JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ole Morten Karlsen, hovedtillitsvalgt i Avarn Security og Robert Ball, hovedtillitsvalgt i Securitas.

Ole Morten Karlsen, hovedtillitsvalgt i Avarn Security og Robert Ball, hovedtillitsvalgt i Securitas.

Ylva Seiff Berge og Brian Cliff Olguin

Vekterstreiken

To store vaktselskap har permittert sine hovedtillitsvalgte midt i streiken. Er det lov?

Fem uker ut i vekterstreiken permitterte Securitas og Avarn Security sine hovedtillitsvalgte delvis. Nå blir permitteringene mat for advokatene.28.10.2020
12:17
29.10.2020 15:08

merete.holtan.garte@lomedia.no

Tirsdag 20. oktober, omtrent fem uker etter at det ble brudd i meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel, fikk de hovedtillitsvalgte i Securitas og Avarn Security begge brev fra arbeidsgiver om at de var delvis permittert fra stillingene sine. Robert Ball er permittert 60 prosent, en grad som tilsvarer antall Securitas – vektere tatt ut i streik. Ole Morten Karlsen er permittert 40 prosent, tilsvarende streikeuttaket i Avarn Security.

Vaktselskapenes begrunnelse for permitteringene er at de hovedtillitsvalgtes oppgaver er redusert på grunn av streiken.

Dette har fått mange til å reagere. Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund med vekterbransjen som ansvarsfelt, kaller det hele en målrettet og koordinert aksjon mot de hovedtillitsvalgte, og mener at vaktselskapene bryter med bestemmelsene i Hovedavtalen.

Oversikt: Her trappes vekterstreiken opp fra 2. november

Spilleregler i en lovlig konflikt

Aller først: Vekteroverenskomsten har to deler, hvor del 1 er Hovedavtalen mellom LO og NHO og del 2 er «overenskomstdelen». Hovedavtalen setter spillereglene for samarbeidet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i en slags arbeidslivets grunnlov, mens del 2 regulerer vekternes lønns – og arbeidsforhold.

Mange er mer kjent med begrepet tariffavtale enn overenskomst, og tariffavtale kan brukes om både del I og del 2 – både Hovedavtalen og overenskomsten er å anse som en tariffavtale.

Så til det juridisk mer kompliserte: Før hvert hovedoppgjør sies overenskomsten (del 2) opp fordi partene skal forhandle fram en ny avtale. Med det sies gjerne også plassene for samtlige arbeidstakere opp (plassoppsigelse), så disse siden kan tas ut i streik (plassfratredelse). Overenskomsten er dermed sagt opp for alle, enten de er i streik eller ikke, men hva med Hovedavtalen?

På papiret kan vi si at Hovedavtalen består, da den gjelder for fire kalenderår av gangen. Det er likevel uenighet om Hovedavtalen fortsatt gjelder på bedriftsnivå under en streik, eller om den kun gir spilleregler for partene LO og NHO – altså på et mer overordnet nivå. Oversatt til vårt tilfelle, vekterstreiken, blir spørsmålet: Faller Hovedavtalens bestemmelser bort for samtlige arbeidstakere som har fått sagt opp sine plasser i forbindelse med mekling, inkludert de som ikke er blitt tatt ut i streik, eller vil Hovedavtalen fortsatt gjelde for dem som står i arbeid?

Debatt: En offentlig skittentøyvask vil være skadelig for hele vekterbransjen, men om det må til så blir det sånn, skriver tillitsvalgt

– Brudd på fire bestemmelser

Arbeidsmandsforbundet mener at Hovedavtalen fortsatt gjelder for dem som står i arbeid. Ifølge forbundssekretær Terje Mikkelsen bryter Securitas og Avarn Security Hovedavtalens bestemmelser på flere punkter når de har permittert sine hovedtillitsvalgte midt i en streik, som er en lovlig konflikt. Mikkelsen påpeker at:

* Securitas og Avarn Security hadde fattet beslutningen om permitteringene på forhånd, uten noen foregående drøfting. Det bryter med Hovedavtalens bestemmelser om drøfting før permittering, §7–2. (lenke til paragrafer)

* Streiken og uttaket ikke er noen saklig grunn til å permittere, da hovedtillitsvalgtes oppgaver består for de medlemmene som ikke er tatt ut i streik, § 7–1.1.

* Det er ikke tatt hensyn til de tillitsvalgtes spesielle stilling ved permitteringen. Dette omtales i §7–1.4.

* Permitteringene var koordinert, det vil si at de to vaktselskapene hadde snakket sammen på forhånd, og at NHO Service og Handel har vært kjent med permitteringene. – Det bryter helt klart med Hovedavtalens §2–1, og da spesielt avsnitt 4, sier forbundssekretæren, og refererer hele teksten:

– «For at organiserte arbeidstakere og arbeidsgivere skal sikres bred oppslutning og derigjennom fylle sin funksjon som sentrale samfunnsaktører, er det av avgjørende betydning at det i forhandlings– og konfliktsituasjoner vises respekt for organisasjonenes interesser og at ingen at partene opptrer på en måte som svekker hverandres posisjon.»

Innsikt: Seks punkter som oppsummerer hvorfor vekterne streiker

– En målrettet sanksjon

Terje Mikkelsen poengterer at permitteringene av de to hovedtillitsvalgte kommer på toppen av en allerede redusert tillitsvalgtorganisasjon, siden en rekke tillitsvalgte i bedriftene allerede er tatt ut i streik.

Det er bekymringsfullt, mener forbundssekretæren, som oppsummerer saken på denne måten:

– Det er ikke foretatt noen vurderinger i bedriftene for øvrig om permitteringer, og vi er heller ikke kjent med at andre enn de hovedtillitsvalgte er permittert. Dette er med andre ord en målrettet og koordinert aksjon mot de hovedtillitsvalgte, og kan ikke oppfattes som noe annet enn en personlig sanksjon i en lovlig konflikt.

Tall: På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

Ny problemstilling for arbeidslivsforsker

Kristine Nergaard er forsker ved Fafo ved Institutt for arbeidslivs– og velferdsforskning, og har fulgt med på arbeidsliv og tariffspørsmål i over 30 år. Hun har ikke tidligere sett at en bedrift har permittert en hovedtillitsvalgt under en streik.

– Jeg vet ikke om det skyldes at man har ikke har gått fram på samme måte eller at slike saker ikke er tatt opp i mediene, men jeg har ikke vært borti en lignende problemstilling tidligere, sier Nergaard.

Avslørt: Securitas-sjefen tjener ti ganger mer enn en vanlig vekter

Professor i arbeidsrett: – Spørsmål det ikke kan gis sikre svar på

Stein Evju er professor i arbeidsrett tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han synes spørsmålet om mulige brudd på Hovedavtalen i forbindelse med permitteringene er interessant, og trekker fram en uenighet mellom NHO og LO fra en arbeidskonflikt i 2006.

Helt konkret handlet uenigheten om hvorvidt en tillitsvalgt kunne anses som tillitsvalgt i Hovedavtalens forstand under en partiell konflikt – en delvis konflikt, slik som vekterstreiken nå er, i og med at bare en del av vekterne er tatt ut i streik. Problemstillingen ble tatt videre opp i mai 2007, og i protokollen fra møtet går det fram at LO og NHO ikke er enige i om overenskomsten – og med det Hovedavtalens regler som inngår i overenskomsten – gjelder når plassene er sagt opp, men bare deler av arbeidsstokken er tatt ut i streik.

– Så langt jeg kjenner til er denne uenigheten ikke blitt løst. Derfor står vi overfor spørsmål det ikke kan gis sikre svar på, sier Stein Evju.

Lærlinger: Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Jus og moral

Dette ubesvarte spørsmålet er relevant for situasjonen til Robert Ball og Ole Morten Karlsen. De to hovedtillitsvalgte fikk begge sine plasser sagt opp i forbindelse med meklingen mellom Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel, men er blant dem i arbeidsstokken som ikke er tatt ut i streik.

Er de to da å anse som tillitsvalgte i Hovedavtalens forstand under konflikten? Og vil Hovedavtalens bestemmelser, med de brudd Terje Mikkelsen peker på, i det hele tatt komme til anvendelse i en eventuell arbeidsrettssak?

– Hvis ingen tillitsvalgte er å anse som tillitsvalgte etter Hovedavtalen etter at det er sendt ut en plassoppsigelse ved streik, synes jeg det er rart. Særlig fordi bedriften forholder seg til dem som tillitsvalgte, kommenterer forbundssekretær Terje Mikkelsen, og fortsetter:

– Uavhengig av jusen er det moralsk forkastelig av bedriften å permittere sine hovedtillitsvalgte. Vi ser på det som en ren straffereaksjon og et pressmiddel i en lovlig konflikt.

Lønn: Securitas-vektere: – Vi har vært et lavlønnsyrke altfor lenge

LO–advokatene: – Skal snu hver stein

De hovedtillitsvalgte selv, Robert Ball og Ole Morten Karlsen, bestrider begge lovligheten av permitteringene, og ba om forhandlinger med sine respektive arbeidsgivere etter Hovedavtalens § 2–3.

I Securitas er forhandlingene gjennomført, og uenighetsprotokoll er sendt til Arbeidsmandsforbundet. I skrivende stund forbereder Terje Mikkelsen saken for oversending til LOs juridiske avdeling, og når uenighetsprotokollen fra Avarn Security kommer, tar den samme vei. Da blir problemstillingen mat for LOs og NHOs advokater, og kan til slutt havne i Arbeidsretten.

Det er avdelingsleder i LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, forberedt på.

– Hvis vi får saken inn til oss, skal vi snu hver stein for å finne ut om dette er et misbruk av permitteringsinstituttet eller et angrep på tillitsvalgtes rettigheter, sier Sønsteli Johansen.

Frykter hevnaksjoner: Vektere som jobber ufrivillig deltid tør ikke å stå fram

NHO Service og Handel: – På trygg juridisk grunn

Sigbjørn Mygland er direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel og forhandlingsleder for arbeidsgiverne i vekternes tariffoppgjør. Han svarer slik på Terje Mikkelsens påstander om at NHO Service og Handel skal ha visst om permitteringene i Securitas og Avarn Security:

– Dette er to seriøse aktører som sysselsetter mange tusen arbeidstakere over hele Norge. De har hele tiden opptrådt korrekt i forbindelse med streiken.

Mygland peker også fram mot et eventuelt møte i retten.

– Vi har registrert at denne saken kan bli prøvd juridisk, og finner det derfor riktig å ikke kommentere den utover at vi mener virksomhetene her står på trygg juridisk grunn.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.10.2020
12:17
29.10.2020 15:08Mest lest

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

Leni Aurora Brækhus

Uføre Vibeke ville melde seg inn i Fagforbundet. Det fikk hun ikke lov til

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Håvard Sæbø

Dette er bransjene som vil slite hardt etter koronaen

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

Eirik Dahl Viggen

Kutter bemanningen i høyrisikofengsel: De ansatte frykter for liv og helse

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

Colourbox.com

Vannkraft er ikke bærekraftig, mener EU. Det kan norske vannkraftverk få svi for

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Håvard Sæbø

Paul og Espen skaffet Foodora tariffavtale. Nå dumper nye selskaper sykkelbud-lønna

Jan Inge Arnø og Rune Martinsen.

Jan Inge Arnø og Rune Martinsen.

Håvard Sæbø

Jan Inge og Rune måtte kjempe for å få yrkesskadeerstatning: – På et punkt var jeg helt i kjelleren

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

Trygve Slagsvold Vedum løfter Senterpartiet til historiske høyder

Trygve Slagsvold Vedum løfter Senterpartiet til historiske høyder

Senterpartiet

Ny måling: Senterpartiet er Norges største parti

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Her er LOs sju krav for å bedre helikoptersikkerheten

Siv Jensen og Frp har forhandlet med regjeringen om et nytt statsbudsjett. Tirsdag ble de enige.

Siv Jensen og Frp har forhandlet med regjeringen om et nytt statsbudsjett. Tirsdag ble de enige.

Stian Lysberg Solum / NTB

Alkohol, snus, sukker og økt minstepensjon: Her er sakene Frp fikk inn i statsbudsjettet

SKATT: Ansatte i kollektivtransporten må fra 1. januar skatte for frikortet de får fra arbeidsgiver. Finansdepartementet har tenkt å la arbeidsgiverne beregne verdien på fribilletten.

SKATT: Ansatte i kollektivtransporten må fra 1. januar skatte for frikortet de får fra arbeidsgiver. Finansdepartementet har tenkt å la arbeidsgiverne beregne verdien på fribilletten.

Tormod Ytrehus

Slik blir løsningen for skatt på frikort for bussjåfører

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen.

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen.

Stian Lysberg Solum / NTB

Nav-dømte beskylder setteriksadvokaten for løgn


Flere saker