordtid er gaten, og det meste av Butsja, reparert. 

Bildene fra Vukzalna-gaten gikk verden rundt, etter at russiske invasjonsstyrker for fram med hard hånd. På rekordtid er gaten, og det meste av Butsja, reparert. 

Felipe Dana/AP Photo/NTB

Byen som avslørte de første russiske krigsforbrytelsene, reiser seg

Fontene fikk være med da fire kvinner samtalte med overgrepsdømte «Ivar» en ettermiddag i januar.

Fontene fikk være med da fire kvinner samtalte med overgrepsdømte «Ivar» en ettermiddag i januar.

Fartein Rudjord

Katrine og Maren hjelper fangene som vekker størst avsky

Leif Martin Kirknes, Brian Cliff Olguin

Fotlenke, dyr strøm og gjeld: Sånn har det gått med Gunn-Anita, Mimoun og Isabelle

Kommentar

Fagbevegelsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang, skriver Kjell Werner.

Fagbevegelsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

Fagbevegelsen har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang

Nav arbeider nå med å beregne utbetalingene i perioden på nytt.

Nav arbeider nå med å beregne utbetalingene i perioden på nytt.

Hanna Skotheim

Nav: 20.000 har fått utbetalt feil i dagpenger

Hanna Skotheim

Disse gruvearbeiderne er med på å bestemme lønna di