JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ole Morten Karlsen, hovedtillitsvalgt i Avarn Security og Robert Ball, hovedtillitsvalgt i Securitas.

Ole Morten Karlsen, hovedtillitsvalgt i Avarn Security og Robert Ball, hovedtillitsvalgt i Securitas.

Ylva Seiff Berge og Brian Cliff Olguin

Vekterstreiken

To store vaktselskap har permittert sine hovedtillitsvalgte midt i streiken. Er det lov?

Fem uker ut i vekterstreiken permitterte Securitas og Avarn Security sine hovedtillitsvalgte delvis. Nå blir permitteringene mat for advokatene.28.10.2020
12:17
29.10.2020 15:08

merete.holtan.garte@lomedia.no

Tirsdag 20. oktober, omtrent fem uker etter at det ble brudd i meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel, fikk de hovedtillitsvalgte i Securitas og Avarn Security begge brev fra arbeidsgiver om at de var delvis permittert fra stillingene sine. Robert Ball er permittert 60 prosent, en grad som tilsvarer antall Securitas – vektere tatt ut i streik. Ole Morten Karlsen er permittert 40 prosent, tilsvarende streikeuttaket i Avarn Security.

Vaktselskapenes begrunnelse for permitteringene er at de hovedtillitsvalgtes oppgaver er redusert på grunn av streiken.

Dette har fått mange til å reagere. Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund med vekterbransjen som ansvarsfelt, kaller det hele en målrettet og koordinert aksjon mot de hovedtillitsvalgte, og mener at vaktselskapene bryter med bestemmelsene i Hovedavtalen.

Oversikt: Her trappes vekterstreiken opp fra 2. november

Spilleregler i en lovlig konflikt

Aller først: Vekteroverenskomsten har to deler, hvor del 1 er Hovedavtalen mellom LO og NHO og del 2 er «overenskomstdelen». Hovedavtalen setter spillereglene for samarbeidet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i en slags arbeidslivets grunnlov, mens del 2 regulerer vekternes lønns – og arbeidsforhold.

Mange er mer kjent med begrepet tariffavtale enn overenskomst, og tariffavtale kan brukes om både del I og del 2 – både Hovedavtalen og overenskomsten er å anse som en tariffavtale.

Så til det juridisk mer kompliserte: Før hvert hovedoppgjør sies overenskomsten (del 2) opp fordi partene skal forhandle fram en ny avtale. Med det sies gjerne også plassene for samtlige arbeidstakere opp (plassoppsigelse), så disse siden kan tas ut i streik (plassfratredelse). Overenskomsten er dermed sagt opp for alle, enten de er i streik eller ikke, men hva med Hovedavtalen?

På papiret kan vi si at Hovedavtalen består, da den gjelder for fire kalenderår av gangen. Det er likevel uenighet om Hovedavtalen fortsatt gjelder på bedriftsnivå under en streik, eller om den kun gir spilleregler for partene LO og NHO – altså på et mer overordnet nivå. Oversatt til vårt tilfelle, vekterstreiken, blir spørsmålet: Faller Hovedavtalens bestemmelser bort for samtlige arbeidstakere som har fått sagt opp sine plasser i forbindelse med mekling, inkludert de som ikke er blitt tatt ut i streik, eller vil Hovedavtalen fortsatt gjelde for dem som står i arbeid?

Debatt: En offentlig skittentøyvask vil være skadelig for hele vekterbransjen, men om det må til så blir det sånn, skriver tillitsvalgt

– Brudd på fire bestemmelser

Arbeidsmandsforbundet mener at Hovedavtalen fortsatt gjelder for dem som står i arbeid. Ifølge forbundssekretær Terje Mikkelsen bryter Securitas og Avarn Security Hovedavtalens bestemmelser på flere punkter når de har permittert sine hovedtillitsvalgte midt i en streik, som er en lovlig konflikt. Mikkelsen påpeker at:

* Securitas og Avarn Security hadde fattet beslutningen om permitteringene på forhånd, uten noen foregående drøfting. Det bryter med Hovedavtalens bestemmelser om drøfting før permittering, §7–2. (lenke til paragrafer)

* Streiken og uttaket ikke er noen saklig grunn til å permittere, da hovedtillitsvalgtes oppgaver består for de medlemmene som ikke er tatt ut i streik, § 7–1.1.

* Det er ikke tatt hensyn til de tillitsvalgtes spesielle stilling ved permitteringen. Dette omtales i §7–1.4.

* Permitteringene var koordinert, det vil si at de to vaktselskapene hadde snakket sammen på forhånd, og at NHO Service og Handel har vært kjent med permitteringene. – Det bryter helt klart med Hovedavtalens §2–1, og da spesielt avsnitt 4, sier forbundssekretæren, og refererer hele teksten:

– «For at organiserte arbeidstakere og arbeidsgivere skal sikres bred oppslutning og derigjennom fylle sin funksjon som sentrale samfunnsaktører, er det av avgjørende betydning at det i forhandlings– og konfliktsituasjoner vises respekt for organisasjonenes interesser og at ingen at partene opptrer på en måte som svekker hverandres posisjon.»

Innsikt: Seks punkter som oppsummerer hvorfor vekterne streiker

– En målrettet sanksjon

Terje Mikkelsen poengterer at permitteringene av de to hovedtillitsvalgte kommer på toppen av en allerede redusert tillitsvalgtorganisasjon, siden en rekke tillitsvalgte i bedriftene allerede er tatt ut i streik.

Det er bekymringsfullt, mener forbundssekretæren, som oppsummerer saken på denne måten:

– Det er ikke foretatt noen vurderinger i bedriftene for øvrig om permitteringer, og vi er heller ikke kjent med at andre enn de hovedtillitsvalgte er permittert. Dette er med andre ord en målrettet og koordinert aksjon mot de hovedtillitsvalgte, og kan ikke oppfattes som noe annet enn en personlig sanksjon i en lovlig konflikt.

Tall: På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

Ny problemstilling for arbeidslivsforsker

Kristine Nergaard er forsker ved Fafo ved Institutt for arbeidslivs– og velferdsforskning, og har fulgt med på arbeidsliv og tariffspørsmål i over 30 år. Hun har ikke tidligere sett at en bedrift har permittert en hovedtillitsvalgt under en streik.

– Jeg vet ikke om det skyldes at man har ikke har gått fram på samme måte eller at slike saker ikke er tatt opp i mediene, men jeg har ikke vært borti en lignende problemstilling tidligere, sier Nergaard.

Avslørt: Securitas-sjefen tjener ti ganger mer enn en vanlig vekter

Professor i arbeidsrett: – Spørsmål det ikke kan gis sikre svar på

Stein Evju er professor i arbeidsrett tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han synes spørsmålet om mulige brudd på Hovedavtalen i forbindelse med permitteringene er interessant, og trekker fram en uenighet mellom NHO og LO fra en arbeidskonflikt i 2006.

Helt konkret handlet uenigheten om hvorvidt en tillitsvalgt kunne anses som tillitsvalgt i Hovedavtalens forstand under en partiell konflikt – en delvis konflikt, slik som vekterstreiken nå er, i og med at bare en del av vekterne er tatt ut i streik. Problemstillingen ble tatt videre opp i mai 2007, og i protokollen fra møtet går det fram at LO og NHO ikke er enige i om overenskomsten – og med det Hovedavtalens regler som inngår i overenskomsten – gjelder når plassene er sagt opp, men bare deler av arbeidsstokken er tatt ut i streik.

– Så langt jeg kjenner til er denne uenigheten ikke blitt løst. Derfor står vi overfor spørsmål det ikke kan gis sikre svar på, sier Stein Evju.

Lærlinger: Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Jus og moral

Dette ubesvarte spørsmålet er relevant for situasjonen til Robert Ball og Ole Morten Karlsen. De to hovedtillitsvalgte fikk begge sine plasser sagt opp i forbindelse med meklingen mellom Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel, men er blant dem i arbeidsstokken som ikke er tatt ut i streik.

Er de to da å anse som tillitsvalgte i Hovedavtalens forstand under konflikten? Og vil Hovedavtalens bestemmelser, med de brudd Terje Mikkelsen peker på, i det hele tatt komme til anvendelse i en eventuell arbeidsrettssak?

– Hvis ingen tillitsvalgte er å anse som tillitsvalgte etter Hovedavtalen etter at det er sendt ut en plassoppsigelse ved streik, synes jeg det er rart. Særlig fordi bedriften forholder seg til dem som tillitsvalgte, kommenterer forbundssekretær Terje Mikkelsen, og fortsetter:

– Uavhengig av jusen er det moralsk forkastelig av bedriften å permittere sine hovedtillitsvalgte. Vi ser på det som en ren straffereaksjon og et pressmiddel i en lovlig konflikt.

Lønn: Securitas-vektere: – Vi har vært et lavlønnsyrke altfor lenge

LO–advokatene: – Skal snu hver stein

De hovedtillitsvalgte selv, Robert Ball og Ole Morten Karlsen, bestrider begge lovligheten av permitteringene, og ba om forhandlinger med sine respektive arbeidsgivere etter Hovedavtalens § 2–3.

I Securitas er forhandlingene gjennomført, og uenighetsprotokoll er sendt til Arbeidsmandsforbundet. I skrivende stund forbereder Terje Mikkelsen saken for oversending til LOs juridiske avdeling, og når uenighetsprotokollen fra Avarn Security kommer, tar den samme vei. Da blir problemstillingen mat for LOs og NHOs advokater, og kan til slutt havne i Arbeidsretten.

Det er avdelingsleder i LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, forberedt på.

– Hvis vi får saken inn til oss, skal vi snu hver stein for å finne ut om dette er et misbruk av permitteringsinstituttet eller et angrep på tillitsvalgtes rettigheter, sier Sønsteli Johansen.

Frykter hevnaksjoner: Vektere som jobber ufrivillig deltid tør ikke å stå fram

NHO Service og Handel: – På trygg juridisk grunn

Sigbjørn Mygland er direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel og forhandlingsleder for arbeidsgiverne i vekternes tariffoppgjør. Han svarer slik på Terje Mikkelsens påstander om at NHO Service og Handel skal ha visst om permitteringene i Securitas og Avarn Security:

– Dette er to seriøse aktører som sysselsetter mange tusen arbeidstakere over hele Norge. De har hele tiden opptrådt korrekt i forbindelse med streiken.

Mygland peker også fram mot et eventuelt møte i retten.

– Vi har registrert at denne saken kan bli prøvd juridisk, og finner det derfor riktig å ikke kommentere den utover at vi mener virksomhetene her står på trygg juridisk grunn.

28.10.2020
12:17
29.10.2020 15:08Mest lest

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Berit Roald / NTB

Ukjent antall Skeidar-ansatte mister jobben: – Har gått fort og brutalt

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Colourbox

Hvilke grupper merker egentlig renta mest? Her er tallene

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Knut Viggen

Gerd-Liv Valla skjønner ikke hvorfor arbeidslinja har blitt et skjellsord

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Helge Rønning Birkelund

Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser: – Vi må gjøre et eller annet for å bli hørt

Michael Ulriksen

Ramona sov med ulv i soveposen. Nå betaler turister over en årslønn for å overnatte her

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Brian Cliff Olguin

Naujasis minimalus darbo užmokestis Norvegijoje

Andrew Kelly Reuters/Ritzau Scanpix

Danskene kan miste fridag. Skammelig, mener fagbevegelsen

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Konduktørene har hatt en måned med kjeft, stappfulle tog og frustrerte passasjerer

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Hanna Skotheim

Lydopptak fra barnevernet rystet Heidi: – Måten de snakker på gir meg frysninger

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Erlend Angelo

Hver tredje butikk vurderer eller planlegger å nedbemanne

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Adam Schultz (whitehouse.gov) via Wikimedia Commons / Jan-Erik Østlie

Bidens fornybar-satsning får EU og Norge til å skjelve

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

Privat

Arvid jubler for egen tariffavtale. Nå håper han på et statusløft

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Bane NOR

Follobanen bygget med flere vrakede deler ved en feil

Anita Arntzen

500 unødvendige dødsfall hver uke: Sykepleier Ida står midt i en helsestorm

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon: – Urealistisk

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

LO-lederen: Erna Solberg sprer bevisst feilinformasjon om innleie

Jan-Erik Østlie

Flottere kantine finnes neppe: Freia-sjefen engasjerte Edvard Munch

Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i Oslo i forbindelse med den lærerstreiken i fjor høst.

Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i Oslo i forbindelse med den lærerstreiken i fjor høst.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Snart får lærerne vite hva den nye lønna blir


Flere saker