JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ole Morten Karlsen, hovedtillitsvalgt i Avarn Security og Robert Ball, hovedtillitsvalgt i Securitas.

Ole Morten Karlsen, hovedtillitsvalgt i Avarn Security og Robert Ball, hovedtillitsvalgt i Securitas.

Ylva Seiff Berge og Brian Cliff Olguin

Vekterstreiken

To store vaktselskap har permittert sine hovedtillitsvalgte midt i streiken. Er det lov?

Fem uker ut i vekterstreiken permitterte Securitas og Avarn Security sine hovedtillitsvalgte delvis. Nå blir permitteringene mat for advokatene.28.10.2020
12:17
29.10.2020 15:08

merete.holtan.garte@lomedia.no

Tirsdag 20. oktober, omtrent fem uker etter at det ble brudd i meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel, fikk de hovedtillitsvalgte i Securitas og Avarn Security begge brev fra arbeidsgiver om at de var delvis permittert fra stillingene sine. Robert Ball er permittert 60 prosent, en grad som tilsvarer antall Securitas – vektere tatt ut i streik. Ole Morten Karlsen er permittert 40 prosent, tilsvarende streikeuttaket i Avarn Security.

Vaktselskapenes begrunnelse for permitteringene er at de hovedtillitsvalgtes oppgaver er redusert på grunn av streiken.

Dette har fått mange til å reagere. Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund med vekterbransjen som ansvarsfelt, kaller det hele en målrettet og koordinert aksjon mot de hovedtillitsvalgte, og mener at vaktselskapene bryter med bestemmelsene i Hovedavtalen.

Oversikt: Her trappes vekterstreiken opp fra 2. november

Spilleregler i en lovlig konflikt

Aller først: Vekteroverenskomsten har to deler, hvor del 1 er Hovedavtalen mellom LO og NHO og del 2 er «overenskomstdelen». Hovedavtalen setter spillereglene for samarbeidet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i en slags arbeidslivets grunnlov, mens del 2 regulerer vekternes lønns – og arbeidsforhold.

Mange er mer kjent med begrepet tariffavtale enn overenskomst, og tariffavtale kan brukes om både del I og del 2 – både Hovedavtalen og overenskomsten er å anse som en tariffavtale.

Så til det juridisk mer kompliserte: Før hvert hovedoppgjør sies overenskomsten (del 2) opp fordi partene skal forhandle fram en ny avtale. Med det sies gjerne også plassene for samtlige arbeidstakere opp (plassoppsigelse), så disse siden kan tas ut i streik (plassfratredelse). Overenskomsten er dermed sagt opp for alle, enten de er i streik eller ikke, men hva med Hovedavtalen?

På papiret kan vi si at Hovedavtalen består, da den gjelder for fire kalenderår av gangen. Det er likevel uenighet om Hovedavtalen fortsatt gjelder på bedriftsnivå under en streik, eller om den kun gir spilleregler for partene LO og NHO – altså på et mer overordnet nivå. Oversatt til vårt tilfelle, vekterstreiken, blir spørsmålet: Faller Hovedavtalens bestemmelser bort for samtlige arbeidstakere som har fått sagt opp sine plasser i forbindelse med mekling, inkludert de som ikke er blitt tatt ut i streik, eller vil Hovedavtalen fortsatt gjelde for dem som står i arbeid?

Debatt: En offentlig skittentøyvask vil være skadelig for hele vekterbransjen, men om det må til så blir det sånn, skriver tillitsvalgt

– Brudd på fire bestemmelser

Arbeidsmandsforbundet mener at Hovedavtalen fortsatt gjelder for dem som står i arbeid. Ifølge forbundssekretær Terje Mikkelsen bryter Securitas og Avarn Security Hovedavtalens bestemmelser på flere punkter når de har permittert sine hovedtillitsvalgte midt i en streik, som er en lovlig konflikt. Mikkelsen påpeker at:

* Securitas og Avarn Security hadde fattet beslutningen om permitteringene på forhånd, uten noen foregående drøfting. Det bryter med Hovedavtalens bestemmelser om drøfting før permittering, §7–2. (lenke til paragrafer)

* Streiken og uttaket ikke er noen saklig grunn til å permittere, da hovedtillitsvalgtes oppgaver består for de medlemmene som ikke er tatt ut i streik, § 7–1.1.

* Det er ikke tatt hensyn til de tillitsvalgtes spesielle stilling ved permitteringen. Dette omtales i §7–1.4.

* Permitteringene var koordinert, det vil si at de to vaktselskapene hadde snakket sammen på forhånd, og at NHO Service og Handel har vært kjent med permitteringene. – Det bryter helt klart med Hovedavtalens §2–1, og da spesielt avsnitt 4, sier forbundssekretæren, og refererer hele teksten:

– «For at organiserte arbeidstakere og arbeidsgivere skal sikres bred oppslutning og derigjennom fylle sin funksjon som sentrale samfunnsaktører, er det av avgjørende betydning at det i forhandlings– og konfliktsituasjoner vises respekt for organisasjonenes interesser og at ingen at partene opptrer på en måte som svekker hverandres posisjon.»

Innsikt: Seks punkter som oppsummerer hvorfor vekterne streiker

– En målrettet sanksjon

Terje Mikkelsen poengterer at permitteringene av de to hovedtillitsvalgte kommer på toppen av en allerede redusert tillitsvalgtorganisasjon, siden en rekke tillitsvalgte i bedriftene allerede er tatt ut i streik.

Det er bekymringsfullt, mener forbundssekretæren, som oppsummerer saken på denne måten:

– Det er ikke foretatt noen vurderinger i bedriftene for øvrig om permitteringer, og vi er heller ikke kjent med at andre enn de hovedtillitsvalgte er permittert. Dette er med andre ord en målrettet og koordinert aksjon mot de hovedtillitsvalgte, og kan ikke oppfattes som noe annet enn en personlig sanksjon i en lovlig konflikt.

Tall: På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

Ny problemstilling for arbeidslivsforsker

Kristine Nergaard er forsker ved Fafo ved Institutt for arbeidslivs– og velferdsforskning, og har fulgt med på arbeidsliv og tariffspørsmål i over 30 år. Hun har ikke tidligere sett at en bedrift har permittert en hovedtillitsvalgt under en streik.

– Jeg vet ikke om det skyldes at man har ikke har gått fram på samme måte eller at slike saker ikke er tatt opp i mediene, men jeg har ikke vært borti en lignende problemstilling tidligere, sier Nergaard.

Avslørt: Securitas-sjefen tjener ti ganger mer enn en vanlig vekter

Professor i arbeidsrett: – Spørsmål det ikke kan gis sikre svar på

Stein Evju er professor i arbeidsrett tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han synes spørsmålet om mulige brudd på Hovedavtalen i forbindelse med permitteringene er interessant, og trekker fram en uenighet mellom NHO og LO fra en arbeidskonflikt i 2006.

Helt konkret handlet uenigheten om hvorvidt en tillitsvalgt kunne anses som tillitsvalgt i Hovedavtalens forstand under en partiell konflikt – en delvis konflikt, slik som vekterstreiken nå er, i og med at bare en del av vekterne er tatt ut i streik. Problemstillingen ble tatt videre opp i mai 2007, og i protokollen fra møtet går det fram at LO og NHO ikke er enige i om overenskomsten – og med det Hovedavtalens regler som inngår i overenskomsten – gjelder når plassene er sagt opp, men bare deler av arbeidsstokken er tatt ut i streik.

– Så langt jeg kjenner til er denne uenigheten ikke blitt løst. Derfor står vi overfor spørsmål det ikke kan gis sikre svar på, sier Stein Evju.

Lærlinger: Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Jus og moral

Dette ubesvarte spørsmålet er relevant for situasjonen til Robert Ball og Ole Morten Karlsen. De to hovedtillitsvalgte fikk begge sine plasser sagt opp i forbindelse med meklingen mellom Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel, men er blant dem i arbeidsstokken som ikke er tatt ut i streik.

Er de to da å anse som tillitsvalgte i Hovedavtalens forstand under konflikten? Og vil Hovedavtalens bestemmelser, med de brudd Terje Mikkelsen peker på, i det hele tatt komme til anvendelse i en eventuell arbeidsrettssak?

– Hvis ingen tillitsvalgte er å anse som tillitsvalgte etter Hovedavtalen etter at det er sendt ut en plassoppsigelse ved streik, synes jeg det er rart. Særlig fordi bedriften forholder seg til dem som tillitsvalgte, kommenterer forbundssekretær Terje Mikkelsen, og fortsetter:

– Uavhengig av jusen er det moralsk forkastelig av bedriften å permittere sine hovedtillitsvalgte. Vi ser på det som en ren straffereaksjon og et pressmiddel i en lovlig konflikt.

Lønn: Securitas-vektere: – Vi har vært et lavlønnsyrke altfor lenge

LO–advokatene: – Skal snu hver stein

De hovedtillitsvalgte selv, Robert Ball og Ole Morten Karlsen, bestrider begge lovligheten av permitteringene, og ba om forhandlinger med sine respektive arbeidsgivere etter Hovedavtalens § 2–3.

I Securitas er forhandlingene gjennomført, og uenighetsprotokoll er sendt til Arbeidsmandsforbundet. I skrivende stund forbereder Terje Mikkelsen saken for oversending til LOs juridiske avdeling, og når uenighetsprotokollen fra Avarn Security kommer, tar den samme vei. Da blir problemstillingen mat for LOs og NHOs advokater, og kan til slutt havne i Arbeidsretten.

Det er avdelingsleder i LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, forberedt på.

– Hvis vi får saken inn til oss, skal vi snu hver stein for å finne ut om dette er et misbruk av permitteringsinstituttet eller et angrep på tillitsvalgtes rettigheter, sier Sønsteli Johansen.

Frykter hevnaksjoner: Vektere som jobber ufrivillig deltid tør ikke å stå fram

NHO Service og Handel: – På trygg juridisk grunn

Sigbjørn Mygland er direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel og forhandlingsleder for arbeidsgiverne i vekternes tariffoppgjør. Han svarer slik på Terje Mikkelsens påstander om at NHO Service og Handel skal ha visst om permitteringene i Securitas og Avarn Security:

– Dette er to seriøse aktører som sysselsetter mange tusen arbeidstakere over hele Norge. De har hele tiden opptrådt korrekt i forbindelse med streiken.

Mygland peker også fram mot et eventuelt møte i retten.

– Vi har registrert at denne saken kan bli prøvd juridisk, og finner det derfor riktig å ikke kommentere den utover at vi mener virksomhetene her står på trygg juridisk grunn.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.10.2020
12:17
29.10.2020 15:08Mest lest

Ragnar Moy blir anklaget for ikke å ha levert meldekort i to uker før han ble sykmeldt. Derfor får han ikke sykepenger.

Ragnar Moy blir anklaget for ikke å ha levert meldekort i to uker før han ble sykmeldt. Derfor får han ikke sykepenger.

Privat

Ragnar har vært sykmeldt i snart ett år – venter fremdeles på sykepenger fra Nav

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

Brian Cliff Olguin

Monica påpekte feil og stilte spørsmål til sjefen. Så ble hun truet til å si opp

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Emmie Olivia Kristiansen

Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

Nav legger opp til fleksibilitet i kravet om tilbakebetaling av forskudd på dagpenger..

Nav legger opp til fleksibilitet i kravet om tilbakebetaling av forskudd på dagpenger..

Hanna Skotheim

Ledige og permitterte skylder Nav 2,8 milliarder kroner

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Jan-Erik Østlie

Opprykk for SV. Nå er partiet større enn Frp. Det gir solid rødgrønt flertall

– Gi LO-pengene tilbake, er oppfordringen fra Rasmus Hansson til SV.

– Gi LO-pengene tilbake, er oppfordringen fra Rasmus Hansson til SV.

Ole Palmstrøm

MDG ber SV betale tilbake pengene fra LO. – Faller meg ikke inn, svarer SV-lederen

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

Merete Jansen

Statsansatte henter fram streikevestene. Her er første streikeuttak

Kommentar

Tormod Ytrehus

«Vi kan få en ungdomsgenerasjon som blir rammet for livet», skriver Svein-Yngve Madssen

– Hadde det ikke vært for vennene mine som har hjulpet meg og støttet meg underveis, kunne jeg lett ha blitt en av Breiviks støttespillere, sier Bjørn Thomas Nilsen.

– Hadde det ikke vært for vennene mine som har hjulpet meg og støttet meg underveis, kunne jeg lett ha blitt en av Breiviks støttespillere, sier Bjørn Thomas Nilsen.

Sissel M. Rasmussen

Bjørn Thomas ble med i Vigrid som 16-åring. 22. juli ble et vendepunkt

Natalia Levytska

Natalia Levytska

Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU)

Kvinner rammes hardere av koronaen enn menn. Fem kvinner fra hele verden forteller sine historier

Det høres ut som Erna Solberg er mest opptatt av å bli sittende som statsminister enn å bekjempe økende forskjeller, mener Aps Bjørnar Skjæran.

Det høres ut som Erna Solberg er mest opptatt av å bli sittende som statsminister enn å bekjempe økende forskjeller, mener Aps Bjørnar Skjæran.

Aslak Bodahl

Aps nestleder om Erna Solberg: – Hun virker sliten og trenger avløsning

Etter at landsmøtet i Høyre nå er over, er statsminister og gjenvalgt Høyre-leder, Erna Solberg, klar for å vinne stortingsvalget til høsten.

Etter at landsmøtet i Høyre nå er over, er statsminister og gjenvalgt Høyre-leder, Erna Solberg, klar for å vinne stortingsvalget til høsten.

Hans Kristian Thorbjørnsen

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Høyres landsmøte

Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Norge, særlig blant unge.

Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Norge, særlig blant unge.

Erlend Angelo

Arbeidsledig? Her er karriererådgiverens 10 tips

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Sissel M. Rasmussen

Sjøfolk er lei av å bo på karantenehotell. Nå raser de mot nye regler fra regjeringen

MANGFOLD: På Peabs byggeplass i Larvik jobber folk fra flere entreprenører. Den interne byttehandelen er regulert i en egen avtale, en «byggpool».

MANGFOLD: På Peabs byggeplass i Larvik jobber folk fra flere entreprenører. Den interne byttehandelen er regulert i en egen avtale, en «byggpool».

Håvard Sæbø

Her låner bedriftene folk av hverandre før de leier

Debatt

Frontfagsmodellen er ingen tvangstrøye, skriver Anne Finborud.

Frontfagsmodellen er ingen tvangstrøye, skriver Anne Finborud.

Håvard Sæbø

«Lønn forhandler vi best sammen», skriver lederen i Skolenes landsforbund

Colourbox.com

Mann omkom i arbeidsulykke i Tysvær i Rogaland

Sjef for Tankesmien Agenda, Trygve Svensson, tror ulikhet vil prege valgkampen i høst. 9 av 10 LO-tillitsvalgte frykter for økt ulikhet.

Sjef for Tankesmien Agenda, Trygve Svensson, tror ulikhet vil prege valgkampen i høst. 9 av 10 LO-tillitsvalgte frykter for økt ulikhet.

Jan-Erik Østlie

LO-tillitsvalgte tror forskjellene vil øke. Ulikhet blir den store valgkampsaken, mener Agenda

VASKERI: Ansatte i vaskerier og renserier har fått ny lønn, men LO-forbundet Industri Energi mener de hadde fortjent bedre. Bildet er tatt ved Nor Tekstil i Lier.

VASKERI: Ansatte i vaskerier og renserier har fått ny lønn, men LO-forbundet Industri Energi mener de hadde fortjent bedre. Bildet er tatt ved Nor Tekstil i Lier.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

Nå er startlønna på vaskeriene 192 kroner i timen: – Arbeiderne hadde fortjent bedre

– Det å redusere grensehandelen betyr mye for norske arbeidsplasser, sier Frps Hans Andreas Limi.

– Det å redusere grensehandelen betyr mye for norske arbeidsplasser, sier Frps Hans Andreas Limi.

Bjørn Inge Bergestuen/Frp

Frp erklærer budsjettkrig mot svenskehandelen: – Betyr mye for norske arbeidsplasser, sier Limi


Flere saker