JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

Jan-Erik Østlie

Vekterstreiken

Midt i streiken har to store vaktselskaper permittert sine hovedtillitsvalgte: – Rystende

Seks uker ut i vekterstreiken har Securitas og Avarn Security delvis permittert sine hovedtillitsvalgte. – Rystende, sier Audun Lysbakken (SV), som oppfordrer kommune og stat til å sette tydelige krav når de inngår kontrakter med vaktselskapene.22.10.2020
17:09
29.10.2020 15:05

merete.holtan.garte@lomedia.no

Tirsdag fikk de hovedtillitsvalgte i Securitas og Avarn Security, Robert Ball og Ole Morten Karlsen, begge brev om at de var delvis permittert fra stillingene sine. Ball er permittert 60 prosent, en grad som tilsvarer antall Securitas-vektere tatt ut i streik.

Karlsen er permittert 40 prosent, tilsvarende streikeuttaket i Avarn Security.

Vaktselskapenes begrunnelse for permitteringene skal være at de hovedtillitsvalgtes oppgaver er redusert på grunn av streiken.

– Det er helt rystende. Dette er en behandling av tillitsvalgte som hører mer hjemme i 1920 enn i 2020, og det gjør meg forbanna, sier Audun Lysbakken, partileder og parlamentarisk leder for SV på Stortinget.

Vekterselskap må forklare seg: Industri Energi protesterer på at vekter-tillitsvalgte blir permittert under streiken

– Totalt mangel på respekt for de tillitsvalgte

Torsdag møtte Lysbakken opp på Youngstorget hvor det hver dag samler seg opp mot 150 streikende vektere. Der tok han en prat med Robert Ball i Securitas og Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer vekterne.

Det er andre gang SV-lederen er til stede på Youngstorget og viser sin støtte til vekterne.

– Når vaktselskapene gjør som dette, håper jeg resultatet blir at flere gjør som jeg, og gir streikende vektere støtte varmt og helhjertet. Vekternes kamp er et typisk grasrotopprør mot forskjells-Norge, og de bør ikke bli stående alene, sier Audun Lysbakken, og legger til:

– De kjemper for rettigheter og betingelser som lavlønt gruppe, men nå er dette også blitt et spørsmål om spillereglene i et lønnsoppgjør. Her viser arbeidsgiverne totalt mangel på respekt for de tillitsvalgte.

Innsikt: Seks punkter som oppsummerer hvorfor vekterne streiker

– Arbeidsforholdene i bedriften må spille inn

Under praten på Youngstorget spør SV-lederen Robert Ball og Terje Mikkelsen om hvordan han og andre politikere best mulig kan støtte vekterne i streiken. I første omgang sender Lysbakken en kraftig oppfordring til de som sitter i offentlig sektor og hyrer inn vaktselskap til jobber:

– Det må være lov for kommune og stat å være veldig tydelig på at arbeidsforholdene i bedriften og spillereglene i arbeidslivet har noe å si når en kontrakt skal inngås eller fornyes. Det offentlige må si klart ifra at de ikke vil akseptere at selskaper kommer med aksjoner mot tillitsvalgte, som i dette tilfellet.

I en epost til Frifagbevegelse gir også Arbeiderpartiet sin støtte til vekterne:

«Arbeiderpartiet oppfordrer partene til å vise ansvarlighet, og arbeidsgivere til å respektere streikeretten. Der partiet benytter seg av vektertjenester vil vi følge opp via oppdragsgiver og understreke at reglene i arbeidskonflikter skal bli fulgt» skriver Arild Grande, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Ap.

Får støtte: LO-lederen om vekterstreiken: – Dere har hele LO-familien i ryggen

– En personlig sanksjon

Saken om de permitterte streikelederne var først omtalt i Klassekampen. Der sa leder for Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen, at hun er sjokkert:

– Det ligner veldig på en utidig straffereaksjon mot noen som har ansvaret for å gjennomføre en lovlig konflikt.

Johansen er også forhandlingsleder for vekterne i meklingen med NHO Service og Handel. Hun opplyser at permitteringen av de hovedtillitsvalgte virker koordinert, da det skal ha stått det samme i brevene de to streikelederne fikk.

Forbundssekretær Terje Mikkelsen går så langt som å si at permitteringen er både planlagt og personlig rettet:

– Dette kan ikke oppfattes som noe annet enn en personlig sanksjon rettet mot de hovedtillitsvalgte i en lovlig konflikt. Det bryter helt klart med Hovedavtalens bestemmelser om at partene i forhandlings– og konfliktsituasjoner skal vise respekt for hverandres interesser.

Fikk du med deg denne? Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

– Sender et ganske sterkt signal

Hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball, forteller at han ikke ble overrasket da han fikk brevet fra bedriftsledelsen tirsdag.

– Jeg ble egentlig ikke spesielt overrasket, siden jeg et kvarter tidligere fikk beskjed fra forbundet om at hovedtillitsvalgt i Avarn Security var permittert, sier Ball, og presiserer:

– Utover det er det selvsagt et veldig overraskende grep fra ledelsen.

Han forklarer at mange lokale tillitsvalgte nå er tatt ut i streik, og at organisasjonen derfor nærmest er tappet for tillitsvalgte.

– Derfor er det kutyme å skjerme hovedtillitsvalgte så denne får gjort oppgavene sine under en konflikt: Jeg skal bistå medlemmene og løse opp i eventuelle uoverensstemmelser som streikebryteri, men skal også sørge for å opprettholde en uformell dialog med ledelsen.

Nettopp denne dialogen kan føre til en løsning på konflikten, mener Ball.

– Derfor sender de et ganske sterkt signal nå. At de permitterer hovedtillitsvalgte, sier litt om hvordan Securitas-ledelsen verdsetter partssamarbeidet.

Debatt: For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

– Bidrar ikke til å bygge broer

– Ser du på permitteringen som en gjengjeldelse fra ledelsens side?

– Jeg er permittert 60 prosent, og 60 prosent av vekterne våre er ute i streik. Tallene forteller at dette er en klar motreaksjon på streikeuttaket, og det er synd. Vi skal jo tilbake til bedriften og samarbeide en gang, og dette bidrar ikke akkurat til å bygge broer, sier Robert Ball.

Det hører med til historien at streiken og permitteringen kommer på toppen av en rekke stridigheter i Securitas.

I mars i år ville Securitas sende både hovedtillitsvalgt og hovedverneombud i bedriften over til Nokas i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse på mange av landets flyplasser. En måte å kvitte seg med to brysomme tillitsvalgte på, mente fagforening og tillitsvalgte, og brukte ord som fagforeningsknusing. Tingretten ga bedriften medhold i at det var lov å gjøre en slik manøver, og hovedtillitsvalgt sluttet som vekter.

Og i juni i år kuttet Securitas ut samarbeidsavtalene både med de tillitsvalgte og verneombudene i bedriften, rett før 100 flyplassvektere skulle sies opp.

Robert Ball sier at han nå vil være 40 prosent på kontoret i henhold til stillingsprosenten, men være tilgjengelig for medlemmene som vanlig.

– Jeg stiller selvfølgelig opp for medlemmene. Vi skal kjempe for et rettferdig lønnsoppgjør uansett.

Tall: Securitas-sjefen tjener ti ganger mer enn en vanlig vekter

– En straffereaksjon

Den samme holdningen har Ole Morten Karlsen. Som hovedtillitsvalgt i Avarn Security er han 40 prosent permittert av ledelsen, men anslår at arbeidsmengden er økt til langt over 100 prosent.

– 60 prosent av medlemmene er ikke er i streik, og vi har mange uorganiserte som fortsatt er i arbeid. En hovedtillitsvalgt er bindeleddet mellom ansatte og bedriftsledelse uavhengig om de er i streik eller ikke, så det er ikke slik at arbeidsmengden til hovedtillitsvalgt er redusert med 40 prosent. Arbeidsgiver er dessuten avhengig av å ha en tillitsvalgt de kan drøfte med, hvis ikke bryter de Hovedavtalens bestemmelser daglig, sier Karlsen, som regner med at hans egen stillingsprosent vil krympe ytterligere dersom streiken trappes opp.

Blir flere tatt ut i streik, vil permitteringen av meg som hovedtillitsvalgt øke tilsvarende. Jeg kan ikke se denne handlingen som noe annet enn en straffereaksjon i et forsøk på tvinge frem en løsning på streiken.

Debatt: Vekterstreiken er like mye en kamp om en kursendring som det er en lønnskamp, skriver tillitsvalgt

Bryter egen taushet

Ole Morten Karlsen presiserer at han til vanlig ikke kommenterer saker der han er i konflikt med ledelsen.

– Arbeidsgiver– og arbeidstakersiden har et krav om fredsplikt og partsamarbeid, og en handling som å permittere tillitsvalgte under en lovlig arbeidskamp vil i høyeste grad utfordre samarbeidsklimaet både under og etter den lovlige lønnskampen. Normalt uttaler jeg meg sjelden til media, men når arbeidsgiver går til et slikt skritt, er det naturlig å informere allmennheten. Det er mange tillitsvalgte som opplever press fra sine arbeidsgivere, så at slike ting blir kjent, synes jeg er på sin plass.

Den hovedtillitsvalgte poengterer også at kravene i lønnsoppgjøret er et resultat av en demokratisk prosess hvor det enkelte medlem har fått sagt sin mening.

– Likevel er det den tillitsvalgte arbeidsgiver forsøker å ramme. Det er et personangrep, og det er ordentlig lavmål. Det kan virke som om de glemmer at medlemmene kan stemme nei ved en uravstemning og sende oss ut i en ny konflikt.

Vekterne strømmer til: – Vi har ikke sett maken siden streiken i 2010

Kan bli juridisk tvist

Ole Morten Karlsen hevder at permitteringen bryter med tariffbestemmelsene og har rettet krav om forhandling med arbeidsgiver etter Hovedavtalens § 2-3. Bedriften har nå åtte dager på seg til å gjennomføre en slik forhandling. Blir ikke partene enige, blir saken antakelig sendt videre til LO-advokatene.

Det er avdelingsleder i LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, forberedt på.

– Hvis vi får saken inn til oss, skal vi snu hver stein for å finne ut om dette er et misbruk av permitteringsinstituttet eller et angrep på tillitsvalgtes rettigheter, sier Sønsteli Johansen.

Securitas og Avarn Security svarer

Ledelsen i Avarn Security og Securitas er gjort kjent med påstandene om at permitteringene av deres hovedtillitsvalgte er koordinert og personlig rettet. Kommunikasjonsdirektør Ådne Mauritzen i Avarn Security svarer slik i en epost:

«Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene som fremkommer. Som et av Norges og Nordens ledende sikkerhetsselskap er vi opptatt av å følge alle spilleregler, også under en streik. Streiken fører til store konsekvenser både for oss og våre kunder. Da er permitteringer dessverre ikke til å unngå, hverken for operativt eller administrativt personell hos oss.»

Regiondirektør i Securitas, Dorothy Billett, skriver dette:

«Securitas er en seriøs arbeidsgiver og samfunnsaktør som forholder seg til lov og avtaleverk. For oss er det viktig å opptre korrekt også i denne situasjonen. Vervet som hovedtillitsvalgt i Securitas er et 100 prosent frikjøpt verv, og i dette tilfellet er det korrekte å permittere hovedtillitsvalgt i samme andel som NAF har tatt ut medlemmer i streik. Hovedtillitsvalgt vil fortsatt være tilgjengelig for de medlemmene som ikke er i streik.»

22.10.2020
17:09
29.10.2020 15:05Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

36.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

Se hvem som skal forhandle om din nye lønn

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Når hun selv måtte ringe Nav, fikk hun en aha-opplevelse

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Bjørn A. Grimstad

Drikkevannet lekker – du kan få gigantregningen

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

DHL

Lønnsfest for tyske postansatte – eierne blar opp for å avverge streik

Hovedtillitsvalgt for SL, Svein Olav Farstad (til venstre) og verneombud Stig Rune Lothe er begge selv lærere ved Eid ungdomsskole. Nå ber de på nytt om at basestasjonen med tre mobilantenner på taket til skolen blir fjernet.

Hovedtillitsvalgt for SL, Svein Olav Farstad (til venstre) og verneombud Stig Rune Lothe er begge selv lærere ved Eid ungdomsskole. Nå ber de på nytt om at basestasjonen med tre mobilantenner på taket til skolen blir fjernet.

Anders Tøsse

Lærere frykter stråling: Nå ber de ordføreren om hjelp

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping


Flere saker