JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vekterstreiken

Midt i streiken har to store vaktselskaper permittert sine hovedtillitsvalgte: – Rystende

Seks uker ut i vekterstreiken har Securitas og Avarn Security delvis permittert sine hovedtillitsvalgte. – Rystende, sier Audun Lysbakken (SV), som oppfordrer kommune og stat til å sette tydelige krav når de inngår kontrakter med vaktselskapene.
STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

Jan-Erik Østlie

merete.holtan.garte@lomedia.no

Tirsdag fikk de hovedtillitsvalgte i Securitas og Avarn Security, Robert Ball og Ole Morten Karlsen, begge brev om at de var delvis permittert fra stillingene sine. Ball er permittert 60 prosent, en grad som tilsvarer antall Securitas-vektere tatt ut i streik.

Karlsen er permittert 40 prosent, tilsvarende streikeuttaket i Avarn Security.

Vaktselskapenes begrunnelse for permitteringene skal være at de hovedtillitsvalgtes oppgaver er redusert på grunn av streiken.

– Det er helt rystende. Dette er en behandling av tillitsvalgte som hører mer hjemme i 1920 enn i 2020, og det gjør meg forbanna, sier Audun Lysbakken, partileder og parlamentarisk leder for SV på Stortinget.

Vekterselskap må forklare seg: Industri Energi protesterer på at vekter-tillitsvalgte blir permittert under streiken

– Totalt mangel på respekt for de tillitsvalgte

Torsdag møtte Lysbakken opp på Youngstorget hvor det hver dag samler seg opp mot 150 streikende vektere. Der tok han en prat med Robert Ball i Securitas og Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer vekterne.

Det er andre gang SV-lederen er til stede på Youngstorget og viser sin støtte til vekterne.

– Når vaktselskapene gjør som dette, håper jeg resultatet blir at flere gjør som jeg, og gir streikende vektere støtte varmt og helhjertet. Vekternes kamp er et typisk grasrotopprør mot forskjells-Norge, og de bør ikke bli stående alene, sier Audun Lysbakken, og legger til:

– De kjemper for rettigheter og betingelser som lavlønt gruppe, men nå er dette også blitt et spørsmål om spillereglene i et lønnsoppgjør. Her viser arbeidsgiverne totalt mangel på respekt for de tillitsvalgte.

Innsikt: Seks punkter som oppsummerer hvorfor vekterne streiker

– Arbeidsforholdene i bedriften må spille inn

Under praten på Youngstorget spør SV-lederen Robert Ball og Terje Mikkelsen om hvordan han og andre politikere best mulig kan støtte vekterne i streiken. I første omgang sender Lysbakken en kraftig oppfordring til de som sitter i offentlig sektor og hyrer inn vaktselskap til jobber:

– Det må være lov for kommune og stat å være veldig tydelig på at arbeidsforholdene i bedriften og spillereglene i arbeidslivet har noe å si når en kontrakt skal inngås eller fornyes. Det offentlige må si klart ifra at de ikke vil akseptere at selskaper kommer med aksjoner mot tillitsvalgte, som i dette tilfellet.

I en epost til Frifagbevegelse gir også Arbeiderpartiet sin støtte til vekterne:

«Arbeiderpartiet oppfordrer partene til å vise ansvarlighet, og arbeidsgivere til å respektere streikeretten. Der partiet benytter seg av vektertjenester vil vi følge opp via oppdragsgiver og understreke at reglene i arbeidskonflikter skal bli fulgt» skriver Arild Grande, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Ap.

Får støtte: LO-lederen om vekterstreiken: – Dere har hele LO-familien i ryggen

– En personlig sanksjon

Saken om de permitterte streikelederne var først omtalt i Klassekampen. Der sa leder for Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen, at hun er sjokkert:

– Det ligner veldig på en utidig straffereaksjon mot noen som har ansvaret for å gjennomføre en lovlig konflikt.

Johansen er også forhandlingsleder for vekterne i meklingen med NHO Service og Handel. Hun opplyser at permitteringen av de hovedtillitsvalgte virker koordinert, da det skal ha stått det samme i brevene de to streikelederne fikk.

Forbundssekretær Terje Mikkelsen går så langt som å si at permitteringen er både planlagt og personlig rettet:

– Dette kan ikke oppfattes som noe annet enn en personlig sanksjon rettet mot de hovedtillitsvalgte i en lovlig konflikt. Det bryter helt klart med Hovedavtalens bestemmelser om at partene i forhandlings– og konfliktsituasjoner skal vise respekt for hverandres interesser.

Fikk du med deg denne? Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

– Sender et ganske sterkt signal

Hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball, forteller at han ikke ble overrasket da han fikk brevet fra bedriftsledelsen tirsdag.

– Jeg ble egentlig ikke spesielt overrasket, siden jeg et kvarter tidligere fikk beskjed fra forbundet om at hovedtillitsvalgt i Avarn Security var permittert, sier Ball, og presiserer:

– Utover det er det selvsagt et veldig overraskende grep fra ledelsen.

Han forklarer at mange lokale tillitsvalgte nå er tatt ut i streik, og at organisasjonen derfor nærmest er tappet for tillitsvalgte.

– Derfor er det kutyme å skjerme hovedtillitsvalgte så denne får gjort oppgavene sine under en konflikt: Jeg skal bistå medlemmene og løse opp i eventuelle uoverensstemmelser som streikebryteri, men skal også sørge for å opprettholde en uformell dialog med ledelsen.

Nettopp denne dialogen kan føre til en løsning på konflikten, mener Ball.

– Derfor sender de et ganske sterkt signal nå. At de permitterer hovedtillitsvalgte, sier litt om hvordan Securitas-ledelsen verdsetter partssamarbeidet.

Debatt: For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

– Bidrar ikke til å bygge broer

– Ser du på permitteringen som en gjengjeldelse fra ledelsens side?

– Jeg er permittert 60 prosent, og 60 prosent av vekterne våre er ute i streik. Tallene forteller at dette er en klar motreaksjon på streikeuttaket, og det er synd. Vi skal jo tilbake til bedriften og samarbeide en gang, og dette bidrar ikke akkurat til å bygge broer, sier Robert Ball.

Det hører med til historien at streiken og permitteringen kommer på toppen av en rekke stridigheter i Securitas.

I mars i år ville Securitas sende både hovedtillitsvalgt og hovedverneombud i bedriften over til Nokas i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse på mange av landets flyplasser. En måte å kvitte seg med to brysomme tillitsvalgte på, mente fagforening og tillitsvalgte, og brukte ord som fagforeningsknusing. Tingretten ga bedriften medhold i at det var lov å gjøre en slik manøver, og hovedtillitsvalgt sluttet som vekter.

Og i juni i år kuttet Securitas ut samarbeidsavtalene både med de tillitsvalgte og verneombudene i bedriften, rett før 100 flyplassvektere skulle sies opp.

Robert Ball sier at han nå vil være 40 prosent på kontoret i henhold til stillingsprosenten, men være tilgjengelig for medlemmene som vanlig.

– Jeg stiller selvfølgelig opp for medlemmene. Vi skal kjempe for et rettferdig lønnsoppgjør uansett.

Tall: Securitas-sjefen tjener ti ganger mer enn en vanlig vekter

– En straffereaksjon

Den samme holdningen har Ole Morten Karlsen. Som hovedtillitsvalgt i Avarn Security er han 40 prosent permittert av ledelsen, men anslår at arbeidsmengden er økt til langt over 100 prosent.

– 60 prosent av medlemmene er ikke er i streik, og vi har mange uorganiserte som fortsatt er i arbeid. En hovedtillitsvalgt er bindeleddet mellom ansatte og bedriftsledelse uavhengig om de er i streik eller ikke, så det er ikke slik at arbeidsmengden til hovedtillitsvalgt er redusert med 40 prosent. Arbeidsgiver er dessuten avhengig av å ha en tillitsvalgt de kan drøfte med, hvis ikke bryter de Hovedavtalens bestemmelser daglig, sier Karlsen, som regner med at hans egen stillingsprosent vil krympe ytterligere dersom streiken trappes opp.

Blir flere tatt ut i streik, vil permitteringen av meg som hovedtillitsvalgt øke tilsvarende. Jeg kan ikke se denne handlingen som noe annet enn en straffereaksjon i et forsøk på tvinge frem en løsning på streiken.

Debatt: Vekterstreiken er like mye en kamp om en kursendring som det er en lønnskamp, skriver tillitsvalgt

Bryter egen taushet

Ole Morten Karlsen presiserer at han til vanlig ikke kommenterer saker der han er i konflikt med ledelsen.

– Arbeidsgiver– og arbeidstakersiden har et krav om fredsplikt og partsamarbeid, og en handling som å permittere tillitsvalgte under en lovlig arbeidskamp vil i høyeste grad utfordre samarbeidsklimaet både under og etter den lovlige lønnskampen. Normalt uttaler jeg meg sjelden til media, men når arbeidsgiver går til et slikt skritt, er det naturlig å informere allmennheten. Det er mange tillitsvalgte som opplever press fra sine arbeidsgivere, så at slike ting blir kjent, synes jeg er på sin plass.

Den hovedtillitsvalgte poengterer også at kravene i lønnsoppgjøret er et resultat av en demokratisk prosess hvor det enkelte medlem har fått sagt sin mening.

– Likevel er det den tillitsvalgte arbeidsgiver forsøker å ramme. Det er et personangrep, og det er ordentlig lavmål. Det kan virke som om de glemmer at medlemmene kan stemme nei ved en uravstemning og sende oss ut i en ny konflikt.

Vekterne strømmer til: – Vi har ikke sett maken siden streiken i 2010

Kan bli juridisk tvist

Ole Morten Karlsen hevder at permitteringen bryter med tariffbestemmelsene og har rettet krav om forhandling med arbeidsgiver etter Hovedavtalens § 2-3. Bedriften har nå åtte dager på seg til å gjennomføre en slik forhandling. Blir ikke partene enige, blir saken antakelig sendt videre til LO-advokatene.

Det er avdelingsleder i LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, forberedt på.

– Hvis vi får saken inn til oss, skal vi snu hver stein for å finne ut om dette er et misbruk av permitteringsinstituttet eller et angrep på tillitsvalgtes rettigheter, sier Sønsteli Johansen.

Securitas og Avarn Security svarer

Ledelsen i Avarn Security og Securitas er gjort kjent med påstandene om at permitteringene av deres hovedtillitsvalgte er koordinert og personlig rettet. Kommunikasjonsdirektør Ådne Mauritzen i Avarn Security svarer slik i en epost:

«Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene som fremkommer. Som et av Norges og Nordens ledende sikkerhetsselskap er vi opptatt av å følge alle spilleregler, også under en streik. Streiken fører til store konsekvenser både for oss og våre kunder. Da er permitteringer dessverre ikke til å unngå, hverken for operativt eller administrativt personell hos oss.»

Regiondirektør i Securitas, Dorothy Billett, skriver dette:

«Securitas er en seriøs arbeidsgiver og samfunnsaktør som forholder seg til lov og avtaleverk. For oss er det viktig å opptre korrekt også i denne situasjonen. Vervet som hovedtillitsvalgt i Securitas er et 100 prosent frikjøpt verv, og i dette tilfellet er det korrekte å permittere hovedtillitsvalgt i samme andel som NAF har tatt ut medlemmer i streik. Hovedtillitsvalgt vil fortsatt være tilgjengelig for de medlemmene som ikke er i streik.»

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse